Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (9): Phục sinh và tân Thiên, tân Địa

0
457

Bộ phận thứ chín—Phục sinh và tân Thiên, tân Địa

Sau khi đại thẩm phán kết thúc, lịch sử sẽ tiến nhập vào thời kỳ đổi mới Thiên Địa. Chúng Thần quá khứ đã an bài hai đợt phục sinh và thẩm phán. Thẩm phán vương triều Trung Cộng và người nhận ấn thú là đợt thẩm phán thứ nhất. Sau đợt thẩm phán thứ nhất là đợt phục sinh thứ nhất. Những người phục sinh đợt thứ nhất chính là các Vua của thế giới mới tại nhân gian trong tân Thiên, tân Địa.

Tuy nhiên, nhờ phúc cứu độ của Đại Pháp, nhờ từ bi vô hạn của Cứu Thế Chủ ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật—Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ, nhờ Chân-Thiện-Nhẫn của Cứu Thế Chủ, rất nhiều an bài phục sinh và tân Thiên, tân Địa trong quyển sách với bảy phong ấn đã phát sinh cải biến. Đại hồng long (con rồng đỏ) đã bị trảm trong Chính Pháp trước ngày tàn của thế giới; do đó, đoạn «Khải Huyền» miêu tả đại hồng long bị trói trong 1.000 năm rồi thả ra đã không thể tồn tại nữa, cái gọi là đợt thẩm phán và phục sinh thứ hai cũng không thể phát sinh nữa. Nhưng để giúp các chủng tộc, các quốc gia, các ngữ chủng, các dân tộc trên toàn thế giới nắm lấy cơ hội được cứu độ trong đoạn thời gian quý giá cuối cùng này, để giúp họ không bị ác quỷ Sa-tăng và tập đoàn lợi ích tiểu nhân mê hoặc, từ đó có thể phân biệt Thiện-ác, vạch rõ giới tuyến với Sa-tăng đại hồng long Trung Cộng, xóa đi thú ấn ‘búa liềm’, từ bỏ đại dâm phụ chính quyền Bắc Kinh và theo sát Cứu Thế Chủ hướng về vị lai, chúng ta nhất định phải giải mã nội dung tương quan trong «Khải Huyền» để cảnh tỉnh thế nhân.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

20:01 “Kế đó tôi thấy một vị thiên sứ từ trời xuống, có chìa khóa của vực thẳm và một dây xiềng rất lớn trong tay.”

20:02 “Vị thiên sứ ấy bắt Con Rồng, tức con rắn thời xưa, là Ác Quỷ và Sa-tăng, và xiềng nó lại một ngàn năm.”

20:03 “Vị thiên sứ ấy quăng nó vào vực thẳm, khóa miệng vực thẳm lại, và đóng ấn lên trên, để nó không thể lừa dối các dân nữa, cho đến khi một ngàn năm đã mãn. Sau đó nó sẽ được thả ra một thời gian.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Đại hồng long, tức con rắn thời xưa, cũng là ác quỷ và Sa-tăng, đã được chúng Thần an bài tới mê hoặc con người và gây ra đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ thời mạt thế. Bởi vì là chúng Thần an bài, nên chúng Thần quá khứ chỉ căn cứ tội của bản thân đại hồng long để cầm tù nó 1.000 năm dưới động không đáy, chứ không tính tội bức hại Thánh đồ và thế nhân lên đầu nó, mà những tội ấy đều tính lên thân các con thú Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, v.v. Do đó «Khải Huyền» miêu tả: “Vị thiên sứ ấy bắt Con Rồng, tức con rắn thời xưa, là Ác Quỷ và Sa-tăng, và xiềng nó lại một ngàn năm” và “cho đến khi một ngàn năm đã mãn. Sau đó nó sẽ được thả ra một thời gian”. Tuy nhiên, Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương khi thẩm phán và tranh chiến thì chỉ chiếu theo Chân-Thiện-Nhẫn, tội bức hại Thánh đồ và thế nhân cũng tính lên đầu đại hồng long đồng dạng như vậy; do đó, đại hồng long đã bị Chính Pháp trảm trước ngày 23/1/2002, và từ đó thế gian không tồn tại đại hồng long nữa.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

20:04 “Kế đó tôi thấy các ngai và những người ngồi trên các ngai, và họ được ban cho quyền xét xử. Đoạn tôi thấy linh hồn của những người bị chém đầu vì đã làm chứng cho Đức Chúa Jesus và cho lời của Đức Chúa Trời, và những người không thờ phượng Con Thú và hình tượng nó, và không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy được sống lại và trị vì với Đấng Cơ Đốc một ngàn năm.”

20:05 “Đây là đợt sống lại thứ nhất. Còn những người khác thì không sống lại cho đến khi một ngàn năm đã mãn.”

20:06 “Phước thay và thánh thay cho những người được dự phần trong đợt sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền trên họ, nhưng họ sẽ làm tư tế của Đức Chúa Trời và của Đấng Cơ Đốc, và họ sẽ trị vì với Ngài một ngàn năm.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Chương 19 tiết 11 chỉ rõ “Đạo của Thần” thẩm phán và tranh chiến chỉ chiếu theo lẽ công chính, và Chương 19 tiết 15 chỉ rõ “Đạo của Thần” nhất định sẽ ép nho thành rượu sủi bọt thịnh nộ phừng phừng của Đức Chúa Trời Toàn Năng. «Khải Huyền» dùng rượu thịnh nộ như một cách ẩn dụ về trả nợ máu bức hại Thánh đồ, và Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương, hay “Đạo của Thần” sẽ có quyền thẩm phán này. Tuy nhiên ngoài Cứu Thế Chủ và Thượng Đế, hay Đức Chúa Trời ra, Thánh John còn nhìn thấy các Thần khác cũng có quyền thẩm phán, nhưng không biết danh hiệu những vị Thần này, do đó «Khải Huyền» mới nói: “Kế đó tôi thấy các ngai và những người ngồi trên các ngai, và họ được ban cho quyền xét xử”. “Các ngai” và “những người ngồi trên các ngai” chứ không chỉ có hai vị Thần.

“Linh hồn của những người bị chém đầu vì đã làm chứng cho Đức Chúa Jesus và cho lời của Đức Chúa Trời”: “lời của Đức Chúa Trời” (Word of God) ở đây dịch chính xác phải là “Đạo của Thần”, tức là chỉ Cứu Thế Chủ ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật—Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ. “Những người bị chém đầu” này chỉ những người Israel được Chúa Jesus chuộc tội 2.000 năm trước, và nằm trong số 144.000 đệ tử của Chúa Jesus. Vào thời mạt thế, họ chuyển sinh đến Trung Quốc, trở thành đệ tử của Cứu Thế Chủ ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật—Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ, tức đệ tử Đại Pháp. Trong đại hoạn nạn, họ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết, do đó «Khải Huyền» gọi họ là “Những người bị chém đầu vì đã làm chứng cho Đức Chúa Jesus và cho Đạo của Thần”. Họ cũng nằm trong số các linh hồn dưới bàn thờ mà Thánh John nhìn thấy khi ấn thứ năm được mở ra, như miêu tả trong Chương 6 tiết 9: “Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có các linh hồn của những người đã bị giết vì Đạo của Thần và vì lời chứng mà họ giữ vững“.

“Những người không thờ phượng Con Thú và hình tượng nó, và không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình”: chỉ những người không tin phỉ báng của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Đại Pháp, và nằm trong số 144.000 đệ tử của Chúa Jesus. Tuy chưa trở thành đệ tử Đại Pháp, nhưng họ là những huynh đệ của đệ tử Đại Pháp, từng bị sát hại khi đi theo Chúa Jesus, và nay vì các nguyên nhân nào đó mà bị ĐCSTQ giết hại. Đây chính là những người mà Chương 6 tiết 11 mô tả là “anh chị em của họ“.

“Những người ấy được sống lại và trị vì với Đấng Cơ Đốc một ngàn năm”: sau khi phục sinh, những người này đều trở thành các Vua của thế giới mới tại nhân gian trong tân Thiên, tân Địa. Đây chính là đợt phục sinh thứ nhất.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

20:07 “Khi một ngàn năm đã mãn, Sa-tăng sẽ được thả ra khỏi ngục của nó,”

20:08 “và nó sẽ đi lừa dối các nước khắp bốn phương trên đất, Gót và Ma-gót, để tụ họp chúng lại cho chiến tranh. Quân số của chúng nhiều như cát bờ biển.”

20:09 “Chúng kéo quân tràn qua khắp mặt đất và đến bao vây doanh trại của các Thánh đồ và thành phố yêu dấu, nhưng lửa từ trời giáng xuống và thiêu rụi chúng.”

20:10 “Còn Ác Quỷ, kẻ đã lừa dối chúng, sẽ bị quăng vào hồ lửa và lưu huỳnh, nơi đó đã có sẵn Con Thú và tiên tri giả; và chúng sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời vô cùng.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Sự kiện đại hồng long có cơ hội gây họa lần thứ hai này đều là nội dung an bài trong quyển sách với bảy phong ấn của chúng Thần quá khứ. Tuy nhiên, bởi vì Cứu Thế Chủ khi thẩm phán và tranh chiến chỉ chiếu theo Chân-Thiện-Nhẫn, Sa-tăng đại hồng long đã sớm bị trảm trong Chính Pháp, nên sự tình như vậy tuyệt không thể tái hiện nữa.

“Gót và Ma-gót” là một cách nói ẩn dụ, chỉ các quốc gia chuyên đối địch với Chúa.

Theo lịch sử được định trong quyển sách với bảy phong ấn, đại hồng long đến thời điểm này mới bị phán đồng tội với tám con thú, đều bị ném vào hồ lửa, chịu tội đời đời vô cùng.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

20:11 “Bấy giờ tôi thấy một chiếc ngai trắng lớn và Đấng ngồi trên ngai đó. Trước mặt Ngài đất và trời đều biến mất, chẳng còn thấy đâu nữa.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Tại đây, «Khải Huyền» dùng “một chiếc ngai trắng lớn” để phân biệt với ngai của Thượng Đế Jehovah trong Chương 4 tiết 2 mà Thánh John nhìn thấy khi lên thiên quốc. Thượng Đế là Vương của Thiên Địa, nhưng Thiên Địa đều biến mất trước mặt vị Thần này, điều ấy chứng tỏ vị Thần này là ở bên trên Thượng Đế. Nếu không đứng tại góc độ bên trên Thượng Đế, thì hoàn toàn không có cách nào giải mã trường cảnh mà Thánh John nhìn thấy này.

Thiên Địa đều biến mất trước mặt vị Thần này, như vậy rất rõ ràng là vị Thần này không đến để trực tiếp thẩm phán chúng sinh dưới mặt đất. Điều này cũng phù hợp với giải thích về an bài cũ của chúng Thần là Thượng Đế đại biểu để thẩm phán chúng sinh dưới mặt đất.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

20:12 “Tôi cũng thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đứng trước ngai, và các sách được mở ra; cũng có một sách khác được mở ra, đó là sách sự sống. Những người chết bị xét xử tùy theo những việc họ làm, y như đã ghi trong các sách đó.”

20:13 “Biển trả lại những người chết nó giữ; tử thần và âm phủ cũng trao lại những người chết trong chúng. Mọi người đều bị xét xử tùy theo những việc họ làm.”

20:15 “Nếu tên ai không được ghi vào sách sự sống, người ấy sẽ bị quăng vào hồ lửa.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Những người chết” chính là những người trên mặt đất chết đợt thứ nhất trong ngày tàn của thế giới, và những người vương quốc Cơ Đốc tại nhân gian chết đợt thứ hai 1.000 năm sau vì bị Sa-tăng mê hoặc và tấn công.

“Ngai” ở đây không phải là ngai trắng lớn ở tiết 11, mà là các ngai khác có quyền hành thẩm phán.

“Các sách được mở ra” là nói tất cả những quyển sách ghi lại lịch sử nhân loại, bất luận việc lớn hay việc nhỏ, và từng hành vi mỗi cá nhân. Còn có một quyển sách nữa, đó là sách sự sống, dùng để thẩm phán.

“Biển trả lại những người chết” không phải chỉ những người chết trong biển dưới mặt đất. Chỉ cần là người trên mặt đất, thì bất kể là chết dưới biển hay trên không, thì đều do địa phủ âm tào quản. Dưới đáy biển cũng có người, và người dưới đáy biển chết là quy về biển quản. Ý câu này là biển trả lại những người thuộc thế giới dưới đáy biến đã chết trong ngày tận thế. Những người chết trong biển này đều phục sinh và đến trước ngai để chịu thẩm phán.

“Tử thần và âm phủ cũng trao lại những người chết trong chúng” là chỉ những người trên mặt đất đã chết trong ngày tận thế nhưng không phục sinh vào đợt thứ nhất, và những người phục sinh vào đợt thứ nhất nhưng chết khi Sa-tăng đại hồng long được thả ra 1.000 năm sau. “Tử thần” ở đây chính là “Tử Thần” được nhắc đến trong phép tắc thế gian ở ấn thứ tư, được ban cho quyền hành trên 1/4 trái đất, và âm phủ là do ông ta quản. Những người bị tử thần đoạt mệnh và những người dưới âm gian đều được phục sinh và đến trước ngai để chịu thẩm phán.

“Nếu tên ai không được ghi vào sách sự sống, người ấy sẽ bị quăng vào hồ lửa”: Tại đây, «Khải Huyền» đã nói với chúng ta một chân tướng: Mỗi cá nhân đến địa cầu đều có tên trong sách sự sống và sẽ được thẩm phán. Trước khi đến thế gian và được ghi vào sách sự sống, họ đều có ký kết với chúng Thần quá khứ. Trong các ký kết này, họ giao ước sẽ đến thế gian chuyển sinh bao đời như thế nào, mỗi đời sẽ làm những việc gì việc gì. Có giao ước làm người tốt, cũng có giao ước làm người xấu, nhưng bất luận là giao ước nào, thì chỉ chiếu theo giao ước mới được tính là đúng, và sẽ được thưởng trong thẩm phán, còn nếu trái giao ước thì sẽ bị phạt trong thẩm phán. Bất kể làm người tốt hay người xấu, thì đều có đạo, kẻ cướp cũng có đạo, đều phải chú trọng đạo đức nhân tâm. Còn nếu những sinh mệnh này không có tên trong sách sự sống của chúng Thần quá khứ, mà tự đến địa cầu, thì là can nhiễu nghiêm trọng an bài của chúng Thần trong quyển sách với bảy phong ấn, là phá hoại nghiêm trọng đối với sự kiện tự cứu và làm mới Thiên Địa này. Đây là tội cực lớn, cần bị trừng phạt nặng, nên bị quăng vào hồ lửa để chịu tội vĩnh viễn đời đời. Những người ngoài hành tinh tùy tiện đến địa cầu chính là thuộc loại này.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

21:01 “Sau đó tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi, và biển cũng không còn nữa.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Trời mới và đất mới”, tức tân Thiên, tân Địa, là mục đích cuối cùng toàn bộ an bài của chúng Thần trong quyển sách với bảy phong ấn. Tân Thiên, tân Địa không phải do tái tạo lại, mà là thoát thai từ cựu Thiên, cựu Địa.

Tân Thiên, tân Địa không thể không có sinh mệnh nào, cũng không thể không có Thần, người, thú, v.v. Các sinh mệnh này, có một bộ phận là thoát thai từ cựu Thiên, cựu Địa, cũng có một số là Thượng Đế dùng vật chất tái tạo trong tân Thiên, tân Địa.

“Biển cũng không còn nữa” là bởi vì biển đã bị an bài hủy diệt hoàn toàn trong lịch sử quyển sách với bảy phong ấn.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

21:02 “Tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới từ Đức Chúa Trời, từ trời hạ xuống, và đã được chuẩn bị sẵn như cô dâu trang sức sẵn để đón chồng nàng.”

21:03 “Tôi nghe một tiếng lớn từ trên ngai phán, ‘Kìa, lều tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người; Ngài sẽ ở giữa họ, và họ sẽ là dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ và làm Đức Chúa Trời của họ.”

21:04 “Ngài sẽ lau ráo mọi giọt nước mắt khỏi mắt họ; Sự chết sẽ không còn nữa; Đau buồn hay khóc lóc hay đau đớn sẽ không còn nữa, Vì những sự thứ nhất đã qua rồi.’”

21:05 “Bấy giờ Đấng ngồi trên ngai phán, ‘Này, Ta làm mới lại muôn vật.’ Ngài lại phán, ‘Hãy ghi lại những điều này, Vì những lời ấy đáng tin và chân thật.’”

21:06 “Ngài phán với tôi, ‘Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đầu Tiên và Cuối Cùng. Kẻ nào khát, Ta sẽ ban cho nước từ nguồn nước sự sống miễn phí.”

21:07 “Kẻ nào thắng sẽ hưởng những điều ấy. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người ấy, và người ấy sẽ làm con Ta.”

21:08 “Nhưng những kẻ hèn nhát, những kẻ không tin, những kẻ đáng ghê tởm, những kẻ giết người, những kẻ gian dâm, những kẻ làm tà thuật, những kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, phần của chúng sẽ ở trong hồ lửa và lưu huỳnh cháy phừng phừng, đó là sự chết thứ hai.’”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới từ Đức Chúa Trời, từ trời hạ xuống” nghĩa là thành thánh tân Jerusalem là do Thượng Đế trực tiếp tạo ra.

“Lều tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người” cũng là nói tòa thành này câu thông trực tiếp với Thượng Đế.

“Ta làm mới lại muôn vật” tức là trời mới, đất mới, tinh thần mới, nước ngọt mới, cây cối chim chóc côn trùng mới, Thần mới, người mới, v.v. hết thảy đều được làm mới, đều được đổi mới theo an bài trong quyển sách với bảy phong ấn của chúng Thần. Theo đó, nhờ Thượng Đế mà lịch sử trong quyển sách mới có thể thành, nhờ Thượng Đế mà chúng sinh ở nhân gian mới được Cứu Thế Chủ cứu độ.

“Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đầu Tiên và Cuối Cùng” tức là sự kiện này bắt đầu, kết thúc đều do Thượng Đế chấp hành. Thượng Đế có mặt cả khi Thiên Địa cũ kết thúc và Thiên Địa mới sinh ra.

Tranh: Thành Jerusalem mới.
Tranh: Thành Jerusalem mới.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

21:09 “Kế đó một vị thiên sứ trong số bảy vị thiên sứ có bảy bát đầy bảy tai họa cuối cùng đến nói với tôi, ‘Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi Cô Dâu, là hôn thê của Chiên Con.’”

21:10 “Vị thiên sứ ấy đưa tôi đi trong Đức Thánh Linh đến một ngọn núi lớn và cao, rồi chỉ cho tôi thành thánh, là Giê-ru-sa-lem từ Đức Chúa Trời, từ trời hạ xuống,”

… … (lược)

22:05 “Đêm sẽ không còn nữa; họ sẽ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa, Đức Chúa Trời, sẽ tỏa sáng trên họ; và họ sẽ trị vì đời đời vô cùng.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Theo sắp xếp của chúng Thần quá khứ, địa cầu trong tân Thiên, tân Địa là được lưu cấp cho Chúa Jesus, Vua của các Vua trong thế gian con người ở Thiên Địa vị lai. Ngài và 144.000 đệ tử của Ngài được an bài đến làm các Vua tại nhân gian, còn chư Phật Thế tôn khác và đệ tử Đại Pháp đều trở về các thế giới chứ không nhập thế gian, do đó quyển sách với bảy phong ấn chỉ hiển hiện cho Thánh John thấy thành thánh trong tân Thiên, tân Địa là như thế nào. Từ tiết 11 Chương 21 đến tiết 5 Chương 22 đều là miêu tả về thành thánh tân Jerusalem, nội dung này chúng ta giản lược chứ không giải mã nữa.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

22:06 “Vị thiên sứ ấy nói với tôi, ‘Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Chúa, Đức Chúa Trời của linh các vị tiên tri, đã sai thiên sứ của Ngài chỉ cho các đầy tớ của Ngài những điều sắp xảy ra.’”

22:07 “Này, Ta đến mau chóng. Phước cho người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này.”

22:08 “Tôi, Giăng, người đã nghe và thấy những điều này. Khi tôi đã nghe và thấy những điều ấy, tôi sấp mình xuống nơi chân vị thiên sứ đã chỉ cho tôi những điều ấy để thờ lạy.”

22:09 “Nhưng vị thiên sứ đó bảo tôi, ‘Kìa, đừng làm thế. Ta chỉ là đồng bạn cùng làm đầy tớ với ngươi, với anh chị em ngươi, tức các vị tiên tri, và với những người vâng giữ những lời trong sách này; hãy thờ phượng Đức Chúa Trời.’”

22:10 “Vị thiên sứ ấy lại bảo tôi, ‘Đừng niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thời điểm đã gần.”

22:11 “Ai gian ác cứ để họ gian ác, ai ô uế cứ để họ ô uế, ai công chính cứ để họ làm điều công chính, và ai thánh thiện cứ để họ thánh thiện.’”

22:12 “’Này, Ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng phạt mỗi người tùy việc họ làm.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Chữ “Ta” trong Chương 22 tiết 7 là chỉ Thánh John. «Khải Huyền» không chỉ tiên tri về ngày tận thế và đại thẩm phán, mà còn dự ngôn về Cứu Thế Chủ, tức ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật—Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ. Bởi vậy “Phước cho người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này”. Nghĩa là chỉ cần tuân thủ lời tiên tri này, theo sát Cứu Thế Chủ Lý Hồng Chí Sư Phụ, thì sẽ được đắc cứu và sẽ có phúc.

Lời thoại trong Chương 22 tiết 9 là của vị Thánh đồ, do đó “đầy tớ” là chỉ đệ tử của Cứu Thế Chủ, “Đức Chúa Trời” chỉ Cứu Thế Chủ (chữ “God” trong tiếng Anh chỉ Thần nói chung, chứ không phải chỉ một mình Thượng Đế Jehovah). “Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời” tức là hãy kính bái Cứu Thế Chủ.

Chữ “Ta” trong Chương 22 tiết 12 là chỉ Thánh John. “Đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng phạt mỗi người tùy việc họ làm” chính là thưởng hay phạt trong thẩm phán cuối cùng đều là do bản thân mình quyết định.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

22:13 “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đầu Tiên và Cuối Cùng, Khởi Nguyên và Tận Chung.’”

22:14 “Phước cho người nào giặt sạch áo choàng của mình, để có thể có quyền hưởng trái của cây sự sống và có thể đi qua các cổng để vào thành.”

22:15 “Nhưng bọn chó, những kẻ làm tà thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, và những kẻ yêu mến và thực hành sự giả dối, đều phải ở bên ngoài.”

22:16 “’Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta đến với các ngươi để làm chứng những điều này cho các hội thánh. Ta là Cội Rễ và Hậu Duệ của Đa-vít và là Sao Mai sáng láng.’”

22:17 “Đức Thánh Linh và Cô Dâu nói, ‘Hãy đến!’ Hỡi những ai đang nghe, xin hãy nói, ‘Hãy đến!’ Hỡi những ai đang khát, hãy đến. Hỡi những ai muốn, hãy đến để nhận nước sự sống miễn phí.”

22:18 “Tôi cảnh cáo những người nghe những lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách này điều gì, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa chép trong sách này.”

22:19 “Nếu ai bỏ bớt lời nào trong sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ cất phần của người đó khỏi cây sự sống và khỏi thành thánh đã chép trong sách này.”

22:20 “Đấng làm chứng về những điều này phán, ‘Phải, Ta đến mau chóng.’ A-men. Lạy Chúa, Đức Chúa Jesus, kính mời Ngài đến.”

22:21 “Nguyện xin ân sủng của Chúa, Đức Chúa Jesus, ở với mọi người. A-men.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Nội dung từ tiết 13 đến tiết 19 Chương 22 không phải lời thoại Thánh John nghe thấy từ quyển sách với bảy phong ấn, mà là cảnh tượng ông nhìn thấy trên thiên giới, hoặc cảnh tượng hiển hiện khi ông đã trở về đảo Patmos. Nó cũng giống như lời thoại mà Chúa Jesus nói với Thánh John trong ba chương đầu tiên.

“Ta” ở đây chỉ Chúa Jesus. “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đầu Tiên và Cuối Cùng, Khởi Nguyên và Tận Chung” là chỉ Chúa Jesus đến vì sự kiện tự cứu này, tức đại sự nhân duyên làm mới Thiên Địa. Chúa Jesus theo sát sự kiện này từ khi nó bắt đầu cho đến lúc kết thúc.

“Ta là Cội Rễ và Hậu Duệ của Đa-vít và là Sao Mai sáng láng”: Đây là Chúa Jesus tự nói về mình và thuyết minh thân phận thích đáng nhất của Ngài trong đại sự kiện tự cứu và làm mới Thiên Địa này. Chúa Jesus là Đấng Cơ Đốc của người Israel, nhưng không phải là Cứu Thế Chủ chân chính cứu độ chúng sinh thời mạt thế, Ngài chỉ trải đường cho Cứu Thế Chủ chân chính. Do đó Ngài nói mình là “Sao Mai sáng láng” (the bright and morning star), tựa như ánh sáng chiếu rọi thế nhân và dẫn họ tìm đến Cứu Thế Chủ, để họ biết rằng Cứu Thế Chủ chân chính sáng như Mặt Trời sắp đến rồi.

“Đấng làm chứng về những điều này” chính là Thánh John. Thánh John sau khi nghe Chúa Jesus dạy bảo xong bèn đáp: “Thưa đúng là như vậy, con xin nghe theo lời dạy dỗ của Ngài”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Để thuận tiện cho độc giả chính giải chân ý của «Khải Huyền», dưới đây chúng ta sẽ hình thành bộ phận thứ chín “Phục sinh và tân Thiên, tân Địa” dựa trên cơ sở gỡ bỏ phong ấn ở trên, toàn bộ tổng hợp như sau. Trong đó, phần chữ số bên tay trái đại biểu chương tiết nguyên văn đối ứng với chân ý trong chính giải.

20:01 “Kế đó tôi thấy một vị thiên sứ từ trời xuống, có chìa khóa của vực thẳm và một dây xiềng rất lớn trong tay.”

20:02 “Vị thiên sứ ấy bắt đại hồng long, tức con rắn thời xưa, là ác quỷ và Sa-tăng, và dùng dây xiềng trói nó lại trong một ngàn năm.”

20:03 “Vị thiên sứ ấy quăng nó vào vực thẳm, sau đó khóa miệng vực thẳm lại, và đóng ấn lên trên, để nó không thể lừa dối và mê hoặc các nước nữa, cho đến khi một ngàn năm đã mãn. Sau đó nó sẽ được tạm thả ra trong một đoạn thời gian.”

20:04 “Kế đó tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn có các ngai và những đấng ngồi trên các ngai là các vị Thần giống Thượng Đế Jehovah, và họ được ban cho quyền thẩm phán. Đoạn tôi thấy những đệ tử Đại Pháp từng bị sát hại vì làm chứng cho Đức Chúa Jesus, và linh hồn những người từng là đệ tử Chúa Jesus bị ĐCSTQ sát hại—những người chưa từng thờ lạy ma quỷ và hình tượng nó, và không nhận dấu ‘búa liềm’ của đảng cộng sản trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy được phục sinh và trở thành Vua ở thế giới mới tại nhân gian trong tân Thiên, tân Địa cùng với Chúa Jesus trong một ngàn năm.”

20:05 “Đây là đợt phục sinh thứ nhất theo an bài trong quyển sách với bảy phong ấn. Quyển sách với bảy phong ấn còn cấp cho con người đợt phục sinh thứ hai, một ngàn năm sau đợt phục sinh thứ nhất. Trong một ngàn năm này, những người chưa phục sinh sẽ chịu tội tại âm gian để hoàn trả tội nghiệp của họ.”

20:06 “Những người được dự phần trong đợt phục sinh thứ nhất thật là có phúc và thánh khiết. Từ đó họ sẽ được ban cho thân thể vĩnh sinh và không thể chết. Họ nhất định sẽ làm tư tế của Thượng Đế Johovah và của Chúa Jesus, và họ sẽ trị vì với Chúa Jesus một ngàn năm.”

20:07 “Khi một ngàn năm đã mãn, Sa-tăng sẽ được thả ra khỏi động không đáy,”

20:08 “và nó sẽ đi mê hoặc lừa dối các nước khắp bốn phương trên đất, theo cách nói ẩn dụ là Gót và Ma-gót, để tụ họp Gót và Ma-gót nhằm gây chiến tranh với Chúa Jesus. Quân số của chúng nhiều như cát bờ biển.”

20:09 “Chúng kéo quân tràn qua khắp mặt đất và đến bao vây doanh trại của các đồ đệ Chúa Jesus và thành phố yêu dấu. Nhưng tôi nhìn thấy lửa từ trời giáng xuống và thiêu rụi chúng.”

20:10 “Còn ác quỷ Sa-tăng, kẻ đã mê hoặc chúng, sẽ bị quăng vào hồ lửa và lưu huỳnh, nơi đó đã có sẵn các lãnh tụ cộng sản chịu khổ hình vĩnh viễn; và chúng sẽ bị đau đớn như vậy cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời vô cùng.”

20:11 “Bấy giờ tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn một chiếc ngai trắng lớn và vị Thần uy nghiêm vô tỷ ngồi trên ngai đó. Trước mặt Ngài đất và trời đều biến mất, chẳng còn thấy đâu nữa. Ngài được chúng Thần quá khứ an bài tới để giám sát việc thẩm phán.”

20:12 “Tôi cũng thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước các ngai của chúng Thần. Trước mặt chúng Thần, những cuốn sách được mở ra, trên đó ghi lại các loại sự tình xảy ra trong lịch sử. Cũng có một sách khác được mở ra, đó là sách sự sống dùng để thẩm phán. Những người chết bị thẩm phán tùy theo những việc họ làm, y như đã ghi trong các sách đó.”

20:13 “Tôi lại thấy thế giới dưới đáy biển trả lại những người chết nó giữ; tử thần và âm phủ cũng trao lại những người chết trong chúng. Mọi người đều bị thẩm phán tùy theo những việc họ làm.”

20:15 “Nếu tên ai không được ghi vào sách sự sống, nghĩa là người ấy tự tiện đến địa cầu, là can nhiễu nghiêm trọng an bài của chúng Thần trong quyển sách với bảy phong ấn, là phá hoại nghiêm trọng đối với sự kiện tự cứu và làm mới Thiên Địa này. Đây là tội cực lớn, cần bị trừng phạt nặng, nên họ bị quăng vào hồ lửa để chịu tội vĩnh viễn đời đời.”

21:01 “Sau đó tôi lại nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn tân Thiên, tân Địa, vì cựu Thiên, cựu Địa trước đây đã qua rồi. Tân Thiên, tân Địa này so với quá khứ là bất đồng, do đó biển cũng không còn nữa.”

21:02 “Tôi còn thấy thành thánh, là tân Jerusalem hạ xuống từ nơi Thượng Đế, tất cả đều đầy đủ, chỉ đợi chủ nhân của nó là Chúa Jesus đến.”

21:03 “Tôi nghe một tiếng lớn từ trên ngai Thượng Đế phán, ‘Nhìn kìa, đây là nơi được Thượng Đế che chở tại nhân gian; chính Ngài đã đưa nó từ thiên thượng xuống mặt đất. Từ nay Thượng Đế sẽ tồn tại cùng với con người, và họ sẽ thực sự trở thành thần dân của Ngài. Chính Thượng Đế sẽ ở với họ và làm Thượng Đế của họ.”

21:04 “Ngài sẽ khiến con người từ nay không phải khóc nữa; họ sẽ vĩnh sinh mãi không tử vong. Đau buồn, khóc lóc hay đau đớn sẽ không còn nữa, bởi vì những an bài lịch sử quá khứ đã qua đi không trở lại nữa.’”

21:05 “Bấy giờ Thượng Đế ngồi trên ngai phán, ‘Nhìn này, Ta làm mới lại muôn vật.’ Ngài lại phán, ‘Ngươi hãy ghi lại những điều này, vì những lời ấy đáng tin và chân thật.’”

21:06 “Thượng Đế lại phán với tôi, ‘Hết thảy sự kiện làm mới Thiên Địa như đã định đều thành rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đầu Tiên và Cuối Cùng. Từ nay, Ta sẽ tạo ra nguồn nước sự sống cần thiết cho sinh mệnh con người và ban chúng miễn phí cho họ, để họ và ta cùng vĩnh sinh bất diệt.”

21:07 “Bởi vì đây là sự kiện tự cứu và làm mới Thiên Địa, nên những người đắc thắng sẽ được hồi báo. Từ nay, trong Thiên Địa mới này, Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người ấy, và người ấy sẽ làm con Ta.”

21:08 “Nhưng những kẻ hèn nhát, những kẻ không tin Thần, những kẻ đáng ghê tởm, những kẻ giết người, những kẻ gian dâm, những kẻ hành tà thuật, những kẻ thờ ngẫu tượng, và tất cả những kẻ nói dối, phần của chúng sẽ là chịu tội trong hồ lửa và lưu huỳnh cháy phừng phừng. Đây là cái chết thứ hai, cái chết vĩnh viễn của sinh mệnh.’”

21:09 “Kế đó một vị Thánh đồ trong số bảy vị Thánh đồ có bảy bát đầy bảy tai họa cuối cùng đến nói với tôi, ‘Ngươi hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi vương quốc của Chúa Jesus tại thế gian.’”

21:10 “Vị thiên sứ ấy đưa tôi đi trong Đức Thánh Linh đến một ngọn núi lớn và cao, rồi chỉ cho tôi thành thánh, là tân Jerusalem đến từ nơi Thượng Đế, từ trời hạ xuống cho tôi xem,”

… … (lược)

22:04 “Thành thánh này có vinh diệu của Thần, là thiên quốc tại nhân gian, đúng là thiên đường tại nhân gian. Phàm là người không thanh sạch, làm điều xấu xa hoặc nói lời giả dối, họ sẽ không vào thành thánh được. Chỉ những ai có tên trong sách sự sống của chư Phật Thế tôn mới có thể vào trong thành”.

22:05 “Trong thành thánh này, con người sẽ không có bệnh nữa, không có đau, và không có đêm nữa. Thượng Đế sẽ tỏa sáng trên họ đời đời vô cùng.”

22:06 “Vị Thánh đồ ấy nói với tôi, ‘Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Chúa, Đức Chúa Trời của linh các vị tiên tri, đã sai thiên sứ của Ngài chỉ cho ngươi, Thánh John, những điều sắp xảy ra. Đó là sự việc tự cứu tất thành, là đại sự cứu vãn và làm mới Thiên Địa, để ngươi nói với thế nhân và giúp họ không bị mê lạc phương hướng trong cõi hồng trần.’”

22:07 “Nhìn này, tôi, Thánh John đến rất mau chóng. Những người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này thật có phúc, vì từ dự ngôn trong cuốn sách này có thể biết được đâu là Cứu Thế Chủ chân chính. Những người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này thật có phúc, vì họ sẽ đi theo Cứu Thế Chủ chân chính và được Cứu Thế Chủ cứu độ.”

22:08 “Tất cả những điều này đều là do tôi, Thánh John, tự mình nghe và thấy. Khi tôi đã nghe và thấy những điều ấy, tôi sấp mình xuống nơi chân vị Thánh đồ đã chỉ cho tôi những điều ấy để thờ lạy.”

22:09 “Nhưng vị Thánh đồ đó bảo tôi, ‘Kìa, đừng thờ lạy ta, hãy kính bái Cứu Thế Chủ. Ta chỉ là huynh đệ với ngươi, với anh chị em ngươi, tức các vị tiên tri, và với những người vâng giữ những lời trong sách này. Chúng ta đều là đầy tớ của Cứu Thế Chủ.’”

22:10 “Vị Thánh đồ ấy lại bảo tôi, ‘Đừng niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thời điểm đã gần.”

22:11 “Ai gian ác cứ để họ gian ác, ai ô uế cứ để họ ô uế, ai công chính cứ để họ làm điều công chính, và ai thánh thiện cứ để họ thánh thiện.’”

22:12 “’Nhìn này, tôi, Thánh John đến rất mau chóng. Thưởng phạt đối với tôi đều đến từ tôi, thưởng phạt đối với mỗi người đều đến từ việc họ làm.”

22:13 “Ta, Chúa Jesus, đã theo sát sự việc tự cứu và đại sự nhân duyên làm mới Thiên Địa này kể từ khi bắt đầu cho tới lúc kết thúc. Khi bắt đầu ta đã có ở đó và lúc kết thúc ta vẫn còn ở đó.’”

22:14 “Phước cho người nào tẩy sạch tội nghiệp của mình qua sự việc tự cứu và làm mới Thiên Địa này. Họ có thể có quyền hưởng trái của cây sự sống và có thể đi qua các cổng để vào thành thánh.”

22:15 “Nhưng những kẻ độc ác như sài lang, những kẻ hành tà thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ ngẫu tượng, và những kẻ ưa thích và bịa tạo lời dối trá, đều phải ở bên ngoài.”

22:16 “’Ta, Jesus, đã sai sứ giả Thánh John của Ta đến với các ngươi để làm chứng những điều này cho các hội thánh. Ta là Cội Rễ và Hậu Duệ của Đa-vít, và là Đấng Cơ Đốc của người Israel. Ta tựa như Sao Mai sáng láng, vì thế nhân mà chiếu rọi con đường cho họ tìm đến Cứu Thế Chủ.’”

22:17 “Thượng Đế và thành thánh tân Jerusalem đều nói, ‘Hãy đến!’ Hỡi những ai đang nghe, xin hãy nói, ‘Hãy đến!’ Hỡi những ai đang khát, hãy đến. Hỡi những ai muốn, hãy đến để nhận nước sự sống miễn phí và được vĩnh sinh.”

22:18 “Ta, Chúa Jesus, con của Thượng Đế, Chủ của thế giới, Đấng Cơ Đốc của người Israel, mang danh hiệu chư Phật Thế tôn cảnh cáo những người nghe những lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách này điều gì, Thượng Đế sẽ thêm cho người ấy những tai họa chép trong sách này.”

22:19 “Nếu ai bỏ bớt lời nào trong sách tiên tri này, Thượng Đế sẽ cất phần của người đó khỏi cây sự sống và khỏi thành thánh đã chép trong sách này.”

22:20 “Tôi, Thánh John, là người làm chứng về những điều này. Sau khi Chúa Jesus nói với tôi xong, tôi đáp lại: ‘Thưa đúng là như vậy, con xin nghe theo lời dạy dỗ của Ngài. Con sẽ rất nhanh trở về những người bên Ngài. A-men. Lạy Chúa, Đức Chúa Jesus, con nguyện theo Ngài đến nơi của chúng ta.’”

22:21 “Nguyện xin ân sủng của Chúa, Đức Chúa Jesus, đồng tại với chúng Thánh đồ. A-men.”

(còn tiếp)

Tác giả: Bạch Ca
Nguồn: chanhkien.org
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/zj/book/html/zhengjie/z009.htm