Con người thế gian đang trên bờ vực bị hủy diệt mà không hay biết, còn hoàn cảnh nào nguy hiểm hơn thế này nữa

0
923
Vũ trụ có thành-trụ-hoại-diệt, có sinh ắt có diệt (Ảnh từ internet)

Vũ trụ có thành-trụ-hoại-diệt, đời người có sinh-lão-bệnh-tử.. đó là quy luật xưa nay. Xã hội nhân loại vốn do Thần tạo ra, sinh mệnh đời người cũng không phải để luân hồi chuyển thế; mà mục đích làm người chính là để quay trở về. Sinh mệnh, vạn vật và vũ trụ vốn là tương thông và đồng điệu, bản tính con người vốn thiện lương, vạn sự vạn vật trong vũ trụ này cũng luôn có mối liên hệ tuần hoàn..

Chỉ có điều con người trong thùng thuốc nhuộm của danh và lợi, trong thời đại kim tiền, trong quay cuồng vật chất.. con người dần mất đi bản tính thiện lương ban đầu, dần xa rời đặc tính vũ trụ.. cũng là nói rằng, mục đích làm người ấy đã mê lạc lắm rồi..

Sinh mệnh đời người là hữu hạn, luân hồi muôn vạn kiếp mới có cơ may đắc được thân người.. nào đâu phải như lá trên cây, như hằng hà sa số,.. biết đến bao giờ lại có cơ duyên. Tảng đá kia ngàn năm chưa phong hóa, nghiệp luân hồi vay rồi lại trả, biết bao giờ có lại tấm thân..

Khi đạo đức nhân loại ngày càng bại hoại, xa rời Thần, xa rời những giá trị truyền thống, quên mất cội nguồn sinh mệnh.. cũng chính là khi nhân loại trong nghiệp cuộn lấy nghiệp, thiện ác bất phân, chính tà lẫn lộn,.. thì khi ấy chính là nhân loại đang đứng trên bờ vực bị hủy diệt, cũng chính đang ở giai đoạn diệt trong quy luật thành-trụ-hoại-diệt. Còn hoàn cảnh nào nguy hiểm hơn thế này nữa?

Khi đạo đức nhân loại ngày càng bại hoại, xa rời Thần, xa rời những giá trị truyền thống thì khi ấy chính là nhân loại đang đứng trên bờ vực bị hủy diệt (Ảnh từ internet)

Nhất là sau khi tà đảng Trung Cộng lên nắm quyền, nó không ngừng rao giảng thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, đấu trời, đấu đất, đấu người. Khiến cho nhân loại ngày càng rời xa Thần, xa rời những giá trị truyền thống. Dẫu biết rằng không gian nhân loại này là không gian “mê”, con người ấy cũng là trong vô tri mà tạo nghiệp,..Nhưng nói cho cùng thì cũng là số kiếp của họ, bởi chính họ vì sắc tình, vì lợi dục mà chọn kết cục ấy. Nếu ngay từ ban đầu họ nghe lời răn dạy của Thần, thuận theo Đạo của trời, thì có lẽ không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như hiện tại.

Vậy phải chăng nhân loại thực sự không còn lối thoát, phải chăng là số kiếp đã định rồi?

Nếu nhân loại lựa chọn hướng về phía Thần, thì cánh cửa thiên đường khi ấy sẽ mở ra, nhân loại sẽ lại có một tương lai tươi sáng (Ảnh pinterest)

Cũng không hẳn vậy. Bởi vì Sáng Thế Chủ từ bi, Ngài biết rằng thẳm sâu trong mỗi sinh mệnh đều chứa đựng sự thiện lương.. Khi nhân loại bên bờ vực bị hủy diệt, Ngài đã hạ thế, ban cho nhân loại một cơ hội cuối cùng. Nếu nhân loại có thể kịp thời tỉnh ngộ, khởi lên sự thiện lương, quyết định bỏ ác theo thiện,..lựa chọn hướng về phía Thần, thì cánh cửa thiên đường khi ấy sẽ mở ra, nhân loại sẽ lại có một tương lai tươi sáng..

Còn với những kẻ vì lợi ích trước mắt, vì dục vọng cá nhân, tham luyến danh lợi, xa rời Thần, không thoát ly khỏi tà đảng Trung Cộng thì điều chờ đợi họ chính là địa ngục vô dán.

Giọt Nước