Thảm họa

Nhìn thẳng vào Corona

Virus Corona hiện không có thuốc chữa, không có vacxin để phòng, y học đã bó tay. Nhiều nước đang…

Cảnh tỉnh thế nhân 1

  Thu chẳng ngoảnh đầu lại Đông lạnh tràn thế gian Mây trắng trời sương muối Nhỏ ướt lệ oán…