Thứ Hai, 27 Tháng Ba 2023

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (6): Ngày tàn của thế giới

Bộ phận thứ sáu—Ngày tàn của thế giới

Sau khi sự kiện thụ ấn của Thượng Đế hoàn tất, các loại tai họa xảy ra trong 3 năm rưỡi, tức 42 tháng, hay 1.260 ngày vào ngày tàn của thế giới sẽ theo nhau đến. Tiếng kèn thứ nhất là bắt đầu ngày tàn của thế giới, tiếng kèn thứ bảy là kết thúc ngày tàn của thế giới, cũng là bắt đầu thẩm phán ngày tận thế. Trong toàn bộ đoạn thời gian này, đủ loại diễn biến sẽ triển khai xoay quanh ba sự kiện:

(1) Tai họa ngày tận thế: Từ tiếng kèn thứ nhất đến tiếng kèn thứ sáu báo hiệu các loại tai họa khác nhau xảy ra trên thế giới. Tai họa thứ nhất báo ứng đất, tai họa thứ hai báo ứng biển, tai họa thứ ba báo ứng nước ngọt, tai họa thứ tư báo ứng vũ trụ, tai họa thứ năm là ôn dịch trong 5 tháng báo ứng người, tai họa thứ sáu là đại chiến thế giới báo ứng người. Trải qua các loại tai họa tận thế này, 1/3 nhân loại trên địa cầu sẽ phải chết. Sau khi đại chiến thế giới thứ III kết thúc, tiếng kèn thứ bảy vang lên là thẩm phán ngày tận thế bắt đầu.

(2) Hai vị sứ giả của Thượng Đế: Sau khi tiếng kèn thứ nhất vang lên, Thượng Đế sẽ phái hai vị sứ giả của Ngài, ăn mặc giống người bình thường, và truyền phúc âm của Thượng Đế tới nhân gian. Hai vị sứ giả này sẽ tùy thời dùng công năng trừng phạt các tội nhân trên mặt đất, khiến những người có tội sợ hãi và thống khổ. Tại thế gian con người, nô bộc của Thượng Đế là thiểu số, còn bị Sa-tăng mê hoặc là đa số. Lúc ấy, phe tà ác lấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm trung tâm sẽ tới các nơi trên thế giới, mê hoặc nhân dân để khiến họ tin hai vị sứ giả chính là ma quỷ, từ đó bùng phát đại chiến thế giới thứ III. Cuối cùng hai bên sẽ quyết chiến tại Armageddon, hai vị sứ giả của Thượng Đế bị giết, ba ngày sau phục sinh. Khi tiếng kèn thứ bảy vang lên là ngày tàn của thế giới kết thúc, thẩm phán ngày tận thế bắt đầu.

(3) Ba tà linh ô uế: Khi Thượng Đế phái hai vị sứ giả của Ngài tới truyền bá phúc âm, phe tà ác lấy ĐCSTQ làm trung tâm sẽ tới các nơi trên thế giới mê hoặc người dân các nước và hình thành thế lực tà ác. Thế lực tà ác sẽ hình thành đối lập với vương quốc Cơ Đốc, nơi có hai vị sứ giả của Thượng Đế đến tiên tri tại nhân gian, sau đó đại chiến thế giới thứ III bùng phát, cuối cùng quyết chiến tại Armageddon ở Trung Đông. Vương quốc Cơ Đốc thất bại, hai vị sứ giả của Thượng Đế bị giết, ba ngày sau phục sinh; khi ấy tiếng kèn thứ bảy vang lên báo hiệu kết thúc ngày tàn của thế giới, thẩm phán ngày tận thế bắt đầu.

“Tai họa ngày tận thế, hai vị sứ giả của Thượng Đế, ba tà linh ô uế”, ba sự kiện này sẽ phát sinh gần như đồng thời, đan xen hỗ trợ lẫn nhau. Khi tiếng kèn thứ sáu vang lên, đại chiến thế giới thứ III bùng phát, cuối cùng quyết chiến tại Armageddon và phe đảng cộng sản thắng, còn hai vị sứ giả của Thượng Đế bị giết. Khi ấy tiếng kèn thứ bảy vang lên, lịch sử được định trong quyển sách với bảy phong ấn đã đến ngày thẩm phán của Thượng Đế, sau đó Thánh điện mở ra và bắt đầu tiến hành thẩm phán với người có tội.

Tuy nhiên, Cứu Thế Chủ “vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ” Thành Tín Chân Thật, tức Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ từ bi vô hạn muốn cứu độ hết thảy chúng sinh. Do đó, giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp chính là cứu vãn các chúng sinh bị chúng Thần quá khứ an bài hủy diệt mà không có tương lai, bao gồm người Trung Quốc ngày nay. Nhờ từ bi vô hạn của Pháp Luân Thánh Vương và giảng rõ chân tướng của đệ tử Đại Pháp, tình huống trên thế giới đã phát sinh thay đổi, lịch sử chúng Thần quá khứ an bài trong quyển sách với bảy phong ấn đang được sửa lại. Nhờ phúc của Đại Pháp, Sa-tăng đại hồng long (con rồng đỏ) đã bị trảm trong Chính Pháp, đại chiến thế giới thứ III đã được miễn, hai vị sứ giả của Thượng Đế cũng không xuất hiện nữa, các loại an bài trong ngày tận thế đều phát sinh cải biến. Nhờ phúc của Đại Pháp, đoạn thời gian diệt vong của nhân loại trong ngày tàn của thế giới đã trở thành cơ hội quý giá để thế nhân tỉnh ngộ và được cứu độ. Tại đây, chúng ta giải mã ngày tàn của thế giới mà chúng Thần quá khứ đã an bài trong quyển sách với bảy phong ấn, mục đích là giúp thế nhân đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ, và nắm lấy cơ hội được cứu cuối cùng này. Nhờ phúc của Đại Pháp, thế nhân sẽ thức tỉnh trong đoạn thời gian tối hậu này, phân biệt rõ Thiện-ác, theo sát Cứu Thế Chủ, và lựa chọn tương lai.

Tranh: Cảnh tượng khi mở ấn thứ bảy.
Tranh: Cảnh tượng ném lư hương sau khi mở phong ấn thứ bảy.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

8:01 “Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng khoảng nửa giờ.”

8:02 “Tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và họ được ban cho bảy cây kèn.”

8:03 “Một vị thiên sứ khác đến đứng trước bàn thờ, tay cầm một lư hương bằng vàng; vị ấy được ban cho nhiều hương thơm để dâng hương trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngai với những lời cầu nguyện của tất cả các Thánh đồ.”

8:04 “Khói của hương thơm từ tay vị thiên sứ quyện với những lời cầu nguyện của các Thánh đồ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời.”

8:05 “Kế đó vị thiên sứ ấy lấy lửa trên bàn thờ bỏ vào đầy lư hương, rồi ném lư hương đó xuống đất, thì có sấm nổ, âm vang, sét chớp, và động đất.”

8:06 “Bấy giờ bảy vị thiên sứ chuẩn bị thổi kèn.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Bắt đầu từ đây, các loại tai họa trong ngày tàn của thế giới sẽ liên tiếp xảy ra theo bảy tiếng kèn của bảy vị thiên sứ.

“Thánh đồ” ở đây bao gồm các đệ tử chân tu của chư Phật Thế tôn từ xưa tới nay (Chúa Jesus, Phật Thích Ca Mâu Ni, v.v.)

Tranh: Bảy vị thiên sứ với bảy cây kèn.
Tranh: Bảy vị thiên sứ với bảy cây kèn.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

11:01 “Đoạn tôi được cho một cây thước đo, giống như một cây gậy, và được bảo rằng, ‘Hãy đứng dậy và đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ, và những người thờ phượng Ngài trong đó,”

11:02 “nhưng hãy chừa sân ngoài của đền thờ, đừng đo nó, vì nó đã được ban cho các dân ngoại, và họ sẽ giày đạp thành thánh trong bốn mươi hai tháng.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Ngày tàn của thế giới bắt đầu từ tiếng kèn thứ nhất. Sau đó, sự việc đầu tiên là “hai vị sứ giả của Thượng Đế”, do đó chúng ta đưa các chương tiết liên quan của Chương 11 đặt tại đây.

Lúc này, Thánh John nhìn thấy trong quyển sách với bảy phong ấn, vào thời điểm ngày tàn của thế giới, Thượng Đế sẽ ban cho ông quyền hành để đo lường tâm của các tín đồ Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo. “Cây thước đo” ở đây đại biểu cho quyền đo lường tâm của giáo đồ trong 42 tháng.

“Đền thờ Đức Chúa Trời” ở đây chỉ Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo, chứ không phải chỉ bảo điện của Thượng Đế trên thiên giới. Sự việc Thánh John cầm gậy đo lường cũng không phải đo đạc diện tích của Thần điện, mà là đo lường tâm kính bái Thượng Đế của con người, xem ai giả ai thật, thật giả như thế nào.

“Những người thờ phượng” không phải chỉ người đến bái Thần, mà chỉ các giáo đồ Do Thái và Cơ Đốc, họ chính là người thờ phượng Đức Chúa Trời. Thánh John là người đến xem biểu hiện của những người này trong ngày tàn của thế giới, xem ai giả ai thật. Cũng như vậy, trong thời gian này, Phật giáo, Đạo giáo cũng có người như thánh John tới kiểm tra tâm giáo đồ của họ.

“Sân ngoài của đền thờ” là chỉ những người không phải giáo đồ Do Thái hoặc Cơ Đốc, nhưng tự nhận mình là người tin Thượng Đế. Những người này không ở trong thánh điện, mà ở sân ngoài.

“Họ sẽ giày đạp thành thánh trong bốn mươi hai tháng” không phải chỉ những người này sẽ tới dẫm đạp thành Jerusalem trong 42 tháng, mà là những người này tuy cầu khoan dung của Thượng Đế, nhưng không thuộc người trong điện của Thượng Đế, chẳng khác nào giày đạp thánh điện. Câu này đã thuyết minh Thánh John sẽ tới đo lường tâm giáo đồ trong 42 tháng, cũng chính như tiết 3 Chương này nói: “Ta sẽ cho hai nhân chứng của Ta, mặc vải gai, nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày“. “1.260” ngày này chính là 42 tháng vào ngày tàn của thế giới. Tương tự, trong 1.260 ngày này, tại sân thánh điện của Phật giáo, Đạo giáo cũng sẽ có rất nhiều người như vậy.

Nhờ phúc của Đại Pháp, đoạn thời gian này trong ngày tàn của thế giới đã được hóa giải. Chỉ cần con người có thể bứt khỏi kiềm chế của ma quỷ Sa-tăng, nhận rõ đâu là Sa-tăng, đâu là Cứu Thế Chủ, chọn đi theo Cứu Thế Chủ, thì đều có cơ hội. Đợi đến thẩm phán ngày tận thế thì bất cứ sinh mệnh nào cũng không còn cơ hội nữa.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

11:03 “Ta sẽ cho hai nhân chứng của Ta, mặc vải gai, nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.’”

11:04 “Đó là hai cây ô-liu và hai cây đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Mặc vải gai” ý nói trông cũng như người bình thường.

“Nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày” chính là từ khi hai vị này truyền bá phúc âm của Thượng Đế cho đến khi bị sát hại là đúng 1.260 ngày, không ít hơn cũng không nhiều hơn một ngày nào. Đoạn thời gian này cũng chính là 42 tháng mà Thánh John được quyền đo lường giáo đồ. Một số người có thể liên hệ đoạn thời gian này với 1.260 ngày lánh nạn của dân tộc Trung Hoa (ở bộ phận thứ ba “Vương quốc ma quỷ”), nhưng kỳ thực không có quan hệ gì, là hai sự kiện độc lập, chỉ đều là 1.260 ngày mà thôi.

Trong lịch sử, phúc âm của Thượng Đế là do hai người Abraham và Moses truyền xuất ra. Nhờ có hai người này, thế nhân mới biết được lịch sử nhân loại là bởi Thượng Đế sáng tạo vạn vật, giữa Thượng Đế với con người là có giao ước, và Thượng Đế sẽ theo giao ước này để thẩm phán nhân loại trong ngày tàn của thế giới. Do đó, Abraham và Moses chính là “hai cây ô-liu và hai cây đèn” của Thượng Đế.

“Chúa của thế gian” là Chúa của thế giới dưới mặt đất, tức Chúa Jesus. Chúa Jesus đã thuận ý chỉ của Thượng Đế để tới làm Vương tại Thiên Địa vị lai, nên Ngài mới nói mình là con của Thượng Đế, Ngài tới để hoàn thành sự việc tất thành của Thượng Đế. Vì vậy «Khải Huyền» mô tả “hai cây ô-liu và hai cây đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian”, chính là Abraham và Moses đứng trước mặt Chúa Jesus, ba người họ đều là đến để hoàn thành sứ mệnh Thượng Đế giao phó.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

11:05 “Nếu ai muốn làm hại họ, lửa từ miệng họ phun ra sẽ thiêu rụi kẻ thù của họ. Nếu ai muốn làm hại họ, kẻ ấy sẽ bị giết như thế.”

11:06 “Hai vị ấy có quyền đóng cửa trời để mưa không rơi xuống đất trong những ngày họ nói tiên tri, và họ có quyền biến nước thành máu và đánh phạt trái đất bằng mọi thứ tai họa, bất cứ lúc nào họ muốn.”

11:07 “Khi họ hoàn thành sứ mạng làm chứng của mình, một con thú từ vực thẳm đi lên sẽ tấn công họ, đánh bại họ, và giết họ.”

11:08 “Thi thể của họ sẽ bị phơi bày trên đường của thành phố lớn mà phương diện thuộc linh gọi là Sô-đôm và Ai-cập, nơi Chúa của họ đã chịu đóng đinh.”

11:09 “Người ta từ các dân tộc, các bộ lạc, các ngôn ngữ, và các quốc gia sẽ nhìn thấy thi thể của họ trong ba ngày rưỡi; và chúng không cho đem thi thể của họ chôn trong mộ.”

11:10 “Những người sống trên đất sẽ hân hoan về cái chết của họ, người ta sẽ ăn mừng và tặng quà cho nhau, vì hai vị tiên tri ấy đã làm khổ những người sống trên đất.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Một con thú từ vực thẳm đi lên” chỉ người lãnh đạo thế hệ thứ năm của ĐCSTQ như đã được giải mã trong bộ phận thứ tư “Bức hại Thánh đồ mãn”. Tại đây, «Khải Huyền» muốn nói với chúng ta một chân tướng, đó là theo an bài quá khứ của chúng Thần, ngày tàn của thế giới sẽ kết thúc khi lãnh đạo thế hệ thứ năm của ĐCSTQ chấp chính (kế tục Hồ Cẩm Đào). Điều này có nghĩa là trong 10 năm đổ lại kể từ hiện tại, con người thế gian sẽ phải chịu các loại tai họa khi ngày tàn của thế giới bắt đầu.

“Sẽ tấn công họ, đánh bại họ, và giết họ” chỉ rõ hai vị tiên tri này sẽ bị thế lực các quốc gia cộng sản sát hại, trong đại chiến thế giới thứ III sau khi người lãnh đạo mới của ĐCSTQ lên ngai. Tiết 13, 14, 15 Chương 16 nói từ miệng đại hồng long, con thú, và tiên tri giả xuất ra ba tà linh ma quỷ đến hành sự tại các nơi trên thế giới để mê hoặc người dân ở đó. Việc hai vị sứ giả truyền phúc âm của Thượng Đế dẫn đầu lực lượng các quốc gia Cơ Đốc và Do Thái bị giết hại chứng tỏ phe các nước cộng sản chiến thắng trong trận chiến cuối cùng tại Armageddon. Nguyên nhân cụ thể xin tham khảo phần giải mã chương tiết tiếp theo đây.

“Sô-đôm và Ai-cập” là ẩn dụ chỉ thành phố tội ác, nơi Chúa Jesus bị đóng đinh, tức Jerusalem.

Khi ngày tàn của thế giới đến, hai vị sứ giả được tùy ý tùy lúc dùng công năng để trừng phạt thế giới, vì vậy người ta cho rằng hai người họ chính là nguyên nhân của các tai họa. Do đó «Khải Huyền» mới nói “vì hai vị tiên tri ấy đã làm khổ những người sống trên đất”. Đây cũng chính là nguyên nhân ĐCSTQ có thể mê hoặc thành công dân chúng các nơi trên thế giới. Bởi vậy sau khi hai vị tiên tri bị sát hại, «Khải Huyền» nói: “Những người sống trên đất sẽ hân hoan về cái chết của họ, người ta sẽ ăn mừng và tặng quà cho nhau”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

11:11 “Nhưng sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Đức Chúa Trời nhập vào họ, khiến họ đứng dậy trên chân mình. Bấy giờ những kẻ đang nhìn xem họ đều cực kỳ sợ hãi.”

11:12 “Họ nghe một tiếng lớn từ trời gọi họ rằng, ‘Hãy lên đây!’ Bấy giờ họ được cất lên trời trong đám mây, giữa lúc những kẻ thù của họ đang nhìn theo.”

11:13 “Ngay giờ đó một trận động đất lớn xảy ra; một phần mười của thành phố bị sụp đổ, và bảy ngàn người bị chết vì trận động đất ấy; những người sống sót đều cực kỳ sợ hãi, và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời trên trời.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Từ khi hai vị tiên tri bắt đầu truyền bá phúc âm tại thế gian cho tới khi họ bị thế lực đảng cộng sản sát hại trên đường phố Jerusalem là tổng cộng 1.260 ngày. 1.263 ngày sau, vào trưa ngày thứ 1.264, hai vị sứ giả của Thượng Đế phục sinh. Tiết 11, 12, 13 Chương này là điều Thánh John nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn.

“Được cất lên trời trong đám mây” chính là bạch nhật phi thăng, bay lên giữa ban ngày, những người có mặt đều chứng kiến tận mắt.

“Ngay giờ đó một trận động đất lớn xảy ra” chính là chỉ đại địa chấn xuất hiện do rương đựng giao ước trên bảo điện của Thượng Đế khai mở. Ngày thẩm phán của Thượng Đế dựa trên những giao ước này bắt đầu từ đây.

“Những người sống sót đều cực kỳ sợ hãi, và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời trên trời” cho thấy hết thảy mục đích những an bài này đều là để hy vọng con người có thể minh bạch họ là do Thượng Đế tạo ra, và con người cần phải kính sợ Thượng Đế. Tại đây, «Khải Huyền» khải ngộ với thế nhân rằng chỉ khi con người tuân thủ giao ước với Thượng Đế, kính sợ Thượng Đế, thì mới nắm được cơ hội cuối cùng, tức được Cứu Thế Chủ cứu độ.

Tranh: Hai vị sứ giả của Thượng Đế bên điện thờ.

Tranh: Hai vị sứ giả của Thượng Đế và cảnh Thánh John đo đền thờ.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

16:13 “Bấy giờ tôi thấy từ miệng Con Rồng, từ miệng Con Thú, và từ miệng tiên tri giả, xuất ra ba tà linh ô uế giống như ba con ếch.”

16:14 “Vì chúng là tà linh của các quỷ nên chúng làm các phép lạ. Chúng đến với các vua trên toàn thế giới để kết hợp họ lại với nhau, hầu đánh trận trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng.”

16:15 “(Nầy, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh trông đợi và gìn giữ y phục mình, để không bước đi lõa lồ và không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình).”

16:16 “Ba tà linh ấy quy tụ họ về một nơi mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Hạc-ma-ghê-đôn.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Để tiện lý giải và ăn khớp, sau khi giải mã “hai vị sứ giả của Thượng Đế”, chúng ta tiếp tục giải mã “ba tà linh ô uế”.

“Tà linh ô uế” ở đây chỉ những thứ bẩn thỉu tà ác xuất ra từ miệng “con rồng, con thú, và tiên tri giả”. Miệng con rồng là ĐCSTQ dùng lời nói mê hoặc thế nhân bằng thuyết vô thần; miệng con thú là mánh khóe giao dịch dơ bẩn của lãnh đạo thế hệ thứ năm ĐCSTQ và đại dâm phụ Bắc Kinh với các nước trên thế giới; miệng tiên tri giả là Hồ Cẩm Đào nói ĐCSTQ thực sự mưu cầu lợi ích của nhân dân, và sẽ đưa thế giới đến tương lai tốt đẹp.

“Các vua trên toàn thế giới” chỉ những người lãnh đạo các quốc gia trên thế giới.

“Ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng” là ngày Thượng Đế thẩm phán thế giới dựa trên giao ước trong bảo điện của Ngài. Chúng ta phân biệt “ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng” (the great day of God) ở đây với “tiệc rượu lớn của Đức Chúa Trời” (the great feast of God) trong Chương 19 tiết 17. “Tiệc rượu lớn của Đức Chúa Trời” là chỉ Cứu Thế Chủ “vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ” Thành Tín Chân Thật diệt trừ chúng quân của Sa-tăng. Trước đây người ta vẫn thường lẫn hai “ngày lớn” này, cứ tưởng là một sự kiện, do đó lý giải không được chân ý của «Khải Huyền».

Chương 16 tiết 15 là lời Thánh John cảm thán với những người bị ma quỷ mê hoặc chứ không phải lời thoại từ quyển sách với bảy phong ấn. “Nầy, Ta đến như kẻ trộm” ý nói xuất quỷ nhập thần, khiến người ta liên tưởng tới “kẻ trộm”, ý là sẽ nhận hình phạt ngay lập tức nếu vẫn bị ma quỷ mê hoặc.

Lực lượng thuộc phe ĐCSTQ quy tụ về một nơi gọi là “Armageddon”, mục đích là tranh chiến với phe Cơ Đốc tại nhân gian và cuối cùng giết hại hai vị sứ giả truyền phúc âm của Thượng Đế.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

8:07 “Vị thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có mưa đá và lửa trộn với máu ném vào trái đất. Một phần ba trái đất bị thiêu đốt, một phần ba cây cối bị thiêu trụi, và tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy.”

8:08 “Vị thiên sứ thứ nhì thổi kèn thì có vật gì giống như một núi lớn đang phựt cháy bị ném vào biển. Một phần ba biển biến thành máu,”

8:09 “một phần ba các sinh vật sống trong biển chết, và một phần ba tàu bè ghe thuyền bị tiêu hủy.”

8:10 “Vị thiên sứ thứ ba thổi kèn thì có một ngôi sao lớn cháy phừng phừng như một ngọn đuốc từ trời lao xuống một phần ba các sông ngòi và các suối nước.”

8:11 “Tên của ngôi sao ấy là Ngải Đắng, và một phần ba các nguồn nước trở thành ngải đắng; nhiều người chết vì nước ấy, bởi nước đã hóa ra đắng.”

8:12 “Vị thiên sứ thứ tư thổi kèn thì một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng, và một phần ba các ngôi sao bị đánh, đến nỗi chúng bị tối đi một phần ba. Một phần ba ban ngày không có ánh sáng và một phần ba ban đêm cũng vậy.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Khi ngày tàn của thế giới bắt đầu, những người cần được bảo hộ đều được bảo hộ nhờ “thụ ấn của Thượng Đế”, và đất, biển còn lại cùng các sinh mệnh trên đó đều phải chịu hình phạt. Vì là hình phạt nên chỉ có một ít là gây ra cái chết.

Tiếng kèn thứ nhất là hỏa tai đối với cây cỏ, côn trùng, chim chóc và thú vật trên mặt đất. Ở đây «Khải Huyền» chỉ miêu tả báo ứng đối với cây cỏ chứ không miêu tả động vật. Kỳ thực không có cây cỏ thì cũng không còn không gian sinh tồn cho động vật, do vậy động vật cũng bị báo ứng theo đó. Tương đối mà nói, đất và các sinh mệnh trên đó, ngoại trừ người, là có tội ít hơn biển, nên chịu báo ứng trước.

Tiếng kèn thứ hai là núi lửa bùng phát, phun trào dưới đáy biển để làm hại các sinh linh trong biển. Tương đối mà nói, biển và các sinh linh trong đó có tội ít hơn sông suối, nên chịu báo ứng trước.

Tiếng kèn thứ ba là báo ứng đối với nước ngọt bằng sao chổi. “Các sông ngòi và các suối nước” ở đây chỉ nước ngọt, tức nước nuôi sống các sinh mệnh trên mặt đất, so với nước biển là bất đồng. Tương đối mà nói, sông suối có tội ít hơn địa cầu nói chung nên chịu báo ứng trước. Tuy nhiên nhờ phúc của Đại Pháp, tai họa sao chổi đã được miễn.

Tiếng kèn thứ tư là tai họa nhắm vào địa cầu và cả vũ trụ này. Tương đối mà nói, địa cầu và vũ trụ nói chung có tội ít hơn người, nên chịu báo ứng trước. Tuy nhiên, tai họa này cũng đã được Cứu Thế Chủ giải trừ cho nhân loại.

Tại đây, «Khải Huyền» muốn khải ngộ với thế nhân rằng tai họa ngày tận thế không chỉ nhắm vào nhân loại, mà báo ứng cả đất, biển, sông suối, vũ trụ và các sinh linh trong đó. Cũng là nói rằng không chỉ con người có tội, mà đất, biển, sông suối, vũ trụ và các sinh linh trong đó đều có tội, nên mới đối diện với hủy diệt trong Pháp lý thành-trụ-hoại-diệt. Bởi vậy chúng Thần quá khứ mới an bài tự cứu trong quyển sách lịch sử với bảy phong ấn, để cứu vãn hết thảy nhân loại, đất, biển, địa cầu, vũ trụ,… và làm mới Thiên Địa. Tuy nhiên, như trên đã nói, nhờ phúc của Đại Pháp, các tình huống trên đã phát sinh thay đổi, các loại tai họa trong an bài cũ đã không xuất hiện nữa.

Ngày tàn của thế giới là kết thúc quá khứ, còn thẩm phán ngày tận thế là bắt đầu vị lai.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

8:13 “Bấy giờ tôi thấy và nghe một chim đại bàng bay giữa trời kêu lớn, ‘Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay cho những ai sống trên đất, vì tiếng kèn của ba vị thiên sứ khác sẽ thổi!’”

【Gỡ bỏ phong ấn

Nếu như nói bốn tiếng kèn trước là báo ứng đối với đất, biển, nước ngọt, và vũ trụ, thì bắt đầu từ tiếng kèn thứ năm là báo ứng nhắm thẳng vào người. Con người có tội còn lớn hơn đất, biển, nước ngọt, và vũ trụ, do đó chịu báo ứng sau.

Trước khi báo ứng xảy ra đối với con người, Thánh John đã nhìn thấy trong quyển sách với bảy phong ấn nước Mỹ sẽ phát ra lời cảnh báo đối với toàn nhân loại, nói với con người tai họa lớn hơn nữa sắp đến rồi.

Trong «Khải Huyền», chỉ cần là đại bàng, tại mặt đất chứ không phải trên thiên giới, thì nhất định là chỉ Mỹ quốc. Bởi vì không thể tiết lộ thiên cơ, không thể trực tiếp hiển thị nước Mỹ cho Thánh John biết, nên chúng Thần đã hiển thị hình ảnh chim đại bàng bay giữa không trung cho Thánh John xem để khải ngộ người đời sau.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

9:01 “Vị thiên sứ thứ năm thổi kèn, tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất, và ngôi sao ấy được ban cho chìa khóa của vực thẳm.”

9:02 “Ngôi sao ấy mở vực thẳm, khói từ vực thẳm bốc lên cuồn cuộn như khói của một lò lửa lớn; mặt trời và bầu trời bị khói từ vực thẳm che tối.”

9:03 “Từ trong luồng khói đó châu chấu bay ra khắp đất, và chúng được ban cho quyền phá hoại như quyền của những bò cạp trên đất.”

9:04 “Chúng được lệnh không được làm hại cỏ xanh, các loài thực vật, hay cây cối trên đất, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn của Đức Chúa Trời trên trán.”

9:05 “Chúng không được phép giết họ, nhưng chỉ hành hạ trong năm tháng, và họ sẽ bị đau đớn như bị bò cạp chích.”

9:06 “Trong những ngày ấy người ta sẽ tìm cái chết nhưng tìm không thấy, họ mong cho được chết, nhưng tử thần đã trốn khỏi họ.”

9:07 “Hình dạng những châu chấu ấy giống như những ngựa chiến được chuẩn bị sẵn sàng để ra trận. Trên đầu chúng có vật gì giống như cái mão bằng vàng, và mặt chúng giống như mặt người.”

9:08 “Chúng có tóc như tóc phụ nữ, và răng chúng như răng sư tử.”

9:09 “Chúng có giáp che ngực cứng như giáp sắt, và âm thanh của cánh chúng như tiếng của nhiều xe chiến mã đang xông vào trận mạc.”

9:10 “Chúng có đuôi như đuôi bò cạp với ngòi chích độc trong đuôi ấy, và trong đuôi chúng có chất độc làm người ta đau đớn trong năm tháng.”

9:11 “Chúng có một vua lãnh đạo chúng, đó là quỷ sứ của vực thẳm. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là ‘A-ba-đôn,’ còn tên đó trong tiếng Hy-lạp là ‘A-pô-ly-ôn.’”

【Gỡ bỏ phong ấn

Thánh John nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn, tiếng kèn thứ năm vang lên là tai họa báo ứng bằng một loại virus tựa như “châu chấu”, virus này khiến người ta chịu đau đớn “muốn chết không được, muốn sống không xong” trong 5 tháng. Đây là báo ứng nhắm vào những người “không có ấn của Đức Chúa Trời trên trán”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

9:12 “Cơn khốn thứ nhất đã qua, này, còn hai cơn khốn nữa sắp đến.”

9:13 “Vị thiên sứ thứ sáu thổi kèn, tôi nghe có tiếng từ bốn sừng của bàn thờ bằng vàng trước mặt Đức Chúa Trời”

9:14 “bảo vị thiên sứ thứ sáu đang có cây kèn rằng, ‘Hãy thả bốn thiên sứ đang bị trói ở sông lớn Ơ-phơ-rát ra.’”

9:15 “Vậy bốn thiên sứ ấy, vốn được chuẩn bị sẵn cho giờ, ngày, tháng, và năm, được thả ra để tiêu diệt một phần ba nhân loại.”

9:16 “Số của các kỵ binh là hai trăm triệu; tôi đã nghe được quân số đó của họ.”

9:17 “Các chiến mã và các kỵ binh tôi thấy trong khải tượng trông giống như thế này: Họ mặc áo giáp đỏ như lửa, xanh như nước biển, và vàng như lưu huỳnh; đầu các chiến mã giống như đầu sư tử, và miệng chúng phun ra lửa, khói, và lưu huỳnh.”

9:18 “Một phần ba nhân loại bị tiêu diệt bằng ba tai họa đó, tức bằng lửa, khói, và lưu huỳnh phun ra từ miệng chúng.”

9:19 “Sức mạnh của các chiến mã ấy ở trong miệng và đuôi chúng, vì đuôi chúng giống như rắn độc có đầu gây ra tử thương.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Cơn khốn thứ nhất” là dịch bệnh “muốn chết không được, muốn sống không xong” như đã nói ở trước. Còn “cơn khốn thứ hai” là đại chiến thế giới thứ III.

Sau tiếng kèn thứ sáu, thế lực các quốc gia cộng sản tụ tập để tranh chiến với thế lực các quốc gia Cơ Đốc, từ đó đại chiến thế giới thứ III bùng phát. May là nhờ phúc của Đại Pháp, “cơn khốn thứ hai” này thực tế đã không phát sinh nữa, đã được giải trừ.

“Bốn thiên sứ” đại biểu bốn chủng thế lực. Bốn thiên sứ bị trói ở sông Euphrates chứng tỏ bốn thế lực đều tập trung tại Trung Đông: thế lực Do Thái giáo Israel, thế lực các nước Hồi giáo, thế lực các nước Cơ Đốc giáo và thế lực các nước cộng sản. «Khải Huyền» dùng chữ “bị trói” để miêu tả cực kỳ chính xác cục diện tại Trung Đông: lực lượng bốn phe đều muốn xông lên đánh một trận lớn, nhưng bị trói lại không thể thi triển được, tuy nhiên xung đột nhỏ thì liên miên bất đoạn. “Hãy thả bốn thiên sứ đang bị trói ở sông lớn Ơ-phơ-rát ra” tức là khi thời điểm tới, chúng Thần sẽ cho phép xảy ra đại chiến.

“Vậy bốn thiên sứ ấy, vốn được chuẩn bị sẵn cho giờ, ngày, tháng, và năm, được thả ra để tiêu diệt một phần ba nhân loại” chứng tỏ chúng Thần quá khứ đã an bài rất kỹ để chuẩn bị trận đại chiến thế giới thứ III này. Tuy nhiên nhờ phúc của Đại Pháp, bốn vị thiên sứ bị trói tại Trung Đông này đã không được thả ra, lực lượng quân sự các bên đều dần được giải trừ, đại chiến thế giới thứ III đã không thể phát sinh nữa.

“Số của các kỵ binh là hai trăm triệu” tức là quân số các bên tham chiến tổng cộng 200 triệu, chứng tỏ đây là một cuộc chiến tranh thế giới đại quy mô.

“Các chiến mã” ở đây là các chiến xa và chiến thuyền, “các kỵ binh” là binh sĩ trên chiến xa và chiến thuyền.

“Họ mặc áo giáp đỏ như lửa, xanh như nước biển, và vàng như lưu huỳnh; đầu các chiến mã giống như đầu sư tử, và miệng chúng phun ra lửa, khói, và lưu huỳnh” là chỉ binh lính với áo giáp chống đạn, mặt nạ phòng hơi độc, kính nhìn ban đêm, súng ống lựu đạn cùng các loại trang bị hiện đại khác.

“Một phần ba nhân loại bị tiêu diệt” là kết quả thương vong từ cuộc đại chiến thế giới này.

“Sức mạnh của các chiến mã ấy ở trong miệng và đuôi chúng, vì đuôi chúng giống như rắn độc có đầu gây ra tử thương” là mô tả công năng của xe tăng và tàu chiến. Các loại xe tăng, tàu chiến khác nhau có công năng khác nhau, tuy nhiên đối với Thánh John sống cách đây 2.000 năm thì rất kỳ quái vì cả “miệng và đuôi” đều có thể gây ra tử thương, là thứ “chiến mã” ông chưa từng thấy qua.

Tranh: Cảnh tượng khi thổi tiếng kèn thứ sáu.
Tranh: Cảnh tượng khi thổi tiếng kèn thứ sáu.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

9:20 “Tuy nhiên, nhân loại còn lại, tức những người không bị giết bởi các tai họa ấy, vẫn không chịu ăn năn về những việc do tay họ làm ra. Họ vẫn không từ bỏ sự thờ lạy các quỷ và các thần tượng làm bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ là những thứ không có khả năng thấy, nghe, và đi.”

9:21 “Họ vẫn không ăn năn từ bỏ các tội giết người, tà thuật, gian dâm, và trộm cắp của họ.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Rất nhiều người đọc «Khải Huyền» đến đây thì không hiểu rõ vì sao sau đại chiến thế giới thứ III, các tín đồ ma giáo hoặc kẻ sát nhân phóng hỏa lại vẫn còn sống, và “vẫn không ăn năn từ bỏ các tội giết người, tà thuật, gian dâm, và trộm cắp”. Kỳ thực tại đây «Khải Huyền» hy vọng thế nhân ngộ được rằng khi ngày tàn của thế giới bắt đầu, các đầy tớ của Thượng Đế, đệ tử của chư Phật Thế tôn cùng thế nhân thức tỉnh đều được bảo hộ, và những người còn lại sẽ lần lượt chết trong các tai họa. Chúng ta có thể quan sát thấy rằng, các tai họa càng về sau thì càng nặng và nhắm vào các chúng sinh với tội càng nặng. Như vậy đối với những kẻ ác cùng cực, thì sẽ phải chịu tội trong hồ lửa sau cùng, tức “hình thần toàn diệt”, do vậy không thể để chết sớm được.

“Thờ lạy các quỷ” chính là chỉ tin đảng cộng sản hoặc ma quỷ chuyển sinh vào tôn giáo thời mạt kiếp để lừa người.

“Các thần tượng làm bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ là những thứ không có khả năng thấy, nghe, và đi” là các loại tượng do con người tạo ra và được đặt ở nhà, trong chùa, tại giáo đường hay trên núi. Bất kể tượng ai, thì đều thuộc về bái ngẫu tượng. Các tượng mà «Khải Huyền» nói đến này là các tượng mà tín đồ Cơ Đốc giáo, Phật giáo và Đạo giáo thường thờ lạy, chẳng hạn tượng Phật, tượng Chúa Jesus trên giá thập tự, tượng Quan Âm, tượng Thái Thượng Lão Quân, v.v. Như vậy các tín đồ này đều chấp trước vào ngẫu tượng mà bỏ qua khải thị của Thần, cũng như quên mất giao ước với Thượng Đế.

Từ 2.000 năm trước, Chúa Jesus đã thuận ý chỉ của Thiên Chúa Jehovah tới thế gian, chứng thực với thế nhân thế nào là Cứu Thế Chủ, lưu lại tham chiếu lịch sử. Khi Chúa Jesus truyền Đạo năm xưa, Ngài chính là đã chuộc tội cho người Israel, và là Chúa Cứu Thế mà Do Thái giáo nói tới. Tuy nhiên giáo đồ Do Thái khi ấy đều thờ lạy ngẫu tượng tại giáo đường hoặc tại nhà chứ không tin Chúa Jesus, do đó không được Chúa Jesus chuộc tội; và vì họ không tuân thủ giao ước với Thượng Đế, nên cũng không được Thiên Chúa Jehovah cứu độ. Tại đây «Khải Huyền» một lần nữa khải ngộ với thế nhân, khi Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương tới cứu người thời mạt thế, hy vọng những người thờ lạy ngẫu tượng tại nhà, trong chùa hay tại giáo đường sẽ không cô phụ đạo lý mà Chúa Jesus năm xưa đã lấy huyết của mình để chứng thực, từ đó tỉnh ngộ, đi theo Cứu Thế Chủ, được cứu độ và có tương lai.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

10:01 “Tôi lại thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ khác từ trời xuống, mình cuộn trong mây, trên đầu có cầu vồng, mặt sáng rực như mặt trời, và hai chân như hai trụ lửa.”

10:02 “Trong tay vị thiên sứ ấy cầm một cuộn sách nhỏ đã được mở ra. Vị thiên sứ ấy đặt chân phải trên biển và chân trái trên đất,”

10:03 “rồi hô lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi vị thiên sứ ấy hô lên, bảy tiếng sấm vang rền đáp lại.”

10:04 “Khi bảy tiếng sấm vừa dứt lời, tôi định ghi xuống thì tôi nghe có tiếng từ trời phán, ‘Hãy niêm phong những lời của bảy tiếng sấm vừa nói, đừng ghi lại những lời ấy.’”

【Gỡ bỏ phong ấn

Vị thiên sứ mạnh mẽ đạp chân lên biển và đất để tuyên đọc nội dung cuốn sách nhỏ, do đó «Khải Huyền» mới nói “cuộn sách nhỏ đã được mở ra”.

Khi Thánh John nghe xong tiếng lớn như sấm vang rền và định ghi xuống thì thanh âm trên thiên thượng bảo ông hãy niêm phong lời ấy lại, không để thế nhân biết. Vì sao? Vì nội dung cuốn sách nhỏ bao hàm chân tướng trong «Khải Huyền», mà đây là thiên cơ không thể để con người biết. Cũng là nói rằng chúng Thần muốn thế nhân khám phá nội dung cuốn sách nhỏ bằng cách giải mã «Khải Huyền», chứ không trực tiếp nói với thế nhân.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

10:05 “Bấy giờ vị thiên sứ tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất đưa tay phải lên trời,”

10:06 “nhân danh Đấng hằng sống đời đời vô cùng, Đấng đã tạo dựng trời và mọi vật trong đó, đất và mọi vật trong đó, biển và mọi vật trong đó, và thề rằng, ‘Sẽ không còn trì hoãn nữa,”

10:07 “nhưng trong những ngày tiếng kèn của vị thiên sứ thứ bảy vang lên, huyền nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được làm ứng nghiệm, y như Ngài đã báo cho các đầy tớ Ngài, là các vị tiên tri.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Khi Thánh John nhìn thấy vị thiên sứ đứng trên biển và đất, thì đại chiến thế giới thứ III vừa mới kết thúc tại nhân gian, phe Sa-tăng cộng sản thắng lợi, và hai vị sứ giả của Thượng Đế bị giết hại trên đường phố Jerusalem. Chính vì vậy, ngày lớn thẩm phán của Thượng Đế đối với nhân loại đã đến, hết thảy trời cũ đất cũ sẽ kết thúc, trời mới đất mới sắp đến, do đó «Khải Huyền» nói: “Sẽ không còn trì hoãn nữa”.

Vậy còn “huyền nhiệm của Đức Chúa Trời”? Chính là những bí mật mà Thượng Đế tiết lộ cho nhân loại qua các vị tiên tri. (1) Thông qua phúc âm của Abraham, thế nhân biết được Thượng Đế là Chúa Sáng Thế, là Đấng an bài bí mật của nhân loại. (2) Thông qua phúc âm của Moses, thế nhân biết được giữa con người và Thượng Đế là có giao ước. (3) Thông qua Chúa Jesus, thế nhân biết được thế nào là Cứu Thế Chủ, thế nào là Thánh đồ, từ đó lựa chọn đi theo Cứu Thế Chủ thời mạt kiếp để tiến nhập vị lai. (4) Thông qua khải thị của Thánh John, thế nhân biết được bí mật về đại thẩm phán của Thượng Đế và tân Thiên, tân Địa.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

10:08 “Kế đó, tiếng tôi đã nghe từ trời phán với tôi một lần nữa rằng, ‘Hãy đi, lấy cuộn sách đã mở ở nơi tay vị thiên sứ đứng trên biển và trên đất.’”

10:09 “Tôi đến gặp vị thiên sứ ấy và xin vị ấy cho tôi cuộn sách nhỏ. Vị thiên sứ ấy nói với tôi, ‘Hãy lấy và ăn đi. Nó sẽ ngọt như mật trong miệng ngươi, nhưng sẽ đắng trong bụng ngươi.’”

10:10 “Tôi lấy cuộn sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và ăn nó. Sách ấy ngọt như mật trong miệng tôi, nhưng khi nuốt vào, bụng tôi thấy đắng.”

10:11 “Bấy giờ tôi được bảo, ‘Ngươi còn phải nói tiên tri về nhiều dân tộc, nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ, và nhiều vua chúa.’”

【Gỡ bỏ phong ấn

Vì sao Thánh John được dẫn lên thiên giới? Bởi vì quyển sách lịch sử với bảy phong ấn đã định Thánh John sẽ là người viết «Khải Huyền» và truyền lại cho thế nhân, từ đó khiến thế nhân ngộ Đạo, ngộ được chân tướng trong cuốn sách nhỏ. Do đó, để thế nhân có thể khai mở chỗ mê trong «Khải Huyền», chúng Thần đã để Thánh John ăn cuốn sách nhỏ.

“Ngươi còn phải nói tiên tri về nhiều dân tộc, nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ, và nhiều vua chúa”: trước đây, rất nhiều người đọc «Khải Huyền» cho rằng nhờ đó mà Thánh John có được năng lực tiên tri. Thực ra câu này là Thần muốn Thánh John dùng hình thức tiên tri trong «Khải Huyền» để giúp thế nhân ngộ được nội dung cuốn sách nhỏ.

Chân ý của «Khải Huyền», cũng là chân tướng trong cuốn sách nhỏ mà «Khải Huyền» muốn khải ngộ thế nhân chính là:

Thiên Địa cũ sẽ bị giải thể, bị hủy, và Cứu Thế Chủ sẽ tới cứu vãn hết thảy nguy nan. Nhưng để an bài tự cứu, chúng Thần quá khứ đã can nhiễu an bài cứu độ chúng sinh của Cứu Thế Chủ, và các an bài này đều được ghi lại thành phép tắc trong quyển sách lịch sử với bảy phong ấn trên thiên thượng.

“Vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ” Thành Tín Chân Thật—Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ chính là Cứu Thế Chủ mà chúng Thần dựa vào để an bài tự cứu, là hy vọng duy nhất để cứu vãn và làm mới Thiên Địa!

Tất cả chư Phật Thế tôn xuất hiện trong lịch sử đều là để trải đường cho Cứu Thế Chủ!

Tất cả chúng sinh phải được Cứu Thế Chủ cứu độ thì mới có được vị lai!

Phong trào cộng sản trong lịch sử chỉ là để khiến Trung Quốc trở thành vương quốc ma quỷ của Sa-tăng, nhằm gây ra đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ Pháp Luân Đại Pháp tại thế gian, thực hiện “khảo nghiệm” của chúng Thần quá khứ đối với đệ tử Đại Pháp.

Tất cả chúng sinh đều được quan sát biểu hiện trong đoạn thời gian Đại Pháp bị bức hại này. Có thể phân biệt Thiện-ác, nhận rõ đâu là ma quỷ, đâu là Cứu Thế Chủ, thì mới có thể được đắc cứu!

Tất cả những ai có thể thức tỉnh trong đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ và ủng hộ chính nghĩa thì đều được cứu độ!

Tranh: Thánh John nhận cuộn sách từ vị thiên sứ và ăn nó.
Tranh: Thánh John nhận cuộn sách từ vị thiên sứ và ăn nó.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Để thuận tiện cho độc giả chính giải chân ý của «Khải Huyền», dưới đây chúng ta sẽ hình thành bộ phận thứ sáu “Ngày tàn của thế giới” dựa trên cơ sở gỡ bỏ phong ấn ở trên, toàn bộ tổng hợp như sau. Trong đó, phần chữ số bên tay trái đại biểu chương tiết nguyên văn đối ứng với chân ý trong chính giải.

8:01 “Khi Chúa Jesus mở ấn thứ bảy, trên thiên thượng yên lặng khoảng nửa giờ.”

8:02 “Sau đó tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Thượng Đế, và họ được chúng Thần ban cho bảy cây kèn.”

8:03 “Tôi còn nhìn thấy một vị thiên sứ khác đến đứng trước bàn thờ, tay cầm một lư hương bằng vàng; vị ấy được ban cho nhiều hương thơm để dâng hương trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngai Thượng Đế với những lời cầu nguyện của tất cả các Thánh đồ.”

8:04 “Tôi nhìn thấy khói của hương thơm từ tay vị thiên sứ quyện với những lời cầu nguyện của các Thánh đồ bay lên trước mặt Thượng Đế.”

8:05 “Kế đó tôi nhìn thấy vị thiên sứ ấy lấy lửa trên bàn thờ bỏ vào đầy lư hương, rồi ném lư hương đó xuống mặt đất, thì có sấm nổ, âm vang, sét chớp, và động đất. Thời điểm chúng Thần báo ứng tội ác của thế gian đã đến, thời khắc Thượng Đế giải oan cho các Thánh đồ đã đến.”

8:06 “Bấy giờ tôi nhìn thấy bảy vị thiên sứ chuẩn bị thổi kèn. Vậy là thời điểm chúng Thần trừng phạt nhân loại đã đến, các loại tai họa trong ngày tàn của thế giới đã đến.”

11:01 “Khi ấy, tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn, trong 42 tháng ngày tàn của thế giới, tôi được Thượng Đế ban cho quyền đo lường tâm của các giáo đồ, để xem biểu hiện của họ khi hai vị sứ giả của Thượng Đế truyền bá phúc âm tại thế gian. Tôi còn được Thượng Đế bảo rằng, ‘Hãy đứng dậy và dùng quyền hành của mình để đo lường tâm các giáo đồ Do Thái và Cơ Đốc, xem ai thật ai giả,”

11:02 “với những người cầu khoan dung của Ta, nhưng không tin người do Ta phái xuống, thì không phải là người trong điện của Ta. Ta sẽ cho họ 42 tháng, xem họ có thể bứt khỏi kiềm chế của Sa-tăng để đi theo Cứu Thế Chủ hay không. Sau 42 tháng, hết thảy đều triệt để kết thúc, không còn cơ hội nữa.”

11:03 “Khi ấy, Ta sẽ cho hai nhân chứng của Ta trở lại nhân gian, ăn mặc như người bình thường, và truyền bá phúc âm của Ta giữa các loại tai họa ngày tận thế tại thế gian trong 1.260 ngày.’”

11:04 “Hai người này chính là Abraham và Moses. Họ sẽ đứng trước mặt Chúa Jesus, vị Chủ Thiên Địa vị lai, cũng giống như hai cây ô-liu và hai cây đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian trong Do Thái giáo của Ta.”

11:05 “Ta sẽ ban cho hai người này công năng. Nếu ai muốn làm hại họ, lửa từ miệng họ phun ra sẽ thiêu rụi kẻ thù của họ. Nếu ai muốn làm hại họ, kẻ ấy nhất định sẽ bị giết như thế.”

11:06 “Ta sẽ ban cho hai người này công năng. Hai người ấy có quyền đóng cửa trời để mưa không rơi xuống đất trong những ngày họ nói tiên tri, và họ có quyền biến nước thành máu và đánh phạt trái đất bằng mọi thứ tai họa, bất cứ lúc nào họ muốn.”

11:07 “Khi họ hoàn thành sứ mạng làm chứng của mình, thế lực tà ác các quốc gia cộng sản nhất định sẽ giao chiến với họ. Chúng sẽ được phép đánh bại họ, và giết họ trong ngày Ta mở rương đựng giao ước trên thánh điện để thẩm phán thế gian.”

11:08 “Thi thể của họ sẽ bị phơi bày trên đường của thành phố lớn mà phương diện thuộc linh gọi là thành phố tội ác Sodom và Ai Cập, nơi Chúa Jesus của họ đã chịu đóng đinh, tức Jerusalem.”

11:09 “Người ta từ các dân tộc, các chủng tộc, các ngôn ngữ, và các quốc gia sẽ nhìn thấy thi thể của họ trong ba ngày rưỡi; và chúng không cho đem thi thể của họ chôn trong mộ.”

11:10 “Những người sống trên đất sẽ hân hoan về cái chết của họ, người ta sẽ ăn mừng và tặng quà cho nhau, vì người ta cho rằng hai vị tiên tri ấy đã dùng công năng để làm khổ những người sống trên đất. Người ta cho rằng hai người họ chính là nguyên nhân của các tai họa trong ngày tàn của thế giới.”

11:11 “Nhưng tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn, sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thượng Đế sẽ nhập vào họ, khiến họ đứng dậy trên chân mình. Bấy giờ những kẻ đang nhìn xem họ đều cực kỳ sợ hãi.”

11:12 “Hai vị tiên tri ấy nghe một tiếng lớn từ trời gọi họ rằng, ‘Hãy lên đây!’ Bấy giờ họ được bay lên giữa ban ngày trong đám mây, giữa lúc những kẻ thù của họ đang nhìn theo.”

11:13 “Ngay giờ đó, Thượng Đế mở rương đựng giao ước trên bảo điện để thẩm phán nhân loại và khiến một trận động đất lớn xảy ra; một phần mười của thành phố Jerusalem bị sụp đổ, và bảy ngàn người bị chết vì trận động đất ấy; những người sống sót đều cực kỳ sợ hãi, và nguyện dâng vinh diệu lên Thượng Đế trên trời.”

16:13 “Khi Thượng Đế phái hai vị sứ giả của Ngài xuống thế gian truyền bá phúc âm, tôi lại nhìn thấy từ miệng con rồng ĐCSTQ, từ miệng con thú, tức người lãnh đạo thế hệ thứ năm của ĐCSTQ, và từ miệng tiên tri giả Hồ Cẩm Đào, xuất ra ba tà linh ô uế giống như ba con ếch đến mê hoặc thế nhân. Chúng nói trên thế gian hoàn toàn không có Thần, rằng chính quyền Bắc Kinh là vì sự tốt đẹp của thế giới, và mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.”

16:14 “Vì chúng là tà linh của các quỷ nên chúng làm được những việc lạ lùng. Chúng đến với các lãnh đạo trên toàn thế giới để giao dịch dơ bẩn với họ và dụ dỗ họ bằng lợi ích kinh tế. Bởi vì rất nhiều quốc gia đều tin chính quyền Bắc Kinh như say rượu gian dâm của đại dâm phụ, nên họ đều muốn giết hại hai vị tiên tri của Thượng Đế. Do đó ma quỷ tập hợp lực lượng tại nhân gian hầu đánh trận với vương quốc Cơ Đốc trong ngày thẩm phán của Thượng Đế.”

16:15 “Nhìn tới đây, tôi (Thánh John) không kìm nổi cảm thán: Nhìn này, ta đến không ai biết như kẻ trộm. Ta cảnh tỉnh các ngươi phải nghiêm khắc yêu cầu hành vi của bản thân, phước cho những ai không bước đi lõa lồ trong sự xấu hổ. Đừng để những thứ tà linh lạn quỷ ấy khống chế các ngươi.”

16:16 “Tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn, thế lực ma quỷ do chính quyền Bắc Kinh cầm đầu quy tụ lực lượng về một nơi mà tiếng Hebrew gọi là Armageddon. Tại đây, chúng chuẩn bị tranh chiến với lực lượng Cơ Đốc do hai vị sứ giả của Thượng Đế dẫn đầu.”

8:07 “Tôi nhìn vào quyển sách với bảy phong ấn, thấy khi Thượng Đế phái hai vị sứ giả của Ngài xuống thế gian truyền bá phúc âm, vị thiên sứ thứ nhất thổi kèn, tức thì có mưa đá và lửa từ trên trời rơi xuống. Một phần ba trái đất bị thiêu đốt, một phần ba cây cối bị thiêu trụi, và tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy. Đây là báo ứng của Thượng Đế đối với đất.”

8:08 “Khi vị thiên sứ thứ nhì thổi kèn, tôi lại nhìn vào quyển sách với bảy phong ấn, thấy núi lửa dưới đáy biển bùng phát, phun trào dung nham khắp nơi. Một phần ba biển biến thành đỏ như máu,”

8:09 “một phần ba các sinh vật sống trong biển chết, và một phần ba tàu bè ghe thuyền bị tiêu hủy. Đây là báo ứng của Thượng Đế đối với biển.”

8:10 “Khi vị thiên sứ thứ ba thổi kèn, tôi nhìn vào quyển sách với bảy phong ấn, thấy có một ngôi sao chổi cháy phừng phừng như một ngọn đuốc từ trời lao xuống một phần ba các sông ngòi và các suối nước trên mặt đất. Đây là báo ứng của Thượng Đế đối với nước ngọt.”

8:11 “Tên của ngôi sao chổi ấy là Ngải Đắng, và một phần ba các nguồn nước trở thành ngải đắng; thế là nhiều người chết vì nước ấy, bởi nước đã hóa ra đắng.”

8:12 “Khi vị thiên sứ thứ tư thổi kèn, tôi lại nhìn vào quyển sách với bảy phong ấn, thấy vũ trụ chịu đả kích từ bên ngoài, bao gồm mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, đến nỗi chúng bị tối đi một phần ba. Một phần ba ban ngày không có ánh sáng và một phần ba ban đêm cũng vậy. Đây là báo ứng của Thượng Đế đối với vũ trụ.”

8:13 “Bấy giờ tôi thấy và nghe nước Mỹ phát ra lời cảnh báo đối với toàn nhân loại, hô lớn: ‘Những tai họa này đều là Thượng Đế trừng phạt nhân loại chúng ta! Còn có ba tai họa như vậy nữa đang tới! Hỡi nhân loại trên mặt đất, có họa rồi, có họa rồi, có họa rồi!’”

9:01 “Khi vị thiên sứ thứ năm thổi kèn, tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất, và ngôi sao ấy được chúng Thần an bài để mở ra vực thẳm không đáy.”

9:02 “Ngôi sao ấy mở vực thẳm, khói từ vực thẳm bốc lên cuồn cuộn như khói của một lò lửa lớn; mặt trời và bầu trời bị khói từ vực thẳm che tối.”

9:03 “Tôi còn nhìn thấy từ trong luồng khói đó một loại virus bay ra khắp đất như châu chấu, và chúng Thần ban cho loại virus này quyền phá hoại như quyền của những bò cạp trên đất.”

9:04 “Chúng Thần căn dặn loại virus này: ‘Các ngươi không được làm hại cỏ xanh, các loài thực vật, hay cây cối trên đất, mà chỉ làm hại những người không có ấn của Thượng Đế trên trán.”

9:05 “Các ngươi không được phép giết họ, mà chỉ hành hạ trong 5 tháng, và họ sẽ bị đau đớn như bị bò cạp chích.’”

9:06 “Trong những ngày ấy người ta sẽ tìm cái chết nhưng tìm không thấy, họ mong cho được chết, nhưng tử thần đã trốn khỏi họ.”

9:07 “Tôi nhìn thấy hình dạng những con virus ấy giống như những ngựa chiến được chuẩn bị sẵn sàng để ra trận. Trên đầu chúng có vật gì giống như cái mão bằng vàng, và mặt chúng giống như mặt người.”

9:08 “Chúng có tóc như tóc phụ nữ, và răng chúng như răng sư tử.”

9:09 “Chúng có giáp che ngực cứng như giáp sắt, và âm thanh của cánh chúng như tiếng của nhiều xe chiến mã đang xông vào trận mạc.”

9:10 “Chúng có đuôi như đuôi bò cạp với ngòi chích độc trong đuôi ấy, và trong đuôi chúng có chất độc làm người ta đau đớn trong 5 tháng.”

9:11 “Tôi còn nhìn thấy chúng có một vua lãnh đạo chúng, đó là sứ giả của vực thẳm. Tên của vị sứ giả trong tiếng Hebrew là ‘Abaddon,’ còn tên đó trong tiếng Hy Lạp là ‘Apollyon.’”

9:12 “Tôi nhìn thấy cơn thống khổ thứ nhất trong 5 tháng đã qua, còn hai cơn thống khổ nữa sắp đến.”

9:13 “Lúc ấy thế lực các quốc gia cộng sản và thế lực các quốc gia Cơ Đốc đã tụ tập lại. Khi vị thiên sứ thứ sáu thổi kèn, tôi nghe có tiếng từ bốn sừng của bàn thờ bằng vàng trước mặt Thượng Đế”

9:14 “bảo vị thiên sứ thứ sáu đang có cây kèn rằng, ‘Hãy thả bốn thế lực Do Thái giáo, Hồi giáo, Cơ Đốc giáo và cộng sản tập trung tại Trung Đông ra.’”

9:15 “Vậy bốn thế lực ấy, vốn được chuẩn bị sẵn cho giờ, ngày, tháng, và năm, được thả ra để gây chiến tranh toàn diện tại Trung Đông, khiến đại chiến thế giới thứ III bùng nổ. Chúng Thần đã an bài kỹ bốn thế lực này để khi thời điểm tới, họ được thả ra để tiêu diệt một phần ba nhân loại.”

9:16 “Quân số các bên tham chiến là 200 triệu; tôi đã nghe được quân số đó của họ.”

9:17 “Các binh lính, chiến xa và chiến thuyền tôi thấy trong quyển sách với bảy phong ấn là như thế này: Binh lính mặc áo giáp chống đạn, mặt nạ phòng hơi độc, kính nhìn ban đêm, súng ống lựu đạn, với đủ màu đỏ như lửa, xanh như nước biển, và vàng như lưu huỳnh; đầu các xe tăng và tàu chiến trông hung hãn như đầu sư tử, và chúng bắn ra các loại đạn pháo.”

9:18 “Một phần ba nhân loại bị tiêu diệt bằng ba tai họa đó, tức bằng đạn, pháo, và tên lửa bắn ra từ xe tăng và tàu chiến.”

9:19 “Sức mạnh của các xe tăng ấy nằm ở đầu và đuôi chúng, vì chúng đều có thể gây ra tử thương.”

9:20 “Tuy nhiên, tôi nhìn thấy nhân loại còn lại, tức những người không bị giết bởi các tai họa ấy, vẫn không chịu ăn năn về những việc tự họ gây ra. Họ vẫn không từ bỏ thờ lạy các lãnh tụ cộng sản hoặc ma quỷ chuyển sinh vào tôn giáo, tức các tượng làm bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ là những thứ không có khả năng thấy, nghe, và đi. Cho dù ở nhà, trong chùa, tại giáo đường hay trên núi, bất kể tượng ai, thì đều là bái ngẫu tượng, đều là cô phụ đạo lý Chúa Jesus năm xưa đã dùng huyết của mình để chứng thực với thế nhân, đều là cô phụ an bài khổ tâm mấy ngàn năm qua của Thượng Đế, đều là không tuân thủ giao ước với Thượng Đế.”

9:21 “Vẫn còn có những người không ăn năn từ bỏ các tội ác giết người, tà thuật, gian dâm, và trộm cắp của họ. Những người này sẽ phải chịu báo ứng mãnh liệt hơn nữa về sau.”

10:01 “Tôi lại nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn một vị thiên sứ mạnh mẽ khác từ trời hạ xuống, mình cuộn trong mây, trên đầu có cầu vồng, mặt sáng rực như mặt trời, và hai chân như hai trụ lửa.”

10:02 “Trong tay vị thiên sứ ấy cầm một cuộn sách nhỏ đã được mở ra. Vị thiên sứ ấy đặt chân phải trên biển và chân trái trên đất,”

10:03 “rồi hô lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi vị thiên sứ ấy hô lên, bảy âm thanh vang rền như sấm phát ra nội dung của cuộn sách nhỏ.”

10:04 “Khi bảy âm thanh có nội dung cuộn sách nhỏ vừa dứt, tôi định ghi xuống thì tôi nghe có tiếng từ trời phán, ‘Hãy niêm phong những lời từ cuộn sách nhỏ lại, không thể để con người trực tiếp biết được.’ Thế là tôi không ghi lại âm thanh vị thiên sứ có nội dung của cuộn sách nhỏ nữa.”

10:05 “Bấy giờ vị thiên sứ tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất đưa tay phải lên trời,”

10:06 “Ngài nhân danh Đấng hằng sống đời đời vô cùng, Đấng đã tạo dựng trời và mọi vật trong đó, đất và mọi vật trong đó, biển và mọi vật trong đó, thề rằng, ‘Sẽ không còn trì hoãn nữa,”

10:07 “trong những ngày tiếng kèn của vị thiên sứ thứ bảy vang lên, bí mật của Thượng Đế sẽ hiển lộ hoàn toàn, y như Ngài đã báo cho các đầy tớ Ngài, là các vị tiên tri Abraham, Moses, Chúa Jesus, và Thánh John. (1) Thông qua phúc âm của Abraham, thế nhân biết được Thượng Đế là Chúa Sáng Thế, là Đấng an bài bí mật của nhân loại. (2) Thông qua phúc âm của Moses, thế nhân biết được giữa con người và Thượng Đế là có giao ước. (3) Thông qua Chúa Jesus, thế nhân biết được thế nào là Cứu Thế Chủ, thế nào là Thánh đồ, từ đó lựa chọn đi theo Cứu Thế Chủ thời mạt kiếp để tiến nhập vị lai. (4) Thông qua khải thị của Thánh John, thế nhân biết được bí mật về đại thẩm phán của Thượng Đế và tân Thiên, tân Địa.”

10:08 “Kế đó, tiếng tôi đã nghe từ trời phán với tôi một lần nữa rằng, ‘Hãy đi, lấy cuộn sách đã mở ở nơi tay vị thiên sứ đứng trên biển và trên đất.’”

10:09 “Tôi đến gặp vị thiên sứ ấy và xin vị ấy: ‘Xin Ngài ban cho con cuộn sách nhỏ’. Vị thiên sứ ấy nói với tôi, ‘Hãy lấy và ăn nó đi. Nó sẽ ngọt như mật trong miệng ngươi, nhưng sẽ đắng trong bụng ngươi.’”

10:10 “Tôi lấy cuộn sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và ăn nó. Sách ấy ngọt như mật trong miệng tôi, nhưng khi nuốt vào, bụng tôi thấy đắng.”

10:11 “Bấy giờ vị thiên sứ ấy bảo tôi, ‘Vì ngươi đã ăn cuộn sách nhỏ, ngươi nhất định sẽ dùng hình thức tiên tri «Khải Huyền» để đem nội dung của nó lưu truyền tới nhiều dân tộc, nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ, và nhiều vua chúa.’”

(còn tiếp)

Tác giả: Bạch Ca
Nguồn: chanhkien.org
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/zj/book/html/zhengjie/z006.htm

Hits: 20

Bài nên xem:

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì?

Đơn giản là - hiểu sai thì sẽ có ứng xử hành động sai, ứng xử hành động sai thì kết quả không tốt cho mình [và kể cả người thân], vì người ta nghĩ gì làm gì thì đều sẽ phát sinh một kết quả về sau, đó là quy luật. Cụ thể việc này ra sao? Các bạn đọc ở vế sau bài viết, chúng tôi cần nói một chút về bối cảnh và đầu đuôi sự việc các bạn mới có thể hiểu hết.

Học viên Pháp Luân Công Việt Nam luyện công (Nguồn ảnh: Internet)

Có một điều mà rất nhiều người vướng phải, ấy là cho rằng Pháp Luân Công là tà đạo, làm chính trị. “Chẳng đúng thế sao, đài báo ti vi, trên mạng trên facebook họ nói đầy đấy thôi, đài báo nhà nước cũng nói đấy thôi”. Bạn nói thể chẳng phải rất ư là định kiến theo số đông và bất công sao? Chúng ta ai cũng nói câu tôi nghe gì cũng là “nghe bằng hai tai” hoặc “không biết thì cũng không nên nghe này kia mà nói lung tung”, nhưng bạn đang dùng hai tai mà nghe mà tin cùng một luồng thông tin nói xấu, trang web và sách của Pháp Luân Công công khai trên mạng, muốn biết tốt xấu thì xem trực tiếp nghe trực tiếp những gì họ học họ làm thì sẽ rõ hết chứ đâu cần nghe qua ai. Là “tà đạo” thì giáo lý việc làm của nó nhất định phải liên quan đến điều ÁC. Là “làm chính trị” thì nó nhất định phải tranh quyền tranh chức hay cái ghế của ai đó, hay là liên quan đảng phái đấu đá,vv… Pháp Luân Công không có những điều này, bạn có thể kiểm chứng bằng việc tìm hiểu những điều họ học tại trang web chính thống của Pháp Luân Công [https://vi.falundafa.org/] có chữ nào là dạy làm ác, có chữ nào là kêu đi làm chính trị đảng phái. Đôi khi chúng ta sống một đời cùng vợ chồng, cha mẹ, thân thiết như vậy nhưng cũng không hiểu hết họ, huống hồ một tình huống mà chúng ta ở ngoài  và nghe qua như Pháp Luân Công.

Nhưng đài báo ti vi nhà nước cũng nói như vậy” - đài báo ti vi nhà nước cũng rất nhiều kênh, có kênh nói có kênh không, đài báo ti vi cũng là người có hiểu đúng và hiểu sai, có người đưa tin sự thật và có người đưa tin theo “ý đồ” của cá nhân người viết, việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã cách đây 23 năm [1999], bây giờ họ viết bài cũng chỉ dựa vào tài liệu lượm lặt trên mạng hoặc bên nhà nước TQ đưa qua, đây chẳng khác nào là “lấy “sự thật” được nói ra từ miệng tên giết người cưỡng bức rồi về đưa tin về vụ án mà nó gây ra”, và sự thật mà tên giết người đó nói là nó có lý do hợp lý để giết người và cưỡng bức - trớ trêu thay đây là chỗ mà nhiều người tin theo.

Quay ngược thời gian nói về việc này, HitsLe khi diệt chủng  6 triệu người Do Thái hắn ta cũng làm công tác tuyên truyền, nhiều người dân Đức lúc bấy giờ cũng ủng hộ và đồng quan điểm với nó, nghe nói hắn cũng cho rằng người Do Thái muốn lật đổ và “làm chính trị”. Cho đến hôm nay nhân loại nhìn nhận hắn là kẻ diệt chủng tàn ác và là điển hình của tội ác với nhân loại.

Thời Kmer đỏ thổng trị Campuchia đã gây ra cái chết của ước chừng khoảng 1,4 triệu đến 2,2 triệu người, mà lúc đó tổng số dân của Campuchia chỉ khoảng hơn 7 triệu người, nó đương nhiên cho đài báo tuyên truyền rằng những người bị giết là thành phần "phản đảng, làm chính trị, phản cách mạng" (Khmer đỏ cũng là ĐCS và được Trung Cộng tiếp tay), một kiểu đại loại như thế. Nhân dân Campuchia thời đó cũng nhiều người đồng quan điểm và tin theo tuyên truyền của Pol Pot. Và giờ đây cả thế giới đã phán xử, nhân loại cũng biết về tội ác diệt chủng của nó.

ĐCSTQ đàn áp gia đình học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc (Nguồn ảnh: Chánh Kiến Net)

So sánh về mức độ tàn ác thì ĐCSTQ còn nhỉnh hơn HitLe và PolPot, lý do gì khiến bạn tin vào vu khống của nó về Pháp Luân Công rồi cho rằng Pháp Luân Công là “tà đạo, làm chính trị,vv…” trong khi cha ông của người Việt nhiều người đã chết nơi biển đảo hay biên giới vì đạn dược của Trung Cộng,  rất có thể sẽ rơi vào tình huống của người dân thế giới thời bấy giờ tin và nghe theo tuyên truyền của HitLe hay PolPot trước khi tội ác của nó chưa bị phơi bày.

Lại nói tôi tin vào đài báo của nhà nước Việt Nam chứ chẳng tin vào đài báo ĐCSTQ, đúng rồi, nhiều đài báo láng giềng của Đức cũng đưa tin theo tuyên truyền của HitLe và người dân láng giềng thì tin vào tuyên truyền của nhà nước họ, gián tiếp tin theo thôi.

Dẫn ra các ví dụ trên để nói về cách chúng ta tiếp nhận thông tin đài báo, phải chăng chúng ta có lần đã tự lừa mình theo cách trên khi phán đoán nhận định về một ai đó?

Hiểu về Pháp Luân Công thế nào cho đúng? 

Pháp Luân Công là một môn tu thuộc trường phái Phật, chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để tu tâm và hành xử hàng ngày, kèm thêm 5 bài tập nhẹ nhàng giúp nâng cao sức khỏe. Người tu luyện Pháp Luân Công đa phần đạt được lợi ích to lớn về đạo đức và sức khỏe, điều này tạo thành sức hút mạnh mẽ khi vào 1999 đã có 100 triệu người Trung Quốc theo học (1/10 dân số TQ lúc bấy giờ).

Cảnh luyện công của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước 20 tháng 7 năm 1999 (Ngồn ảnh: Minh Huệ Net)

Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công chủ yếu là vì sự ganh tỵ: 100 triệu là lớn hơn số đảng viên ĐCSTQ thời bấy giờ [70 triệu], nó không chịu được việc có một đoàn thể nào lớn hơn nó. Nó cũng không chịu được khi sách của Pháp Luân Công (cuốn Chuyển Pháp Luân) thì người dân TQ người người tìm đọc, chuyền tay nhau đọc trong khi sách của nó (các sách về đảng) thì phải cưỡng chế nhồi nhét vào đầu người dân. Nó không chịu được vì người học Pháp Luân Công tin Thần kính Phật trong khi nó muốn lòng kính trọng Thần của người dân không được lớn hơn việc tôn thờ nó, nó muốn người dân coi đảng là nhất. Nó ganh tỵ vì người tập Pháp Luân Công lúc đó rất nhiều người tự nguyện làm việc tốt trong khi đảng viên của nó thì thỉnh thoảng mới có một tấm gương người tốt điển hình. Nó [Giang Trạch Dân - tổng bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ] không chịu được việc vợ, cũng như cấp dưới của nó hết lời ca ngợi đức độ của vị Sư phụ Pháp Luân Công, không chịu được việc người dân TQ kính trọng vị thầy của Pháp Luân Công từ tấm lòng trong khi nó là một lãnh tụ lại không có được điều này.

Tất cả điều trên khiến Giang Trạch Dân và ĐCSTQ phát động đàn áp Pháp Luân Công. Có người không thể nào tin được việc một lãnh tụ cấp cao lại đem lòng ganh tỵ và nghe phi lý, chủ yếu là vì họ vốn quan niệm rằng cấp cao là có đạo đức tư cách tốt, trong khi lịch sử nhân loại cho thấy ngay rất nhiều bậc vua chúa gọi là “hôn quân vô đạo”, lãnh đạo cấp cao nhưng nó cũng là người  không phải Thần Phật, là người mà ở vị trí nào mà không giữ được đạo đức thì cũng hành xử tệ thôi, chẳng phải thời hiện nay chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tham quan ghế to chức to cũng làm điều xằng bậy đấy sao, núi thì to nhưng không phải không có rắn độc. Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã có nhiều quốc gia lên án và truy tố về tội ác này.

Thế giới lên án tội ác của Giang Trạch Dân. Ông ta sẽ bị trừng phạt vì đã đã tiến hành bức hại Pháp Luân Công (Nguồn ảnh: Tinh Hoa)

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì? Hiểu sai thì sẽ phát sinh ác cảm hoặc thù ghét phỉ báng, hoặc tham gia trực tiếp vào việc phá họ. Nhưng Pháp Luân Công là Phật Pháp, ác cảm hay thù ghét phỉ báng họ cũng chính là đang ác cảm thù ghét phỉ báng đối với Phật Pháp, ứng xử với Phật Pháp cũng tương đương với đang ứng xử với vị Thần vị Phật hoặc đệ tử của họ. Người có đức tin vào Thần Phật ai cũng biết rằng, khi một người thù ghét, xúc phạm, phỉ báng Thần Phật, Phật Pháp [dù chỉ là ý nghĩ trong tâm] thì sẽ tạo thành tội nghiệp to lớn và chịu báo ứng bi thảm vì tội nghiệp này. Có một điều dễ khiến người sai lầm ấy chính là họ không tin vào báo ứng và cho rằng chuyện viển vông mê tín, nói rằng tôi chả thấy ai bị báo ứng cả. Vì sự thật chẳng báo chí hay nhà nước nào đi thống kê “nhân quả báo ứng cả”, và đương sự bị báo ứng lúc đó họ chẳng thể đội mồ dậy nói cho chúng ta nghe, những chuyện nghe được từ dân gian hay người truyền lại thì lại cho là mê tín viển vông. Người Việt nói: “có kiêng có lành”, kính trọng Thần Phật hay tín ngưỡng chân chính thì chẳng mất gì cả, đương nhiên lành mà không có hại, còn việc xúc phạm một tín ngưỡng hoặc đoàn thể tín ngưỡng khác chỉ vì những điều của họ khác với nhận thức của bạn lại là việc rất không nên, có hại, bởi vì họ không tổn gì bạn cả. Nếu mà vô tri hùa theo đám ông mà ứng xử sai với những điều liên quan đến Thần Phật, Phật Pháp, hay cá nhân đoàn thể tín ngưỡng thì lại càng không nên.

Chúng tôi vừa nói cho bạn biết sự thật về Pháp Luân Công và lý do vì sao bạn cần hiểu đúng về nó, mục đích không phải vì để bạn học Pháp Luân Công, mà vì đây là Phật Pháp. Chúng ta không nên thù hận Phật Pháp, nếu không sẽ mang tai họa đến cho bản thân. Và khi nói về tội ác ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, thì đương nhiên cần chỉ đích danh kẻ gây tội ác là ai. Chỉ đích danh ĐCSTQ thì phải có chữ “đảng”, có chữ “đảng” trong trường hợp này nào có liên quan gì đến chính trị. Đây cũng chính là điểm mà nhiều người vin vào để nói rằng Pháp Luân Công làm chính trị, chỉ vì có nhắc đến một chữ “đảng”.

Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn (Nguồn ảnh: Pinterest)

Khi bạn hiểu đúng, bạn sẽ không thù ghét ác cảm với Pháp Luân Công, không phỉ báng Phật Pháp, không hùa theo tuyên truyền vu khống của Trung Cộng, sẽ không phải chịu những gì liên quan đến báo ứng đối với việc này. Hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công thường nói điều này, không hùa theo Trung Cộng trong tội ác mà nó làm đối với Pháp Luân Công thì sẽ không bị họa lây khi trời diệt nó. Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn. Chúng tôi chính mong muốn điều này cho bạn và người thân của bạn! Công đạo trong lòng tự bạn soi xét có thể hiểu được!

Tác giả: Pháp đồ

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: admin@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

BÀI VIẾT XEM NHIỀU