Văn dĩ tải đạo: Văn có thể tải đạo, người viết văn làm minh hiển đạo.

0
486
Các bậc sử gia dùng ngòi bút để lưu lại sự thật lịch sử, làm tấm gương cho hậu thế (Ảnh từ internet)

Văn hóa truyền thống được Thần lưu cấp cho con người, trải qua 5000 năm văn minh, đã lưu lại cho chúng ta những điều vô cùng quý giá và tinh túy..

Qua mỗi triều đại, mỗi bậc thiên tử đều lưu lại một thời kỳ lịch sử. Bậc quân vương dùng văn tự để giáo hóa dân chúng, coi trọng điều thiện, xa rời điều ác. Các bậc sử gia cũng dùng ngòi bút để lưu lại sự thật lịch sử, làm tấm gương cho hậu thế,..

Các bậc tướng quân cũng dùng ngòi bút để khích lệ sĩ khí của binh lính; các quân sư cũng dùng ngòi bút để ghi lại binh pháp, bày binh bố trận giúp chủ tướng chiến thắng kẻ thù, lưu lại binh pháp cho hậu thế.

Các thầy dạy học trong lịch sử, cũng dùng ngòi bút của mình viết lên những tác phẩm kinh điển để dạy học trò, lưu truyền hậu thế.

Tất cả các tác phẩm đều nhằm mục đích dạy học trò đạo lý làm người, trọng đức hành thiện, xa rời điều ác.

Các bậc thi sĩ cũng dùng ngòi bút của mình viết lên những áng văn bất hủ, thơ từ bay bổng mà sâu sắc. Phản ánh chân thực đời sống nội tâm, hòa cùng thiên địa vạn vật,.. và khát khao tìm kiếm chân lý, nguồn gốc vũ trụ, sinh mệnh,..

Những người tu Đạo đạt đến khai công, khai ngộ. Thấu tỏ chân lý vũ trụ, bản chất của sinh mệnh, vạn sự vạn vật,.. cũng dùng ngòi bút của mình để lưu lại con đường tu luyện cho hậu thế,..

Có thể thấy rằng, trong lịch sử các bậc thánh nhân, hiền triết đều dùng ngòi bút của mình để giáo hóa thế nhân, truyền tải đạo lý, ghi lại sự thật lịch sử,..

Trung Cộng lên nắm quyền, không ngừng rao giảng thuyết vô thần, thuyết tiến hóa,.. dùng văn tự để làm bại hoại đạo đức của dân chúng, xa rời Thần, xa rời những giá trị đạo đức truyền thống, phóng túng dục vọng của con người, tiến đến hủy diệt nhân loại (Hình ảnh từ internet – Ông Giang Trạch Dân)

Ngày nay, từ khi Trung Cộng lên nắm quyền, nó không ngừng rao giảng thuyết vô thần, thuyết tiến hóa,.. dùng văn tự để làm bại hoại đạo đức của dân chúng, xa rời Thần, xa rời những giá trị đạo đức truyền thống. Khuếch đại và phóng túng dục vọng của con người. Khởi phát ma tính của con người, làm bại hoại thuần phong mỹ tục,.. mục đích là khiến con người xa rời Thần, tiến đến hủy diệt nhân loại.

Thứ văn hóa ấy là hoàn toàn trái ngược với văn hóa mà Thần truyền cấp cho con người, xa rời chân lý vũ trụ,..

Ngày nay nhân loại đã không ngừng bị thứ văn hóa ấy thẩm thấu từng ngày, đạo đức con người trượt dốc không phanh,..nếu cứ tiếp tục như vậy nhân loại rồi sẽ đi về đâu?

Muốn thoát khỏi văn hóa của thuyết vô thần chúng ta phải không ngừng tiếp thu văn hóa truyền thống, giữ gìn tâm đức (Ảnh từ internet)

Muốn thoát khỏi sự khống chế của thứ văn hóa ấy, chúng ta cần phải nhận rõ bản chất của nó, không ngừng thanh tẩy khỏi bản thân mình, đồng thời không ngừng tiếp thu văn hóa truyền thống, giữ gìn tâm đức. Như vậy, mới có hy vọng thoát khỏi sự khống chế của nó, quay trở về con đường mà Thần an bài..

Giọt Nước