Sống đẹp

Thần tượng

Nếu thần tượng là người có đạo đức, dạy con người hướng thiện, làm việc gì cũng nghĩ cho người…

Tâm từ bi

Một người có tâm từ bi sẽ không biết khổ, cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào…

Vàng thì thử lửa thử than

“Vàng thì thử lửa thử than Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời”…(*) Xem ăn nói biết người phẩm…