NGHỆ THUẬT

Nghệ thuật và nhân phẩm

Bắt nguồn từ những khái niệm như “Vạn vật nhất thể” hay “Thiên nhân hợp nhất” trong văn hóa phương…