Sướng khổ tùy tâm tạo

0
325

Cuộc đời nào được bao lâu
Sao ta phải sống ưu sầu làm chi?
Hạnh phúc thì nên cho đi
Mới mong nhận được chút gì cho ta
Ưu phiền càng phải tránh xa
Để tâm thanh tịnh thực là vui tươi

Sinh ra làm kiếp con người
Cũng nên để lại cho đời chút hương.

_Giọt Nước_