Thiên Quốc Nhạc Đoàn Châu Âu

0
388

Thiên Quốc Nhạc Đoàn là một đoàn nhạc diễu hành, hiện đang có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Được bắt đầu từ năm 2005 tại Hoa Kỳ, sau đó được thành lập tại Canada, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan và các nước Châu Âu v.v… Thông qua âm nhạc, các thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn Châu Âu cũng như thế giới muốn đem đến người dân thông điệp của sự chọn lựa, thông điệp của hân hoan và hy vọng vào “Chân Thiện Nhẫn”.

https://www.youtube.com/watch?v=bjo5N-A9-_Y