Khi nắng đời chưa tan

0
258
Khi nắng đời chưa tan…

Ta vẫn thường tự hỏi
Sao nắng đến cuộc đời
Ta vẫn thường thổn thức
Khi nắng hồng hôn môi

Đời nhiều khi cũng lạ
Mưa nắng vốn do trời
Ta nhiều khi lại muốn
Nắng mưa theo ý người

Nắng có khi rất gắt
Lại có khi nhẹ nhàng
Cũng như đời người vậy
Lúc chật hẹp – thênh thang

Nắng lên trời tươi sáng
Nắng tắt trời tối đen
Đời cũng thường như vậy
Sáng xanh tối lại tàn

Nhân gian ba vạn sáu ngàn
Cười vui cũng lắm khóc than cũng nhiều
Nhắn ai nhớ lấy một điều
Trần gian cõi tạm như chiều nắng tan

Nhân khi nắng vẫn chưa tàn
Tìm về nẻo giác mới an phận đời
Nhắn cho ai những con người
Cùng lên thuyền Pháp giúp đời siêu sinh.

Tìm về nẻo giác mới an phận đời (Ảnh học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp)

Khai Tâm