Mục đích sinh mệnh…

0
293

Lần đầu đọc Chuyển Pháp Luân
Thân tâm chấn động muôn phần sáng ra
Nửa đời danh vọng tình ta
Mang theo căn bệnh trầm kha bên mình

Đọc sách mới rõ sự tình
Đều do nợ nghiệp chính mình tạo nên
Muốn hết bệnh nhớ đừng quên
Giữ gìn tâm đức vững bền mai sau

Đọc lần hai hiểu càng sâu
Làm người không phải để cầu lợi danh
Làm người là để tu hành
Quay về thiên quốc nơi mình sinh ra.

Đọc lần ba nhận ra sứ mệnh
Cứu chúng sinh trọn vẹn lời thề
Gọi người tỉnh giấc ngủ mê
Cùng lên thuyền Pháp ta về cố hương.

Thầy dẫn lối thẳng đường ta tiến
Cứu bạn bè thân quyến gần xa
Buông sinh tử để bước ra
Hoàn thành thệ nguyện mới là chân tu

Còn ai mê lạc đã lâu
Nương theo tà ác để cầu lợi danh
Một khi cơ hội qua nhanh
Khóc thương nuối tiếc cũng đành chịu thôi

Nhắn cho ai – những con người
Mục đích sinh mệnh – tìm nơi trở về
Mau tu luyện thoát cõi mê
Lên thuyền Đại Pháp ta về.. về thôi.

Pháp Luân Đại Pháp Hảo
Chân Thiện Nhẫn Hảo

Pháp Đồ