ĐỜI SỐNG

Nhớ quê

Kể từ dạo ấy xa quê Nhìn trăng phố lạ tái tê cõi lòng Trăng quê tỏa sáng trên đồng…

Xem thêm