Hành trình đắc Pháp

0
297
Sáo tiêu cũng khá là hay. Nhưng không giải được nỗi day dứt lòng (Ảnh pinterest)

Võ thuật có thể phòng thân
Nhưng không trả được nghiệp mình đã vay
Sáo tiêu cũng khá là hay
Nhưng không giải được nỗi day dứt lòng
Bao ngày hướng nội tìm trong
Bao đời tu luyện vẫn không đường về

Học viên Pháp Luân Đại Pháp (Ảnh pinterest)

Đại Pháp khai sáng đường mê
Áo vô minh cởi ta về cố hương.

_Giọt Nước_