Đêm nhân gian

0
320

 

Đêm dần buông
Hàng cây lấp lánh vàng
Dưới trăng mơ nàng…

Ôi trần gian
Ai ngược xuôi bẽ bàng
Ai say giấc miên man!…

Nơi miền xa
Kìa trời xanh ngút ngàn
Cố Hương huy hoàng…

Bao nghìn năm
Lạc trôi như gió ngàn
Về thôi hỡi nhân gian!…
[Vdcs].