Nhớ quê

0
1032
Ảnh Pinterest

Kể từ dạo ấy xa quê
Nhìn trăng phố lạ tái tê cõi lòng
Trăng quê tỏa sáng trên đồng
Trăng nơi thành thị sao trông nhạt nhòa

Cảnh quê trong trẻo hiền hòa
Cảnh nơi thành thị sao mà buồn tênh

Bồng lai tiên cảnh chốn ta tìm về (Ảnh Shen Yun)

Kể từ lạc bước phong trần
Trôi lăn chốn ấy ta lần lạc ta
Hỏi chăng nơi ấy là nhà
Bồng lai tiên cảnh chốn ta tìm về

Từ nay dứt cuộc đường mê
Chân tu Đại Pháp ta về cố hương.

_Giọt Nước_