Thứ Tư, 27 Tháng Chín 2023

Ngũ hành và lịch sử Trung Hoa

Tác giả: Trí Minh

 Lịch sử Trung Quốc chia làm ba giai đoạn: giai đoạn thứ nhất là thời đại Thần, tức là từ 6000 đến 3000 năm trước, tổng cộng là 3000 năm lịch sử, khởi điểm là thời kỳ Phục Hy vẽ Bát Quái, tức là Tiên Thiên Bát Quái, kết thúc là khi Văn Vương vẽ Bát Quái, tức là Hậu Thiên Bát Quái, do đó trong Dịch Quái mới phân thành tiên thiên và hậu thiên.

Cùng là Bát Quái tại sao lại phân thành tiên thiên và hậu thiên? Vì thiên thượng phát sinh biến hóa, vũ trụ cũng biến hóa, hình dáng vũ trụ mà Bát Quái đại diện cũng biến hóa theo. Đương nhiên sự biến hóa của 3000 năm trước và 3000 năm sau vô cùng rõ ràng, biểu hiện trên ba phương diện lớn: thiên địa đảo ngược, âm dương điên đảo, luân lý con người hỗn loạn, tức là thiên, địa, nhân xảy ra biến hóa đảo nghịch, tương phản. Vì thế mà Tiên Thiên Bát Quái biến thành Hậu Thiên Bát Quái.

Thời đại Thần tức là thời kỳ thượng cổ, có hai đặc trưng nổi bật là: ngũ hành tương sinh, nhân thần đồng tại (người và thần đồng thời tồn tại).

Đặc trưng thứ ngất: Ngũ hành tương sinh

Ngũ hành tương sinh chủ yếu thể hiện ở mối quan hệ luân chuyển giữa các đời vua trong thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng chỉ Phục Hy, Nữ Oa và Thần Nông. Phục Hy là Thiên Hoàng, Nữ Oa là Địa Hoàng, họ là anh trai và em gái, cùng đảm đương chức trách mà trời giao phó, về thuộc tính chưa phát sinh biến hóa, họ đều thuộc mộc. Mộc sinh hỏa, vì thế tiếp sau đó là Thần Nông tức Nhân Hoàng, cũng gọi là Viêm Đế, chữ viêm (炎) gồm hai chữ “hỏa” (火) chồng lên nhau, theo ngũ hành thuộc hỏa. Sau cuộc đại chiến giữa Hoàng Đế và Viêm Đế ở Phản Tuyền, Viêm Đế lui về phương Nam, cai quản khu vực Thần Nông Giá, phương Nam về phương hướng cũng thuộc hỏa, vì thế về thuộc tính là hoàn toàn phù hợp.

Phục Hy qua Tiên Thiên Bát Quái có thể quan sát được thiên văn và địa lý, có thể đạt được thiên nhân hợp nhất, hiểu rõ ý chỉ của thiên thượng, do đó được gọi là Thiên Hoàng. Nữ Oa nặn đất thành người, còn lập ra chế độ hôn nhân. Có con người thì mặt đất mới có sinh khí, hết thảy mọi thứ trên mặt đất đều tồn tại vì con người. Trên trái đất nếu không có con người thì mọi thứ cũng không được sinh ra, phương Đông và phương Tây từ xưa đều cho rằng con người là anh linh của vạn vật. Lão Tử cũng giảng: “Cố Đạo đại, Thiên đại, Địa đại, Nhân diệc đại. Vực trung hữu tứ đại nhi nhân cư kỳ nhất yên. Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp Tự Nhiên.” (Cho nên Đạo là to lớn, Trời to lớn, Đất to lớn, Người cũng to lớn. Trong nước có bốn thứ lớn, mà Người là một trong số đó. Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự Nhiên.) Thần Nông cai quản việc trồng trọt. Thời kỳ đầu ông đã nếm hàng trăm loại thảo mộc để tìm ra loại cây có thể chữa bệnh cho con người; ông nghĩ ra cách gieo trồng, cày cấy, tìm ra hoa màu, những việc này đều liên quan đến con người nên ông được gọi là Nhân Hoàng.

Do đó Tam Hoàng tương sinh chính là mối quan hệ mộc sinh hỏa. Tam tài (thiên, địa, nhân) cũng có tuần tự, đầu tiên có trời, tiếp đến có đất, sau mới có con người, cho nên mới nói con người sinh ra giữa trời và đất, cho thấy trời đất có trước, con người có sau. Không có thời không thì không có sinh mệnh, không có sinh mệnh thì không có vạn vật trên mặt đất. Cho nên Lão Tử viết: “nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật”. Ngũ hành tương sinh còn thể hiện ở Ngũ Đế tương sinh, Ngũ Đế là Hoàng Đế, Viêm Đế, Nghiêu, Thuấn, Vũ. Viêm Đế thuộc hỏa, Hoàng Đế thuộc thổ. Mặt đất được gọi là Hoàng Thổ. Hoàng Đế làm chủ vùng Trung Nguyên. Thổ cũng nằm trong ngũ hành. Vua Nghiêu thuộc kim, vua Thuấn thuộc thủy, vua Vũ thuộc mộc, vua Khải thuộc hỏa.

Vì sao lại định ra thuộc tính như vậy? Kỳ thực, ngũ hành vừa có thể tìm thấy qua đặc tính của mỗi cá nhân, vừa có thể thông qua các quan hệ tương ứng mà suy diễn ra. Ví dụ nhà Hạ, Hạ Khải (vua Khải) lập nên nhà Hạ, đặt quốc hiệu là Hạ, mùa hạ nóng bức, trời nắng chói chang, nhiệt độ cao, đó chính là tượng trưng cho hỏa, cho nên Hạ thuộc hỏa. Vua Vũ và vua Khải là quan hệ cha con, Vua Khải là con của vua Vũ, nhà Hạ và nhà Vũ là quan hệ nối tiếp. Theo ngũ hành là quan hệ mộc sinh hỏa. Theo ngũ hành vua Thuấn thuộc thủy. Trận đại hồng thủy chính là xảy ra vào thời đại này. Như trong sách nhà Thương có chép, vua Thuấn nói với hạ thần: “Hồng thủy mênh mông, nhấn chìm cây cối, đồi núi, người và thú vật không có chỗ nào sống. Nước biển dâng lên 2000 mét, toàn bộ không gian thấp hơn hai nghìn mét dưới mực nước biển đều bị nước nhấn chìm, nền văn minh vật chất của loài người hầu như bị hủy hoại hoàn toàn, câu chuyện con thuyền Nô-ê của thần thoại phương Tây cũng xảy ra vào thời điểm này. Những người phương Đông ở trên núi Côn Lôn (núi tổ của vạn núi) may mắn sống sót, khi đại hồng thủy dần dần rút đi, những người đi về hướng đông bắc trở thành người Mông Cổ, những người đi về biên giới phía Nam trở thành người dân tộc Tạng, những người đi về lưu vực sông Hoàng Hà trở thành người Hán, còn những người đi theo hành lanh Hà Tây sang Kinh Sơn trở thành tộc người Di v.v. . Vì vậy, trận đại hồng thủy là điểm mốc quan trọng chuyển từ nền văn minh trước 3000 năm sang nền văn minh sau 3000 năm.

Vì ngũ hành tương sinh nên từ triều đại của vua này sang triều đại của vua khác mặc dù có chiến tranh nhưng cũng diễn ra trên quy mô nhỏ, cũng không có việc triều đại này phải tiêu diệt triều đại kia, rất ít sự kiện dẫn đến đổ máu, toàn thiên hạ tương đối thái bình. Chiến tranh giữa Viêm Đế và Hoàng Đế cũng chỉ là Viêm Đế thoái về phương Nam còn Hoàng Đế làm chủ phương Bắc, không hề tàn sát nhau trên quy mô lớn.

Đặc trưng thứ hai: Nhân Thần đồng tại

Nhân Thần đồng tại là thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế, thời kỳ này đa số là người thường nhưng cũng có rất nhiều người siêu thường, họ có thần thông quảng đại, đi lại nơi thế gian trong hình tượng nửa Thần nửa người, người thường cũng không cảm thấy kinh ngạc, đó là thời đại mọi người đều tin vào Thần, Thần tích thường xuất hiện không có gì kỳ lạ.

Như việc Phục Hy lấy cái đức của mộc để trị quốc, điều thần kỳ xảy ra bên bờ sông Hoàng Hà khi ông nhìn thấy rùa trắng ngoi lên khỏi mặt nước, trên lưng rùa có hình vẽ, tức là Hà Đồ. Ông dựa theo Hà Đồ để vẽ ra Bát Quái, khai sáng ra Tiên Thiên Dịch. Trung Hoa được gọi là Thần Châu cũng có liên quan tới điều này. Nhất là 3000 năm sau đó, Thần nhân và Thần tích xuất hiện nhiều vô kể. Toàn lãnh thổ Trung Hoa đâu đâu cũng thấy những câu chuyện có thực về Thần nhân đồng tại, Thần nhân đồng tại, nền văn minh mà họ khai sáng vô cùng thần bí, quỷ thần khó đoán. Do đó vùng đất Trung Hoa được gọi là Thần Châu. Ngày nay ở Sơn Tây có núi Quái Sơn chính là bày bố theo đồ hình Bát Quái, nghe nói Phục Hy từng vẽ Bát Quái ở đây. Kỳ thực trên thiên thượng sớm đã có Bát Quái, vũ trụ tiên thiên chính là dấu hiệu của Hà Đồ, Phục Hy chỉ là tuân theo thiên ý mà thôi, ông đã tiếp nhận những gợi ý của rùa trắng và ngộ được hình thức bày bố của núi Quái Sơn, trời đã tuyển chọn Phục Hy. Hơn nữa trời còn an bài cho ông có tư chất thông minh, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, sinh sống tại núi Quái Sơn, hiểu rõ mọi đối ứng của địa lý; lại để cho rùa trắng lộ ra Hà Đồ, trực tiếp điểm hóa cho ông. Trời đã dụng tâm sắp đặt hết thảy điều này, mục đích chính là để lưu lại cho con người hiểu biết về Bát Quái và Dịch, để người Trung Hoa có cội nguồn văn hóa. Việc trong thiên hạ xưa nay đều là một bàn cờ lớn, ông trời sớm đã an bài, mà con người không thể thay đổi được.

Lại nói chuyện Nữ Oa làm cũng kinh thiên động địa, kỳ diệu vô cùng. Cộng Công tức giận đụng vào núi Bất Chu Sơn khiến “trụ trời gãy sụp, nguy cơ đất sập”, Nữ Oa luyện đá ngũ sắc vá trời, giờ đây ai có thể nhìn thấy những lỗ thủng ấy? Vá trời vốn chính là Thần tích. Nữ Oa lấy bốn chân đã gãy rời của một con ba ba để làm bốn cột trụ chống trời, dùng tro để ngăn chặn hồng thủy. Mà con ba ba này chắc chắn cũng là một con vật Thần. Nữ Oa nặn đất tạo ra con người không phải là chuyện nhỏ, ở phương Tây có Thượng Đế tạo ra con người, các dân tộc ở châu Nam Mỹ cũng có thuyết Thần tạo ra con người, điều này không có chút quan hệ gì tới sự tiến hóa của loài khỉ. Kỳ thực con người chính là do Thần tạo ra.

Còn Thần Nông thì dạy dân trồng ngũ cốc, ông đã nếm hàng trăm loại thảo mộc, người bình thường không thể làm được việc đó, bản thân hành động đó cực kỳ đặc biệt. Đại Vũ trị thủy, có thể xua đuổi rất nhiều yêu ma, bản thân ông có khả năng biến thành con vật khổng lồ phá tan núi, con của ông là vua Khải xuất hiện từ tảng đá, vợ ông là Đồ Sơn Thị trong lúc chuyển thân biến thành đá, đều rất thần kỳ. Trong sách “Hỗn nguyên Thánh ký” đã ghi lại chuyện những người tu thành thần tiên như Lão Tử, Hoàng Đế… Hoàng Đế từng nhiều lần đến tìm Quảng Thành Tử học Đạo, sau đó bạch nhật phi thăng (bay lên trời giữa ban ngày), tu thành Thần tiên. Đạo gia tu thành Thần tiên bắt đầu từ thời đại Tam Hoàng, Nho gia cũng không phải bắt đầu từ Khổng Tử, Khổng Tử chỉ là người có thành tựu lớn của Nho gia mà thôi. Cũng vì con người thời đó có nhiều người tín Thần nên nhiều người tu thành Thần, trên lãnh thổ Thần Châu, câu chuyện bạch nhật phi thăng nơi nào cũng có. Bởi vì con người thời đó đa phần có đạo đức cao thượng, con người sống đạm bạc không tham luyến quyền lực, địa vị, nên phần lớn có tuổi thọ cao, họ cũng không muốn ngồi vào vị trí của thiên tử.

Vào thời đại Thiên Địa Nhân Tam Hoàng cũng sản sinh ra Thiên Địa Nhân Tam Thư. Thiên Thư tức là “Kinh Dịch”, cuốn sách này có thể tương thông với Trời, Thần và tương lai, từ cổ chí kim nó đã triển hiện khả năng dự đoán thần kỳ, chứa đựng nội hàm bác đại tinh thâm. Thiên Đạo được giảng trong sách chính là khởi nguồn của mọi văn hóa, nó chỉ ra quy luật của vũ trụ, trong chớp mắt có thể nhìn thấu thế gian, 64 quẻ trong Kinh Dịch bao quát hết thảy mọi thứ trên thế giới, bao gồm cả sự phát triển của công nghệ thông tin ngày nay.

Địa Thư tức là “Sơn Hải Kinh” cũng là một quyển kỳ thư, quyển sách ghi chép lại địa lý toàn cầu, từ trước trận đại hồng thủy quyển sách đã đề cập đến bốn biển năm châu. “Hải Nội Kinh” kỳ thực là quyển sách viết về địa lý Trung Hoa, “Hải Ngoại Kinh” là quyển sách viết về địa lý toàn cầu, các chuyên gia trong và ngoài nước đều xác thực điều này, quyển sách đã triển hiện ra một thời đại thần kỳ, khoa học kỹ thuật lúc đó phát triển hơn bây giờ rất nhiều. Hơn nữa, quyển sách còn ghi lại những đặc tính, Thần tính và hình thái của sinh mệnh ở các vùng địa lý khác nhau tại thời kỳ đó. Trong sách chúng ta có thể thấy Vương Mẫu, Hằng Nga bay lên cung trăng, Hậu Nghệ bắn mặt trời, Chuyên Húc sống lại (có thể Chuyên Húc và Chúa Giê Su cùng là một người).

Nhân Thư tức là “Hoàng Đế Nội Kinh” là khởi nguồn của trung y. “Nội Kinh” mô tả rất chi tiết từ âm dương ngũ hành, cho đến kinh lạc của thân thể người, mọi người đều là lương y, đều có khả năng tự bảo vệ sức khỏe của mình, nếu dùng để trị bệnh cho người khác thì cũng rất dễ dàng. Trong Nội Kinh có ghi chép: “Người thượng cổ có Thần nhân, trí nhân, thánh nhân, hiền nhân v.v. , ngay cả hiền nhân tuổi thọ cũng rất cao, Thần nhân và trí nhân thì tuổi thọ ngang với trời đất, ngang với nhật nguyệt, đều thể hiện ra những điều rất thần kỳ. Những ghi chép về kinh lạc được viết trong Hoàng Đế Nội Kinh thì khoa học ngày nay không thể chứng minh được, tuy nhiên việc trị bệnh bằng châm cứu và thuốc bắc ngày nay đều dựa theo nguyên lý âm dương và kinh lạc, như vậy kinh lạc chắc chắn có tồn tại, nhưng chúng là những lạp tử vật chất vi quan hơn tế bào và phân tử, khoa học khó có thể phát hiện ra. Nhưng trong thời đại nhân Thần đồng tại, rất nhiều người có công năng huệ nhãn thông, như Kỳ Bá liếc mắt có thể nhìn thấy kinh lạc trên cơ thể người và, tất nhiên rất dễ dàng vẽ lại những kinh lạc đó. Thời bấy giờ có rất nhiều người am hiểu dưỡng sinh, biết thiên Đạo, hiểu được đạo lý âm dương, và hợp với yêu cầu của thuật số trong trời đất, ăn uống đều có chừng mực, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, không làm quá sức mình, tinh thần và thể chất của họ có thể được giữ vững, vì vậy mọi người đều sống lâu, và tuổi thọ trung bình của con người trong 3000 năm thời thượng cổ cao hơn nhiều so với tuổi thọ trung bình của con người ngày nay.

Khổng Tử từng ca ngợi: “Vô vi nhi trì giả kỳ thuấn dã dữ? Phu hà vi tai? Cung kỷ chính nam diện nhi dĩ hĩ” (Vô vi mà làm cũng có thể ổn định thiên hạ. Xem vua Thuấn đã làm gì? Cứ ngồi đó cung kính nhìn về hướng Nam là được rồi). Tức là chỉ cần chắp tay, chỉnh đốn y phục thì thiên hạ được yên ổn. Tại sao? Vì nhân Thần đồng tại, Thần làm gương cho con người, mọi người đều nhìn tiêu chuẩn cao của Thần mà noi theo, trọng thiện tích đức, thì thiên hạ làm sao mà hỗn loạn được! Việc cai trị cũng chẳng hề khó khăn gì.

Đáng tiếc là trận đại hồng thủy đã kết thúc thời đại nhân Thần đồng tại. Sau thời đại Thần làm chủ thì đến thời đại con người làm chủ, ngũ hành tương khắc.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/247150

Nguồn: [ChanhKien.org]

Các bài viết liên quan:

[related_posts_by_tax title=""]

VIDEO GỢI Ý

[youlist randomvid="2ixVsuU5MOw, Ongzpm5qN18, FrPYclwSF_A, nX8VpCywqD0, ZXketPYULb0, Gme6hDduhDQ, o_yK8hgb5-Y, 8PlXEoD-_9U, qDMQPIoSdPs, whmtXT5Zgrk, 8x3SFMa7hP0, jGv3n2Uhi4U" showinfo="1" width="768" height="480" class="youlist" autohide="2" autoplay="0" disablekb="0" theme="dark" modestbranding="0" controls="1" color="red" fs="1" rel="0" start="0" loop="0" iv_load_policy="1" version="3" style="" vq="" nocookie="0" https="1" wmode="" parameters=""]

Hits: 676

Bài nên xem:

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì?

Đơn giản là - hiểu sai thì sẽ có ứng xử hành động sai, ứng xử hành động sai thì kết quả không tốt cho mình [và kể cả người thân], vì người ta nghĩ gì làm gì thì đều sẽ phát sinh một kết quả về sau, đó là quy luật. Cụ thể việc này ra sao? Các bạn đọc ở vế sau bài viết, chúng tôi cần nói một chút về bối cảnh và đầu đuôi sự việc các bạn mới có thể hiểu hết.

Học viên Pháp Luân Công Việt Nam luyện công (Nguồn ảnh: Internet)

Có một điều mà rất nhiều người vướng phải, ấy là cho rằng Pháp Luân Công là tà đạo, làm chính trị. “Chẳng đúng thế sao, đài báo ti vi, trên mạng trên facebook họ nói đầy đấy thôi, đài báo nhà nước cũng nói đấy thôi”. Bạn nói thể chẳng phải rất ư là định kiến theo số đông và bất công sao? Chúng ta ai cũng nói câu tôi nghe gì cũng là “nghe bằng hai tai” hoặc “không biết thì cũng không nên nghe này kia mà nói lung tung”, nhưng bạn đang dùng hai tai mà nghe mà tin cùng một luồng thông tin nói xấu, trang web và sách của Pháp Luân Công công khai trên mạng, muốn biết tốt xấu thì xem trực tiếp nghe trực tiếp những gì họ học họ làm thì sẽ rõ hết chứ đâu cần nghe qua ai. Là “tà đạo” thì giáo lý việc làm của nó nhất định phải liên quan đến điều ÁC. Là “làm chính trị” thì nó nhất định phải tranh quyền tranh chức hay cái ghế của ai đó, hay là liên quan đảng phái đấu đá,vv… Pháp Luân Công không có những điều này, bạn có thể kiểm chứng bằng việc tìm hiểu những điều họ học tại trang web chính thống của Pháp Luân Công [https://vi.falundafa.org/] có chữ nào là dạy làm ác, có chữ nào là kêu đi làm chính trị đảng phái. Đôi khi chúng ta sống một đời cùng vợ chồng, cha mẹ, thân thiết như vậy nhưng cũng không hiểu hết họ, huống hồ một tình huống mà chúng ta ở ngoài  và nghe qua như Pháp Luân Công.

Nhưng đài báo ti vi nhà nước cũng nói như vậy” - đài báo ti vi nhà nước cũng rất nhiều kênh, có kênh nói có kênh không, đài báo ti vi cũng là người có hiểu đúng và hiểu sai, có người đưa tin sự thật và có người đưa tin theo “ý đồ” của cá nhân người viết, việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã cách đây 23 năm [1999], bây giờ họ viết bài cũng chỉ dựa vào tài liệu lượm lặt trên mạng hoặc bên nhà nước TQ đưa qua, đây chẳng khác nào là “lấy “sự thật” được nói ra từ miệng tên giết người cưỡng bức rồi về đưa tin về vụ án mà nó gây ra”, và sự thật mà tên giết người đó nói là nó có lý do hợp lý để giết người và cưỡng bức - trớ trêu thay đây là chỗ mà nhiều người tin theo.

Quay ngược thời gian nói về việc này, HitsLe khi diệt chủng  6 triệu người Do Thái hắn ta cũng làm công tác tuyên truyền, nhiều người dân Đức lúc bấy giờ cũng ủng hộ và đồng quan điểm với nó, nghe nói hắn cũng cho rằng người Do Thái muốn lật đổ và “làm chính trị”. Cho đến hôm nay nhân loại nhìn nhận hắn là kẻ diệt chủng tàn ác và là điển hình của tội ác với nhân loại.

Thời Kmer đỏ thổng trị Campuchia đã gây ra cái chết của ước chừng khoảng 1,4 triệu đến 2,2 triệu người, mà lúc đó tổng số dân của Campuchia chỉ khoảng hơn 7 triệu người, nó đương nhiên cho đài báo tuyên truyền rằng những người bị giết là thành phần "phản đảng, làm chính trị, phản cách mạng" (Khmer đỏ cũng là ĐCS và được Trung Cộng tiếp tay), một kiểu đại loại như thế. Nhân dân Campuchia thời đó cũng nhiều người đồng quan điểm và tin theo tuyên truyền của Pol Pot. Và giờ đây cả thế giới đã phán xử, nhân loại cũng biết về tội ác diệt chủng của nó.

ĐCSTQ đàn áp gia đình học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc (Nguồn ảnh: Chánh Kiến Net)

So sánh về mức độ tàn ác thì ĐCSTQ còn nhỉnh hơn HitLe và PolPot, lý do gì khiến bạn tin vào vu khống của nó về Pháp Luân Công rồi cho rằng Pháp Luân Công là “tà đạo, làm chính trị,vv…” trong khi cha ông của người Việt nhiều người đã chết nơi biển đảo hay biên giới vì đạn dược của Trung Cộng,  rất có thể sẽ rơi vào tình huống của người dân thế giới thời bấy giờ tin và nghe theo tuyên truyền của HitLe hay PolPot trước khi tội ác của nó chưa bị phơi bày.

Lại nói tôi tin vào đài báo của nhà nước Việt Nam chứ chẳng tin vào đài báo ĐCSTQ, đúng rồi, nhiều đài báo láng giềng của Đức cũng đưa tin theo tuyên truyền của HitLe và người dân láng giềng thì tin vào tuyên truyền của nhà nước họ, gián tiếp tin theo thôi.

Dẫn ra các ví dụ trên để nói về cách chúng ta tiếp nhận thông tin đài báo, phải chăng chúng ta có lần đã tự lừa mình theo cách trên khi phán đoán nhận định về một ai đó?

Hiểu về Pháp Luân Công thế nào cho đúng? 

Pháp Luân Công là một môn tu thuộc trường phái Phật, chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để tu tâm và hành xử hàng ngày, kèm thêm 5 bài tập nhẹ nhàng giúp nâng cao sức khỏe. Người tu luyện Pháp Luân Công đa phần đạt được lợi ích to lớn về đạo đức và sức khỏe, điều này tạo thành sức hút mạnh mẽ khi vào 1999 đã có 100 triệu người Trung Quốc theo học (1/10 dân số TQ lúc bấy giờ).

Cảnh luyện công của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước 20 tháng 7 năm 1999 (Ngồn ảnh: Minh Huệ Net)

Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công chủ yếu là vì sự ganh tỵ: 100 triệu là lớn hơn số đảng viên ĐCSTQ thời bấy giờ [70 triệu], nó không chịu được việc có một đoàn thể nào lớn hơn nó. Nó cũng không chịu được khi sách của Pháp Luân Công (cuốn Chuyển Pháp Luân) thì người dân TQ người người tìm đọc, chuyền tay nhau đọc trong khi sách của nó (các sách về đảng) thì phải cưỡng chế nhồi nhét vào đầu người dân. Nó không chịu được vì người học Pháp Luân Công tin Thần kính Phật trong khi nó muốn lòng kính trọng Thần của người dân không được lớn hơn việc tôn thờ nó, nó muốn người dân coi đảng là nhất. Nó ganh tỵ vì người tập Pháp Luân Công lúc đó rất nhiều người tự nguyện làm việc tốt trong khi đảng viên của nó thì thỉnh thoảng mới có một tấm gương người tốt điển hình. Nó [Giang Trạch Dân - tổng bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ] không chịu được việc vợ, cũng như cấp dưới của nó hết lời ca ngợi đức độ của vị Sư phụ Pháp Luân Công, không chịu được việc người dân TQ kính trọng vị thầy của Pháp Luân Công từ tấm lòng trong khi nó là một lãnh tụ lại không có được điều này.

Tất cả điều trên khiến Giang Trạch Dân và ĐCSTQ phát động đàn áp Pháp Luân Công. Có người không thể nào tin được việc một lãnh tụ cấp cao lại đem lòng ganh tỵ và nghe phi lý, chủ yếu là vì họ vốn quan niệm rằng cấp cao là có đạo đức tư cách tốt, trong khi lịch sử nhân loại cho thấy ngay rất nhiều bậc vua chúa gọi là “hôn quân vô đạo”, lãnh đạo cấp cao nhưng nó cũng là người  không phải Thần Phật, là người mà ở vị trí nào mà không giữ được đạo đức thì cũng hành xử tệ thôi, chẳng phải thời hiện nay chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tham quan ghế to chức to cũng làm điều xằng bậy đấy sao, núi thì to nhưng không phải không có rắn độc. Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã có nhiều quốc gia lên án và truy tố về tội ác này.

Thế giới lên án tội ác của Giang Trạch Dân. Ông ta sẽ bị trừng phạt vì đã đã tiến hành bức hại Pháp Luân Công (Nguồn ảnh: Tinh Hoa)

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì? Hiểu sai thì sẽ phát sinh ác cảm hoặc thù ghét phỉ báng, hoặc tham gia trực tiếp vào việc phá họ. Nhưng Pháp Luân Công là Phật Pháp, ác cảm hay thù ghét phỉ báng họ cũng chính là đang ác cảm thù ghét phỉ báng đối với Phật Pháp, ứng xử với Phật Pháp cũng tương đương với đang ứng xử với vị Thần vị Phật hoặc đệ tử của họ. Người có đức tin vào Thần Phật ai cũng biết rằng, khi một người thù ghét, xúc phạm, phỉ báng Thần Phật, Phật Pháp [dù chỉ là ý nghĩ trong tâm] thì sẽ tạo thành tội nghiệp to lớn và chịu báo ứng bi thảm vì tội nghiệp này. Có một điều dễ khiến người sai lầm ấy chính là họ không tin vào báo ứng và cho rằng chuyện viển vông mê tín, nói rằng tôi chả thấy ai bị báo ứng cả. Vì sự thật chẳng báo chí hay nhà nước nào đi thống kê “nhân quả báo ứng cả”, và đương sự bị báo ứng lúc đó họ chẳng thể đội mồ dậy nói cho chúng ta nghe, những chuyện nghe được từ dân gian hay người truyền lại thì lại cho là mê tín viển vông. Người Việt nói: “có kiêng có lành”, kính trọng Thần Phật hay tín ngưỡng chân chính thì chẳng mất gì cả, đương nhiên lành mà không có hại, còn việc xúc phạm một tín ngưỡng hoặc đoàn thể tín ngưỡng khác chỉ vì những điều của họ khác với nhận thức của bạn lại là việc rất không nên, có hại, bởi vì họ không tổn gì bạn cả. Nếu mà vô tri hùa theo đám ông mà ứng xử sai với những điều liên quan đến Thần Phật, Phật Pháp, hay cá nhân đoàn thể tín ngưỡng thì lại càng không nên.

Chúng tôi vừa nói cho bạn biết sự thật về Pháp Luân Công và lý do vì sao bạn cần hiểu đúng về nó, mục đích không phải vì để bạn học Pháp Luân Công, mà vì đây là Phật Pháp. Chúng ta không nên thù hận Phật Pháp, nếu không sẽ mang tai họa đến cho bản thân. Và khi nói về tội ác ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, thì đương nhiên cần chỉ đích danh kẻ gây tội ác là ai. Chỉ đích danh ĐCSTQ thì phải có chữ “đảng”, có chữ “đảng” trong trường hợp này nào có liên quan gì đến chính trị. Đây cũng chính là điểm mà nhiều người vin vào để nói rằng Pháp Luân Công làm chính trị, chỉ vì có nhắc đến một chữ “đảng”.

Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn (Nguồn ảnh: Pinterest)

Khi bạn hiểu đúng, bạn sẽ không thù ghét ác cảm với Pháp Luân Công, không phỉ báng Phật Pháp, không hùa theo tuyên truyền vu khống của Trung Cộng, sẽ không phải chịu những gì liên quan đến báo ứng đối với việc này. Hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công thường nói điều này, không hùa theo Trung Cộng trong tội ác mà nó làm đối với Pháp Luân Công thì sẽ không bị họa lây khi trời diệt nó. Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn. Chúng tôi chính mong muốn điều này cho bạn và người thân của bạn! Công đạo trong lòng tự bạn soi xét có thể hiểu được!

Tác giả: Pháp đồ

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: admin@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

BÀI VIẾT XEM NHIỀU