Khám phá «Tây Du Ký» (10): Sư chùa Quan Âm lừa cà sa

0
346

Tác giả: Thuyền Tưởng

(10) Sư chùa Quan Âm lừa cà sa

Đường Tăng tới chùa Quan Âm, từ đó dẫn tới câu chuyện “lừa áo cà sa”.

Phật giáo không phải Phật Pháp, Đạo giáo không phải Đạo Pháp, cho dù là chính giáo, thì tôn giáo chẳng qua chỉ là một chủng hình thức do con người dựng nên. Chính giáo tất cả đều phải tu tâm, chứ không xem trọng hình thức, là hòa thượng ngày nào cũng gõ mõ, cũng không nhất định được tính là chân tu. Các chùa hiện nay có rất nhiều hòa thượng, chẳng qua chỉ là một loại chức nghiệp mà thôi, mỗi ngày đều đi làm, cũng không hẳn là người tu luyện. Có nhiều hòa thượng xuất gia nhưng “danh lợi sắc” một chút cũng không thiếu, lại còn tham dự chính trị, hưởng thụ cái gọi là “đãi ngộ”. Mảnh đất tịnh độ ở đâu? Cũng có những cư sĩ, hoàn toàn là người thường, cả ngày lặp đi lặp lại những danh từ Phật giáo, nhưng căn bản không hiểu đạo lý minh tâm kiến tính, lại cho rằng quy y, ăn chay là đã có Phật quản rồi, thật đáng buồn thay. Trong Phật giáo có thuyết về mạt pháp, chính là nói Phật giáo hiện tại đã không còn linh nữa rồi, không độ nhân được nữa. Người tu luyện thực hay giả, kỳ thực nhìn một cái là biết ngay.

Ở cạnh chùa Quan Âm là nơi cư ngụ của ba con tinh, vậy mà cũng hái thuốc luyện đan; tuy nhiên đều là bàng môn tả đạo, hướng ngoại mà cầu. Như trên đã nói, mấu chốt trong tu luyện là tu tâm của chính mình, phải hướng nội tu, không thể hướng ngoại mà tìm. Hiện tại chúng ta trong các vấn đề gặp phải tại các phương diện, là trước tiên phải hướng nội tự tìm nguyên nhân trong chính bản thân mình, chứ không hy vọng nhờ cậy thứ linh đan diệu dược nào ở bên ngoài để giải quyết vấn đề, đây chính là chỗ khác nhau giữa hướng nội và hướng ngoại. Trước chính Pháp, trước đại Đạo, những loại tiểu đạo này hoàn toàn không đáng để bàn đến.

Ở đây còn có một vấn đề đáng nói nữa, đó là động vật không được phép tu luyện lên cao tầng. Con người chúng ta, nhất định phải trân quý cơ duyên “nhân thân nan đắc” này!

(*) Tây Du Ký: Tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân, gồm 100 hồi, nói về cuộc hành trình sang Tây Trúc thỉnh kinh của Đường Tăng. Sau khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đã cùng Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh hộ tống Đường Tăng sang Tây Phương thỉnh kinh, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả.

(Còn tiếp)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/8/25/47926.html

Nguồn: [Chanhkien.org]