Nguyện đem tấc chữ làm quà

0
304
Ảnh internet

Không vì lạ, không vì quen
Chân thành Thiện ý chớ nên so bì
Xa gần ai quản phân ly
Trọng nhân thứ nhất, thứ nhì trọng ta

Nhân sinh sau chén “Mạnh Bà”
Nhớ quên quên nhớ, quý là hữu duyên
‘Trăm năm mới đặng chung thuyền’…
Mưa rơi muôn hạt bưng biền, lầu son
Tính chi còn mất mất còn
Thảy đều thấm đất có hơn thiệt gì?

 

Học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng (Ảnh Minh Huệ Net)

Cứu người đâu kể chi li
“Tiên tha vị ngã”(*) xá gì tấm thân
Nói chi mấy chuyện bao đồng
Quen quen lạ lạ phập phồng đắn đo
Mở lòng há phải âu lo
Dưới trên sinh mệnh nhỏ to cũng là…

Nguyện đem tấc chữ làm quà
Tạc câu: “Nhất thị [muôn nhà] đồng nhân”(**)…

[Vdcs].

(*) Phật Pháp có giảng: “Tiên tha vị ngã” – Đại ý [Tạm hiểu câu chữ bề mặt]: Trước người, sau mình – Nghĩ cho người trước, nghĩ cho mình sau.

(**) Phật Pháp có giảng – Nguyên văn: “Nhất thị đồng nhân” – Đại ý [Tạm hiểu câu chữ bề mặt]: Cùng là con người thì [trong mắt] không có sự phân biệt [đều nên trân quý như nhau].

Hai từ [muôn nhà] ở câu thơ cuối là do người viết tự ý thêm vào cho thuận vần – không phải là nguyên văn. 🙏