Thiên Quốc Nhạc Đoàn Hoa Kỳ diễu hành ở New York USA (Video)

0
263

Thiên Quốc Nhạc Đoàn là đoàn nhạc của toàn thế giới .Hiện nay có mặt hầu khắp các nước, ở tất cả các châu lục đều có đoàn nhạc này .Âm nhạc không có biên giới đất nước hay sắc tộc .Âm nhạc là không của riêng ai ,hay bất kỳ tổ chức cá nhân nào .