Thứ Hai, 27 Tháng Ba 2023

Tiên tri

Tiên tri Nostradamus nói rõ “Trời diệt Trung Cộng” (P.3): Ôn dịch

Sự diệt vong của ĐCSTQ đã tồn tại trong rất nhiều tiên tri, bất kể là dự ngôn phương Đông hay tiên tri phương...

Tiên tri Nostradamus nói rõ “Trời diệt Trung Cộng” (P.2): Hạ đài

Sự diệt vong của ĐCSTQ đã tồn tại trong rất nhiều tiên tri, bất kể là dự ngôn phương Đông hay tiên tri phương...

Tiên tri Nostradamus nói rõ “Trời diệt Trung Cộng” (P.1): Con rồng trong lửa đỏ

Sự diệt vong của ĐCSTQ đã tồn tại trong rất nhiều tiên tri, bất kể là dự ngôn phương Đông hay tiên tri phương...

Khai mở hết thảy bí ẩn về sứ mệnh của những lời tiên tri (Phần cuối)

2.500 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni nói với đệ tử của ông rằng: “Vào thời kì mạt pháp, Pháp của ta không...

Khai mở hết thảy bí ẩn về sứ mệnh của những lời tiên tri (P.2)

2.500 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni nói với đệ tử của ông rằng, vào thời kì mạt pháp, Pháp của ông không...

Khai mở hết thảy bí ẩn về sứ mệnh của những lời tiên tri (P.1)

2.500 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni nói với đệ tử của ông rằng, vào thời kì mạt pháp, Pháp của ông không...

Các dự ngôn và điểm hóa liên quan đến “chín chữ vàng”

  Tác giả: Hương Âm    Có một bài báo vào ngày 09 tháng 04 năm 2016 trên trang Minh Huệ với tiêu đề “3.150 người dân t Ninh...

Truyền thuyết được nghe kể từ 25 năm trước

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, Trung Quốc sau một thời gian bế quan tỏa cảng cuối cùng đã mở cửa. Các...

Tảng đá 270 triệu năm tuổi mang dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”

Tân Hoa Xã đăng bài về tảng đá, nhìn rõ các ký tự. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên) Vào tháng 6 năm 2002, một “tàng tự...

Lời cảnh báo của lão đạo sĩ núi Thanh Thành

Tác giả: Tân Dân Nhà lý học Chu Hy thời Nam Tống (1130-1200 SCN) viết như sau trong quyển 2 cuốn «Văn Công Dịch Thuyết»...

Nhân loại theo các lời tiên tri tất có Đại Cứu Thế

Tác giả: Trương Kiệt Liên Năm 2012 đang đến rất gần, cộng thêm sức nóng từ bộ phim về tai họa “2012” và lời tiên...

Từ một chữ có thể đoán ra xu thế của thời đại và vận mệnh đời người

Những bậc thầy toán mệnh thời xưa không những thông qua tướng mạo, mà ngay cả qua một nét bút, cũng đã có thể...

Lời hay ý đẹp

Random image

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

Hits: 0