Kính Thần – Bảo bình an

0
587
Ai kính thần, người ấy bình an
Ai kính Thần người ấy bình an! (Ảnh nguồn: The traditional culture)

Thần ôn dịch tránh người có đức
Ai kính Thần người ấy bình an!
Đang trong dịch bệnh nguy nan
Thiện lương mới thực ngàn vàng khó mua

Trải một trận gió mưa vần vũ
Cảnh tang thương luống đủ sầu bi
Tơi bời tan tác chia ly
Âm dương cách biệt cũng vì họa tai!…

Âm dương cách biệt cũng vì họa tai!…(Ảnh nguồn: BBC News)

Thương người đói rạc rài xóm ngõ
Tủi chợ phiên, phường phố vắng teo
‘Chỉ mành lắt lẻo chuông treo’
Bao nhiêu cơ cực bám đeo nỗi đời!…

Thuở Vũ Hán đất trời u tịch
Tiết đông-xuân bệnh dịch bùng lan
Thoắt đi thoắt lại vài năm
Tai ương đã đủ kinh hoàng tứ phương

Khi Mỹ quốc đau thương chồng chất
Lúc Rô-ma u uất sầu bi
Của thời kinh tế suy vi
Người thời tai kiếp một đi không về…

Người thời tai kiếp một đi không về…(Ảnh nguồn: BBC News)

Ôi tiếng khóc thảm thê Ấn Độ!
Hỡi tang thương buồn khổ sông Hằng!
Họa này không thể đếm đong
Hại này không thể tính bằng thống kê…

Nhắn nhân thế quay về nẻo giác
Chiểu nương theo Phật Pháp từ bi
Chân ngôn chín chữ khắc ghi (*)
Thành tâm nhẩm niệm ắt thì ứng linh

Chân ngôn 9 chữ bảo bình an (Ảnh nguồn: The Epoch-times)

Từ vạn thuở chúng sinh có cội
Cũng tựa như đêm tối có đèn
Thiên tai dịch bệnh vài phen
Cũng là thức tỉnh người nên Thiện lành

Kìa vòi vọi cao xanh chứng dõi
Kìa Phật quang chiếu rọi khắp nơi
Chúc ai quy chính vãng hồi (**)
Pháp Luân Đại Pháp cứu người thoát nguy…(***)

Vô danh cư sỹ

(*) Chân ngôn 9 chữ bảo bình an [thành tâm niệm]: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo Chân-Thiện-Nhẫn Hảo”.
(**) Quy chính vãng hồi: Trong Phật Pháp và Văn hóa truyền thống xưa nay đều giảng đại ý rằng: Khi thế nhân đối diện với thiên tai, đại nạn thì nhất định người người đều cần quy chính lại nhân tâm, tự sửa chữa lỗi lầm, kính tín Thần Phật, vãng hồi tu… Ngạn ngữ Phương Đông cũng lại có câu Cổ huấn rằng: “Thời thịnh thế trữ đồ cổ; Thời loạn thế tích vàng kim; Thời mạt Pháp phải tu hành”.
(***)Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa…