Thứ Tư, 4 Tháng Mười 2023

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền»: Lời kết

Lời kết

Người ta vẫn thường cho rằng «Khải Huyền» là một bộ phận của Thánh Kinh, thực ra không phải vậy. Người ta thường cho rằng «Khải Huyền» là chân lý mà Thánh John ngộ được từ Đạo của Thượng Đế hoặc của Chúa Jesus, hoặc cảnh tượng vị lai mà Thánh John nhìn thấy nhờ công năng túc mệnh thông của bản thân. Thực ra đều không phải. «Khải Huyền» là một bộ phận lịch sử trong quyển sách với bảy phong ấn trên thiên thượng mà chúng Thần đã dùng lời Thánh John, dùng ngôn ngữ nhân loại để khải ngộ thế nhân. Do đó nội dung nó giảng nhất định là siêu xuất khỏi nội dung của Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo, cũng siêu xuất khỏi nội dung của Phật giáo và Đạo giáo. Do đó nội dung nó giảng nhất định siêu xuất khỏi phạm vi tri thức của Thánh John, siêu xuất khỏi phạm vi tri thức của người Tây phương thời bấy giờ, cũng siêu xuất khỏi phạm vi tri thức của người Đông phương thời bấy giờ.

Người ta vẫn thường cho rằng «Khải Huyền» nói với thế nhân tương lai sẽ có ngày tận thế, đại thẩm phán và phục sinh, v.v., thực ra không phải. Những điều này căn bản không phải là chân tướng mà «Khải Huyền» muốn tiết lộ cho con người. Ngày tận thế, đại thẩm phán và phục sinh, v.v. căn bản không phải điều bí mật trong «Khải Huyền», mà đều là «Khải Huyền» trực tiếp nói với con người, căn bản không thể tính là chỗ mê của lời tiên tri. Chỗ mê chân chính trong lời tiên tri mà «Khải Huyền» muốn cho con người biết không thể nói trực tiếp được, nếu không thì chính là tiết lộ thiên cơ. Tất nhiên, lời giải vẫn phải thông qua văn tự bề mặt của «Khải Huyền» mà tìm ra.

Ai là Cứu Thế Chủ, đây mới là chỗ mê thực sự trong toàn bộ cuốn sách tiên tri «Khải Huyền».

Tranh: Thánh John trên đảo Patmos.
Tranh: Thánh John trên đảo Patmos.

Đạo của Thần, ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật, Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ chính là Cứu Thế Chủ chân chính, và tất cả chúng sinh nhất định phải được Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ cứu độ mới có thể có vị lai! Đây chính là đáp án cho tất cả chỗ mê trong «Khải Huyền».

Tất cả chư Phật Thế tôn xuất hiện trên thế gian từ trước tới nay đều là để trải đường cho Cứu Thế Chủ chân chính. Đây chính là chân tướng trong lịch sử nhân loại!

Phong trào cộng sản trong lịch sử chỉ là để khiến Trung Quốc trở thành vương quốc ma quỷ của Sa-tăng, nhằm gây ra đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ Pháp Luân Đại Pháp tại thế gian, dùng toàn bộ sức mạnh quốc gia để bức hại đệ tử Đại Pháp, thực hiện cái gọi là “kiểm nghiệm” của chúng Thần quá khứ đối với đệ tử Đại Pháp từng là đệ tử của chư Phật Thế tôn, đồng thời quan sát biểu hiện của thế nhân, xem họ nên bị hủy diệt hay có vị lai trong đại thẩm phán tối hậu. Đây chính là chân tướng lịch sử!

Phàm là người trong chính quyền Trung Cộng, hễ đã bị đánh thú ấn ‘búa liềm’, thì đều không thể được chư Phật Thế tôn chuộc tội, đều không có vị lai, đều bị chúng Thần quá khứ an bài hủy diệt. Đây chính là chân tướng lịch sử!

Chúng Thần quá khứ, vì để tự cứu, cứu vãn và làm mới Thiên Địa, vì để thoát khỏi hoại diệt trong giai đoạn cuối cùng của vũ trụ, đã an bài toàn bộ vở kịch trong quyển sách với bảy phong ấn này. Vở kịch này có sân khấu tại địa cầu, với Trung Quốc là sân chơi chính, và đạo diễn là chúng Thần quá khứ. Toàn bộ vở kịch này có hai chủ tuyến phát triển chính, một tại Tây phương, và một tại Đông phương. Sa-tăng đại hồng long đến từ Tây phương, còn Cứu Thế Chủ đến từ Đông phương. Để thành tựu sự việc tự cứu tất thành này, để thành tựu đại sự nhân duyên làm mới Thiên Địa này, rất nhiều chư Phật Thế tôn đã hạ thế độ nhân và lưu lại tham chiếu lịch sử.

Màn diễn cuối cùng trong toàn bộ vở kịch lịch sử này chính là đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ. Nó là màn cuối cùng của toàn bộ vở kịch lịch sử, và hiện vẫn đang diễn ra. Vai chính của màn diễn này chính là đệ tử Đại Pháp, còn Sa-tăng đại hồng long và chính quyền Bắc Kinh là nhân vật phản diện. Người Trung Quốc đều đóng nhiều vai khác nhau trong màn diễn này, còn các nước khác vừa đóng vai phụ, vừa là khán giả.

Thế nhân đều ở trong mê và được theo dõi lựa chọn. Bất kể tự mình đóng vai hay là khán giả, thì đều có sự lựa chọn trong màn diễn này. Chỉ có hai sự lựa chọn, đi theo ma quỷ, hay là đi theo Cứu Thế Chủ. Lựa chọn đi theo Cứu Thế Chủ, thì chính là lựa chọn tương lai. Lựa chọn đi theo ma quỷ đảng cộng sản, thì chính là lựa chọn bị đào thải, không có tương lai.

Tuy nhiên, Cứu Thế Chủ ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật, Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ là từ bi vô hạn và muốn cứu độ hết thảy chúng sinh. Cứu Thế Chủ khi thẩm phán và tranh chiến thì chỉ chiếu theo Chân-Thiện-Nhẫn, chứ không chiếu theo phép tắc được định trong quyển sách với bảy phong ấn, không chiếu theo giao ước với Thượng Đế, cũng không lựa chọn người được cứu độ và bị đào thải theo ước định của chúng Thần quá khứ. Hết thảy đều theo Chân-Thiện-Nhẫn, đều lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn. Do đó, nhờ phúc của Đại Pháp, các kiếp số vốn gần như đã định trong quyển sách lịch sử với bảy phong ấn đã thay đổi rất nhiều từ khi Pháp Luân Đại Pháp khai truyền từ năm 1992. Đúng như kinh văn «Phúc của Đại Pháp» mà Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ công bố ngày 19/5/2002:

Chính Pháp mười năm, tái tạo càn khôn, cứu độ vô lượng chúng sinh khỏi bị hoại diệt, khai sáng vô lượng đại khung, vô lượng trí huệ của Pháp lý viên dung bất diệt. Đây là Phúc cho chúng sinh, là uy đức của đồ đệ Đại Pháp.

Làm Sư truyền Đại Pháp mười năm; số [kiếp vốn] gần như đã định của thế gian nay đã thay đổi rất nhiều: tai hoạ sao chổi định trong lịch sử đã qua, đại [thế] chiến lần thứ ba đã được miễn, lo lắng năm 1999 thiên địa thành trụ hoại diệt đã [qua] không trở lại, Pháp Chính nhân gian đang đến gần kề. Chúng sinh thế gian sẽ hồi báo ân [huệ] cứu độ của Đại Pháp và đồ đệ Đại Pháp. Thiện tai, thiện tai, thiện thiện tai!”

Giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp chính là cứu vãn những chúng sinh bị chúng Thần quá khứ an bài hủy diệt mà không có vị lai, bao gồm người Trung Quốc ngày nay.

Nhờ phúc của Đại Pháp, Sa-tăng đại hồng long đã bị trảm trong Chính Pháp, đại chiến thế giới thứ III đã được miễn, hai vị sứ giả của Thượng Đế cũng không xuất hiện nữa, các loại an bài trong ngày tận thế đều phát sinh cải biến.

Nhờ phúc của Đại Pháp, đoạn thời gian diệt vong của nhân loại trong ngày tàn của thế giới đã trở thành cơ hội quý giá để thế nhân tỉnh ngộ và được cứu độ.

Nhờ phúc của Đại Pháp, những người bị ma quỷ đánh dấu đã có cơ hội cuối cùng để xóa thú ấn và xóa tên trong sách sự sống của ma quỷ. Đệ tử Đại Pháp ngày nay giảng chân tướng, khuyên “tam thoái” (thoái đảng, đoàn, đội), ấy chính là cứu độ thế nhân, đặc biệt là người Trung Quốc. Những người bị ma quỷ đánh dấu chỉ cần “tam thoái” là có thể được miễn các loại hình phạt dành cho người có thú ấn, từ đó được Cứu Thế Chủ cứu độ và có vị lai.

Tương lai của nhân loại, ắt sẽ như Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ nói trong «Dự liệu cho Pháp Chính nhân gian»:

“Chính Pháp thực thi đến thế gian, Thần Phật đại hiển, những oan [và] duyên loạn thế gian đều được giải quyết một cách thiện. Những ai hành ác đối với Đại Pháp [đều bị] hạ vào cửa vô sinh, còn lại những người [có] tâm quy chính, trọng đức hành thiện, mọi vật đổi mới; chúng sinh không [ai] không kính [trọng] ân cứu độ của Đại Pháp; khắp trời cùng vui vẻ, cùng chúc mừng, cùng khen ngợi. Thời [khắc] Đại Pháp toàn thịnh tại thế gian là bắt đầu từ đây.”

Hỡi thế nhân, xin hãy thức tỉnh, các thệ ước của chư Thần đang được thực hiện!!!

Hỡi người Trung Quốc, xin hãy thức tỉnh, mau xóa thú ấn, thoát khỏi vương triều Trung Cộng, để không phải chịu tội chung với nó.

Này, Ta đến mau chóng. Phước cho người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này.” (Khải Huyền, 22:07)

(Hết)
Tác giả: Bạch Ca
Nguồn: chanhkien.org
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/zj/book/html/zhengjie/z010.htm

Các bài viết liên quan:

[related_posts_by_tax title=""]

VIDEO GỢI Ý

[youlist randomvid="2ixVsuU5MOw, Ongzpm5qN18, FrPYclwSF_A, nX8VpCywqD0, ZXketPYULb0, Gme6hDduhDQ, o_yK8hgb5-Y, 8PlXEoD-_9U, qDMQPIoSdPs, whmtXT5Zgrk, 8x3SFMa7hP0, jGv3n2Uhi4U" showinfo="1" width="768" height="480" class="youlist" autohide="2" autoplay="0" disablekb="0" theme="dark" modestbranding="0" controls="1" color="red" fs="1" rel="0" start="0" loop="0" iv_load_policy="1" version="3" style="" vq="" nocookie="0" https="1" wmode="" parameters=""]

Hits: 18

Bài nên xem:

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì?

Đơn giản là - hiểu sai thì sẽ có ứng xử hành động sai, ứng xử hành động sai thì kết quả không tốt cho mình [và kể cả người thân], vì người ta nghĩ gì làm gì thì đều sẽ phát sinh một kết quả về sau, đó là quy luật. Cụ thể việc này ra sao? Các bạn đọc ở vế sau bài viết, chúng tôi cần nói một chút về bối cảnh và đầu đuôi sự việc các bạn mới có thể hiểu hết.

Học viên Pháp Luân Công Việt Nam luyện công (Nguồn ảnh: Internet)

Có một điều mà rất nhiều người vướng phải, ấy là cho rằng Pháp Luân Công là tà đạo, làm chính trị. “Chẳng đúng thế sao, đài báo ti vi, trên mạng trên facebook họ nói đầy đấy thôi, đài báo nhà nước cũng nói đấy thôi”. Bạn nói thể chẳng phải rất ư là định kiến theo số đông và bất công sao? Chúng ta ai cũng nói câu tôi nghe gì cũng là “nghe bằng hai tai” hoặc “không biết thì cũng không nên nghe này kia mà nói lung tung”, nhưng bạn đang dùng hai tai mà nghe mà tin cùng một luồng thông tin nói xấu, trang web và sách của Pháp Luân Công công khai trên mạng, muốn biết tốt xấu thì xem trực tiếp nghe trực tiếp những gì họ học họ làm thì sẽ rõ hết chứ đâu cần nghe qua ai. Là “tà đạo” thì giáo lý việc làm của nó nhất định phải liên quan đến điều ÁC. Là “làm chính trị” thì nó nhất định phải tranh quyền tranh chức hay cái ghế của ai đó, hay là liên quan đảng phái đấu đá,vv… Pháp Luân Công không có những điều này, bạn có thể kiểm chứng bằng việc tìm hiểu những điều họ học tại trang web chính thống của Pháp Luân Công [https://vi.falundafa.org/] có chữ nào là dạy làm ác, có chữ nào là kêu đi làm chính trị đảng phái. Đôi khi chúng ta sống một đời cùng vợ chồng, cha mẹ, thân thiết như vậy nhưng cũng không hiểu hết họ, huống hồ một tình huống mà chúng ta ở ngoài  và nghe qua như Pháp Luân Công.

Nhưng đài báo ti vi nhà nước cũng nói như vậy” - đài báo ti vi nhà nước cũng rất nhiều kênh, có kênh nói có kênh không, đài báo ti vi cũng là người có hiểu đúng và hiểu sai, có người đưa tin sự thật và có người đưa tin theo “ý đồ” của cá nhân người viết, việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã cách đây 23 năm [1999], bây giờ họ viết bài cũng chỉ dựa vào tài liệu lượm lặt trên mạng hoặc bên nhà nước TQ đưa qua, đây chẳng khác nào là “lấy “sự thật” được nói ra từ miệng tên giết người cưỡng bức rồi về đưa tin về vụ án mà nó gây ra”, và sự thật mà tên giết người đó nói là nó có lý do hợp lý để giết người và cưỡng bức - trớ trêu thay đây là chỗ mà nhiều người tin theo.

Quay ngược thời gian nói về việc này, HitsLe khi diệt chủng  6 triệu người Do Thái hắn ta cũng làm công tác tuyên truyền, nhiều người dân Đức lúc bấy giờ cũng ủng hộ và đồng quan điểm với nó, nghe nói hắn cũng cho rằng người Do Thái muốn lật đổ và “làm chính trị”. Cho đến hôm nay nhân loại nhìn nhận hắn là kẻ diệt chủng tàn ác và là điển hình của tội ác với nhân loại.

Thời Kmer đỏ thổng trị Campuchia đã gây ra cái chết của ước chừng khoảng 1,4 triệu đến 2,2 triệu người, mà lúc đó tổng số dân của Campuchia chỉ khoảng hơn 7 triệu người, nó đương nhiên cho đài báo tuyên truyền rằng những người bị giết là thành phần "phản đảng, làm chính trị, phản cách mạng" (Khmer đỏ cũng là ĐCS và được Trung Cộng tiếp tay), một kiểu đại loại như thế. Nhân dân Campuchia thời đó cũng nhiều người đồng quan điểm và tin theo tuyên truyền của Pol Pot. Và giờ đây cả thế giới đã phán xử, nhân loại cũng biết về tội ác diệt chủng của nó.

ĐCSTQ đàn áp gia đình học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc (Nguồn ảnh: Chánh Kiến Net)

So sánh về mức độ tàn ác thì ĐCSTQ còn nhỉnh hơn HitLe và PolPot, lý do gì khiến bạn tin vào vu khống của nó về Pháp Luân Công rồi cho rằng Pháp Luân Công là “tà đạo, làm chính trị,vv…” trong khi cha ông của người Việt nhiều người đã chết nơi biển đảo hay biên giới vì đạn dược của Trung Cộng,  rất có thể sẽ rơi vào tình huống của người dân thế giới thời bấy giờ tin và nghe theo tuyên truyền của HitLe hay PolPot trước khi tội ác của nó chưa bị phơi bày.

Lại nói tôi tin vào đài báo của nhà nước Việt Nam chứ chẳng tin vào đài báo ĐCSTQ, đúng rồi, nhiều đài báo láng giềng của Đức cũng đưa tin theo tuyên truyền của HitLe và người dân láng giềng thì tin vào tuyên truyền của nhà nước họ, gián tiếp tin theo thôi.

Dẫn ra các ví dụ trên để nói về cách chúng ta tiếp nhận thông tin đài báo, phải chăng chúng ta có lần đã tự lừa mình theo cách trên khi phán đoán nhận định về một ai đó?

Hiểu về Pháp Luân Công thế nào cho đúng? 

Pháp Luân Công là một môn tu thuộc trường phái Phật, chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để tu tâm và hành xử hàng ngày, kèm thêm 5 bài tập nhẹ nhàng giúp nâng cao sức khỏe. Người tu luyện Pháp Luân Công đa phần đạt được lợi ích to lớn về đạo đức và sức khỏe, điều này tạo thành sức hút mạnh mẽ khi vào 1999 đã có 100 triệu người Trung Quốc theo học (1/10 dân số TQ lúc bấy giờ).

Cảnh luyện công của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước 20 tháng 7 năm 1999 (Ngồn ảnh: Minh Huệ Net)

Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công chủ yếu là vì sự ganh tỵ: 100 triệu là lớn hơn số đảng viên ĐCSTQ thời bấy giờ [70 triệu], nó không chịu được việc có một đoàn thể nào lớn hơn nó. Nó cũng không chịu được khi sách của Pháp Luân Công (cuốn Chuyển Pháp Luân) thì người dân TQ người người tìm đọc, chuyền tay nhau đọc trong khi sách của nó (các sách về đảng) thì phải cưỡng chế nhồi nhét vào đầu người dân. Nó không chịu được vì người học Pháp Luân Công tin Thần kính Phật trong khi nó muốn lòng kính trọng Thần của người dân không được lớn hơn việc tôn thờ nó, nó muốn người dân coi đảng là nhất. Nó ganh tỵ vì người tập Pháp Luân Công lúc đó rất nhiều người tự nguyện làm việc tốt trong khi đảng viên của nó thì thỉnh thoảng mới có một tấm gương người tốt điển hình. Nó [Giang Trạch Dân - tổng bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ] không chịu được việc vợ, cũng như cấp dưới của nó hết lời ca ngợi đức độ của vị Sư phụ Pháp Luân Công, không chịu được việc người dân TQ kính trọng vị thầy của Pháp Luân Công từ tấm lòng trong khi nó là một lãnh tụ lại không có được điều này.

Tất cả điều trên khiến Giang Trạch Dân và ĐCSTQ phát động đàn áp Pháp Luân Công. Có người không thể nào tin được việc một lãnh tụ cấp cao lại đem lòng ganh tỵ và nghe phi lý, chủ yếu là vì họ vốn quan niệm rằng cấp cao là có đạo đức tư cách tốt, trong khi lịch sử nhân loại cho thấy ngay rất nhiều bậc vua chúa gọi là “hôn quân vô đạo”, lãnh đạo cấp cao nhưng nó cũng là người  không phải Thần Phật, là người mà ở vị trí nào mà không giữ được đạo đức thì cũng hành xử tệ thôi, chẳng phải thời hiện nay chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tham quan ghế to chức to cũng làm điều xằng bậy đấy sao, núi thì to nhưng không phải không có rắn độc. Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã có nhiều quốc gia lên án và truy tố về tội ác này.

Thế giới lên án tội ác của Giang Trạch Dân. Ông ta sẽ bị trừng phạt vì đã đã tiến hành bức hại Pháp Luân Công (Nguồn ảnh: Tinh Hoa)

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì? Hiểu sai thì sẽ phát sinh ác cảm hoặc thù ghét phỉ báng, hoặc tham gia trực tiếp vào việc phá họ. Nhưng Pháp Luân Công là Phật Pháp, ác cảm hay thù ghét phỉ báng họ cũng chính là đang ác cảm thù ghét phỉ báng đối với Phật Pháp, ứng xử với Phật Pháp cũng tương đương với đang ứng xử với vị Thần vị Phật hoặc đệ tử của họ. Người có đức tin vào Thần Phật ai cũng biết rằng, khi một người thù ghét, xúc phạm, phỉ báng Thần Phật, Phật Pháp [dù chỉ là ý nghĩ trong tâm] thì sẽ tạo thành tội nghiệp to lớn và chịu báo ứng bi thảm vì tội nghiệp này. Có một điều dễ khiến người sai lầm ấy chính là họ không tin vào báo ứng và cho rằng chuyện viển vông mê tín, nói rằng tôi chả thấy ai bị báo ứng cả. Vì sự thật chẳng báo chí hay nhà nước nào đi thống kê “nhân quả báo ứng cả”, và đương sự bị báo ứng lúc đó họ chẳng thể đội mồ dậy nói cho chúng ta nghe, những chuyện nghe được từ dân gian hay người truyền lại thì lại cho là mê tín viển vông. Người Việt nói: “có kiêng có lành”, kính trọng Thần Phật hay tín ngưỡng chân chính thì chẳng mất gì cả, đương nhiên lành mà không có hại, còn việc xúc phạm một tín ngưỡng hoặc đoàn thể tín ngưỡng khác chỉ vì những điều của họ khác với nhận thức của bạn lại là việc rất không nên, có hại, bởi vì họ không tổn gì bạn cả. Nếu mà vô tri hùa theo đám ông mà ứng xử sai với những điều liên quan đến Thần Phật, Phật Pháp, hay cá nhân đoàn thể tín ngưỡng thì lại càng không nên.

Chúng tôi vừa nói cho bạn biết sự thật về Pháp Luân Công và lý do vì sao bạn cần hiểu đúng về nó, mục đích không phải vì để bạn học Pháp Luân Công, mà vì đây là Phật Pháp. Chúng ta không nên thù hận Phật Pháp, nếu không sẽ mang tai họa đến cho bản thân. Và khi nói về tội ác ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, thì đương nhiên cần chỉ đích danh kẻ gây tội ác là ai. Chỉ đích danh ĐCSTQ thì phải có chữ “đảng”, có chữ “đảng” trong trường hợp này nào có liên quan gì đến chính trị. Đây cũng chính là điểm mà nhiều người vin vào để nói rằng Pháp Luân Công làm chính trị, chỉ vì có nhắc đến một chữ “đảng”.

Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn (Nguồn ảnh: Pinterest)

Khi bạn hiểu đúng, bạn sẽ không thù ghét ác cảm với Pháp Luân Công, không phỉ báng Phật Pháp, không hùa theo tuyên truyền vu khống của Trung Cộng, sẽ không phải chịu những gì liên quan đến báo ứng đối với việc này. Hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công thường nói điều này, không hùa theo Trung Cộng trong tội ác mà nó làm đối với Pháp Luân Công thì sẽ không bị họa lây khi trời diệt nó. Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn. Chúng tôi chính mong muốn điều này cho bạn và người thân của bạn! Công đạo trong lòng tự bạn soi xét có thể hiểu được!

Tác giả: Pháp đồ

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: admin@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

BÀI VIẾT XEM NHIỀU