Học buông

0
642

Cuộc sống mấy ai biết

Ý nghĩa thực đời người?

Gói trọn trong một chữ:

“Buông” tất cả mà thôi

Đời người ngắn ngủi lắm

Giận hờn để mà chi?

Buồn tủi sầu nước mắt

Ai oán để làm gì?

Bởi ngày kia từ giã

Trần gian này bi ai

Trở về nơi chốn cũ

Ta chẳng phải mệt nhoài.

Tập tự do, tự tại

Hạnh phúc thật ai ơi

Danh lợi tình nào mãi?

Buông thôi, để về Trời!

 

Thanh Vân