Quên sao bạn

0
742

Tôi trao bạn chân tướng
Bạn chẳng nói năng gì
Cứ quay mặt bước đi
Không thèm nhìn tôi nữa

Lời thề xưa đã hứa
Hẹn ước xưa nào phai
Đời người đâu quá dài
Cơ hội đâu còn mãi

Khi xưa ta thệ ước
Giúp Thầy chuyển Pháp Luân
Giờ lạc nẻo phong trần
Bạn đâu còn nhớ nữa

Ký ước xưa mờ tỏ
Giờ đây bạn quên rồi
Xin hãy ngước nhìn tôi
Chỉ lần cuối này thôi

Ta quen từ lâu lắm
Bạn hãy cầm lấy đi
Hoa Sen Chân Thiện Nhẫn
Và tờ chân tướng này

Những gì bạn tìm kiếm
Đều nằm ở nơi đây
Cả nghìn năm chuyển thế
Chỉ đợi ngày hôm nay

Bạn và tôi hội ngộ
Nẻo giác về cố hương
Đại Pháp truyền muôn phương
Cơ duyên đừng bỏ lỡ.

Khánh Băng