Thứ Tư, 4 Tháng Mười 2023

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (3): Vương quốc ma quỷ

Bộ phận thứ ba—Vương quốc ma quỷ

Theo trật tự ban đầu của «Khải Huyền», sau khi gỡ ấn thứ năm ở Chương 6 tiết 11 là đến ấn thứ sáu ở Chương 6 tiết 12, tuy nhiên khi ấn thứ sáu được mở là ngày tàn của thế giới bắt đầu, còn Chương 6 tiết 11 nói sau khi đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ mãn kiếp số mới là ngày tàn của thế giới. Sở dĩ đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ này có thể phát sinh là bởi vì quỷ Sa-tăng, tức đại hồng long đã thiết lập vương quốc ma quỷ tại nhân gian để mê hoặc và bức hại thế nhân, và đây cũng là nội dung Chương 12. Do đó tiếp theo Chương 6 tiết 11 tất nhiên là Chương 12.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

12:03 “Khi ấy cũng có một hiện tượng khác xảy ra trên trời: kìa, một Con Rồng lớn, màu đỏ, có bảy đầu và mười sừng; trên các đầu nó có bảy vương miện.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Chương 12 tiết 4 viết: “Đuôi nó quét sạch một phần ba các ngôi sao trên trời và vất chúng xuống đất. Con Rồng đứng trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, chực ăn nuốt đứa con do nàng sinh ra“. Cũng là nói rằng, lúc đầu đại hồng long (con rồng đỏ) bị đánh bại trên thiên thượng và bị vứt xuống nhân gian, rồi sau đó mới có chuyện bức hại “người phụ nữ sắp sinh con”. Do đó, theo thứ tự trước sau của sự kiện phát sinh, trước tiên chúng ta giải mã Chương 12 tiết 3.

“Bảy đầu và mười sừng” là chỉ đại hồng long có bảy đầu, trên mỗi đầu có một sừng, sừng này có hình dạng “bảy đầu và mười sừng”. Hình dạng “bảy đầu và mười sừng” chính là ký hiệu “búa liềm” của đảng cộng sản. Cái búa có hình số 7, cán búa và lưỡi liềm đan chéo vào nhau tạo thành hình chữ “thập” (十), nghĩa là 10. Cái sừng “bảy đầu và mười sừng” này rớt xuống nhân gian thì chính là ký hiệu “búa liềm”. Bởi vì con ác long này có màu đỏ, nên đảng cộng sản cũng lấy màu đỏ.

Có vương miện chính là vua. “Bảy vương miện” báo hiệu bảy cái đầu của đại hồng long tại thế gian sẽ trải qua bảy vương triều lớn rồi tiến đến diệt vong, ở nhân gian thì chính là Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn thường coi Marx, Engels, Lenin và Mao Trạch Đông là khởi nguyên tư tưởng, nhưng trên thực tế Engels không được tính là vua, ông ta được an bài chuyên môn giúp đỡ Marx. Marx thời niên thiếu tin vào Cơ Đốc giáo, đến thời thanh niên gia nhập Sa-tăng giáo, cuối cùng thành công mặc vào tấm áo hoa lệ của chủ nghĩa cộng sản cho quỷ Sa-tăng. Điều này chính là hợp với nguyện vọng mong cầu hạnh phúc của thế nhân, từ đó kiến lập thành công tại nhân gian vương quốc tư tưởng của Sa-tăng để mê hoặc thế nhân, bởi vậy vương miện đầu tiên trên đầu thứ nhất của đại hồng long này dành cho không ai khác ngoài Marx. Lenin vì Sa-tăng mà thiết lập tại nhân gian vương quốc ma quỷ đầu tiên, từ đó ma quỷ có được năng lực, ngai vàng và quyền bính tại nhân gian, do đó ông ta là vương miện thứ hai trên đầu thứ hai của đại hồng long. Stalin thành công trong việc khuếch đại năng lực, ngai vàng và quyền bính của Sa-tăng trên toàn thế giới, đồng thời chống chọi với vương quốc Cơ Đốc, do đó ông ta là vương miện thứ ba trên đầu thứ ba của đại hồng long. ĐCSTQ được coi là một nhánh của Đảng Cộng sản Liên Xô thời Stalin, nhưng được định trước là sẽ kế thừa ngôi chính của vương quốc Sa-tăng kể từ sau thời Stalin. Mao Trạch Đông thành công trong việc dẫn Sa-tăng đánh đuổi con dân của dân tộc Trung Hoa, tức con của Thần sang Đài Loan, từ đó giúp Sa-tăng kiến lập thành công Trung Quốc trở thành mảnh đất bức hại Thánh đồ trong tương lai, do đó ông ta là vương miện thứ tư trên đầu thứ tư của đại hồng long. Đặng Tiểu Bình giúp tăng cường tiềm lực của ĐCSTQ, lại đối kháng với vương quốc Cơ Đốc trong lúc Sa-tăng suy sụp tại các vương quốc khác ở nhân gian, đồng thời quét sạch mọi chướng ngại cho vị vua thứ sáu của Sa-tăng, do đó ông ta là vương miện thứ năm trên đầu thứ năm của đại hồng long. Giang Trạch Dân giúp Sa-tăng tiến hành bức hại Thánh đồ tại nhân gian, cũng chính là giúp Sa-tăng báo thù nỗi nhục bị vứt từ thiên thượng xuống nhân gian, thực hiện mục đích đến thế gian của Sa-tăng, do đó ông ta là vương miện thứ sáu trên đầu thứ sáu của đại hồng long. Hồ Cẩm Đào tiếp nhận quyền bính từ Sa-tăng, lại lấy gương mặt của dê và ngôn ngữ của rồng để làm tiên tri giả lừa dối thế nhân, mê hoặc chúng sinh khiến họ bị đánh dấu thú, nếu không không thể mua cùng bán được, do đó ông ta là vương miện thứ bảy trên đầu thứ bảy của đại hồng long.

Quyển sách với bảy phong ấn chỉ ban cho Sa-tăng bảy vương miện; do đó, ngày mà Hồ Cẩm Đào mất quyền lực cũng là ngày đại hồng long kết thúc, cục diện thế giới xuất hiện biến đổi lớn, thế giới mới bắt đầu từ đây.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

12:07 “Bấy giờ có một trận chiến ở trên trời, Mi-ca-ên và các thiên sứ của ngài đánh nhau với Con Rồng. Con Rồng và các quỷ sứ của nó đánh lại;”

12:08 “nhưng chúng bị đánh bại, và không còn tìm thấy chỗ nào trên trời cho chúng nữa.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Ở đây, «Khải Huyền» trước tiên nói về Michael, sau đó mới nói về con rồng, lại dùng từ “đánh lại”; điều ấy chứng minh rằng trận chiến này là do Michael phát động trước.

Michael được xưng là thiên thần đứng đầu các chính Thần. Michael phát động trận chiến đấu này, là bởi vì đại hồng long đã phỉ báng Michael và các huynh đệ ngay trước mặt Thượng Đế (xem giải mã Chương 12 tiết 10). Đối với thân phận của Michael, các tín đồ Cơ Đốc giáo cũng không rõ ràng, thậm chí có người đánh đồng Michael với Chúa Jesus hoặc “vạn vương chi Vương”, đây đều là hiểu sai mà thành. Michael chính là Michael, Michael và các thiên sứ trên thiên thượng là chính Thần bảo vệ Thánh đồ.

Do đại hồng long bị đánh bại, trên thiên thượng không còn chỗ cho nó nữa, cũng giống như bị người ta vứt từ trên thiên thượng vậy, nên mới dùng từ “ném”.

Bởi vì sự kiện này đã được Thánh John nhìn thấy trong cuốn sách với bảy phong ấn, nên trận chiến này thực ra đã được định trước. Đại hồng long bị ném xuống mặt đất cũng là chúng Thần định trước và an bài kỹ càng. Ở đây thuyết minh rằng quyển sách với bảy phong ấn không chỉ an bài lịch sử nhân loại, mà còn an bài cả lịch sử thiên giới. Thiên giới cũng có mê, do vậy đại hồng long mới có thể mê hoặc chúng Thần trên thiên giới. Sau khi thiên giới phát sinh sự kiện này, bảy phong ấn mới được mở ra, và chúng Thần trên thiên thượng mới minh bạch rằng hết thảy những điều này đã được định trước, quỷ sứ theo đại hồng long cũng là được định trước.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

12:09 “Con Rồng lớn đã bị ném xuống, đó là Con Rắn thời xưa, có tên là Ác Quỷ và Sa-tăng, kẻ lừa dối dân cư trên khắp thế gian; nó bị ném xuống đất, và các quỷ sứ của nó cũng bị ném xuống chung với nó.”

12:04:1 “Đuôi nó quét sạch một phần ba các ngôi sao trên trời và vất chúng xuống đất.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Con Rồng lớn đã bị ném xuống, đó là Con Rắn thời xưa” đã thuyết minh lai lịch của đại hồng long. Theo trình tự diễn biến sự việc, khi Thánh John lên thiên thượng thì đại hồng long và quỷ sứ của nó đã bị vất xuống mặt đất, do đó quyển sách với bảy phong ấn mới triển hiện ra cho ông chân tướng này. Nếu không chân tướng bị phơi bày, thì đại hồng long không cách nào mê hoặc và lừa dối được dân cư trên khắp thế gian cũng như thiên giới. Do đó cảnh tượng đại hồng long trên thiên giới mà Thánh John nhìn thấy trong quyển sách với bảy phong ấn là thuộc về sự việc quá khứ đã xảy ra.

Con rắn thời xưa (old serpent) trên thiên thượng biểu hiện là đại hồng long (great red dragon), xuống đến mặt đất thì chính là tà linh cộng sản (communist specter)! Ký hiệu của đại hồng long trên thiên thượng là chiếc sừng dài với “bảy đầu và mười sừng”, xuống đến nhân gian thì chính là huy hiệu “búa liềm” của đảng cộng sản. Do đó người cộng sản sùng bái đấu tranh, sùng thượng màu đỏ tuyệt không phải là ngẫu nhiên.

“Kẻ lừa dối dân cư trên khắp thế gian” thuyết minh rằng chức trách này của đại hồng long là được chúng Thần quá khứ ban cho.

Đuôi nó quét sạch một phần ba các ngôi sao trên trời và vất chúng xuống đất. Con Rồng đứng trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, chực ăn nuốt đứa con do nàng sinh ra“. Đây là câu hoàn chỉnh của Chương 12 tiết 4, tuy nhiên nói về hai sự việc khác nhau, nên chúng ta tách ra làm hai. Bộ phận liên quan đến con rồng nằm tại đây, ký hiệu là 12:04:1; bộ phận liên quan đến người phụ nữ nằm ở sau, ký hiệu là 12:04:2.

“Đuôi nó quét sạch một phần ba các ngôi sao trên trời và vất chúng xuống đất” không phải chỉ đám quỷ sứ theo đại hồng long xuống nhân gian, mà chỉ các sinh mệnh thiên giới, bao gồm một số thiên thần, vì bị Sa-tăng mê hoặc mà phạm luật Trời, nên bị tước Thần vị và ném xuống thế gian con người. Những thần linh thiên giới này chiếm 1/3 số ngôi sao trên thiên thượng. Từ đó có thể thấy bản lĩnh mê hoặc của Sa-tăng đại hồng long là rất lớn, 1/3 số Thần trên thiên thượng đã bị nó mê hoặc mà phạm luật Trời.

Tại đây, «Khải Huyền» đã khải thị một chân tướng như sau: Sa-tăng đại hồng long chuyên dùng lừa dối để mê hoặc thiên giới và nhân gian, khiến số người tại nhân gian bị nó mê hoặc chiếm ít nhất 1/3 dân số nhân loại; nếu không, nó đã không được gọi là Sa-tăng đại hồng long hủy diệt nhân loại và khiến nhân loại hạ địa ngục. Hiện nay dân số toàn thế giới ước khoảng 7 tỷ, theo đó mà tính, thì ít nhất 2,1 tỷ người trên toàn thế giới đã bị đại hồng long mê hoặc. Như vậy trên thế giới ngày nay, đâu là đại hồng long mê hoặc ít nhất 2,1 tỷ người? Hiển nhiên chỉ có ĐCSTQ.

Tranh: Con rồng đỏ bị ném từ trên trời xuống.
Tranh: Con rồng đỏ bị ném từ trên trời xuống.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

12:10 “Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn trên trời nói rằng, ‘Bây giờ ơn cứu rỗi, quyền lực, và vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta đã đến, và quyền năng của Đấng Cơ Đốc của Ngài đã đến. Vì Kẻ Tố Cáo huynh đệ chúng ta đã bị ném xuống; nó là kẻ ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta’.”

12:11 “Nhưng họ đã chiến thắng nó, nhờ huyết của Chiên Con, và nhờ những lời làm chứng của họ; vì họ không tham sống sợ chết.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Tiếng lớn” xuất hiện nhiều lần trong «Khải Huyền», hơn nữa còn có nguồn gốc khác nhau. Âm thanh lớn ở đây là âm thanh Thánh John nghe được từ quyển sách với bảy phong ấn, là đến từ thiên thượng. Vì thanh âm này gọi Michael là huynh đệ, nên nhất định không phải là Thượng Đế. «Khải Huyền» cũng không nói rõ tiếng lớn này là của ai, bởi vì đây là thiên cơ không thể để con người biết được.

“Quyền năng của Đấng Cơ Đốc của Ngài”: “Ngài” ở đây chỉ Thiên Chúa Jehovah, “Đấng Cơ Đốc” ở đây chỉ Chúa Jesus; “Đấng Cơ Đốc của Ngài” thuyết minh Chúa Jesus đã tuân theo ý chỉ của Thiên Chúa Jehovah đến thế gian và hoàn thành phó thác, đã chứng thực với thế nhân thế nào là Cứu Thế Chủ, lưu lại tham chiếu lịch sử, hoàn thành sứ mệnh ấy, và được xưng là “Đấng Cơ Đốc” của người Israel. Tuy nhiên, mặc dù Chúa Jesus lấy danh nghĩa Chúa của người Israel để đến thế gian, nhưng Thiên Chúa Jehovah không ban quyền năng ấy cho Ngài. Cuối cùng, Chúa Jesus bị người ta đóng đinh lên thập tự giá, hy sinh tính mạng mới có thể được giải thoát.

Thượng Đế chỉ ban ơn cứu rỗi, quyền lực, và vương quốc sau khi đại hồng long bị ném xuống nhân gian, do vậy «Khải Huyền» mới dùng “đã đến” để biểu thị.

“Huynh đệ chúng ta” chỉ huynh đệ của người phát ra âm thanh lớn, tức huynh đệ của Michael, huynh đệ của Thánh John, cũng là lực lượng chính Thần.

“Nhưng họ đã chiến thắng nó, nhờ huyết của Chiên Con”: “họ” ở đây chỉ Michael và các thiên sứ, “Chiên Con” chỉ Chúa Jesus.

“Những lời làm chứng của họ”: chỉ tín tâm kiên định của các đệ tử Chúa Jesus. Họ đã chứng thực được tín niệm theo sát Cứu Thế Chủ, dẫu chết cũng không từ, không tham sống sợ chết.

Để lưu lại tham chiếu lịch sử thế nào là Cứu Thế Chủ, Chúa Jesus đã phụng ý chỉ Thượng Đế đến thế gian, dùng huyết của mình để chứng thực Cứu Thế Chủ sẽ không từ lao khổ, nhẫn chịu gánh vác, hóa giải mọi khó khăn để cứu vãn tín niệm của chúng sinh. Cũng như vậy, để lưu lại tham chiếu thế nào là Thánh đồ, các đệ tử đi theo Chúa Jesus đã dùng hành động thực tế của mình để chứng thực Thánh đồ sẽ kiên định tín niệm, dẫu chết cũng không từ, theo sát Cứu Thế Chủ. Sự kiện Chúa Jesus đến thế gian 2.000 năm trước và lấy thân phận người Do Thái đã được chúng Thần cố ý an bài, mục đích là khi Cứu Thế Chủ đến nhân gian thời mạt thế, người ta có thể lấy đó làm tham chiếu để phân biệt Chính-tà, từ đó đắc cứu và tiến vào vị lai.

Chúng Thần đã ném đại hồng long, quỷ sứ của nó cùng chúng thần bị mê hoặc trên thiên giới xuống mặt đất, mục đích là để đại hồng long gây ra đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ tại nhân gian. Do đó tiền đề đại hồng long bị ném xuống mặt đất cũng là để chứng thực thế nào là Cứu Thế Chủ, thế nào là Thánh đồ, và đảm bảo sự việc này thành công. Chúa Jesus và các đệ tử của Ngài đã thành công, bởi vì chúng Thần đã để Michael chiến thắng. Đây chính là nội dung Chương 12 tiết 11: “Nhưng họ đã chiến thắng nó, nhờ huyết của Chiên Con, và nhờ những lời làm chứng của họ; vì họ không tham sống sợ chết.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

12:12 “Vậy hỡi các từng trời và những ai ở trong đó, hãy vui mừng lên. Nhưng khốn cho đất và biển, vì Ác Quỷ đã xuống chỗ của các ngươi, và nó vô cùng tức giận, vì nó biết thì giờ của nó không còn bao lâu nữa.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Câu này cũng là đại thanh âm đến từ thiên thượng. Bên chính Thần tuy đắc thắng, nhưng vì có nhiều sinh mệnh thiên thượng cũng bất phân Chính-tà, nên cũng không hẳn vui mừng vì chiến thắng của Michael. Do đó ở đây dùng “Vậy hỡi các từng trời và những ai ở trong đó, hãy vui mừng lên”.

“Đất” chỉ nhân gian dưới mặt đất, “biển” chỉ thế giới dưới biển. Tại địa cầu, không những trên mặt đất có người, mà ở trong biển cũng có người. Sau khi đại hồng long bị Michael đánh bại xuống nhân gian, đại hồng long và quỷ sứ của nó rơi xuống đất và biển, tiếp tục trận chiến Chính-tà giữa người và rồng. Do đó đại thanh âm trên thiên thượng nói “nhưng khốn cho đất và biển”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

12:01 “Bấy giờ một hiện tượng lớn xảy ra trên trời: một phụ nữ mặc bằng mặt trời, mặt trăng ở dưới chân nàng, đầu nàng đội mão làm bằng mười hai ngôi sao.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Đây là liên quan đến đại hồng long, sau đó mới đến sự tình đại hồng long kiến lập vương quốc ma quỷ tại nhân gian, do đó hết Chương 12 tiết 12 rồi mới đến Chương 12 tiết 1.

Người phụ nữ mà Thánh John nhìn thấy trong quyển sách với bảy phong ấn này chính là dân tộc Trung Hoa.

“Mặc bằng mặt trời” là chỉ mảnh đất nơi mặt trời mọc, “mặt trăng ở dưới chân nàng” là chỉ mặt trăng hạ xuống vào ban đêm. Tại phương Đông, chiếm giữ một địa vực rộng lớn như vậy thì chỉ có dân tộc Trung Hoa.

Trong «Khải Huyền», từ ngữ và con số đều rất chính xác. Trên thiên thượng, một vương miện đại biểu một vương triều lớn. Đại hồng long có bảy cái vương miện, tức có bảy triều vua trong phong trào cộng sản tại nhân gian. Cũng như vậy, người phụ nữ “đội mão làm bằng mười hai ngôi sao” đại biểu dân tộc Trung Hoa tại nhân gian chỉ có mười hai vương triều lớn, không nhiều hơn, không ít hơn, đúng mười hai đại vương triều. Trong đó Tam Hoàng Ngũ Đế không được tính, bởi vì trải qua Tam Hoàng Ngũ Đế thì mới hình thành nội hàm văn hóa Trung Hoa, cũng chính là Tam Hoàng Ngũ Đế đã sinh ra người phụ nữ dân tộc Trung Hoa này. Thống nhất dân tộc Trung Hoa mới được gọi là Vua của dân tộc Trung Hoa, mới trở thành “mão” trên đầu phu nhân, do đó Tam quốc, Nam Bắc triều, Ngũ Đại Thập quốc đều không được tính. Do vậy không nhiều hơn cũng không ít hơn, lịch sử dân tộc Trung Hoa chỉ được ban cho mười hai vương miện theo đúng an bài của chúng Thần trong quyển sách với bảy phong ấn: Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán, Tấn, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Sau mười hai đại vương triều, lịch sử các vị Vua của dân tộc Trung Hoa kết thúc, cuối cùng chỉ còn cách an phận tại Đài Loan để tỵ nạn đại hồng long.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

12:02 “Người phụ nữ ấy mang thai; nàng kêu la vì chuyển bụng và đau đớn quặn thắt vì sắp sinh.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Dân tộc Trung Hoa trải qua mười hai triều đại lớn là “Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán, Tấn, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh” thì đến Trung Hoa Dân Quốc.

“Người phụ nữ ấy mang thai”: trường cảnh này là điều Thánh John nhìn thấy trong quyển sách với bảy phong ấn, đúng vào thời cuối Thanh đầu Trung Hoa Dân Quốc; khi ấy triều Thanh sắp diệt vong, Trung Hoa Dân Quốc hiện đang thai nghén.

Từ văn hóa Thần truyền Trung Quốc mà sản sinh ra tinh thần tư bản chủ nghĩa, thì tất nhiên cũng như người phụ nữ đau đẻ vậy, rất thống khổ. Không chỉ nhục thân trải qua loạn trong giặc ngoài, nào là Thái Bình Thiên Quốc, Nghĩa Hòa Đoàn, liên quân tám nước, chiến tranh Giáp Ngọ Trung-Nhật, v.v. mà tinh thần còn phủ định quá khứ, đoạn đứt truyền thống, do vậy «Khải Huyền» mới mô tả: “nàng kêu la vì chuyển bụng và đau đớn quặn thắt vì sắp sinh”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

12:13 “Khi Con Rồng thấy nó đã bị ném xuống đất, nó đuổi bắt người phụ nữ đã sinh đứa con trai.”

12:04:2 “Con Rồng đứng trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, chực ăn nuốt đứa con do nàng sinh ra.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Sa-tăng đại hồng long bị ném xuống thế gian có mục đích cuối cùng là gây ra đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ khi Cứu Thế Chủ và Thánh đồ bắt đầu cứu độ thế nhân từ Trung Quốc. Do vậy trước đó, nó phải tích tụ năng lực, ngai vàng và quyền bính.

“Con Rồng” ở đây chính là đại hồng long. Như Chương 12 tiết 9 đã chỉ ra, nó là con rắn thời xưa, cũng là ác quỷ, Sa-tăng, đến nhân gian hóa thân thành chủ nghĩa cộng sản.

“Nó đuổi bắt người phụ nữ đã sinh đứa con trai” chính là Sa-tăng mượn danh chủ nghĩa cộng sản mà đến Trung Quốc bức hại dân tộc Trung Hoa, trong hoạn nạn mà sinh ra triều đại mới. Cuộc vận động Ngũ Tứ chính là chúng Thần quá khứ cố ý để ma quỷ mượn danh chủ nghĩa cộng sản đến gây ra sự kiện nhằm bức hại toàn diện dân tộc Trung Hoa.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

12:05 “Người phụ nữ sinh một con trai, là Đấng sẽ chăn dắt muôn dân bằng cây gậy sắt; con trai của nàng được đoạt lấy đưa lên Đức Chúa Trời và đến tận ngai của Ngài.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Con trai của nàng” ở đây chính là Trung Hoa Dân Quốc. Năm 1912, Tôn Trung Sơn tuyên bố chính thức thành lập Trung Hoa Dân Quốc, định đô tại Nam Kinh, đánh dấu sự đản sinh của người con trai. “Cây gậy sắt” có ý cường lực, “chân dắt” chỉ nuôi dưỡng.

Để Trung Hoa Dân Quốc hùng cường và nuôi dưỡng muôn dân là ý nguyện của Thượng Đế. Tuy nhiên, chúng Thần chỉ định ra mười hai vương miện cho dân tộc Trung Hoa, do đó Thượng Đế chỉ để con trai của dân tộc Trung Hoa lấy ngai vàng và đưa “đến tận ngai của Ngài”. Mất đi tinh thần truyền thống chân chính, Trung Hoa Dân Quốc chỉ là cái xác không hồn và được Quốc Dân Đảng cai quản.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

12:06 “Còn người phụ nữ thì trốn vào đồng hoang, nơi đó Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho nàng một chỗ, để tại đó nàng được nuôi dưỡng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Trung Hoa Dân Quốc mất đi tinh thần liệu có phải là đối thủ của tà linh cộng sản? Do đó người phụ nữ dân tộc Trung Hoa này chỉ có thể theo Quốc Dân Đảng lánh nạn.

“Đồng hoang” (the waste land) ở đây là mảnh đất bỏ hoang, hoang dã. “Hoang dã” biểu đạt đúng bản ý của «Khải Huyền» hơn so với “đồng hoang”. “Đồng hoang” ở đây chỉ Trung Quốc Đại Lục, nhưng ở Chương 12 tiết 14 lại chỉ Đài Loan.

Từ ngày 7/7/1937 xảy ra biến cố cầu Lư Câu đến ngày 15/8/1945 Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, đất nước Trung Quốc to lớn vì chiến họa mà bị hoang phế như đồng hoang. Tại Trung Quốc hoang phế này, bốn nơi Nam Kinh, Quảng Châu, Thành Đô, Trùng Khánh là chúng Thần đã sớm chuẩn bị cho dân tộc Trung Hoa để trốn chạy sự bức hại của đại hồng long. Ngày 26/6/1946, Lưu Trĩ, Trình Tiềm của quân Quốc Dân Đảng thống soái 20 vạn binh lực tấn công đại hồng long ở biên giới Hà Nam, Hồ Bắc. Lịch sử vẫn coi thời gian này là mốc đánh dấu kết thúc chiến tranh kháng Nhật và bắt đầu nội chiến Quốc-cộng toàn diện. Bởi vì lịch sử đã sớm an bài Trung Quốc trở thành vương quốc ma quỷ của Sa-tăng, do vậy quân đội Quốc Dân Đảng cuối cùng tất nhiên thất bại tháo chạy, dân tộc Trung Hoa chỉ còn cách chạy trốn đại hồng long khắp nơi. Nam Kinh thất thủ rồi đến Quảng Châu, Trùng Khánh, Thành Đô; dân tộc Trung Hoa cũng như chạy trốn vào nơi hoang dã, do đó «Khải Huyền» mới nói: “Còn người phụ nữ thì trốn vào đồng hoang, nơi đó Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho nàng một chỗ”.

Thời khắc dân tộc Trung Hoa kết thúc lánh nạn tại Đại Lục chính là ngày 7/12/1949. Ngày 8/12/1949, cơ cấu Trung ương Chính phủ Quốc Dân bắt đầu toàn diện rút sang Đài Loan. Ngày 10/12/1949, Tưởng Giới Thạch bay sang Đài Loan, Trung Quốc Đại Lục chính thức trở thành vương quốc ma quỷ tại nhân gian, còn dân tộc Trung Hoa từ đó chỉ có thể tỵ nạn tại Đài Loan, tức “nơi đó Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho nàng một chỗ”. Từ ngày 16/6/1946 đến ngày 7/12/1949, dân tộc Trung Hoa theo Quốc Dân Đảng chạy nạn vừa tròn 1.260 ngày, do đó «Khải Huyền» mới nói: “để tại đó nàng được nuôi dưỡng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

12:14 “Nhưng người phụ nữ được ban cho đôi cánh của chim đại bàng lớn, để nàng có thể bay vào đồng hoang, về chỗ ở của nàng, nơi đó nàng được nuôi một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ, thoát khỏi Con Rắn.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Nơi tỵ nạn thứ hai mà chúng Thần cấp cho người phụ nữ dân tộc Trung Hoa chính là Đài Loan.

“Đại bàng” là biểu tượng của nước Mỹ, “chim đại bàng lớn” ở đây chỉ đích thị Mỹ quốc. “Nhưng người phụ nữ được ban cho đôi cánh của chim đại bàng lớn, để nàng có thể bay vào đồng hoang, về chỗ ở của nàng” nghĩa là Mỹ quốc sẽ bảo hộ Quốc Dân Đảng chạy sang Đài Loan để trốn tránh tai họa đại hồng long.

Biển lớn mênh mang giống như đồng không mông quạnh, do vậy Đài Loan cũng giống như hòn đảo giữa “đồng hoang”. “Đồng hoang” này khác với nơi hoang dã ở Trung Quốc Đại Lục, do vậy mới dùng “bay vào đồng hoang” để biểu thị. Đối với các nơi lánh nạn ở Trung Quốc Đại Lục, «Khải Huyền» dùng “trốn vào đồng hoang”; còn ở Đài Loan, «Khải Huyền» dùng “bay vào đồng hoang” để phân biệt.

Trung Hoa Dân Quốc là người kế thừa chính thống của Trung Quốc, khi lập nước giản xưng là “Trung Quốc”, trong ngoại giao xưng là “Trung Hoa”. “Về chỗ ở của nàng”: chứng tỏ trong quyển sách lịch sử với bảy phong ấn, lúc này Trung Quốc Đại Lục đã bị tà linh chiếm cứ và trở thành vương quốc ma quỷ, còn Đài Loan mới thực sự đại biểu cho dân tộc Trung Hoa. Bản chất Trung Quốc hiện nay là vương quốc ma quỷ, các tuyên truyền về truyền thống Trung Quốc của ĐCSTQ chỉ là mê hoặc thế nhân mà thôi.

Tại Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc trải qua hai triều đại lớn là Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc, do đó «Khải Huyền» nói “nơi đó nàng được nuôi một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ, thoát khỏi Con Rắn”. Thuận theo tiến trình dân chủ hóa, Dân Tiến Đảng phân liệt Đài Loan, tương đương với chia cắt dân tộc Trung Hoa tại Đài Loan. Tuyển cử dân chủ nguyên là Dân Tiến Đảng nắm quyền, còn hiện tại là Quốc Dân Đảng nắm quyền, cũng tương đương Quốc Dân Đảng chỉ đương quyền được một nửa, do vậy «Khải Huyền» mới dùng “nửa kỳ”, dùng từ phi thường chính xác. Quyển sách lịch sử với bảy phong ấn đã định lịch sử dân tộc Trung Hoa tại Đài Loan chỉ có “một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ”; ngày mà Quốc Dân Đảng lại mất quyền lãnh đạo Đài Loan, thế giới tất sẽ phát sinh biến động lớn.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

12:15 “Con Rắn phun nước trong miệng nó ra như một dòng sông, đuổi theo người phụ nữ, để dùng dòng nước lũ cuốn trôi nàng.”

12:16 “Nhưng đất giúp người phụ nữ; đất há miệng nuốt dòng sông mà Con Rồng đã phun ra từ miệng nó.”

【Gỡ bỏ phong ấn

Sau khi dân tộc Trung Hoa đến Đài Loan, phía sau Đài Loan chính là Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Từ biển nhìn vào, Hạ Môn giống như miệng của con rắn độc, còn Tấn Giang tỉnh Phúc Kiến giống như răng nanh của con rắn. Vị trí huyện đảo Kim Môn (Đài Loan quản lý/Trung Quốc tuyên bố chủ quyền) chính là miệng con rắn, ngay dưới răng nanh của nó. Từ năm 1949, ĐCSTQ đã phát động tại đây chiến dịch Đại Kim Môn, hòng tiến công vào chỗ hở của Đài Loan và tiêu diệt dân tộc Trung Hoa. Do đó «Khải Huyền» nói: “Con Rắn phun nước trong miệng nó ra như một dòng sông, đuổi theo người phụ nữ, để dùng dòng nước lũ cuốn trôi nàng”.

Xung quanh vùng Kim Môn chiến tranh không ngừng. Mãi tới năm 1958, quân Quốc Dân Đảng mới phòng vệ thành công, ĐCSTQ chỉ còn cách tuyên bố ngừng bắn, khiến Đài Loan thoát khỏi sự thống trị của ĐCSTQ. Thánh John đã dùng “Nhưng đất giúp người phụ nữ; đất há miệng nuốt dòng sông mà Con Rồng đã phun ra từ miệng nó” để khái quát sự kiện Quốc Dân Đảng phòng thủ thành công tại Kim Môn. “Đất” ở đây chỉ Kim Môn, Đài Loan chính là dựa vào miếng đất này để ngăn chặn quân đội ĐCSTQ xuất ra từ “miệng của con rắn”.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

【Nguyên văn Khải Huyền

12:17 “Con Rồng rất tức giận người phụ nữ; nó đi gây chiến với con cái của nàng còn ở lại, đó là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và gìn giữ những lời chứng của Đức Chúa Jesus. Bấy giờ Con Rồng đứng trên bãi cát nơi bờ biển.”

【Gỡ bỏ phong ấn

“Con cái của nàng còn ở lại” chỉ Triều Tiên và Việt Nam. Hai địa phương này trong lịch sử từng là con của dân tộc Trung Hoa.

“Gây chiến” chỉ đại hồng long gây chiến với các dân tộc Triều Tiên, Việt Nam.

“Vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời” ý nói tuân thủ giao ước với Thượng Đế.

“Gìn giữ những lời chứng của Đức Chúa Jesus” là chỉ sau khi Thánh đồ chuyển sinh thời mạt thế và trở thành đệ tử Đại Pháp, họ sẽ chứng thực tín niệm kiên định theo sát Cứu Thế Chủ giữa cơn hoạn nạn. Tín niệm này đã được các đồ đệ của Chúa Jesus chứng thực từ 2.000 năm trước.

“Bấy giờ Con Rồng đứng trên bãi cát nơi bờ biển” ý nói đại hồng long đứng đó đợi thời cơ bức hại Thánh đồ, tức đệ tử Đại Pháp.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Để thuận tiện cho độc giả chính giải chân ý của «Khải Huyền», dưới đây chúng ta sẽ hình thành bộ phận thứ ba “Vương quốc ma quỷ” dựa trên cơ sở gỡ bỏ phong ấn ở trên, toàn bộ tổng hợp như sau. Trong đó, phần chữ số bên tay trái đại biểu chương tiết nguyên văn đối ứng với chân ý trong chính giải.

12:03 “Từ quyển sách với bảy phong ấn, tôi nhìn thấy một dị tượng. Đó là một con rồng lớn màu đỏ với bảy đầu, trên mỗi đầu của nó có một cái sừng dài với hình ‘bảy đầu và mười sừng’. Chúng Thần ban cho nó bảy cái vương miện đại biểu vương quyền và ngai vàng, để nó trải qua bảy triều đại mê hoặc thế nhân, cuối cùng đến vị vua thứ bảy thì vừa mê hoặc thế nhân vừa bức hại Thánh đồ.”

12:07 “Tôi nhìn thấy thiên thượng xuất hiện một trận chiến. Đại hồng long lừa dối rất nhiều chư Thiên, chư Thần trên thiên giới, sức mê hoặc của nó cực lớn. Michael và các thiên sứ của ngài đánh nhau với con rồng. Con rồng và các quỷ sứ của nó đánh lại;”

12:08 “Quyển sách với bảy phong ấn ghi lại đại hồng long bị đánh bại trên thiên giới, khi ấy Chúa Jesus ở nhân gian đã chứng thực thành công với thế nhân thế nào là Cứu Thế Chủ, lưu lại tham chiếu lịch sử. Thời điểm đại hồng long bị ném xuống nhân gian đã tới, do đó Michael chiến thắng, trên thiên thượng không còn chỗ nào cho con rồng và các quỷ sứ của nó nữa”.

12:09 “Đại hồng long chính là con rắn thời xưa, còn gọi là ác quỷ và Sa-tăng, là chúng Thần an bài nó chuyên môn đến mê hoặc thiên giới và nhân gian. Bởi vì thiên giới không còn chỗ nào cho nó nữa, nên nó phải xuống nhân gian. Các quỷ sứ của nó tất nhiên cũng đi theo nó”.

12:04:1 “Bởi vì số thần linh bị đại hồng long mê hoặc mà phạm luật Trời chiếm một phần ba các ngôi sao trên trời, nên các thần linh này trên thiên giới cũng bị đánh hạ xuống giống như Sa-tăng đại hồng long”.

12:10 “Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn trên trời nói rằng, ‘Quyển sách lịch sử với bảy phong ấn cuối cùng đã được mở rồi, chân tướng Sa-tăng trên thiên giới đã bị phơi bày rồi, lịch sử tất thành trong tương lai đã được tiết lộ rồi. Bây giờ ơn cứu rỗi, quyền lực, và vương quốc của Thượng Đế chúng ta đã đến, và quyền năng của Chúa Jesus của Ngài đã đến. Vì đại hồng long và quỷ sứ của nó, Kẻ Tố Cáo chính Thần của chúng ta đã bị ném xuống; nó là kẻ ngày đêm tố cáo họ trước mặt Thượng Đế chúng ta’.”

12:11 “Michael đã đánh bại đại hồng long và quỷ sứ của nó, do đó Chúa Jesus và các đệ tử của Ngài tại nhân gian đã chứng thực thành công với thế nhân thế nào là Cứu Thế Chủ, thế nào là Thánh đồ, lưu lại tham chiếu lịch sử. Ngài đã dùng huyết của mình để chứng thực Cứu Thế Chủ sẽ vì chúng sinh mà gánh chịu tội nghiệp, không từ lao khổ, nhẫn chịu gánh vác, hóa giải mọi khó khăn để cứu vãn tín niệm của chúng sinh. Các đệ tử của Chúa Jesus cũng đã thông qua hành động thực tế của mình để chứng thực Thánh đồ sẽ theo sát Cứu Thế Chủ, dẫu chết cũng không từ, kiên định tín niệm”.

12:01 “Trong quyển sách với bảy phong ấn xuất hiện một dị tượng lớn. Từ đó tôi nhìn thấy lịch sử nhân loại mà chúng Thần định đoạt có một dân tộc; dân tộc này rất lớn, ban ngày mặt trời mọc lên từ nơi này, ban đêm mặt trăng hạ xuống tại nơi ấy. Dân tộc này được ban cho mười hai vương miện, tương đương mười hai vương triều tại nhân gian. Đó chính là dân tộc Trung Hoa”.

12:02 “Tôi lại nhìn thấy dân tộc Trung Hoa trải qua mười hai vương triều là ‘Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán, Tấn, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh’. Sau đó vào lúc giao thời giữa cũ và mới, dân tộc này không chỉ chịu họa loạn trong giặc ngoài, mà còn phủ định tinh thần quá khứ, đoạn tuyệt với truyền thống, cũng giống người phụ nữ mang thai kêu la vì chuyển bụng và đau đớn quặn thắt vì sắp sinh”.

12:13 “Sau khi Sa-tăng đại hồng long và quỷ sứ của nó bị vứt xuống nhân gian, quyển sách với bảy phong ấn ban cho nó bảy cái vương miện. Nó hóa thân thành tà linh cộng sản màu đỏ, lấy danh nghĩa chủ nghĩa cộng sản để đến Trung Quốc, bức bách dân tộc Trung Hoa vào lúc giao thời giữa mới và cũ”.

12:04:2 “Thế là chúng Thần định đoạt vận động Ngũ Tứ xuất hiện tại Trung Quốc, từ đó tà linh cộng sản lan khắp mảnh đất này”.

12:05 “Tôi nhìn thấy Trung Hoa Dân Quốc cuối cùng đã đản sinh trong hoạn nạn, nguyên là Thượng Đế muốn nó có cường lực để nuôi dưỡng muôn dân. Nhưng quyển sách với bảy phong ấn chỉ cấp cho dân tộc Trung Hoa mười hai vương miện, sau đó Trung Quốc bị chúng Thần an bài cấp cho Sa-tăng, để dùng sau này khi bức hại Thánh đồ của Cứu Thế Chủ. Trung Hoa Dân Quốc chỉ có thể lấy ngai vàng và đưa đến tận ngai Thượng Đế. Mất đi tinh thần truyền thống chân chính, Trung Hoa Dân Quốc chỉ là cái xác không hồn và được Quốc Dân Đảng cai quản”.

12:06 “Tôi lại nhìn thấy chúng Thần cố ý an bài dân tộc Trung Hoa trải qua kháng chiến tám năm, khiến Trung Quốc rộng lớn hoang phế như đồng hoang. Sa-tăng thấy thời cơ đã đến, bèn gây sự phát động nội chiến toàn diện, chính là ngày 25/6/1946 như đã được định trong sách. Bởi vì lịch sử đã sớm an bài Trung Quốc trở thành vương quốc ma quỷ của Sa-tăng, nên Quốc Dân Đảng cuối cùng bại trận, dân tộc Trung Hoa chỉ có thể theo Quốc Dân Đảng chạy nạn, giống như trốn vào đồng hoang. Đồng hoang tại Đại Lục mà chúng Thần an bài gồm: Nam Kinh, Quảng Châu, Trùng Khánh, Thành Đô. Ngày 7/12/1949 là thời điểm ấn định trong cuốn sách kết thúc đợt chạy trốn khắp nơi của dân tộc Trung Hoa tại Đại Lục. Đoạn thời gian này được chúng Thần ấn định là vừa tròn 1.260 ngày”.

12:14 “1.260 ngày sau, tôi nhìn thấy đảng cộng sản chiếm lĩnh Đại Lục, Trung Quốc từ đó trở thành vương quốc ma quỷ Sa-tăng như sớm được định đoạt. Chúng Thần đã sớm an bài dân tộc Trung Hoa vượt biển mênh mang như đồng hoang để tới Đài Loan, đây là địa phương cuối cùng của dân tộc Trung Hoa. Tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn vào lúc này, nước Mỹ tới giúp dân tộc Trung Hoa rút lui từ Đại Lục về Đài Loan, để dân tộc Trung Hoa từ đó thoát khỏi bức hại của Sa-tăng. Tại Đài Loan, dân tộc Trung Hoa trải qua hai triều đại lớn là Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc, sau đó Quốc Dân Đảng được dân tuyển nắm quyền một khóa. Từ đó, lịch sử dân tộc Trung Hoa an phận tại Đài Loan”.

12:15 “Tôi nhìn thấy đằng sau Đài Loan chính là Hạ Môn hướng ra biển, rất giống miệng con rắn độc, còn Tấn Giang tỉnh Phúc Kiến giống như răng nanh của con rắn. Đảng cộng sản từ đây phái xuất chiến thuyền tiến công Đài Loan nhằm tiêu diệt triệt để dân tộc Trung Hoa, trông giống như từ miệng con rắn ở Trung Thổ phun ra một dòng sông hầu cuốn trôi Đài Loan”.

12:16 “Tuy nhiên Đài Loan là mảnh đất cuối cùng mà chúng Thần lưu cấp cho dân tộc Trung Hoa. Đảo Kim Môn sẽ nhất định giúp Đài Loan ngăn cản quân đội của đảng cộng sản xuất ra từ đó”.

12:17 “Sa-tăng đại hồng long rất tức giận vì không thể tiêu diệt dân tộc Trung Hoa tại Đài Loan, do đó nó gây chiến với dân tộc Triều Tiên và Việt Nam, những người con của dân tộc Trung Hoa. Việt Nam, Triều Tiên, hai dân tộc này nguyên là tuân thủ giao ước với Thượng Đế, giữ vững tín niệm sẽ được cứu độ bởi Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương thời mạt thế. Tín niệm này đã được Chúa Jesus chứng thực tại thế gian 2.000 năm trước. Nhưng hai dân tộc này hoặc là bị Sa-tăng chia cắt, hoặc trở thành vương quốc ma quỷ của Sa-tăng. Từ đó con rồng đỏ cứ đứng mãi bên bờ biển, ngóng về tương lai, đợi thời cơ cuối cùng sẽ bức hại Thánh đồ như được định đoạt trong quyển sách với bảy phong ấn”.

(còn tiếp)
Tác giả: Bạch Ca
Nguồn: chanhkien.org
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/zj/book/html/zhengjie/z003.htm

Các bài viết liên quan:

[related_posts_by_tax title=""]

VIDEO GỢI Ý

[youlist randomvid="2ixVsuU5MOw, Ongzpm5qN18, FrPYclwSF_A, nX8VpCywqD0, ZXketPYULb0, Gme6hDduhDQ, o_yK8hgb5-Y, 8PlXEoD-_9U, qDMQPIoSdPs, whmtXT5Zgrk, 8x3SFMa7hP0, jGv3n2Uhi4U" showinfo="1" width="768" height="480" class="youlist" autohide="2" autoplay="0" disablekb="0" theme="dark" modestbranding="0" controls="1" color="red" fs="1" rel="0" start="0" loop="0" iv_load_policy="1" version="3" style="" vq="" nocookie="0" https="1" wmode="" parameters=""]

Hits: 23

Bài nên xem:

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì?

Đơn giản là - hiểu sai thì sẽ có ứng xử hành động sai, ứng xử hành động sai thì kết quả không tốt cho mình [và kể cả người thân], vì người ta nghĩ gì làm gì thì đều sẽ phát sinh một kết quả về sau, đó là quy luật. Cụ thể việc này ra sao? Các bạn đọc ở vế sau bài viết, chúng tôi cần nói một chút về bối cảnh và đầu đuôi sự việc các bạn mới có thể hiểu hết.

Học viên Pháp Luân Công Việt Nam luyện công (Nguồn ảnh: Internet)

Có một điều mà rất nhiều người vướng phải, ấy là cho rằng Pháp Luân Công là tà đạo, làm chính trị. “Chẳng đúng thế sao, đài báo ti vi, trên mạng trên facebook họ nói đầy đấy thôi, đài báo nhà nước cũng nói đấy thôi”. Bạn nói thể chẳng phải rất ư là định kiến theo số đông và bất công sao? Chúng ta ai cũng nói câu tôi nghe gì cũng là “nghe bằng hai tai” hoặc “không biết thì cũng không nên nghe này kia mà nói lung tung”, nhưng bạn đang dùng hai tai mà nghe mà tin cùng một luồng thông tin nói xấu, trang web và sách của Pháp Luân Công công khai trên mạng, muốn biết tốt xấu thì xem trực tiếp nghe trực tiếp những gì họ học họ làm thì sẽ rõ hết chứ đâu cần nghe qua ai. Là “tà đạo” thì giáo lý việc làm của nó nhất định phải liên quan đến điều ÁC. Là “làm chính trị” thì nó nhất định phải tranh quyền tranh chức hay cái ghế của ai đó, hay là liên quan đảng phái đấu đá,vv… Pháp Luân Công không có những điều này, bạn có thể kiểm chứng bằng việc tìm hiểu những điều họ học tại trang web chính thống của Pháp Luân Công [https://vi.falundafa.org/] có chữ nào là dạy làm ác, có chữ nào là kêu đi làm chính trị đảng phái. Đôi khi chúng ta sống một đời cùng vợ chồng, cha mẹ, thân thiết như vậy nhưng cũng không hiểu hết họ, huống hồ một tình huống mà chúng ta ở ngoài  và nghe qua như Pháp Luân Công.

Nhưng đài báo ti vi nhà nước cũng nói như vậy” - đài báo ti vi nhà nước cũng rất nhiều kênh, có kênh nói có kênh không, đài báo ti vi cũng là người có hiểu đúng và hiểu sai, có người đưa tin sự thật và có người đưa tin theo “ý đồ” của cá nhân người viết, việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã cách đây 23 năm [1999], bây giờ họ viết bài cũng chỉ dựa vào tài liệu lượm lặt trên mạng hoặc bên nhà nước TQ đưa qua, đây chẳng khác nào là “lấy “sự thật” được nói ra từ miệng tên giết người cưỡng bức rồi về đưa tin về vụ án mà nó gây ra”, và sự thật mà tên giết người đó nói là nó có lý do hợp lý để giết người và cưỡng bức - trớ trêu thay đây là chỗ mà nhiều người tin theo.

Quay ngược thời gian nói về việc này, HitsLe khi diệt chủng  6 triệu người Do Thái hắn ta cũng làm công tác tuyên truyền, nhiều người dân Đức lúc bấy giờ cũng ủng hộ và đồng quan điểm với nó, nghe nói hắn cũng cho rằng người Do Thái muốn lật đổ và “làm chính trị”. Cho đến hôm nay nhân loại nhìn nhận hắn là kẻ diệt chủng tàn ác và là điển hình của tội ác với nhân loại.

Thời Kmer đỏ thổng trị Campuchia đã gây ra cái chết của ước chừng khoảng 1,4 triệu đến 2,2 triệu người, mà lúc đó tổng số dân của Campuchia chỉ khoảng hơn 7 triệu người, nó đương nhiên cho đài báo tuyên truyền rằng những người bị giết là thành phần "phản đảng, làm chính trị, phản cách mạng" (Khmer đỏ cũng là ĐCS và được Trung Cộng tiếp tay), một kiểu đại loại như thế. Nhân dân Campuchia thời đó cũng nhiều người đồng quan điểm và tin theo tuyên truyền của Pol Pot. Và giờ đây cả thế giới đã phán xử, nhân loại cũng biết về tội ác diệt chủng của nó.

ĐCSTQ đàn áp gia đình học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc (Nguồn ảnh: Chánh Kiến Net)

So sánh về mức độ tàn ác thì ĐCSTQ còn nhỉnh hơn HitLe và PolPot, lý do gì khiến bạn tin vào vu khống của nó về Pháp Luân Công rồi cho rằng Pháp Luân Công là “tà đạo, làm chính trị,vv…” trong khi cha ông của người Việt nhiều người đã chết nơi biển đảo hay biên giới vì đạn dược của Trung Cộng,  rất có thể sẽ rơi vào tình huống của người dân thế giới thời bấy giờ tin và nghe theo tuyên truyền của HitLe hay PolPot trước khi tội ác của nó chưa bị phơi bày.

Lại nói tôi tin vào đài báo của nhà nước Việt Nam chứ chẳng tin vào đài báo ĐCSTQ, đúng rồi, nhiều đài báo láng giềng của Đức cũng đưa tin theo tuyên truyền của HitLe và người dân láng giềng thì tin vào tuyên truyền của nhà nước họ, gián tiếp tin theo thôi.

Dẫn ra các ví dụ trên để nói về cách chúng ta tiếp nhận thông tin đài báo, phải chăng chúng ta có lần đã tự lừa mình theo cách trên khi phán đoán nhận định về một ai đó?

Hiểu về Pháp Luân Công thế nào cho đúng? 

Pháp Luân Công là một môn tu thuộc trường phái Phật, chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để tu tâm và hành xử hàng ngày, kèm thêm 5 bài tập nhẹ nhàng giúp nâng cao sức khỏe. Người tu luyện Pháp Luân Công đa phần đạt được lợi ích to lớn về đạo đức và sức khỏe, điều này tạo thành sức hút mạnh mẽ khi vào 1999 đã có 100 triệu người Trung Quốc theo học (1/10 dân số TQ lúc bấy giờ).

Cảnh luyện công của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước 20 tháng 7 năm 1999 (Ngồn ảnh: Minh Huệ Net)

Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công chủ yếu là vì sự ganh tỵ: 100 triệu là lớn hơn số đảng viên ĐCSTQ thời bấy giờ [70 triệu], nó không chịu được việc có một đoàn thể nào lớn hơn nó. Nó cũng không chịu được khi sách của Pháp Luân Công (cuốn Chuyển Pháp Luân) thì người dân TQ người người tìm đọc, chuyền tay nhau đọc trong khi sách của nó (các sách về đảng) thì phải cưỡng chế nhồi nhét vào đầu người dân. Nó không chịu được vì người học Pháp Luân Công tin Thần kính Phật trong khi nó muốn lòng kính trọng Thần của người dân không được lớn hơn việc tôn thờ nó, nó muốn người dân coi đảng là nhất. Nó ganh tỵ vì người tập Pháp Luân Công lúc đó rất nhiều người tự nguyện làm việc tốt trong khi đảng viên của nó thì thỉnh thoảng mới có một tấm gương người tốt điển hình. Nó [Giang Trạch Dân - tổng bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ] không chịu được việc vợ, cũng như cấp dưới của nó hết lời ca ngợi đức độ của vị Sư phụ Pháp Luân Công, không chịu được việc người dân TQ kính trọng vị thầy của Pháp Luân Công từ tấm lòng trong khi nó là một lãnh tụ lại không có được điều này.

Tất cả điều trên khiến Giang Trạch Dân và ĐCSTQ phát động đàn áp Pháp Luân Công. Có người không thể nào tin được việc một lãnh tụ cấp cao lại đem lòng ganh tỵ và nghe phi lý, chủ yếu là vì họ vốn quan niệm rằng cấp cao là có đạo đức tư cách tốt, trong khi lịch sử nhân loại cho thấy ngay rất nhiều bậc vua chúa gọi là “hôn quân vô đạo”, lãnh đạo cấp cao nhưng nó cũng là người  không phải Thần Phật, là người mà ở vị trí nào mà không giữ được đạo đức thì cũng hành xử tệ thôi, chẳng phải thời hiện nay chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tham quan ghế to chức to cũng làm điều xằng bậy đấy sao, núi thì to nhưng không phải không có rắn độc. Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã có nhiều quốc gia lên án và truy tố về tội ác này.

Thế giới lên án tội ác của Giang Trạch Dân. Ông ta sẽ bị trừng phạt vì đã đã tiến hành bức hại Pháp Luân Công (Nguồn ảnh: Tinh Hoa)

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì? Hiểu sai thì sẽ phát sinh ác cảm hoặc thù ghét phỉ báng, hoặc tham gia trực tiếp vào việc phá họ. Nhưng Pháp Luân Công là Phật Pháp, ác cảm hay thù ghét phỉ báng họ cũng chính là đang ác cảm thù ghét phỉ báng đối với Phật Pháp, ứng xử với Phật Pháp cũng tương đương với đang ứng xử với vị Thần vị Phật hoặc đệ tử của họ. Người có đức tin vào Thần Phật ai cũng biết rằng, khi một người thù ghét, xúc phạm, phỉ báng Thần Phật, Phật Pháp [dù chỉ là ý nghĩ trong tâm] thì sẽ tạo thành tội nghiệp to lớn và chịu báo ứng bi thảm vì tội nghiệp này. Có một điều dễ khiến người sai lầm ấy chính là họ không tin vào báo ứng và cho rằng chuyện viển vông mê tín, nói rằng tôi chả thấy ai bị báo ứng cả. Vì sự thật chẳng báo chí hay nhà nước nào đi thống kê “nhân quả báo ứng cả”, và đương sự bị báo ứng lúc đó họ chẳng thể đội mồ dậy nói cho chúng ta nghe, những chuyện nghe được từ dân gian hay người truyền lại thì lại cho là mê tín viển vông. Người Việt nói: “có kiêng có lành”, kính trọng Thần Phật hay tín ngưỡng chân chính thì chẳng mất gì cả, đương nhiên lành mà không có hại, còn việc xúc phạm một tín ngưỡng hoặc đoàn thể tín ngưỡng khác chỉ vì những điều của họ khác với nhận thức của bạn lại là việc rất không nên, có hại, bởi vì họ không tổn gì bạn cả. Nếu mà vô tri hùa theo đám ông mà ứng xử sai với những điều liên quan đến Thần Phật, Phật Pháp, hay cá nhân đoàn thể tín ngưỡng thì lại càng không nên.

Chúng tôi vừa nói cho bạn biết sự thật về Pháp Luân Công và lý do vì sao bạn cần hiểu đúng về nó, mục đích không phải vì để bạn học Pháp Luân Công, mà vì đây là Phật Pháp. Chúng ta không nên thù hận Phật Pháp, nếu không sẽ mang tai họa đến cho bản thân. Và khi nói về tội ác ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, thì đương nhiên cần chỉ đích danh kẻ gây tội ác là ai. Chỉ đích danh ĐCSTQ thì phải có chữ “đảng”, có chữ “đảng” trong trường hợp này nào có liên quan gì đến chính trị. Đây cũng chính là điểm mà nhiều người vin vào để nói rằng Pháp Luân Công làm chính trị, chỉ vì có nhắc đến một chữ “đảng”.

Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn (Nguồn ảnh: Pinterest)

Khi bạn hiểu đúng, bạn sẽ không thù ghét ác cảm với Pháp Luân Công, không phỉ báng Phật Pháp, không hùa theo tuyên truyền vu khống của Trung Cộng, sẽ không phải chịu những gì liên quan đến báo ứng đối với việc này. Hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công thường nói điều này, không hùa theo Trung Cộng trong tội ác mà nó làm đối với Pháp Luân Công thì sẽ không bị họa lây khi trời diệt nó. Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn. Chúng tôi chính mong muốn điều này cho bạn và người thân của bạn! Công đạo trong lòng tự bạn soi xét có thể hiểu được!

Tác giả: Pháp đồ

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: admin@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

BÀI VIẾT XEM NHIỀU