Thiện Dụng Binh Giả

Thiện Dụng Binh Giả 

—————————-

Con người sống trên đời là phản lại Đạo, thuận theo Đạo thì người ta nói mình ngu, nên viết:


Huệ Vương – Trần Khánh Dư (Ảnh từ internet)

Từng nghe:

(Huệ Vương – Trần Khánh Dư)

Kẻ giỏi noi theo điều Thiện, thì không cần phải dàn trận.

Thiện mà dàn trận, thì không cần tác chiến.

Thiện chiến, thì bất bại.

Thiện bại, thì bất tử.


 Donald Trump – Vũ Vương (Ảnh từ internet)

Viết:

Xưa: Vũ Vương âm thầm tu Đức mà diệt Trụ Vương, lập nên đế nghiệp.

Nay: Donald Trump hiến mình cho Đức Jesus Kito mà được toàn thắng.

Đó là: Những người giỏi noi theo điều Thiện, nên không cần phải dàn trận.


Gia Cát Lượng (Ảnh từ internet)

Lại thấy:

Gia Cát Lượng mượn gió.

Gió Đông nổi lên, liền vội vã xuống thuyền rời đi.

Ấy vậy, mà trận Xích Bích quân Tào đại bại.

Đó là: Người Thiện dàn trận, thì không cần tác chiến.

—————

Lại nữa:

Tôn Tử dùng mỹ nữ ở chốn hậu cung để tập trận, mà phía Tây uy hiếp nước Sở, phía Đông ra oai với nước Tần, uy chấn tứ phương

Đó là: Người Thiện chiến nên bất bại.


 Chúa Jesu – Phật Thích Ca Mâu Ni – Lão Tử (Ảnh từ internet)

Tối thượng là:

Thích Ca Mâu Ni nhờ vứt bỏ ngôi vị thái tử mà nhập niết bàn.

Jesus Kitô khéo léo vứt bỏ thân xác trên thánh giá mà trở nên bất tử.

Lão Tử vui trong chất phác, không có mục tiêu nhân sinh mà được trường sinh bất lão

Đó là:  Người Thiện bại nên bất tử vậy.

 

Trương Đại Thành

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*