LẠI PHÁ MỘNG

0
237

“Đường đời chật hẹp người chen lấn
Lối Đạo thênh thang hiếm kẻ tìm”…
Nhân sinh một giấc hão huyền
Trăm năm thoắt đã qua miền phù vân

Thuở đương sức chen chân kiếm chác
Lúc xuân xanh nháo nhác đua tranh
Quyết cho bằng chị bằng anh
Nghiệp chồng thêm nghiệp ai rành ai hay?

Buổi luống tuổi chân tay rã rượi
Khi tàn niên bực bội tâm can
Hỡi ôi danh lợi bạc vàng
Có ai mua được thời gian cho đành!…

Ngày êm ấm con dành cháu dỗ
Những mong sau có chỗ cậy nhờ
Tới khi răng rụng mắt mờ
Lệ xuôi dòng lệ ai chờ được ai?

Lụy chi lắm tình kia vướng vấy
Nghĩa tào khang được mấy mươi năm
Chia lìa trối trối trăng trăng
Âm dương cách biệt ai hằng theo ai?

May gặp buổi Phật ân hạo đãng
“Chuyển Pháp Luân” tỏa rạng mười phương
Nhắn ai tỉnh giấc vô thường
Theo Chân-Thiện-Nhẫn Hồi Hương – Trở về.

[Vdcs].