Thi ca

Bóng trăng qua cửa

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ. (Ảnh: Shuttersrock) Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ Lợi-sắc-tình-danh… kể cũng nhàm…

Xúc cảm tháng ba..

Xuân vừa thay áo mới Trời vội chuyển sang hè Hoa đào còn chưa rụng Ngoài hiên rộn tiếng ve…