Thông điệp

0
364

Hãy truyền nhau một thông điệp quý
Đại Pháp truyền chân lý trời ban
Ngàn năm nay đã khai màn
Xuất nơi Trung Thổ truyền lan địa cầu

Chân Thiện Nhẫn truyền câu chân tướng
Sen thánh khiết ban phước muôn loài
Ưu Đàm Hoa cũng đã khai
Trần gian nơi ấy mấy ai tỏ tường.

Nghĩ nhân thế lòng thương nhân thế
Nghiệp chúng sinh phong bế bấy lâu
Đợi người tỉnh giấc ngủ sâu
Phật từ bi gánh nỗi đau muôn loài

Trong mê lạc mấy ai tỉnh ngộ
Phật từ bi cứu độ thế nhân
Trần gian danh lợi vướng chân
Người tu luyện thoát ngũ hành mấy ai?.

Cổng trời nay đã khai lần cuối
Mong thế nhân kịp vội quay đầu
Thời gian còn lại không lâu
Lỡ mất cơ hội còn đâu đường về.

Nhận chân tướng thoát cõi mê
Cùng lên thuyền Pháp ta về cố hương.

Pháp Luân Đại Pháp Hảo
Chân Thiện Nhẫn Hảo

Pháp Đồ