Tự định (tự lựa chọn vị trí của mình trong tương lai)

0
341
Trong và sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011 tại Nhật Bản (Ảnh DKN.TV)

Thiên tai nhân họa bởi vì đâu?
Sóng gió cuộn dâng thế nhân sầu
Vạn vật điêu tàn.. người đâu vắng
Kiếp nạn giờ đây giáng xuống đầu

Người đời trong mê càng chẳng ngộ
Cứ mãi cho rằng đó.. tự nhiên
Vũ trụ canh tân rồi chẳng biết
Phản Chân Thiện Nhẫn hủy diệt liền

 


Khi Pháp Chính Nhân Gian đến, vũ trụ canh tân đổi mới muốn về cũng đã muộn màng (Ảnh Shen Yun)

Thời gian đâu đợi người thêm nữa
Không tỉnh mà còn mãi chấp mê
Rồi đây Pháp Chính Nhân Gian đến
Vũ trụ canh tân.. hết đường về.

_Giọt Nước_