Phận người trong buổi loạn thế

0
285

Thế cuộc như kịch sự vĩ đại, mỗi người một vai, khác nhau ở Chọn lựa

Lòng người trong buổi loạn thế, mê mờ khó tỏ, đúng sai khó rõ, thiện ác khó phân, thân tâm bất định

Phận người trong buổi loạn thế, sinh tử lửng lơ trước trán, sẩy như chơi

Không lo sinh tử, chỉ lo được mất tranh dành

Lòng quan vô đáy! lòng dân vô đáy! Quan tham! Dân gian! Đều góp nước theo giòng bại hoại! Tội nghiệp lớn hơn thuộc về người cầm cân nảy mực.

Lớp lớp nhân loại, vô lượng tử sinh, trùng trùng sử sách, sinh ra chết đi mà chưa giải được một câu hỏi lớn: Ta Sống vì điều gì?

Tập đi từ một tuổi, đi đến già rồi cũng đi không vững!

Đi từ nhỏ đến lớn, đi đến khi bạc tóc cũng chưa biết về đâu!

Tìm từ nhỏ đến lớn, tìm đến khi lìa đời vẫn không biết tìm gì?

Mấy tấm ván là xong! Hỏi có can tâm vậy hay không?!

Thiên địa sinh ngô hữu ý vô!? Đất trời sinh ra ta tất có ý nghĩa! Sao không thử tìm xem, ý trời muốn cho mình là gì?

Nhân duyên, là liên hệ quá khứ nối đến hôm nay, để người gặp người, người gặp việc

Trời đất hiếu sinh! Tiệc trà này chúng ta gặp nhau, hãy giữ trong lòng điều tốt đẹp!

Từ buổi làm người, chưa từng nghe nói rằng lương tâm sai! LƯƠNG TÂM sẽ soi lối cho bạn, bước qua loạn lạc, định đoạt tương lai, mãi mãi!

Người tìm từ muôn kiếp

Hỏi trời vì điều chi

Tử sinh trôi một thoáng

Duyên trời trao mấy khi!

……………………………………

Nhân sinh chỉ một tách trà

Nhấp môi là một kiếp người qua

[Pháp Đồ]