Thứ Năm, 21 Tháng Mười 2021

| Vạn Cổ Kỳ Thư |

Lời thề xưa lưu danh sử sách, lời thề nay ngoảnh mặt vội quên

Nguồn: internet

Trong văn hóa truyền thống rất coi trọng thành tín, người quân tử đã hứa là làm dẫu sinh tử cũng không màng, không vì lợi quên nghĩa, không vì tiền hại dân. Người quân tử coi việc giữ lời hứa là phương diện để tu thân, lập đức. Dẫu trong hoàn cảnh khốn cùng, dẫu vào sinh ra tử vẫn giữ vững khí tiết, một lòng trung trinh trọn lời đã hứa. Nếu là kẻ hai lòng, nói một đàng làm một nẻo, hoặc hứa mà không thực hiện thì bị coi là kẻ tiểu nhân, bị người đời chê cười.

“Câu chuyện về nghĩa khí của Quan Vân Trường trong «Tam Quốc diễn nghĩa» có thể nói là nhà nhà đều biết. Quan Vũ kết nghĩa huynh đệ với Lưu Bị, nhưng lại bị hãm trong Tào doanh, được nhận ân sâu của Tào Tháo, mà vẫn thủy chung một lòng với Lưu Bị. Được Tào Tháo đãi ba ngày một yến tiệc nhỏ, năm ngày một yến tiệc lớn, được ban tặng áo bào, ngựa quý, vàng bạc, mỹ nữ, nhưng tâm Quan Vũ không vì tài sắc mà rung động, vẫn kiên trì: “Nếu biết Hoàng thúc ở đâu, dẫu có đạp lên nước hay lửa, ắt phải tìm cho bằng được”. Với võ công của Quan Vũ và thực lực của Tào Tháo lúc bấy giờ, không khó tưởng tượng nếu dưới trướng Tào Tháo, Quan Vũ quá dễ có được vinh hoa phú quý. Tuy nhiên để lưu lại cho người đời một chữ “Nghĩa”, Quan Vũ vượt năm ải chém sáu tướng, cự tuyệt Tào Tháo để trở về đồng cam cộng khổ với Lưu Bị.”(1)

Anh hùng Nhạc Phi nghe lời mẹ dạy, tinh trung báo quốc, dẫu bị gian thần Tần Cối hãm hại vẫn khí phách hiên ngang, tận trung báo quốc không thẹn với đời. Hoặc như trong truyện “Thủy hử”, 108 anh hùng Lương Sơn sẵn sàng từ bỏ danh vọng tiền tài, giữ vững khí tiết của bậc quân tử, không cam chịu dưới trướng của triều đình thối nát. Cùng nhau lên Lương Sơn, lập lời hứa, dựng cờ “thế thiên hành đạo” chống lại đám quan lại và triều đình thối nát.

Những câu chuyện về thành tín trong văn hóa truyền thống không triều đại nào mà không có; có thể thấy rằng người xưa coi trọng chữ tín còn hơn sinh tử của bản thân. Đa số con người ngày nay, dưới tác động của ý thức hiện đại, đặc biệt là dưới sự nhồi nhét của thuyết vô thần luận và tiến hóa luận, họ không còn coi trọng thành tín như người xưa nữa, cũng không còn giữ được khí tiết của bậc quân tử nữa. Đối với họ mà nói lợi ích trọng hơn lời hứa, quyền uy quý hơn lòng người. Thậm chí có những kẻ lợi dụng lòng tin và thiện tâm của người khác để kiếm tiền, sẵn sàng vì tiền mà không từ thủ đoạn và bán rẻ lương tâm. Bảo họ trọng đức ư? họ nói: “đức không kiếm ra tiền”; bảo họ trợ nghĩa ư?, “nghĩa không đáng một đồng”. Họ coi trọng danh lợi đến thế, coi trọng tiền tài đến thế, hỏi lương tâm nơi nào?.

Lại có những kẻ còn tệ hơn nữa, sẵn sàng đổi đức lấy tiền tài, dùng lời hứa đổi lấy vinh hoa, vì tiền mà cốt nhục tương tàn, nhân cách bị chà đạp, ân nghĩa vứt lề đường. Đó là những kẻ vì tiền tài mà tin theo lời dối trá của Trung Cộng; vì danh vọng mà gia nhập hàng ngũ của Trung Cộng. Từ đó dưới sự thao túng của Trung Cộng mà làm ra những việc báng bổ Thần Phật, chà đạp lương tri, ngược với đạo trời, trái với ý dân.

Giờ đây khi lịch sử đã sang trang, Trung Cộng đứng bên bờ sụp đổ. Những kẻ gia nhập hàng ngũ của Trung Cộng nếu vẫn còn chấp mê bất ngộ, tin theo lời dối trá và làm ra những việc thương thiên hại lý thì kết cục sẽ vô cùng đáng thương. Thiên đạo luôn công bình, báo ứng tại nhãn tiền; nếu vẫn không tỉnh ngộ rời khỏi hàng ngũ của Trung Cộng thì sẽ bị theo nó mà tiến đến diệt vong.

Thật đúng là,
Người xưa tồn nhân nghĩa
Người nay trọng lợi danh
Tin theo lời Trung Cộng
Chọn tà thuyết đấu tranh
Lưới trời mở một mắt
Cơ hội sẽ qua nhanh
Người đời mau tỉnh ngộ
Thoát khỏi lũ lưu manh
Chọn lấy đường chân thiện
Về cố quốc thiện lành.

Khai Tâm

Hits: 25

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: nhombientap@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

QUYỂN SÁCH VÔ GIÁ

BÀI VIẾT XEM NHIỀU