Quay đầu lại là bờ

0
197

Thành trụ hoại diệt là quy luật
Vương triều nào yên ổn được trăm năm
Ai ơi chớ có mê lầm!
Tin theo tà ác cõi âm đang chờ

_Giọt Nước_