NGHỆ THUẬT

Bóng trăng qua cửa

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ. (Ảnh: Shuttersrock) Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ Lợi-sắc-tình-danh… kể cũng nhàm…