Khai mở hết thảy bí ẩn về sứ mệnh của những lời tiên tri (Phần cuối)

0
941

2.500 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni nói với đệ tử của ông rằng: “Vào thời kì mạt pháp, Pháp của ta không thể độ nhân được nữa, khi ấy “Chuyển Luân Thánh Vương” sẽ hạ thế truyền Chân Pháp của vũ trụ, cứu độ chúng sinh“.

Chúng ta đang ở trong thời kỳ vĩ đại nhất, thời kỳ vạn pháp quy tông. Lời tiên tri là nói cho thế nhân biết thiện ác là hữu báo, quay đầu là bờ. (Ảnh: Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun)

Chúng ta đang ở trong thời kỳ vĩ đại nhất, thời kỳ vạn pháp quy tông

Chúng ta đang sống vào thời đại vĩ đại nhất – thời kỳ “Vạn Pháp quy tông“. Đối mặt với thời kỳ này, có người thì phấn khởi, cảm thấy may mắn, có người đã chấn động, suy xét một cách tích cực, mà cũng có người không động tâm, không nghĩ không tin.

2.500 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho đệ tử của ông rằng, vào thời mạt pháp, Pháp của ông không thể độ nhân được nữa, lúc đó sẽ có “Chuyển Luân Thánh Vương” hạ thế truyền Chân Pháp Vũ trụ, cứu độ chúng sinh. Ông khuyên bảo các đệ tử hậu thế của ông và con người thế gian rằng, vào thời kì mạt Pháp không thể ôm giữ các pháp lý trong kinh Phật, mà phải tiếp thụ Pháp mà “Chuyển Luân Thánh Vương” truyền giảng. “Nếu như Tỳ kheo đạt được tầng La Hán, mà cũng không tin Pháp này thì sẽ không có chỗ mà đi” (Trích kinh Pháp Hoa). Đây là điều mà Thích Ca Mâu Ni tiên đoán về thời kỳ “Vạn Pháp quy tông“.

Trong “Thánh Kinh”, chúa Giê-su đã dùng 3 phương diện mục đích căn dặn tín đồ của ông cùng thế nhân về thiên cơ “Vạn Pháp quy tông“.

Thứ nhất

Chúa Giê-su nói rõ rằng Ông vì “Chỉ dẫn của đấng tối cao” mà đến đây, trong “Khải huyền” viết:

“Chủ Thần là đấng hiện có, đã có và đang đến, hiện tại có, vĩnh viễn là đấng toàn năng”, “Thánh Gio-an làm chứng cho Đạo của Thần và Đức Giê-su Ki-tô, cho đến hết thảy những gì bản thân mình nhìn thấy, những gì mình được chứng kiến, đều chứng minh ra”.

Đức Giê-su Ki-tô là “người làm chứng cho sự thành tín và chân thật“, “Trước hết, người sống lại từ cõi chết, là quân chủ nơi thế gian“.

Những mô tả này chứng minh rằng Chủ Thần (Vương của các Vương) có địa vị chí tôn của vũ trụ, đồng thời cũng nói rõ Chúa Giê-su dùng quá trình truyền đạo để làm chứng cho “Đạo của Thần”.

Thứ hai

Chúa Giê-su căn dặn tín đồ của ông phải chấp nhận ấn ký của chủ Thần. Tại chương 7 “Khải huyền”: “144 nghìn người thụ ấn“, và chương 14: “144 nghìn người hát khúc khải hoàn”, miêu tả rằng thiên sứ sẽ đến từ miền đất Mặt trời mọc (Phương Đông trung thổ), mang theo dấu ấn vĩnh hằng của Chủ Thần, dấu ấn trên trán minh chứng cho những tôi tớ trung thành với Người.

Điều này là để nói cho các tín đồ, những thiên sứ đến từ phương Đông sẽ cho các tín đồ cơ đốc giáo nhận thức được Chân Pháp của vị chủ Thần của vũ trụ, nhờ đó các tín đồ sẽ đứng dưới ngai vàng của chủ Thần mà hát khúc tân ca, lấy lời răn này để nói với họ không nên lại đọc kinh sách cũ mà nên đọc Chân Pháp của vũ trụ.

Tại “Khải huyền” chương 9 có viết: “Duy chỉ có tổn thương trên những người không có ấn ký của thần”, khuyên bảo con người rằng chỉ có thụ nhận Chân Pháp của vũ trụ mới – tinh thần căn bản của vũ trụ mới là chân thành, lương thiện, khoan dung thì mới có khả năng miễn gặp kiếp nạn, mới có thể tiến nhập vào “Danh sách sinh mệnh” của Thần, tiến vào kỷ nguyên mới của nhân loại.

Thứ 3

Chúa Giê-su khuyên răn các tín đồ “chỉ có” dùng Chân Pháp của vũ trụ để gột rửa sạch sẽ bản thân mới có thể tu thành chánh quả.

Trong “Khải huyền” chương 22 có viết: “Sử dụng nước sông sự sống trong thành Jerusalem mà tắm sạch y phục của mình rồi đợi lời truyền”. Điều nói cho các tín đồ rằng chỉ có tin theo Chân Pháp của vũ trụ tu tâm (thăng hoa chính mình), mới có thể đạt chính quả.

Trong “Cách Am Di Lục” có viết: “Tiền vô hậu vô không nhạc dạo đầu, bất khả tư nghị bất vong xuân” để hình dung sự vĩ đại của Chân Pháp vũ trụ chưa từng có trong lịch sử, không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời còn nói, các tôn giáo cho đến thời kì này hoàn toàn không còn độ nhân được nữa. Đây là lời Thần của hơn 400 năm trước tiên đoán về thời “Vạn Pháp quy tông” này.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng có rất nhiều lời tiên tri về “Vạn Pháp quy tông“, thời đại vĩ đại này cũng đã được tiên đoán

Trong thời “vạn Pháp quy tông” này, chúng Thần nếu không đồng hóa với Chân Pháp của vũ trụ thì cũng đều không thể thoát khỏi kiếp nạn. (Ảnh: falunart)

Lưu Bá Ôn thời nhà Minh trong lúc đương thời có lời tiên đoán rằng: “Vào thời mạt pháp, vạn tổ hạ giới, thiên Phật lâm phàm, phổ thiên tinh đấu, La Hán quần chân, mãn thiên Bồ tát, khó thoát kiếp nạn. Là Phật tương lai, hạ thế truyền đạo, chư Phật chư tổ trên trời, trên đất, không đi trên con đường vàng kim tuyến, khó tránh khỏi kiếp nạn này, bị tước hết quả vị”, tiên đoán rằng thời kỳ mạt pháp không chỉ là trong tôn giáo ở nhân gian, mà ngay cả những Thần Phật trong vũ trụ cũng không thể tự cứu.

Thần Phật cũng không thể tự cứu, chúng Thần nếu không đồng hóa với Chân Pháp của vũ trụ (Không đi trên con đường vàng kim) thì cũng đều không thể thoát khỏi kiếp nạn.

Có thể thấy rằng, khi vũ trụ bước vào thời kỳ mạt pháp sẽ gặp phải kiếp nạn, tất cả các tầng thứ trong vũ trụ, tất cả các Pháp – Đạo trước đó, hết thảy đều mất đi hiệu lực, “chỉ có duy nhất Chân Pháp của vũ trụ có thể quy chính hết thảy càn khôn, cứu chúng sinh, chỉ có Chân Pháp của vũ trụ mới có thể giúp người tu luyện tu thành chính quả”.

Vậy nên Chính – Tà trong vũ trụ là đều dùng Chân Pháp của vũ trụ phân định; là tin tưởng hay phản đối mà phân định; là bảo vệ hay quấy nhiễu đối với Chân Pháp vũ trụ. Thẩm phán của Thần sẽ quyết định sự lưu lại hay không của chúng sinh.

“Đào thải hay là tiến về hướng kỉ nguyên mới – đều dùng thái độ của chúng sinh với Chân Pháp vũ trụ làm căn cứ duy nhất”.

Trong thời kỳ “Vạn Pháp quy tông” hôm nay, ai cũng sẽ không thể quên những bài học của các Chính giáo lớn trong lịch sử, lịch sử huy hoàng cùng những khổ đau mà các tín đồ phải chịu đựng.

Hơn 2.000 năm trước, những bậc Thần Phật hạ phàm như Thích Ca Mâu Ni, chúa Giê-su, Lão Tử, Khổng Tử, ở nhân gian truyền giảng Nho gia, Đạo gia, Phật gia… khai sáng văn hóa tu luyện đặc sắc ở cả Đông phương và Tây phương, tạo thành Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo, Cơ đốc giáo, Thiên Chúa Giáo, Đạo Do Thái và những chính giáo lớn khác.

A Christian Dirce”, tác phẩm của Henryk Siemiradzki. Dirce là danh từ thay thế cho phương thức tử hình, tín đồ Cơ Đốc giáo ‘bị cột trên thân trâu kéo lê cho đến chết’, bức tranh này miêu tả tình cảnh bi đát của các tín đồ bị bức hại dưới thời đế quốc La Mã.

Những thành lập, tồn tại và phát triển của những tôn giáo này không chỉ làm trì hoãn tiến trình bại hoại của đạo đức xã hội, mà quan trọng hơn là đặt định cơ sở lịch sử trọng yếu cho sự hồng truyền Chân Pháp vũ trụ trên toàn cầu ngày hôm nay, chúng chủ yếu biểu hiện ở 3 phương diện dưới đây:

Thứ nhất

Đặt định Văn hóa tu luyện cho nhân loại, tạo ra nền tảng cơ sở cho sự hồng truyền của Chân Pháp, đồng thời sự lưu truyền của những tôn giáo này qua nhiều thế hệ, giúp cho con người thế gian dần dần nhận thức được cái gì là Phật, Đạo, Thần, cái gì là tu luyện, cái gì là thành tín chân thật, cái gì là từ bi lương thiện; tạo ta những điều kiện thuận lợi để cho nhân loại ngày nay có thể tu luyện và lý giải được Pháp, hiểu được đặc tính căn bản của vũ trụ.

Thứ hai

Trong lịch sử đã cung cấp rất nhiều điều kiện tu luyện cho thánh đồ Chân Pháp, tất cả những người từng tu luyện trong các chính giáo có không ít những sinh mệnh cao tầng vì sự hồng truyền của Chân Pháp mà hạ xuống thế gian. Có người từng trực tiếp nghe Thích Ca Mâu Ni và chúa Giê-su giảng pháp. Cho nên, để làm đệ tử của Chân Pháp ngày hôm nay, rất nhiều người từng ở trong các chính giáo lớn, tu tâm, tiêu nghiệp, trải qua quá trình tu luyện tăng cường chính tín. Từ đó đã định ra nền móng quan trọng cho việc bảo vệ và hồng dương của Chân Pháp của vũ trụ.

Thứ ba

Lưu lại rất nhiều lời tiên tri liên quan đến Chân Pháp vũ trụ, những lời tiên tri này là một bộ phận cấu thành của văn hóa Thần truyền. Những lời tiên tri về những chuyện trọng đại của nhân loại tương lai, rất nhiều là được truyền xuất ra từ những người tu luyện trong các Chính giáo lớn. Những lời tiên tri trong Kinh Thánh và kinh Phật chính là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh của chúa Giê-su và Thích Ca Mâu Ni cho con người thế gian sau này, cuối cùng cũng là vì sự hồng dương của Chân Pháp vũ trụ và cứu độ chúng sinh mà khởi tác dụng trọng yếu.

Những lời tiên tri trong Kinh Thánh và kinh Phật chính là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh của chúa Giê-su và Thích Ca Mâu Ni cho con người thế gian sau này, cuối cùng cũng là vì sự hồng dương của Chân Pháp vũ trụ và cứu độ chúng sinh mà khởi tác dụng trọng yếu. (Ảnh: Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun)

Tất cả những Chính giáo lớn là đặt định cho sự phát triển của lịch sử nhân loại, thiết lập nền tảng cho Chân Pháp vũ trụ hồng dương ngày hôm nay, lịch sử sẽ không thể quên. Khi lịch sử phát triển cho đến hôm nay, Chân Pháp vũ trụ đã hồng truyền trên khắp thế giới, toàn bộ sứ mệnh lịch sử của các tôn giáo lớn cũng đã hoàn thành trọn vẹn, nhân loại tiến nhập vào thời kì vĩ đại “Vạn Pháp quy tông“.

Vào thời đại “Vạn pháp quy tông”, Chân Pháp đã gặp phải đủ loại ma nạn, làm cho quỷ thần rơi lệ. Rất nhiều thế nhân ở trong mê không ngộ, làm cho “Vương của các Vương” lần nữa chờ đợi.

Trong “Thôi bối đồ” của Lưu Bá Ôn đối với sự việc này có viết: “Lúc năm mọi người đều biết ba chữ, không cho là đúng, những âm thanh hình ảnh lăng mạ, thần khóc quỷ khóc, chúng sinh không biết như thế nào. Một kéo, hai kéo (kéo dài), ba đợi, chúng sinh không tỉnh ngộ”. “Chúng sinh vẫn đang không tin, chửi rủa phỉ báng, phô thiên cái địa, người tin theo cái ác sẽ bị hạ xuống địa ngục”.

Lời tiên tri là nói cho thế nhân biết thiện ác là hữu báo, quay đầu là bờ: “Thiện ác người tụng tụng chân kinh, biết hối cải, nếu mà quay đầu lại, biết rõ chân tướng, thì sẽ được cứu lên bờ. Quay đầu lại nhìn con người, người ở trên bờ, cùng nhau leo lên đến 10 vạn 8 nghìn chùa”.

Các dạng lời tiên đoán đều miêu tả, đối với kẻ ngang ngược tiếp tục hành ác chắc chắn sẽ bị đào thải trong đại phán xét, cho nên mọi người là đang lựa chọn vận mệnh cho chính mình.

Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp kiên định truyền chân tướng về cuộc bức hại tại Trung Quốc. (Ảnh: Falunart)

Trong những năm Chân Pháp vũ trụ Hồng dương, hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp đã trải qua đủ loại khổ nạn. Bất kể nguy hiểm đến sinh mệnh, vẫn đem chân lý truyền khắp địa cầu đến từng nơi hẻo lánh, rất nhiều thánh đồ vì thế mà phải mất đi thân thể xác thịt ở thế gian này. Cho đến bây giờ các đệ tử vẫn kiên định không lay chuyển, chân bước không ngừng trệ trên con đường chứng thực Pháp của mình. Đó là sự từ bi vô lượng với chúng sinh của “Vương của các vương“, cũng là sự may mắn không gì sánh nổi của những người được sinh ra ở trong thời đại vĩ đại  “Vạn pháp quy tông” này.

Bạn không hề mất gì, chúng tôi không mưu cầu gì ở bạn, chúng tôi không quản nguy hiểm, khó khăn trao chân tướng cho bạn, công bằng cho bạn có được một ‘cơ hội’, chỉ mong bạn ‘thanh tỉnh’ dùng lý trí và ‘lựa chọn’.

Phần 1Màn diễn lớn của lịch sử đang diễn những phân cảnh cuối cùng
Phần 2Những lời tiên tri tiết lộ vị Thánh nhân truyền Pháp độ nhân

Hồng Khang (Theo Sound of Hope)
Nguồn: tinhhoa.net