Vẻ đẹp Chân-Thiện-Nhẫn

Tu tâm

Con trai tôi học lớp 3, con thường chủ động tự học là chính, vào lớp chăm chú nghe giảng…

Xem thêm

Cá tháng tư

Thuở xưa Đạo gia giảng hậu thiên Âm dương rồi đây sẽ đảo huyền Thật giả khó mà phân định…

Xem thêm

Hồi hương

“Ngó qua vô lượng trời ban Ta trong vô thủy muôn vàn vô chung Dạo chơi nhân thế một vùng…

Xem thêm

Thông điệp

Hãy truyền nhau một thông điệp quý Đại Pháp truyền chân lý trời ban Ngàn năm nay đã khai màn…

Xem thêm