Đội Lân – Đoàn Nghệ Thuật Hồng Ân tại Học Viện Ngân Hàng – Hà Nội

0
216

Một buổi tối thật ý nghĩa với tất cả thành viên Đội Lân – Đoàn Nghệ Thuật Hồng Ân tại Học Viện Ngân Hàng – Hà Nội. Chúng tôi – Những học viên Pháp Luân Đại Pháp mong muốn truyền tải những giá trị truyền thống ý nghĩa, tốt đẹp nhất đến toàn thể bà con khu phố, Chúc toàn thể bà con nhiều niềm vui và phúc lành trong cuộc sống, trong tâm luôn hướng về Chân – Thiện – Nhẫn. Tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp: http://vi.falundafa.org/