GÓC NHÌN

Cảnh tỉnh thế nhân

Dịch bệnh, thiên tai xảy ra cho nhân loại không gì là ngẫu nhiên, phải chăng Thần Phật muốn cảnh…