Thế gian có ải sắc tình

0
884
Ảnh pinterest

 

Chớ ham nón tốt dột mưa

Chớ ham người đẹp mà thưa răn mình (*)

 

Trong nhân thế hữu tình khó bỏ 

Chữ Thần truyền ‘sắc’ có thêm ‘đao’ (**)

Kể gì cây cả bóng cao

Anh hùng lắm kẻ lao đao vì tình!

 

Chớ dại dột đuổi hình bắt bóng

Đừng u mê buông lỏng tu tâm

Nhìn xem câu chuyện Đường Tăng

Tám mươi mốt nạn bao quan sắc tình?

 

Này ma nạn rập rình khắp chốn

Nọ tai ương lẩn trốn nơi nơi

Hỏi trong sóng nghiệp biển đời 

Bao phen tan tác rụng rơi vì tình?

 

Giữ tâm cho chính kẻo sầu tiếc thương (Ảnh pinterest)

 

Hãy trân quý, nhân sinh khó đặng

Gắng nhủ lòng ‘thuốc đắng giải đau’

Trăm năm nước chảy qua cầu 

Giữ tâm cho chính kẻo sầu tiếc thương 

 

Kìa mòn mỏi Cố Hương ngóng đợi

Kìa chúng sinh vời vợi chờ trông 

Chớ nên một phút bốc đồng 

‘Ba năm kiếm củi thiêu trong một giờ’ (***)

 

‘Lối Thiên Trúc’ nhuốc nhơ rũ  sạch

‘Đường Tây Phương’ minh bạch trắng đen 

Dám đâu tiếng bảo lời khuyên 

Mấy dòng chia sẻ hàn huyên cùng người…

 

( Nguồn: Vôdanh CưSĩ)

 

(*) Tục ngữ Việt. 

(**) Trong chữ viết thuộc Văn hóa Thần truyền: Chữ ‘sắc’: 色 [ví như ‘sắc’ trong: sắc tình, sắc dục, nữ sắc, v.v…] đều có thêm một chữ ‘đao’: 刀 [con dao] ở phía trên đầu.

(***) Thành ngữ: ‘Kiếm củi ba năm thiêu một giờ’.