Vẻ đẹp Chân-Thiện-Nhẫn

Tu tâm

Con trai tôi học lớp 3, con thường chủ động tự học là chính, vào lớp chăm chú nghe giảng…

Cá tháng tư

Thuở xưa Đạo gia giảng hậu thiên Âm dương rồi đây sẽ đảo huyền Thật giả khó mà phân định…

Hồi hương

“Ngó qua vô lượng trời ban Ta trong vô thủy muôn vàn vô chung Dạo chơi nhân thế một vùng…

Tôi vẫn còn rất xấu

‘Tôi chính là rất tốt Tôi thông thái hơn người Tôi sống rất tuyệt vời’… Ấy là tôi đang xấu!…

Tìm về bản ngã

Ta là ai trong tuồng đời hư ảo Lắm mong cầu sao nắm chặt chẳng buông Đóng vai gì nơi…

Mục đích sinh mệnh…

Lần đầu đọc Chuyển Pháp Luân Thân tâm chấn động muôn phần sáng ra Nửa đời danh vọng tình ta…

Thông điệp

Hãy truyền nhau một thông điệp quý Đại Pháp truyền chân lý trời ban Ngàn năm nay đã khai màn…