Chủ Nhật, 24 Tháng Chín 2023

Một chữ “Hòa” phân biệt người quân tử và kẻ tiểu nhân

Trong Luận Ngữ có viết: “Quân tử hoà mà không đồng, tiểu nhân đồng mà không hoà”. Người quân tử có thể lấy “đạo nghĩa” mà bao dung hết thảy các ý kiến, cũng không giấu diếm quan điểm bất đồng của mình, chân thành đối xử với người khác, từ đó xây dựng một bầu không khí hài hòa. Kẻ tiểu nhân thường có thói quen nói theo ý người khác, vào hùa và phụ họa theo nhưng trong lòng lại không nghĩ giống như lời nói, bằng mặt mà không bằng lòng, hễ có xung đột về lợi ích thì họ chẳng thể chung sống hoà hợp với người khác, đây chính là “đồng mà không hoà”.

Bậc quân tử tâm kiên định như núi, kẻ tiểu nhân một chút cũng tranh giành
(Tranh minh họa qua Pinterest)

Coi trọng hoà khí là tôn sùng sự hài hoà, hữu hảo trong những mối quan hệ xã giao. Chữ “Hoà和” gồm chữ “Thiên 千”, chữ “Nhân 人”, và chữ “Khẩu 口”, nghĩa là trên dưới, trong ngoài nghìn người đều chung một tiếng nói, một tâm tưởng. Giữa người với người, giữa các quốc gia với nhau đều cần coi trọng chữ “Hoà”, giữa con người và tự nhiên cũng giảng về chữ “Hoà”. Nghĩa gốc của “Hoà” chính là sự điều tiết hài hoà.

Trong “Luận Ngữ” giảng: “Lễ chi dụng, hoà vi quý”, tác dụng của lễ là khiến mối quan hệ trở nên hài hoà, đáng quý. Có câu: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, những người và vật giống nhau thường thu hút lẫn nhau.

Trong “Hệ Từ Thượng – Chu Dịch” nói rằng: “Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim”, hai người đồng lòng, sắc bén tới mức có thể chặt đứt vàng kim. Câu sau là “Đồng tâm chi ngôn, kỳ xú như lan”, tiếng nói đồng lòng, thơm như hương hoa lan. Câu “Kết nghĩa Kim Lan” mà chúng ta thường nói chính là có nguồn gốc từ đây.

Trong cuốn “Tây Tần Lục – Tam Thập Quốc Xuân Thu”, Thôi Hồng cũng giảng ra đạo lý rằng: “Đơn giả dịch chiết, chúng tắc nan tồi”, một người thì dễ diệt, nhiều người thì khó phá.

Có thể thấy rằng cổ nhân vô cùng coi trọng tác dụng của chữ “Hoà”. Đối với cổ nhân mà nói, “Hoà” chính là mở lòng mở dạ, cương nhu thích hợp. Đối với một nhóm người mà nói, “Hoà” chính là chung sống hoà bình với nhau, dung hoà lẫn nhau.

Trong “Nghiêu Điển – Thượng Thư”, một cuốn sách kinh điển của Nho Gia có ghi chép rằng: Nghiêu có thể tuyên dương tài trí, đạo đức, dùng điều này để bày tỏ sự thân thiện với những người cùng dòng tộc, thì dòng tộc cũng hoà hợp, tiếp đó ông lại phân rõ bách quan tốt xấu. Sự tốt xấu của bách quan đã được phân định rạch ròi đâu ra đấy, ông lại nỗ lực đoàn kết các nước chư hầu.

Điều được miêu tả trong cuốn “Nghiêu Điển – Thượng Thư” chính là cảnh tượng thiên hạ thái bình dưới thời Nghiêu, Thuấn. Lúc đó, trên dưới hoà hợp, bách tính an cư lạc nghiệp. Có câu rằng “Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi” chính là nói về xã hội lý tưởng của Nho gia, mà sự hình thành xã hội này lại dựa vào một chữ “Hoà”.

Gia tộc hoà hợp, bách quan hoà hợp, vạn bang hoà hợp, thiên hạ thái bình. Muốn con người hoà hợp với nhau thì cần ai nấy đều phải tự giác tuân thủ nguyên tắc, đạo đức chung của xã hội. Cổ nhân chủ trương “Khắc minh tuấn đức”, cũng chính là nhấn mạnh việc dùng tài trí và đạo đức phục vụ con người.

Trước kia các con trai của vua Hung Nô đòi phân tách nhau ra. Vua Hung Nô bèn triệu tập họ tới, đưa cho mỗi người một chiếc đũa, bảo họ bẻ gãy phần giữa. Các vương tử đều làm được dễ dàng. Vua Hung Nô lại đưa cho mỗi người một bó đũa, bảo họ bẻ gãy, kết quả là không ai làm được. Vua Hung Nô nói với các con trai rằng, hiện nay huynh đệ các con bất hoà, mỗi người đều giống như một chiếc đũa, rất dễ bị kẻ địch công phá. Nếu huynh đệ các con đoàn kết lại thì sẽ giống như một bó đũa, không ai có thể chiến thắng các con. Đây chính là sức mạnh của chữ “Hoà”.

Nhắc tới chữ “Hoà” người ta có thể sẽ nghĩ tới lời của “Mạnh Tử”: “Thiên thời bất như địa cát, địa cát bất như nhân hoà”, (Công Tôn Xú Hạ – Mạnh Tử), thiên thời chẳng bằng địa lợi, địa lợi chẳng bằng nhân hoà. Đây chính là lời Mạnh Tử đàm luận lúc chiến loạn. “Nhân Hoà” là nơi lòng người hướng tới, là sự đoàn kết nội bộ.

Mạnh Tử còn nhắc tới quan niệm quản lý việc chính sự trên dưới hài hoà trong cuốn “Dữ Dân Đồng Lạc”. Ông nói: “Lạc dân chi lạc giả, dân diệc lạc kỳ lạc; Ưu dân chi ưu giả, dân diệc ưu kỳ ưu” (Lương Huệ Vương quyển hạ – Mạnh Tử), nghĩa là “Vui niềm vui của dân, thì dân lại vui niềm vui của ta; Lo nỗi lo của dân, thì dân lại lo nỗi lo của ta”. Bậc đế vương thánh minh thường đồng cam cộng khổ cùng dân chúng, trong tâm đều chứa thiên hạ bách tính, như vậy mới được nhân dân yêu mến, bảo hộ.

Trong mối quan hệ giữa người với người làm thế nào mới có thể giữ được hoà khí, và sự hài hoà? Cổ nhân cũng lưu lại rất nhiều những lời tinh tuý như “Quân tử chi giao đạm nhược thuỷ, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ” (Sơn Mộc – Trang Tử), ý nói rằng tình cảm, sự giao hảo giữa người quân tử nhạt như nước, sự giao hảo giữa kẻ tiểu nhân lại ngọt ngào như men rượu say. Giao tình của người quân tử tuy nhạt, nhưng thân thiết trường cửu, giao tình của kẻ tiểu nhân dẫu ngọt ngào, nhưng rất dễ tuyệt giao. Có thể thấy rằng, trong con mắt cổ nhân, sự giao hảo giữa người quân tử không hề mang theo bất cứ màu sắc danh lợi nào, mà trong suốt, thanh khiết như dòng nước, có thể mới giữ được hòa khí.

Quản Trọng và Bảo Thúc Nha là hai người bạn thân thời Xuân Thu. Hai người cùng nhau buôn bán, Quản Trọng từng dành nhiều tài vật hơn cho mình, Bảo Thúc Nha cũng không so đo, tính toán. Ông biết rằng Quản Trọng làm vậy là vì gia cảnh bần hàn. Khi lâm trận Quản Trọng bỏ trốn, Bảo Thúc Nha cũng không dám chê cười, biết rằng ông làm như vậy là vì có mẹ già cao tuổi cần người chăm sóc. Quản Trọng vì vậy mà vô cùng xúc động, nói với mọi người rằng: “Sinh ngã giả phụ mẫu, tri ngã giả Bào Tử dã”, người sinh ra ta là cha mẹ, người hiểu ta là Bảo Thúc Nha. Bảo Thúc Nha không so đo tính toán nên giữ được chữ “Hòa” này và khiến tình bạn giữa Quản Trọng và Bảo Thúc Nha trở thành tiếng thơm lưu truyền thiên cổ.

Thiên Cầm
Nguồn: trithucvn.net

Các bài viết liên quan:

[related_posts_by_tax title=""]

VIDEO GỢI Ý

[youlist randomvid="2ixVsuU5MOw, Ongzpm5qN18, FrPYclwSF_A, nX8VpCywqD0, ZXketPYULb0, Gme6hDduhDQ, o_yK8hgb5-Y, 8PlXEoD-_9U, qDMQPIoSdPs, whmtXT5Zgrk, 8x3SFMa7hP0, jGv3n2Uhi4U" showinfo="1" width="768" height="480" class="youlist" autohide="2" autoplay="0" disablekb="0" theme="dark" modestbranding="0" controls="1" color="red" fs="1" rel="0" start="0" loop="0" iv_load_policy="1" version="3" style="" vq="" nocookie="0" https="1" wmode="" parameters=""]

Hits: 41

Bài nên xem:

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì?

Đơn giản là - hiểu sai thì sẽ có ứng xử hành động sai, ứng xử hành động sai thì kết quả không tốt cho mình [và kể cả người thân], vì người ta nghĩ gì làm gì thì đều sẽ phát sinh một kết quả về sau, đó là quy luật. Cụ thể việc này ra sao? Các bạn đọc ở vế sau bài viết, chúng tôi cần nói một chút về bối cảnh và đầu đuôi sự việc các bạn mới có thể hiểu hết.

Học viên Pháp Luân Công Việt Nam luyện công (Nguồn ảnh: Internet)

Có một điều mà rất nhiều người vướng phải, ấy là cho rằng Pháp Luân Công là tà đạo, làm chính trị. “Chẳng đúng thế sao, đài báo ti vi, trên mạng trên facebook họ nói đầy đấy thôi, đài báo nhà nước cũng nói đấy thôi”. Bạn nói thể chẳng phải rất ư là định kiến theo số đông và bất công sao? Chúng ta ai cũng nói câu tôi nghe gì cũng là “nghe bằng hai tai” hoặc “không biết thì cũng không nên nghe này kia mà nói lung tung”, nhưng bạn đang dùng hai tai mà nghe mà tin cùng một luồng thông tin nói xấu, trang web và sách của Pháp Luân Công công khai trên mạng, muốn biết tốt xấu thì xem trực tiếp nghe trực tiếp những gì họ học họ làm thì sẽ rõ hết chứ đâu cần nghe qua ai. Là “tà đạo” thì giáo lý việc làm của nó nhất định phải liên quan đến điều ÁC. Là “làm chính trị” thì nó nhất định phải tranh quyền tranh chức hay cái ghế của ai đó, hay là liên quan đảng phái đấu đá,vv… Pháp Luân Công không có những điều này, bạn có thể kiểm chứng bằng việc tìm hiểu những điều họ học tại trang web chính thống của Pháp Luân Công [https://vi.falundafa.org/] có chữ nào là dạy làm ác, có chữ nào là kêu đi làm chính trị đảng phái. Đôi khi chúng ta sống một đời cùng vợ chồng, cha mẹ, thân thiết như vậy nhưng cũng không hiểu hết họ, huống hồ một tình huống mà chúng ta ở ngoài  và nghe qua như Pháp Luân Công.

Nhưng đài báo ti vi nhà nước cũng nói như vậy” - đài báo ti vi nhà nước cũng rất nhiều kênh, có kênh nói có kênh không, đài báo ti vi cũng là người có hiểu đúng và hiểu sai, có người đưa tin sự thật và có người đưa tin theo “ý đồ” của cá nhân người viết, việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã cách đây 23 năm [1999], bây giờ họ viết bài cũng chỉ dựa vào tài liệu lượm lặt trên mạng hoặc bên nhà nước TQ đưa qua, đây chẳng khác nào là “lấy “sự thật” được nói ra từ miệng tên giết người cưỡng bức rồi về đưa tin về vụ án mà nó gây ra”, và sự thật mà tên giết người đó nói là nó có lý do hợp lý để giết người và cưỡng bức - trớ trêu thay đây là chỗ mà nhiều người tin theo.

Quay ngược thời gian nói về việc này, HitsLe khi diệt chủng  6 triệu người Do Thái hắn ta cũng làm công tác tuyên truyền, nhiều người dân Đức lúc bấy giờ cũng ủng hộ và đồng quan điểm với nó, nghe nói hắn cũng cho rằng người Do Thái muốn lật đổ và “làm chính trị”. Cho đến hôm nay nhân loại nhìn nhận hắn là kẻ diệt chủng tàn ác và là điển hình của tội ác với nhân loại.

Thời Kmer đỏ thổng trị Campuchia đã gây ra cái chết của ước chừng khoảng 1,4 triệu đến 2,2 triệu người, mà lúc đó tổng số dân của Campuchia chỉ khoảng hơn 7 triệu người, nó đương nhiên cho đài báo tuyên truyền rằng những người bị giết là thành phần "phản đảng, làm chính trị, phản cách mạng" (Khmer đỏ cũng là ĐCS và được Trung Cộng tiếp tay), một kiểu đại loại như thế. Nhân dân Campuchia thời đó cũng nhiều người đồng quan điểm và tin theo tuyên truyền của Pol Pot. Và giờ đây cả thế giới đã phán xử, nhân loại cũng biết về tội ác diệt chủng của nó.

ĐCSTQ đàn áp gia đình học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc (Nguồn ảnh: Chánh Kiến Net)

So sánh về mức độ tàn ác thì ĐCSTQ còn nhỉnh hơn HitLe và PolPot, lý do gì khiến bạn tin vào vu khống của nó về Pháp Luân Công rồi cho rằng Pháp Luân Công là “tà đạo, làm chính trị,vv…” trong khi cha ông của người Việt nhiều người đã chết nơi biển đảo hay biên giới vì đạn dược của Trung Cộng,  rất có thể sẽ rơi vào tình huống của người dân thế giới thời bấy giờ tin và nghe theo tuyên truyền của HitLe hay PolPot trước khi tội ác của nó chưa bị phơi bày.

Lại nói tôi tin vào đài báo của nhà nước Việt Nam chứ chẳng tin vào đài báo ĐCSTQ, đúng rồi, nhiều đài báo láng giềng của Đức cũng đưa tin theo tuyên truyền của HitLe và người dân láng giềng thì tin vào tuyên truyền của nhà nước họ, gián tiếp tin theo thôi.

Dẫn ra các ví dụ trên để nói về cách chúng ta tiếp nhận thông tin đài báo, phải chăng chúng ta có lần đã tự lừa mình theo cách trên khi phán đoán nhận định về một ai đó?

Hiểu về Pháp Luân Công thế nào cho đúng? 

Pháp Luân Công là một môn tu thuộc trường phái Phật, chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để tu tâm và hành xử hàng ngày, kèm thêm 5 bài tập nhẹ nhàng giúp nâng cao sức khỏe. Người tu luyện Pháp Luân Công đa phần đạt được lợi ích to lớn về đạo đức và sức khỏe, điều này tạo thành sức hút mạnh mẽ khi vào 1999 đã có 100 triệu người Trung Quốc theo học (1/10 dân số TQ lúc bấy giờ).

Cảnh luyện công của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước 20 tháng 7 năm 1999 (Ngồn ảnh: Minh Huệ Net)

Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công chủ yếu là vì sự ganh tỵ: 100 triệu là lớn hơn số đảng viên ĐCSTQ thời bấy giờ [70 triệu], nó không chịu được việc có một đoàn thể nào lớn hơn nó. Nó cũng không chịu được khi sách của Pháp Luân Công (cuốn Chuyển Pháp Luân) thì người dân TQ người người tìm đọc, chuyền tay nhau đọc trong khi sách của nó (các sách về đảng) thì phải cưỡng chế nhồi nhét vào đầu người dân. Nó không chịu được vì người học Pháp Luân Công tin Thần kính Phật trong khi nó muốn lòng kính trọng Thần của người dân không được lớn hơn việc tôn thờ nó, nó muốn người dân coi đảng là nhất. Nó ganh tỵ vì người tập Pháp Luân Công lúc đó rất nhiều người tự nguyện làm việc tốt trong khi đảng viên của nó thì thỉnh thoảng mới có một tấm gương người tốt điển hình. Nó [Giang Trạch Dân - tổng bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ] không chịu được việc vợ, cũng như cấp dưới của nó hết lời ca ngợi đức độ của vị Sư phụ Pháp Luân Công, không chịu được việc người dân TQ kính trọng vị thầy của Pháp Luân Công từ tấm lòng trong khi nó là một lãnh tụ lại không có được điều này.

Tất cả điều trên khiến Giang Trạch Dân và ĐCSTQ phát động đàn áp Pháp Luân Công. Có người không thể nào tin được việc một lãnh tụ cấp cao lại đem lòng ganh tỵ và nghe phi lý, chủ yếu là vì họ vốn quan niệm rằng cấp cao là có đạo đức tư cách tốt, trong khi lịch sử nhân loại cho thấy ngay rất nhiều bậc vua chúa gọi là “hôn quân vô đạo”, lãnh đạo cấp cao nhưng nó cũng là người  không phải Thần Phật, là người mà ở vị trí nào mà không giữ được đạo đức thì cũng hành xử tệ thôi, chẳng phải thời hiện nay chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tham quan ghế to chức to cũng làm điều xằng bậy đấy sao, núi thì to nhưng không phải không có rắn độc. Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã có nhiều quốc gia lên án và truy tố về tội ác này.

Thế giới lên án tội ác của Giang Trạch Dân. Ông ta sẽ bị trừng phạt vì đã đã tiến hành bức hại Pháp Luân Công (Nguồn ảnh: Tinh Hoa)

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì? Hiểu sai thì sẽ phát sinh ác cảm hoặc thù ghét phỉ báng, hoặc tham gia trực tiếp vào việc phá họ. Nhưng Pháp Luân Công là Phật Pháp, ác cảm hay thù ghét phỉ báng họ cũng chính là đang ác cảm thù ghét phỉ báng đối với Phật Pháp, ứng xử với Phật Pháp cũng tương đương với đang ứng xử với vị Thần vị Phật hoặc đệ tử của họ. Người có đức tin vào Thần Phật ai cũng biết rằng, khi một người thù ghét, xúc phạm, phỉ báng Thần Phật, Phật Pháp [dù chỉ là ý nghĩ trong tâm] thì sẽ tạo thành tội nghiệp to lớn và chịu báo ứng bi thảm vì tội nghiệp này. Có một điều dễ khiến người sai lầm ấy chính là họ không tin vào báo ứng và cho rằng chuyện viển vông mê tín, nói rằng tôi chả thấy ai bị báo ứng cả. Vì sự thật chẳng báo chí hay nhà nước nào đi thống kê “nhân quả báo ứng cả”, và đương sự bị báo ứng lúc đó họ chẳng thể đội mồ dậy nói cho chúng ta nghe, những chuyện nghe được từ dân gian hay người truyền lại thì lại cho là mê tín viển vông. Người Việt nói: “có kiêng có lành”, kính trọng Thần Phật hay tín ngưỡng chân chính thì chẳng mất gì cả, đương nhiên lành mà không có hại, còn việc xúc phạm một tín ngưỡng hoặc đoàn thể tín ngưỡng khác chỉ vì những điều của họ khác với nhận thức của bạn lại là việc rất không nên, có hại, bởi vì họ không tổn gì bạn cả. Nếu mà vô tri hùa theo đám ông mà ứng xử sai với những điều liên quan đến Thần Phật, Phật Pháp, hay cá nhân đoàn thể tín ngưỡng thì lại càng không nên.

Chúng tôi vừa nói cho bạn biết sự thật về Pháp Luân Công và lý do vì sao bạn cần hiểu đúng về nó, mục đích không phải vì để bạn học Pháp Luân Công, mà vì đây là Phật Pháp. Chúng ta không nên thù hận Phật Pháp, nếu không sẽ mang tai họa đến cho bản thân. Và khi nói về tội ác ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, thì đương nhiên cần chỉ đích danh kẻ gây tội ác là ai. Chỉ đích danh ĐCSTQ thì phải có chữ “đảng”, có chữ “đảng” trong trường hợp này nào có liên quan gì đến chính trị. Đây cũng chính là điểm mà nhiều người vin vào để nói rằng Pháp Luân Công làm chính trị, chỉ vì có nhắc đến một chữ “đảng”.

Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn (Nguồn ảnh: Pinterest)

Khi bạn hiểu đúng, bạn sẽ không thù ghét ác cảm với Pháp Luân Công, không phỉ báng Phật Pháp, không hùa theo tuyên truyền vu khống của Trung Cộng, sẽ không phải chịu những gì liên quan đến báo ứng đối với việc này. Hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công thường nói điều này, không hùa theo Trung Cộng trong tội ác mà nó làm đối với Pháp Luân Công thì sẽ không bị họa lây khi trời diệt nó. Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn. Chúng tôi chính mong muốn điều này cho bạn và người thân của bạn! Công đạo trong lòng tự bạn soi xét có thể hiểu được!

Tác giả: Pháp đồ

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: admin@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

BÀI VIẾT XEM NHIỀU