NGHỆ THUẬT

Ca dao: CHA !

Cha đi lập địa khai thiên  Mẹ còn mong ngóng chúng tiên trở về Cha đi từ ấy chưa về …

Xem thêm

Mộng cố hương

  Cuộc đời như giấc mộng đào Trầm luân không tỉnh đi vào đi ra Mơ màng ta tự vấn…

Xem thêm

Mạt kiếp thời

Bao cảnh chia ly lắm đoạn trường Gia đình ly biệt nhúng tang thương Dịch bệnh hoành hành heo chết…

Xem thêm

Học buông

Cuộc sống mấy ai biết Ý nghĩa thực đời người? Gói trọn trong một chữ: “Buông” tất cả mà thôi…

Xem thêm