Lại ngẫm !

0
820

“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao”(*)
Xưa nay trèo vống ngã đau
Giữ bền gốc đức sợ đâu gãy cành
? ?
Người khốn bởi hám danh hám lợi
Chim sa vì tham miếng tham mồi
Giang sơn kia dễ đổi dời
Nhân sinh ai dễ nhất thời thoát mê?


? ?
Thánh nhân dạy sáng nghe Phật Pháp
Chiều chẳng lo nhắm mắt xuôi tay
Sống sao không uổng kiếp này
Tu tâm sửa tính mai ngày Hồi Thăng
? ?
Một đời thoáng bóng trăng qua cửa
Trăm năm kia thoắt tựa khói mây
Chữ ‘tình’ như bóc hành tây
Lớp lang càng lắm càng cay mắt nhiều!
? ?
Lụy chi lắm tiêu điều lòng dạ
Chấp chi hoài quấy quá tâm can
Thế gian như lửa thử vàng
Xả buông càng tốt ắt càng xuất siêu

? ?
Nói sao hết những điều muốn nói
Ngôn từ ư – gạch ngói khô khan
Nhắn ai: “Phật Pháp nan văn”
Tìm xem cuốn “Chuyển Pháp Luân” sẽ tường…

[Vdcs].✍️

???
(*) Hai câu đầu trích dẫn từ thi phẩm: “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm.