Thứ Tư, 4 Tháng Mười 2023

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (9): Phục sinh và tân Thiên, tân Địa

Bộ phận thứ chín—Phục sinh và tân Thiên, tân Địa

Sau khi đại thẩm phán kết thúc, lịch sử sẽ tiến nhập vào thời kỳ đổi mới Thiên Địa. Chúng Thần quá khứ đã an bài hai đợt phục sinh và thẩm phán. Thẩm phán vương triều Trung Cộng và người nhận ấn thú là đợt thẩm phán thứ nhất. Sau đợt thẩm phán thứ nhất là đợt phục sinh thứ nhất. Những người phục sinh đợt thứ nhất chính là các Vua của thế giới mới tại nhân gian trong tân Thiên, tân Địa.

Tuy nhiên, nhờ phúc cứu độ của Đại Pháp, nhờ từ bi vô hạn của Cứu Thế Chủ ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật—Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ, nhờ Chân-Thiện-Nhẫn của Cứu Thế Chủ, rất nhiều an bài phục sinh và tân Thiên, tân Địa trong quyển sách với bảy phong ấn đã phát sinh cải biến. Đại hồng long (con rồng đỏ) đã bị trảm trong Chính Pháp trước ngày tàn của thế giới; do đó, đoạn «Khải Huyền» miêu tả đại hồng long bị trói trong 1.000 năm rồi thả ra đã không thể tồn tại nữa, cái gọi là đợt thẩm phán và phục sinh thứ hai cũng không thể phát sinh nữa. Nhưng để giúp các chủng tộc, các quốc gia, các ngữ chủng, các dân tộc trên toàn thế giới nắm lấy cơ hội được cứu độ trong đoạn thời gian quý giá cuối cùng này, để giúp họ không bị ác quỷ Sa-tăng và tập đoàn lợi ích tiểu nhân mê hoặc, từ đó có thể phân biệt Thiện-ác, vạch rõ giới tuyến với Sa-tăng đại hồng long Trung Cộng, xóa đi thú ấn ‘búa liềm’, từ bỏ đại dâm phụ chính quyền Bắc Kinh và theo sát Cứu Thế Chủ hướng về vị lai, chúng ta nhất định phải giải mã nội dung tương quan trong «Khải Huyền» để cảnh tỉnh thế nhân.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

20:01 “Kế đó tôi thấy một vị thiên sứ từ trời xuống, có chìa khóa của vực thẳm và một dây xiềng rất lớn trong tay.”

20:02 “Vị thiên sứ ấy bắt Con Rồng, tức con rắn thời xưa, là Ác Quỷ và Sa-tăng, và xiềng nó lại một ngàn năm.”

20:03 “Vị thiên sứ ấy quăng nó vào vực thẳm, khóa miệng vực thẳm lại, và đóng ấn lên trên, để nó không thể lừa dối các dân nữa, cho đến khi một ngàn năm đã mãn. Sau đó nó sẽ được thả ra một thời gian.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Đại hồng long, tức con rắn thời xưa, cũng là ác quỷ và Sa-tăng, đã được chúng Thần an bài tới mê hoặc con người và gây ra đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ thời mạt thế. Bởi vì là chúng Thần an bài, nên chúng Thần quá khứ chỉ căn cứ tội của bản thân đại hồng long để cầm tù nó 1.000 năm dưới động không đáy, chứ không tính tội bức hại Thánh đồ và thế nhân lên đầu nó, mà những tội ấy đều tính lên thân các con thú Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, v.v. Do đó «Khải Huyền» miêu tả: “Vị thiên sứ ấy bắt Con Rồng, tức con rắn thời xưa, là Ác Quỷ và Sa-tăng, và xiềng nó lại một ngàn năm” và “cho đến khi một ngàn năm đã mãn. Sau đó nó sẽ được thả ra một thời gian”. Tuy nhiên, Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương khi thẩm phán và tranh chiến thì chỉ chiếu theo Chân-Thiện-Nhẫn, tội bức hại Thánh đồ và thế nhân cũng tính lên đầu đại hồng long đồng dạng như vậy; do đó, đại hồng long đã bị Chính Pháp trảm trước ngày 23/1/2002, và từ đó thế gian không tồn tại đại hồng long nữa.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

20:04 “Kế đó tôi thấy các ngai và những người ngồi trên các ngai, và họ được ban cho quyền xét xử. Đoạn tôi thấy linh hồn của những người bị chém đầu vì đã làm chứng cho Đức Chúa Jesus và cho lời của Đức Chúa Trời, và những người không thờ phượng Con Thú và hình tượng nó, và không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy được sống lại và trị vì với Đấng Cơ Đốc một ngàn năm.”

20:05 “Đây là đợt sống lại thứ nhất. Còn những người khác thì không sống lại cho đến khi một ngàn năm đã mãn.”

20:06 “Phước thay và thánh thay cho những người được dự phần trong đợt sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền trên họ, nhưng họ sẽ làm tư tế của Đức Chúa Trời và của Đấng Cơ Đốc, và họ sẽ trị vì với Ngài một ngàn năm.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Chương 19 tiết 11 chỉ rõ “Đạo của Thần” thẩm phán và tranh chiến chỉ chiếu theo lẽ công chính, và Chương 19 tiết 15 chỉ rõ “Đạo của Thần” nhất định sẽ ép nho thành rượu sủi bọt thịnh nộ phừng phừng của Đức Chúa Trời Toàn Năng. «Khải Huyền» dùng rượu thịnh nộ như một cách ẩn dụ về trả nợ máu bức hại Thánh đồ, và Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương, hay “Đạo của Thần” sẽ có quyền thẩm phán này. Tuy nhiên ngoài Cứu Thế Chủ và Thượng Đế, hay Đức Chúa Trời ra, Thánh John còn nhìn thấy các Thần khác cũng có quyền thẩm phán, nhưng không biết danh hiệu những vị Thần này, do đó «Khải Huyền» mới nói: “Kế đó tôi thấy các ngai và những người ngồi trên các ngai, và họ được ban cho quyền xét xử”. “Các ngai” và “những người ngồi trên các ngai” chứ không chỉ có hai vị Thần.

“Linh hồn của những người bị chém đầu vì đã làm chứng cho Đức Chúa Jesus và cho lời của Đức Chúa Trời”: “lời của Đức Chúa Trời” (Word of God) ở đây dịch chính xác phải là “Đạo của Thần”, tức là chỉ Cứu Thế Chủ ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật—Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ. “Những người bị chém đầu” này chỉ những người Israel được Chúa Jesus chuộc tội 2.000 năm trước, và nằm trong số 144.000 đệ tử của Chúa Jesus. Vào thời mạt thế, họ chuyển sinh đến Trung Quốc, trở thành đệ tử của Cứu Thế Chủ ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật—Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ, tức đệ tử Đại Pháp. Trong đại hoạn nạn, họ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết, do đó «Khải Huyền» gọi họ là “Những người bị chém đầu vì đã làm chứng cho Đức Chúa Jesus và cho Đạo của Thần”. Họ cũng nằm trong số các linh hồn dưới bàn thờ mà Thánh John nhìn thấy khi ấn thứ năm được mở ra, như miêu tả trong Chương 6 tiết 9: “Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có các linh hồn của những người đã bị giết vì Đạo của Thần và vì lời chứng mà họ giữ vững“.

“Những người không thờ phượng Con Thú và hình tượng nó, và không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình”: chỉ những người không tin phỉ báng của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Đại Pháp, và nằm trong số 144.000 đệ tử của Chúa Jesus. Tuy chưa trở thành đệ tử Đại Pháp, nhưng họ là những huynh đệ của đệ tử Đại Pháp, từng bị sát hại khi đi theo Chúa Jesus, và nay vì các nguyên nhân nào đó mà bị ĐCSTQ giết hại. Đây chính là những người mà Chương 6 tiết 11 mô tả là “anh chị em của họ“.

“Những người ấy được sống lại và trị vì với Đấng Cơ Đốc một ngàn năm”: sau khi phục sinh, những người này đều trở thành các Vua của thế giới mới tại nhân gian trong tân Thiên, tân Địa. Đây chính là đợt phục sinh thứ nhất.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

20:07 “Khi một ngàn năm đã mãn, Sa-tăng sẽ được thả ra khỏi ngục của nó,”

20:08 “và nó sẽ đi lừa dối các nước khắp bốn phương trên đất, Gót và Ma-gót, để tụ họp chúng lại cho chiến tranh. Quân số của chúng nhiều như cát bờ biển.”

20:09 “Chúng kéo quân tràn qua khắp mặt đất và đến bao vây doanh trại của các Thánh đồ và thành phố yêu dấu, nhưng lửa từ trời giáng xuống và thiêu rụi chúng.”

20:10 “Còn Ác Quỷ, kẻ đã lừa dối chúng, sẽ bị quăng vào hồ lửa và lưu huỳnh, nơi đó đã có sẵn Con Thú và tiên tri giả; và chúng sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời vô cùng.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Sự kiện đại hồng long có cơ hội gây họa lần thứ hai này đều là nội dung an bài trong quyển sách với bảy phong ấn của chúng Thần quá khứ. Tuy nhiên, bởi vì Cứu Thế Chủ khi thẩm phán và tranh chiến chỉ chiếu theo Chân-Thiện-Nhẫn, Sa-tăng đại hồng long đã sớm bị trảm trong Chính Pháp, nên sự tình như vậy tuyệt không thể tái hiện nữa.

“Gót và Ma-gót” là một cách nói ẩn dụ, chỉ các quốc gia chuyên đối địch với Chúa.

Theo lịch sử được định trong quyển sách với bảy phong ấn, đại hồng long đến thời điểm này mới bị phán đồng tội với tám con thú, đều bị ném vào hồ lửa, chịu tội đời đời vô cùng.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

20:11 “Bấy giờ tôi thấy một chiếc ngai trắng lớn và Đấng ngồi trên ngai đó. Trước mặt Ngài đất và trời đều biến mất, chẳng còn thấy đâu nữa.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Tại đây, «Khải Huyền» dùng “một chiếc ngai trắng lớn” để phân biệt với ngai của Thượng Đế Jehovah trong Chương 4 tiết 2 mà Thánh John nhìn thấy khi lên thiên quốc. Thượng Đế là Vương của Thiên Địa, nhưng Thiên Địa đều biến mất trước mặt vị Thần này, điều ấy chứng tỏ vị Thần này là ở bên trên Thượng Đế. Nếu không đứng tại góc độ bên trên Thượng Đế, thì hoàn toàn không có cách nào giải mã trường cảnh mà Thánh John nhìn thấy này.

Thiên Địa đều biến mất trước mặt vị Thần này, như vậy rất rõ ràng là vị Thần này không đến để trực tiếp thẩm phán chúng sinh dưới mặt đất. Điều này cũng phù hợp với giải thích về an bài cũ của chúng Thần là Thượng Đế đại biểu để thẩm phán chúng sinh dưới mặt đất.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

20:12 “Tôi cũng thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đứng trước ngai, và các sách được mở ra; cũng có một sách khác được mở ra, đó là sách sự sống. Những người chết bị xét xử tùy theo những việc họ làm, y như đã ghi trong các sách đó.”

20:13 “Biển trả lại những người chết nó giữ; tử thần và âm phủ cũng trao lại những người chết trong chúng. Mọi người đều bị xét xử tùy theo những việc họ làm.”

20:15 “Nếu tên ai không được ghi vào sách sự sống, người ấy sẽ bị quăng vào hồ lửa.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Những người chết” chính là những người trên mặt đất chết đợt thứ nhất trong ngày tàn của thế giới, và những người vương quốc Cơ Đốc tại nhân gian chết đợt thứ hai 1.000 năm sau vì bị Sa-tăng mê hoặc và tấn công.

“Ngai” ở đây không phải là ngai trắng lớn ở tiết 11, mà là các ngai khác có quyền hành thẩm phán.

“Các sách được mở ra” là nói tất cả những quyển sách ghi lại lịch sử nhân loại, bất luận việc lớn hay việc nhỏ, và từng hành vi mỗi cá nhân. Còn có một quyển sách nữa, đó là sách sự sống, dùng để thẩm phán.

“Biển trả lại những người chết” không phải chỉ những người chết trong biển dưới mặt đất. Chỉ cần là người trên mặt đất, thì bất kể là chết dưới biển hay trên không, thì đều do địa phủ âm tào quản. Dưới đáy biển cũng có người, và người dưới đáy biển chết là quy về biển quản. Ý câu này là biển trả lại những người thuộc thế giới dưới đáy biến đã chết trong ngày tận thế. Những người chết trong biển này đều phục sinh và đến trước ngai để chịu thẩm phán.

“Tử thần và âm phủ cũng trao lại những người chết trong chúng” là chỉ những người trên mặt đất đã chết trong ngày tận thế nhưng không phục sinh vào đợt thứ nhất, và những người phục sinh vào đợt thứ nhất nhưng chết khi Sa-tăng đại hồng long được thả ra 1.000 năm sau. “Tử thần” ở đây chính là “Tử Thần” được nhắc đến trong phép tắc thế gian ở ấn thứ tư, được ban cho quyền hành trên 1/4 trái đất, và âm phủ là do ông ta quản. Những người bị tử thần đoạt mệnh và những người dưới âm gian đều được phục sinh và đến trước ngai để chịu thẩm phán.

“Nếu tên ai không được ghi vào sách sự sống, người ấy sẽ bị quăng vào hồ lửa”: Tại đây, «Khải Huyền» đã nói với chúng ta một chân tướng: Mỗi cá nhân đến địa cầu đều có tên trong sách sự sống và sẽ được thẩm phán. Trước khi đến thế gian và được ghi vào sách sự sống, họ đều có ký kết với chúng Thần quá khứ. Trong các ký kết này, họ giao ước sẽ đến thế gian chuyển sinh bao đời như thế nào, mỗi đời sẽ làm những việc gì việc gì. Có giao ước làm người tốt, cũng có giao ước làm người xấu, nhưng bất luận là giao ước nào, thì chỉ chiếu theo giao ước mới được tính là đúng, và sẽ được thưởng trong thẩm phán, còn nếu trái giao ước thì sẽ bị phạt trong thẩm phán. Bất kể làm người tốt hay người xấu, thì đều có đạo, kẻ cướp cũng có đạo, đều phải chú trọng đạo đức nhân tâm. Còn nếu những sinh mệnh này không có tên trong sách sự sống của chúng Thần quá khứ, mà tự đến địa cầu, thì là can nhiễu nghiêm trọng an bài của chúng Thần trong quyển sách với bảy phong ấn, là phá hoại nghiêm trọng đối với sự kiện tự cứu và làm mới Thiên Địa này. Đây là tội cực lớn, cần bị trừng phạt nặng, nên bị quăng vào hồ lửa để chịu tội vĩnh viễn đời đời. Những người ngoài hành tinh tùy tiện đến địa cầu chính là thuộc loại này.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

21:01 “Sau đó tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi, và biển cũng không còn nữa.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Trời mới và đất mới”, tức tân Thiên, tân Địa, là mục đích cuối cùng toàn bộ an bài của chúng Thần trong quyển sách với bảy phong ấn. Tân Thiên, tân Địa không phải do tái tạo lại, mà là thoát thai từ cựu Thiên, cựu Địa.

Tân Thiên, tân Địa không thể không có sinh mệnh nào, cũng không thể không có Thần, người, thú, v.v. Các sinh mệnh này, có một bộ phận là thoát thai từ cựu Thiên, cựu Địa, cũng có một số là Thượng Đế dùng vật chất tái tạo trong tân Thiên, tân Địa.

“Biển cũng không còn nữa” là bởi vì biển đã bị an bài hủy diệt hoàn toàn trong lịch sử quyển sách với bảy phong ấn.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

21:02 “Tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới từ Đức Chúa Trời, từ trời hạ xuống, và đã được chuẩn bị sẵn như cô dâu trang sức sẵn để đón chồng nàng.”

21:03 “Tôi nghe một tiếng lớn từ trên ngai phán, ‘Kìa, lều tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người; Ngài sẽ ở giữa họ, và họ sẽ là dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ và làm Đức Chúa Trời của họ.”

21:04 “Ngài sẽ lau ráo mọi giọt nước mắt khỏi mắt họ; Sự chết sẽ không còn nữa; Đau buồn hay khóc lóc hay đau đớn sẽ không còn nữa, Vì những sự thứ nhất đã qua rồi.’”

21:05 “Bấy giờ Đấng ngồi trên ngai phán, ‘Này, Ta làm mới lại muôn vật.’ Ngài lại phán, ‘Hãy ghi lại những điều này, Vì những lời ấy đáng tin và chân thật.’”

21:06 “Ngài phán với tôi, ‘Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đầu Tiên và Cuối Cùng. Kẻ nào khát, Ta sẽ ban cho nước từ nguồn nước sự sống miễn phí.”

21:07 “Kẻ nào thắng sẽ hưởng những điều ấy. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người ấy, và người ấy sẽ làm con Ta.”

21:08 “Nhưng những kẻ hèn nhát, những kẻ không tin, những kẻ đáng ghê tởm, những kẻ giết người, những kẻ gian dâm, những kẻ làm tà thuật, những kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, phần của chúng sẽ ở trong hồ lửa và lưu huỳnh cháy phừng phừng, đó là sự chết thứ hai.’”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới từ Đức Chúa Trời, từ trời hạ xuống” nghĩa là thành thánh tân Jerusalem là do Thượng Đế trực tiếp tạo ra.

“Lều tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người” cũng là nói tòa thành này câu thông trực tiếp với Thượng Đế.

“Ta làm mới lại muôn vật” tức là trời mới, đất mới, tinh thần mới, nước ngọt mới, cây cối chim chóc côn trùng mới, Thần mới, người mới, v.v. hết thảy đều được làm mới, đều được đổi mới theo an bài trong quyển sách với bảy phong ấn của chúng Thần. Theo đó, nhờ Thượng Đế mà lịch sử trong quyển sách mới có thể thành, nhờ Thượng Đế mà chúng sinh ở nhân gian mới được Cứu Thế Chủ cứu độ.

“Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đầu Tiên và Cuối Cùng” tức là sự kiện này bắt đầu, kết thúc đều do Thượng Đế chấp hành. Thượng Đế có mặt cả khi Thiên Địa cũ kết thúc và Thiên Địa mới sinh ra.

Tranh: Thành Jerusalem mới.
Tranh: Thành Jerusalem mới.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

21:09 “Kế đó một vị thiên sứ trong số bảy vị thiên sứ có bảy bát đầy bảy tai họa cuối cùng đến nói với tôi, ‘Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi Cô Dâu, là hôn thê của Chiên Con.’”

21:10 “Vị thiên sứ ấy đưa tôi đi trong Đức Thánh Linh đến một ngọn núi lớn và cao, rồi chỉ cho tôi thành thánh, là Giê-ru-sa-lem từ Đức Chúa Trời, từ trời hạ xuống,”

… … (lược)

22:05 “Đêm sẽ không còn nữa; họ sẽ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa, Đức Chúa Trời, sẽ tỏa sáng trên họ; và họ sẽ trị vì đời đời vô cùng.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Theo sắp xếp của chúng Thần quá khứ, địa cầu trong tân Thiên, tân Địa là được lưu cấp cho Chúa Jesus, Vua của các Vua trong thế gian con người ở Thiên Địa vị lai. Ngài và 144.000 đệ tử của Ngài được an bài đến làm các Vua tại nhân gian, còn chư Phật Thế tôn khác và đệ tử Đại Pháp đều trở về các thế giới chứ không nhập thế gian, do đó quyển sách với bảy phong ấn chỉ hiển hiện cho Thánh John thấy thành thánh trong tân Thiên, tân Địa là như thế nào. Từ tiết 11 Chương 21 đến tiết 5 Chương 22 đều là miêu tả về thành thánh tân Jerusalem, nội dung này chúng ta giản lược chứ không giải mã nữa.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

22:06 “Vị thiên sứ ấy nói với tôi, ‘Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Chúa, Đức Chúa Trời của linh các vị tiên tri, đã sai thiên sứ của Ngài chỉ cho các đầy tớ của Ngài những điều sắp xảy ra.’”

22:07 “Này, Ta đến mau chóng. Phước cho người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này.”

22:08 “Tôi, Giăng, người đã nghe và thấy những điều này. Khi tôi đã nghe và thấy những điều ấy, tôi sấp mình xuống nơi chân vị thiên sứ đã chỉ cho tôi những điều ấy để thờ lạy.”

22:09 “Nhưng vị thiên sứ đó bảo tôi, ‘Kìa, đừng làm thế. Ta chỉ là đồng bạn cùng làm đầy tớ với ngươi, với anh chị em ngươi, tức các vị tiên tri, và với những người vâng giữ những lời trong sách này; hãy thờ phượng Đức Chúa Trời.’”

22:10 “Vị thiên sứ ấy lại bảo tôi, ‘Đừng niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thời điểm đã gần.”

22:11 “Ai gian ác cứ để họ gian ác, ai ô uế cứ để họ ô uế, ai công chính cứ để họ làm điều công chính, và ai thánh thiện cứ để họ thánh thiện.’”

22:12 “’Này, Ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng phạt mỗi người tùy việc họ làm.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Chữ “Ta” trong Chương 22 tiết 7 là chỉ Thánh John. «Khải Huyền» không chỉ tiên tri về ngày tận thế và đại thẩm phán, mà còn dự ngôn về Cứu Thế Chủ, tức ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật—Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ. Bởi vậy “Phước cho người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này”. Nghĩa là chỉ cần tuân thủ lời tiên tri này, theo sát Cứu Thế Chủ Lý Hồng Chí Sư Phụ, thì sẽ được đắc cứu và sẽ có phúc.

Lời thoại trong Chương 22 tiết 9 là của vị Thánh đồ, do đó “đầy tớ” là chỉ đệ tử của Cứu Thế Chủ, “Đức Chúa Trời” chỉ Cứu Thế Chủ (chữ “God” trong tiếng Anh chỉ Thần nói chung, chứ không phải chỉ một mình Thượng Đế Jehovah). “Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời” tức là hãy kính bái Cứu Thế Chủ.

Chữ “Ta” trong Chương 22 tiết 12 là chỉ Thánh John. “Đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng phạt mỗi người tùy việc họ làm” chính là thưởng hay phạt trong thẩm phán cuối cùng đều là do bản thân mình quyết định.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

22:13 “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đầu Tiên và Cuối Cùng, Khởi Nguyên và Tận Chung.’”

22:14 “Phước cho người nào giặt sạch áo choàng của mình, để có thể có quyền hưởng trái của cây sự sống và có thể đi qua các cổng để vào thành.”

22:15 “Nhưng bọn chó, những kẻ làm tà thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, và những kẻ yêu mến và thực hành sự giả dối, đều phải ở bên ngoài.”

22:16 “’Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta đến với các ngươi để làm chứng những điều này cho các hội thánh. Ta là Cội Rễ và Hậu Duệ của Đa-vít và là Sao Mai sáng láng.’”

22:17 “Đức Thánh Linh và Cô Dâu nói, ‘Hãy đến!’ Hỡi những ai đang nghe, xin hãy nói, ‘Hãy đến!’ Hỡi những ai đang khát, hãy đến. Hỡi những ai muốn, hãy đến để nhận nước sự sống miễn phí.”

22:18 “Tôi cảnh cáo những người nghe những lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách này điều gì, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa chép trong sách này.”

22:19 “Nếu ai bỏ bớt lời nào trong sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ cất phần của người đó khỏi cây sự sống và khỏi thành thánh đã chép trong sách này.”

22:20 “Đấng làm chứng về những điều này phán, ‘Phải, Ta đến mau chóng.’ A-men. Lạy Chúa, Đức Chúa Jesus, kính mời Ngài đến.”

22:21 “Nguyện xin ân sủng của Chúa, Đức Chúa Jesus, ở với mọi người. A-men.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Nội dung từ tiết 13 đến tiết 19 Chương 22 không phải lời thoại Thánh John nghe thấy từ quyển sách với bảy phong ấn, mà là cảnh tượng ông nhìn thấy trên thiên giới, hoặc cảnh tượng hiển hiện khi ông đã trở về đảo Patmos. Nó cũng giống như lời thoại mà Chúa Jesus nói với Thánh John trong ba chương đầu tiên.

“Ta” ở đây chỉ Chúa Jesus. “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đầu Tiên và Cuối Cùng, Khởi Nguyên và Tận Chung” là chỉ Chúa Jesus đến vì sự kiện tự cứu này, tức đại sự nhân duyên làm mới Thiên Địa. Chúa Jesus theo sát sự kiện này từ khi nó bắt đầu cho đến lúc kết thúc.

“Ta là Cội Rễ và Hậu Duệ của Đa-vít và là Sao Mai sáng láng”: Đây là Chúa Jesus tự nói về mình và thuyết minh thân phận thích đáng nhất của Ngài trong đại sự kiện tự cứu và làm mới Thiên Địa này. Chúa Jesus là Đấng Cơ Đốc của người Israel, nhưng không phải là Cứu Thế Chủ chân chính cứu độ chúng sinh thời mạt thế, Ngài chỉ trải đường cho Cứu Thế Chủ chân chính. Do đó Ngài nói mình là “Sao Mai sáng láng” (the bright and morning star), tựa như ánh sáng chiếu rọi thế nhân và dẫn họ tìm đến Cứu Thế Chủ, để họ biết rằng Cứu Thế Chủ chân chính sáng như Mặt Trời sắp đến rồi.

“Đấng làm chứng về những điều này” chính là Thánh John. Thánh John sau khi nghe Chúa Jesus dạy bảo xong bèn đáp: “Thưa đúng là như vậy, con xin nghe theo lời dạy dỗ của Ngài”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Để thuận tiện cho độc giả chính giải chân ý của «Khải Huyền», dưới đây chúng ta sẽ hình thành bộ phận thứ chín “Phục sinh và tân Thiên, tân Địa” dựa trên cơ sở gỡ bỏ phong ấn ở trên, toàn bộ tổng hợp như sau. Trong đó, phần chữ số bên tay trái đại biểu chương tiết nguyên văn đối ứng với chân ý trong chính giải.

20:01 “Kế đó tôi thấy một vị thiên sứ từ trời xuống, có chìa khóa của vực thẳm và một dây xiềng rất lớn trong tay.”

20:02 “Vị thiên sứ ấy bắt đại hồng long, tức con rắn thời xưa, là ác quỷ và Sa-tăng, và dùng dây xiềng trói nó lại trong một ngàn năm.”

20:03 “Vị thiên sứ ấy quăng nó vào vực thẳm, sau đó khóa miệng vực thẳm lại, và đóng ấn lên trên, để nó không thể lừa dối và mê hoặc các nước nữa, cho đến khi một ngàn năm đã mãn. Sau đó nó sẽ được tạm thả ra trong một đoạn thời gian.”

20:04 “Kế đó tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn có các ngai và những đấng ngồi trên các ngai là các vị Thần giống Thượng Đế Jehovah, và họ được ban cho quyền thẩm phán. Đoạn tôi thấy những đệ tử Đại Pháp từng bị sát hại vì làm chứng cho Đức Chúa Jesus, và linh hồn những người từng là đệ tử Chúa Jesus bị ĐCSTQ sát hại—những người chưa từng thờ lạy ma quỷ và hình tượng nó, và không nhận dấu ‘búa liềm’ của đảng cộng sản trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy được phục sinh và trở thành Vua ở thế giới mới tại nhân gian trong tân Thiên, tân Địa cùng với Chúa Jesus trong một ngàn năm.”

20:05 “Đây là đợt phục sinh thứ nhất theo an bài trong quyển sách với bảy phong ấn. Quyển sách với bảy phong ấn còn cấp cho con người đợt phục sinh thứ hai, một ngàn năm sau đợt phục sinh thứ nhất. Trong một ngàn năm này, những người chưa phục sinh sẽ chịu tội tại âm gian để hoàn trả tội nghiệp của họ.”

20:06 “Những người được dự phần trong đợt phục sinh thứ nhất thật là có phúc và thánh khiết. Từ đó họ sẽ được ban cho thân thể vĩnh sinh và không thể chết. Họ nhất định sẽ làm tư tế của Thượng Đế Johovah và của Chúa Jesus, và họ sẽ trị vì với Chúa Jesus một ngàn năm.”

20:07 “Khi một ngàn năm đã mãn, Sa-tăng sẽ được thả ra khỏi động không đáy,”

20:08 “và nó sẽ đi mê hoặc lừa dối các nước khắp bốn phương trên đất, theo cách nói ẩn dụ là Gót và Ma-gót, để tụ họp Gót và Ma-gót nhằm gây chiến tranh với Chúa Jesus. Quân số của chúng nhiều như cát bờ biển.”

20:09 “Chúng kéo quân tràn qua khắp mặt đất và đến bao vây doanh trại của các đồ đệ Chúa Jesus và thành phố yêu dấu. Nhưng tôi nhìn thấy lửa từ trời giáng xuống và thiêu rụi chúng.”

20:10 “Còn ác quỷ Sa-tăng, kẻ đã mê hoặc chúng, sẽ bị quăng vào hồ lửa và lưu huỳnh, nơi đó đã có sẵn các lãnh tụ cộng sản chịu khổ hình vĩnh viễn; và chúng sẽ bị đau đớn như vậy cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời vô cùng.”

20:11 “Bấy giờ tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn một chiếc ngai trắng lớn và vị Thần uy nghiêm vô tỷ ngồi trên ngai đó. Trước mặt Ngài đất và trời đều biến mất, chẳng còn thấy đâu nữa. Ngài được chúng Thần quá khứ an bài tới để giám sát việc thẩm phán.”

20:12 “Tôi cũng thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước các ngai của chúng Thần. Trước mặt chúng Thần, những cuốn sách được mở ra, trên đó ghi lại các loại sự tình xảy ra trong lịch sử. Cũng có một sách khác được mở ra, đó là sách sự sống dùng để thẩm phán. Những người chết bị thẩm phán tùy theo những việc họ làm, y như đã ghi trong các sách đó.”

20:13 “Tôi lại thấy thế giới dưới đáy biển trả lại những người chết nó giữ; tử thần và âm phủ cũng trao lại những người chết trong chúng. Mọi người đều bị thẩm phán tùy theo những việc họ làm.”

20:15 “Nếu tên ai không được ghi vào sách sự sống, nghĩa là người ấy tự tiện đến địa cầu, là can nhiễu nghiêm trọng an bài của chúng Thần trong quyển sách với bảy phong ấn, là phá hoại nghiêm trọng đối với sự kiện tự cứu và làm mới Thiên Địa này. Đây là tội cực lớn, cần bị trừng phạt nặng, nên họ bị quăng vào hồ lửa để chịu tội vĩnh viễn đời đời.”

21:01 “Sau đó tôi lại nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn tân Thiên, tân Địa, vì cựu Thiên, cựu Địa trước đây đã qua rồi. Tân Thiên, tân Địa này so với quá khứ là bất đồng, do đó biển cũng không còn nữa.”

21:02 “Tôi còn thấy thành thánh, là tân Jerusalem hạ xuống từ nơi Thượng Đế, tất cả đều đầy đủ, chỉ đợi chủ nhân của nó là Chúa Jesus đến.”

21:03 “Tôi nghe một tiếng lớn từ trên ngai Thượng Đế phán, ‘Nhìn kìa, đây là nơi được Thượng Đế che chở tại nhân gian; chính Ngài đã đưa nó từ thiên thượng xuống mặt đất. Từ nay Thượng Đế sẽ tồn tại cùng với con người, và họ sẽ thực sự trở thành thần dân của Ngài. Chính Thượng Đế sẽ ở với họ và làm Thượng Đế của họ.”

21:04 “Ngài sẽ khiến con người từ nay không phải khóc nữa; họ sẽ vĩnh sinh mãi không tử vong. Đau buồn, khóc lóc hay đau đớn sẽ không còn nữa, bởi vì những an bài lịch sử quá khứ đã qua đi không trở lại nữa.’”

21:05 “Bấy giờ Thượng Đế ngồi trên ngai phán, ‘Nhìn này, Ta làm mới lại muôn vật.’ Ngài lại phán, ‘Ngươi hãy ghi lại những điều này, vì những lời ấy đáng tin và chân thật.’”

21:06 “Thượng Đế lại phán với tôi, ‘Hết thảy sự kiện làm mới Thiên Địa như đã định đều thành rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đầu Tiên và Cuối Cùng. Từ nay, Ta sẽ tạo ra nguồn nước sự sống cần thiết cho sinh mệnh con người và ban chúng miễn phí cho họ, để họ và ta cùng vĩnh sinh bất diệt.”

21:07 “Bởi vì đây là sự kiện tự cứu và làm mới Thiên Địa, nên những người đắc thắng sẽ được hồi báo. Từ nay, trong Thiên Địa mới này, Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người ấy, và người ấy sẽ làm con Ta.”

21:08 “Nhưng những kẻ hèn nhát, những kẻ không tin Thần, những kẻ đáng ghê tởm, những kẻ giết người, những kẻ gian dâm, những kẻ hành tà thuật, những kẻ thờ ngẫu tượng, và tất cả những kẻ nói dối, phần của chúng sẽ là chịu tội trong hồ lửa và lưu huỳnh cháy phừng phừng. Đây là cái chết thứ hai, cái chết vĩnh viễn của sinh mệnh.’”

21:09 “Kế đó một vị Thánh đồ trong số bảy vị Thánh đồ có bảy bát đầy bảy tai họa cuối cùng đến nói với tôi, ‘Ngươi hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi vương quốc của Chúa Jesus tại thế gian.’”

21:10 “Vị thiên sứ ấy đưa tôi đi trong Đức Thánh Linh đến một ngọn núi lớn và cao, rồi chỉ cho tôi thành thánh, là tân Jerusalem đến từ nơi Thượng Đế, từ trời hạ xuống cho tôi xem,”

… … (lược)

22:04 “Thành thánh này có vinh diệu của Thần, là thiên quốc tại nhân gian, đúng là thiên đường tại nhân gian. Phàm là người không thanh sạch, làm điều xấu xa hoặc nói lời giả dối, họ sẽ không vào thành thánh được. Chỉ những ai có tên trong sách sự sống của chư Phật Thế tôn mới có thể vào trong thành”.

22:05 “Trong thành thánh này, con người sẽ không có bệnh nữa, không có đau, và không có đêm nữa. Thượng Đế sẽ tỏa sáng trên họ đời đời vô cùng.”

22:06 “Vị Thánh đồ ấy nói với tôi, ‘Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Chúa, Đức Chúa Trời của linh các vị tiên tri, đã sai thiên sứ của Ngài chỉ cho ngươi, Thánh John, những điều sắp xảy ra. Đó là sự việc tự cứu tất thành, là đại sự cứu vãn và làm mới Thiên Địa, để ngươi nói với thế nhân và giúp họ không bị mê lạc phương hướng trong cõi hồng trần.’”

22:07 “Nhìn này, tôi, Thánh John đến rất mau chóng. Những người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này thật có phúc, vì từ dự ngôn trong cuốn sách này có thể biết được đâu là Cứu Thế Chủ chân chính. Những người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này thật có phúc, vì họ sẽ đi theo Cứu Thế Chủ chân chính và được Cứu Thế Chủ cứu độ.”

22:08 “Tất cả những điều này đều là do tôi, Thánh John, tự mình nghe và thấy. Khi tôi đã nghe và thấy những điều ấy, tôi sấp mình xuống nơi chân vị Thánh đồ đã chỉ cho tôi những điều ấy để thờ lạy.”

22:09 “Nhưng vị Thánh đồ đó bảo tôi, ‘Kìa, đừng thờ lạy ta, hãy kính bái Cứu Thế Chủ. Ta chỉ là huynh đệ với ngươi, với anh chị em ngươi, tức các vị tiên tri, và với những người vâng giữ những lời trong sách này. Chúng ta đều là đầy tớ của Cứu Thế Chủ.’”

22:10 “Vị Thánh đồ ấy lại bảo tôi, ‘Đừng niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thời điểm đã gần.”

22:11 “Ai gian ác cứ để họ gian ác, ai ô uế cứ để họ ô uế, ai công chính cứ để họ làm điều công chính, và ai thánh thiện cứ để họ thánh thiện.’”

22:12 “’Nhìn này, tôi, Thánh John đến rất mau chóng. Thưởng phạt đối với tôi đều đến từ tôi, thưởng phạt đối với mỗi người đều đến từ việc họ làm.”

22:13 “Ta, Chúa Jesus, đã theo sát sự việc tự cứu và đại sự nhân duyên làm mới Thiên Địa này kể từ khi bắt đầu cho tới lúc kết thúc. Khi bắt đầu ta đã có ở đó và lúc kết thúc ta vẫn còn ở đó.’”

22:14 “Phước cho người nào tẩy sạch tội nghiệp của mình qua sự việc tự cứu và làm mới Thiên Địa này. Họ có thể có quyền hưởng trái của cây sự sống và có thể đi qua các cổng để vào thành thánh.”

22:15 “Nhưng những kẻ độc ác như sài lang, những kẻ hành tà thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ ngẫu tượng, và những kẻ ưa thích và bịa tạo lời dối trá, đều phải ở bên ngoài.”

22:16 “’Ta, Jesus, đã sai sứ giả Thánh John của Ta đến với các ngươi để làm chứng những điều này cho các hội thánh. Ta là Cội Rễ và Hậu Duệ của Đa-vít, và là Đấng Cơ Đốc của người Israel. Ta tựa như Sao Mai sáng láng, vì thế nhân mà chiếu rọi con đường cho họ tìm đến Cứu Thế Chủ.’”

22:17 “Thượng Đế và thành thánh tân Jerusalem đều nói, ‘Hãy đến!’ Hỡi những ai đang nghe, xin hãy nói, ‘Hãy đến!’ Hỡi những ai đang khát, hãy đến. Hỡi những ai muốn, hãy đến để nhận nước sự sống miễn phí và được vĩnh sinh.”

22:18 “Ta, Chúa Jesus, con của Thượng Đế, Chủ của thế giới, Đấng Cơ Đốc của người Israel, mang danh hiệu chư Phật Thế tôn cảnh cáo những người nghe những lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách này điều gì, Thượng Đế sẽ thêm cho người ấy những tai họa chép trong sách này.”

22:19 “Nếu ai bỏ bớt lời nào trong sách tiên tri này, Thượng Đế sẽ cất phần của người đó khỏi cây sự sống và khỏi thành thánh đã chép trong sách này.”

22:20 “Tôi, Thánh John, là người làm chứng về những điều này. Sau khi Chúa Jesus nói với tôi xong, tôi đáp lại: ‘Thưa đúng là như vậy, con xin nghe theo lời dạy dỗ của Ngài. Con sẽ rất nhanh trở về những người bên Ngài. A-men. Lạy Chúa, Đức Chúa Jesus, con nguyện theo Ngài đến nơi của chúng ta.’”

22:21 “Nguyện xin ân sủng của Chúa, Đức Chúa Jesus, đồng tại với chúng Thánh đồ. A-men.”

(còn tiếp)

Tác giả: Bạch Ca
Nguồn: chanhkien.org
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/zj/book/html/zhengjie/z009.htm

Các bài viết liên quan:

[related_posts_by_tax title=""]

VIDEO GỢI Ý

[youlist randomvid="2ixVsuU5MOw, Ongzpm5qN18, FrPYclwSF_A, nX8VpCywqD0, ZXketPYULb0, Gme6hDduhDQ, o_yK8hgb5-Y, 8PlXEoD-_9U, qDMQPIoSdPs, whmtXT5Zgrk, 8x3SFMa7hP0, jGv3n2Uhi4U" showinfo="1" width="768" height="480" class="youlist" autohide="2" autoplay="0" disablekb="0" theme="dark" modestbranding="0" controls="1" color="red" fs="1" rel="0" start="0" loop="0" iv_load_policy="1" version="3" style="" vq="" nocookie="0" https="1" wmode="" parameters=""]

Hits: 13

Bài nên xem:

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì?

Đơn giản là - hiểu sai thì sẽ có ứng xử hành động sai, ứng xử hành động sai thì kết quả không tốt cho mình [và kể cả người thân], vì người ta nghĩ gì làm gì thì đều sẽ phát sinh một kết quả về sau, đó là quy luật. Cụ thể việc này ra sao? Các bạn đọc ở vế sau bài viết, chúng tôi cần nói một chút về bối cảnh và đầu đuôi sự việc các bạn mới có thể hiểu hết.

Học viên Pháp Luân Công Việt Nam luyện công (Nguồn ảnh: Internet)

Có một điều mà rất nhiều người vướng phải, ấy là cho rằng Pháp Luân Công là tà đạo, làm chính trị. “Chẳng đúng thế sao, đài báo ti vi, trên mạng trên facebook họ nói đầy đấy thôi, đài báo nhà nước cũng nói đấy thôi”. Bạn nói thể chẳng phải rất ư là định kiến theo số đông và bất công sao? Chúng ta ai cũng nói câu tôi nghe gì cũng là “nghe bằng hai tai” hoặc “không biết thì cũng không nên nghe này kia mà nói lung tung”, nhưng bạn đang dùng hai tai mà nghe mà tin cùng một luồng thông tin nói xấu, trang web và sách của Pháp Luân Công công khai trên mạng, muốn biết tốt xấu thì xem trực tiếp nghe trực tiếp những gì họ học họ làm thì sẽ rõ hết chứ đâu cần nghe qua ai. Là “tà đạo” thì giáo lý việc làm của nó nhất định phải liên quan đến điều ÁC. Là “làm chính trị” thì nó nhất định phải tranh quyền tranh chức hay cái ghế của ai đó, hay là liên quan đảng phái đấu đá,vv… Pháp Luân Công không có những điều này, bạn có thể kiểm chứng bằng việc tìm hiểu những điều họ học tại trang web chính thống của Pháp Luân Công [https://vi.falundafa.org/] có chữ nào là dạy làm ác, có chữ nào là kêu đi làm chính trị đảng phái. Đôi khi chúng ta sống một đời cùng vợ chồng, cha mẹ, thân thiết như vậy nhưng cũng không hiểu hết họ, huống hồ một tình huống mà chúng ta ở ngoài  và nghe qua như Pháp Luân Công.

Nhưng đài báo ti vi nhà nước cũng nói như vậy” - đài báo ti vi nhà nước cũng rất nhiều kênh, có kênh nói có kênh không, đài báo ti vi cũng là người có hiểu đúng và hiểu sai, có người đưa tin sự thật và có người đưa tin theo “ý đồ” của cá nhân người viết, việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã cách đây 23 năm [1999], bây giờ họ viết bài cũng chỉ dựa vào tài liệu lượm lặt trên mạng hoặc bên nhà nước TQ đưa qua, đây chẳng khác nào là “lấy “sự thật” được nói ra từ miệng tên giết người cưỡng bức rồi về đưa tin về vụ án mà nó gây ra”, và sự thật mà tên giết người đó nói là nó có lý do hợp lý để giết người và cưỡng bức - trớ trêu thay đây là chỗ mà nhiều người tin theo.

Quay ngược thời gian nói về việc này, HitsLe khi diệt chủng  6 triệu người Do Thái hắn ta cũng làm công tác tuyên truyền, nhiều người dân Đức lúc bấy giờ cũng ủng hộ và đồng quan điểm với nó, nghe nói hắn cũng cho rằng người Do Thái muốn lật đổ và “làm chính trị”. Cho đến hôm nay nhân loại nhìn nhận hắn là kẻ diệt chủng tàn ác và là điển hình của tội ác với nhân loại.

Thời Kmer đỏ thổng trị Campuchia đã gây ra cái chết của ước chừng khoảng 1,4 triệu đến 2,2 triệu người, mà lúc đó tổng số dân của Campuchia chỉ khoảng hơn 7 triệu người, nó đương nhiên cho đài báo tuyên truyền rằng những người bị giết là thành phần "phản đảng, làm chính trị, phản cách mạng" (Khmer đỏ cũng là ĐCS và được Trung Cộng tiếp tay), một kiểu đại loại như thế. Nhân dân Campuchia thời đó cũng nhiều người đồng quan điểm và tin theo tuyên truyền của Pol Pot. Và giờ đây cả thế giới đã phán xử, nhân loại cũng biết về tội ác diệt chủng của nó.

ĐCSTQ đàn áp gia đình học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc (Nguồn ảnh: Chánh Kiến Net)

So sánh về mức độ tàn ác thì ĐCSTQ còn nhỉnh hơn HitLe và PolPot, lý do gì khiến bạn tin vào vu khống của nó về Pháp Luân Công rồi cho rằng Pháp Luân Công là “tà đạo, làm chính trị,vv…” trong khi cha ông của người Việt nhiều người đã chết nơi biển đảo hay biên giới vì đạn dược của Trung Cộng,  rất có thể sẽ rơi vào tình huống của người dân thế giới thời bấy giờ tin và nghe theo tuyên truyền của HitLe hay PolPot trước khi tội ác của nó chưa bị phơi bày.

Lại nói tôi tin vào đài báo của nhà nước Việt Nam chứ chẳng tin vào đài báo ĐCSTQ, đúng rồi, nhiều đài báo láng giềng của Đức cũng đưa tin theo tuyên truyền của HitLe và người dân láng giềng thì tin vào tuyên truyền của nhà nước họ, gián tiếp tin theo thôi.

Dẫn ra các ví dụ trên để nói về cách chúng ta tiếp nhận thông tin đài báo, phải chăng chúng ta có lần đã tự lừa mình theo cách trên khi phán đoán nhận định về một ai đó?

Hiểu về Pháp Luân Công thế nào cho đúng? 

Pháp Luân Công là một môn tu thuộc trường phái Phật, chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để tu tâm và hành xử hàng ngày, kèm thêm 5 bài tập nhẹ nhàng giúp nâng cao sức khỏe. Người tu luyện Pháp Luân Công đa phần đạt được lợi ích to lớn về đạo đức và sức khỏe, điều này tạo thành sức hút mạnh mẽ khi vào 1999 đã có 100 triệu người Trung Quốc theo học (1/10 dân số TQ lúc bấy giờ).

Cảnh luyện công của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước 20 tháng 7 năm 1999 (Ngồn ảnh: Minh Huệ Net)

Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công chủ yếu là vì sự ganh tỵ: 100 triệu là lớn hơn số đảng viên ĐCSTQ thời bấy giờ [70 triệu], nó không chịu được việc có một đoàn thể nào lớn hơn nó. Nó cũng không chịu được khi sách của Pháp Luân Công (cuốn Chuyển Pháp Luân) thì người dân TQ người người tìm đọc, chuyền tay nhau đọc trong khi sách của nó (các sách về đảng) thì phải cưỡng chế nhồi nhét vào đầu người dân. Nó không chịu được vì người học Pháp Luân Công tin Thần kính Phật trong khi nó muốn lòng kính trọng Thần của người dân không được lớn hơn việc tôn thờ nó, nó muốn người dân coi đảng là nhất. Nó ganh tỵ vì người tập Pháp Luân Công lúc đó rất nhiều người tự nguyện làm việc tốt trong khi đảng viên của nó thì thỉnh thoảng mới có một tấm gương người tốt điển hình. Nó [Giang Trạch Dân - tổng bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ] không chịu được việc vợ, cũng như cấp dưới của nó hết lời ca ngợi đức độ của vị Sư phụ Pháp Luân Công, không chịu được việc người dân TQ kính trọng vị thầy của Pháp Luân Công từ tấm lòng trong khi nó là một lãnh tụ lại không có được điều này.

Tất cả điều trên khiến Giang Trạch Dân và ĐCSTQ phát động đàn áp Pháp Luân Công. Có người không thể nào tin được việc một lãnh tụ cấp cao lại đem lòng ganh tỵ và nghe phi lý, chủ yếu là vì họ vốn quan niệm rằng cấp cao là có đạo đức tư cách tốt, trong khi lịch sử nhân loại cho thấy ngay rất nhiều bậc vua chúa gọi là “hôn quân vô đạo”, lãnh đạo cấp cao nhưng nó cũng là người  không phải Thần Phật, là người mà ở vị trí nào mà không giữ được đạo đức thì cũng hành xử tệ thôi, chẳng phải thời hiện nay chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tham quan ghế to chức to cũng làm điều xằng bậy đấy sao, núi thì to nhưng không phải không có rắn độc. Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã có nhiều quốc gia lên án và truy tố về tội ác này.

Thế giới lên án tội ác của Giang Trạch Dân. Ông ta sẽ bị trừng phạt vì đã đã tiến hành bức hại Pháp Luân Công (Nguồn ảnh: Tinh Hoa)

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì? Hiểu sai thì sẽ phát sinh ác cảm hoặc thù ghét phỉ báng, hoặc tham gia trực tiếp vào việc phá họ. Nhưng Pháp Luân Công là Phật Pháp, ác cảm hay thù ghét phỉ báng họ cũng chính là đang ác cảm thù ghét phỉ báng đối với Phật Pháp, ứng xử với Phật Pháp cũng tương đương với đang ứng xử với vị Thần vị Phật hoặc đệ tử của họ. Người có đức tin vào Thần Phật ai cũng biết rằng, khi một người thù ghét, xúc phạm, phỉ báng Thần Phật, Phật Pháp [dù chỉ là ý nghĩ trong tâm] thì sẽ tạo thành tội nghiệp to lớn và chịu báo ứng bi thảm vì tội nghiệp này. Có một điều dễ khiến người sai lầm ấy chính là họ không tin vào báo ứng và cho rằng chuyện viển vông mê tín, nói rằng tôi chả thấy ai bị báo ứng cả. Vì sự thật chẳng báo chí hay nhà nước nào đi thống kê “nhân quả báo ứng cả”, và đương sự bị báo ứng lúc đó họ chẳng thể đội mồ dậy nói cho chúng ta nghe, những chuyện nghe được từ dân gian hay người truyền lại thì lại cho là mê tín viển vông. Người Việt nói: “có kiêng có lành”, kính trọng Thần Phật hay tín ngưỡng chân chính thì chẳng mất gì cả, đương nhiên lành mà không có hại, còn việc xúc phạm một tín ngưỡng hoặc đoàn thể tín ngưỡng khác chỉ vì những điều của họ khác với nhận thức của bạn lại là việc rất không nên, có hại, bởi vì họ không tổn gì bạn cả. Nếu mà vô tri hùa theo đám ông mà ứng xử sai với những điều liên quan đến Thần Phật, Phật Pháp, hay cá nhân đoàn thể tín ngưỡng thì lại càng không nên.

Chúng tôi vừa nói cho bạn biết sự thật về Pháp Luân Công và lý do vì sao bạn cần hiểu đúng về nó, mục đích không phải vì để bạn học Pháp Luân Công, mà vì đây là Phật Pháp. Chúng ta không nên thù hận Phật Pháp, nếu không sẽ mang tai họa đến cho bản thân. Và khi nói về tội ác ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, thì đương nhiên cần chỉ đích danh kẻ gây tội ác là ai. Chỉ đích danh ĐCSTQ thì phải có chữ “đảng”, có chữ “đảng” trong trường hợp này nào có liên quan gì đến chính trị. Đây cũng chính là điểm mà nhiều người vin vào để nói rằng Pháp Luân Công làm chính trị, chỉ vì có nhắc đến một chữ “đảng”.

Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn (Nguồn ảnh: Pinterest)

Khi bạn hiểu đúng, bạn sẽ không thù ghét ác cảm với Pháp Luân Công, không phỉ báng Phật Pháp, không hùa theo tuyên truyền vu khống của Trung Cộng, sẽ không phải chịu những gì liên quan đến báo ứng đối với việc này. Hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công thường nói điều này, không hùa theo Trung Cộng trong tội ác mà nó làm đối với Pháp Luân Công thì sẽ không bị họa lây khi trời diệt nó. Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn. Chúng tôi chính mong muốn điều này cho bạn và người thân của bạn! Công đạo trong lòng tự bạn soi xét có thể hiểu được!

Tác giả: Pháp đồ

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: admin@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

BÀI VIẾT XEM NHIỀU