Chủ Nhật, 24 Tháng Chín 2023

Chân Nhân Trương Đạo Lăng bảy lần thử đệ tử Triệu Thăng

Chú thích của người biên tập: phần biên soạn này kể về câu chuyện Chân Nhân Trương Đạo Lăng đã khảo nghiệm đệ tử Triệu Thăng của ông ra sao. Bảy thử thách này là: thử thách thứ nhất, nhục mạ không đi. Thứ thách thứ 2, thấy sắc đẹp không động tâm. Thử thách thứ 3, gặp vàng không lấy. Thử thách thứ 4, gặp hổ không sợ. Thử thách thứ 5, đền lụa không tiếc, bị vu khống không biện bạch. Thử thách thứ 6, có lòng bố thí tài vật. Thử thách thứ 7, buông xả tính mệnh mà theo thầy. Thông qua câu chuyện này, chúng ta có thể từ một khía cạnh nào đó mà liễu giải được sự thành tâm cầu đạo của người xưa, và sự không hề dễ dàng của việc giữ chính tín đối với sư phụ cũng như việc đắc đạo.

“Thế nhân khai khẩu thuyết thần tiên, nhãn kiến hà nhân thượng cửu thiên? Bất thị tiên gia tẫn hư vọng, tòng lai nan đắc đạo tâm kiên.”

Tạm dịch:

Thế nhân mở miệng nói về thần tiên, đã mắt thấy được ai lên chín tầng trời? Không phải pháp môn tu tiên huyễn hoặc, chỉ là đến giờ vẫn khó có người kiên định tu đạo.

Trong số đệ tử ở trên núi thấu tỏ được pháp lực quảng đại của Chân Nhân Trương Đạo Lăng thì chỉ có một người là Vương Trường, vốn được chân truyền riêng. Điều này khiến các đệ tử khác xôn xao bàn tán, nghi ngờ Chân Nhân thiên lệch, không muốn truyền pháp. Chân Nhân nói: “Các ngươi tục khí chưa trừ, ta sao có thể yên tâm mà truyền?… Giờ Ngọ ngày bảy tháng giêng sang năm, sẽ có một người từ phương Đông đến, mặt vuông thân ngắn, trong mặc áo lông điêu ngoài khoác áo gấm, đấy là người ở trong Đạo một cách chân chính, không kém gì Vương Trường đâu.” Đám đệ tử nghe vậy, bán tín bán nghi.

Đến ngày bảy tháng giêng, già nửa chính Ngọ, Chân Nhân bèn nói với Vương Trường: “Sư đệ ngươi tới rồi, có thể làm như vậy như vậy.” Vương Trường lĩnh chỉ, đi ra khỏi sơn môn, ngóng ở phía Đông, quả nhiên thấy một người đi tới. Mặt mũi áo quần giống như Chân Nhân nói, đám đệ tử trong lòng lấy làm kỳ lạ. Vương Trường nói riêng với đám đệ tử: “Thầy ta muốn truyền pháp cho người này, chi bằng lúc hắn tới chớ cho biết gì; ngoài ra còn nhục mạ thêm vào, không cho nhập môn; thế tất phải bỏ đi vậy.” Đám đệ tử nhìn nhau, cho là kế hay. Người nọ đến cửa, tự xưng họ Triệu, tên Thăng, người Ngô Quận, hâm mộ đạo pháp cao diệu của Chân Nhân, đặc biệt đem lòng đến bái yết. Đám đệ tử đáp: “Thầy của bọn tôi đã ra ngoài ngao du rồi, không dám tự tiện giữ khách ở lại.” Triệu Thăng chắp tay hành lễ đứng đợi, mọi người cũng tản đi mất. Đến tối muộn, cứ thế đóng cửa không cho vào. Triệu Thăng bèn ngủ ở ngoài cửa.

Sang ngày kế tiếp, lúc đám đệ tử mở cửa nhìn ra, thấy Triệu Thăng đã chắp tay đứng đợi ở ngoài, xin cầu gặp sư trưởng. Đám đệ tử nói: “Thầy của bọn tôi rất là nghiêm khắc, bọn tôi hầu hạ hơn mười năm, không mảy may được truyền thụ bí quyết, anh đến có ích gì?” Triệu Thăng nói: “Truyền với không truyền, hoàn toàn do thầy. Nhưng tôi đường xa đến đây, chỉ nguyện được thấy thầy một lần, coi như an ủi niềm ngưỡng mộ trong đời mà thôi.” Đám đệ tử lại nói: “Anh muốn gặp, chỉ có điều thầy của bọn tôi quả thực không có ở đây. Biết ông ngày nào về núi? Túc hạ chớ mỏi mòn chờ mãi, kẻo lỡ dở tiền đồ.” Triệu Thăng nói: “Tôi đến đây, là xuất phát từ lòng thành gom góp bấy lâu. Nếu Chân Nhân mười ngày không về, nguyện chờ mười ngày; trăm ngày không đến, nguyện chờ trăm ngày.” Mọi người thấy Triệu Thăng qua mấy ngày vẫn đứng đó không về, thì lại càng thêm ghét. Dần dần buông lời khinh miệt, sau đó đối đãi như với kẻ ăn mày, lời lẽ cay độc nhục mạ. Triệu Thăng càng thêm hoà nhã, hoàn toàn không đấu lại. Buổi sáng mỗi ngày ông vào trong thôn mua cơm ăn, ăn xong liền tới trước cửa đứng chờ. Buổi chiều, mọi người không cho vào cửa, thì ngủ trước thềm, cứ như vậy hơn bốn mươi ngày. Đám đệ tử nói với nhau: “Mặc dù từ chối nhưng hắn không bỏ đi, may mà giấu được sư phụ, thời gian lâu vậy mà không phát hiện ra”. Bỗng Chân Nhân ở pháp đường đánh chuông triệu tập mọi người, nói rằng: “Đệ tử họ Triệu đến đã hơn bốn mươi ngày, chịu nhục đã trọn, hôm nay có thể cho người vào gặp.” Đám đệ tử kinh hãi, mới hiểu được sư phụ linh thông biết trước rồi. Vương Trường nhận lệnh thầy, ra kêu Triệu Thăng vào gặp. Triệu Thăng vừa thấy Chân Nhân, nước mắt nước mũi ròng ròng, dập đầu xin làm đệ tử. Chân Nhân đã biết anh ta thật lòng cầu đạo, vẫn muốn thử thêm, qua mấy ngày, sai ra ở chòi ruộng, trông coi lúa má.

Triệu Thăng phụng mệnh đi tới ruộng, chỉ có một gian nhà tranh nho nhỏ, xung quanh không có gì chống dựa, dã thú vãng lai rất nhiều. Triệu Thăng sớm tối trông coi xua đuổi, không chút lơi là. Chợt có một đêm, trăng sáng như ban ngày. Triệu Thăng ngồi một mình trong nhà tranh, bỗng thấy một nữ nhân, mặt mũi xinh đẹp vô cùng. Đi vào trong nhà, thao thao thi lễ vấn an. Nói rằng: “Thiếp là con gái nhà nông ở thôn Tây, theo bạn ra ngoài ngắm trăng. Vì vào trong ruộng đi vệ sinh, mà mất dấu bạn, tìm không thấy, lạc đường đến tận đây. Hai chân đi đã phát đau mỏi, giờ cất nửa bước cũng khó, xin thiện sĩ thương cảm, cho ở lại một đêm, ơn này không quên.” Triệu Thăng kiên quyết từ chối, nhưng nữ nhân đã đi thẳng đến giường của anh, ngả người xuống ngủ. Miệng nũng nịu kêu chân đau nhức. Triệu Thăng nhận thấy vậy, không biết làm sao được, đành phải để cho cô ta ngủ lại. Bản thân thì trải một ít cỏ rơm ra, để nguyên y phục mà ngả lưng, ngủ qua một đêm. Ngày kế, nữ nhân kia vẫn lấy cớ chân đau nhức, cố ý không chịu rời đi, làm bộ làm tịch xin trà xin cơm. Triệu Thăng đành phải đáp ứng cô ta. Đến tối muộn, thì cô ta tự thoát y, lại níu quần kéo áo Triệu Thăng. Triệu Thăng tâm như sắt đá, thấy nữ nhân có ý tà vạy, thì ngay cả nhà tranh cũng không bước vào nữa, anh liền ra bờ ruộng ngồi ở đó đến sáng. Tới ngày thứ tư, không thấy nữ nhân kia đâu, chỉ thấy trên tường, đề bốn câu thơ viết rằng:

“Mỹ sắc nhân giai hảo, như quân thiết thạch tâm. Thiểu niên bất tác nhạc, cô phụ hảo quang âm.”

Tạm dịch: “Người ta đẹp là thế, mà chàng lòng dạ sắt đá . Tuổi trẻ không vui vẻ, phí mất năm tháng tốt đẹp.”

Chữ viết mềm mại, nét mực như mới. Triệu Thăng xem xong, cười to nói: “Tuổi trẻ tham vui, có thể được bao lâu?” Liền cởi giày ra lấy đế mà xóa sạch chữ trên tường đi.

Hết vụ mùa, xuân qua thu đến. Triệu Thăng phụng mệnh Chân Nhân, lấy rìu ra phía sau núi đốn củi. Vô tình khi chặt ngã một cây tùng khô, dùng lực mạnh mẽ, hốp la một tiếng, cây tùng bật cả rễ lên. Triệu Thăng dùng hai tay rút gốc tùng lên, lúc nhìn xuống dưới thì thấy hiện ra một hố vàng sáng chói. Chợt nghe trong không trung có tiếng người nói: “Trời ban cho Triệu Thăng.” Triệu Thăng thầm nghĩ: “Tôi là người xuất gia, cần số vàng này làm gì? Huống hồ không công cán gì, há lại có thể tham ban thưởng của trời?” Bèn đem đất lấp lại. Thu dọn củi xong, thấy thân thể mệt mỏi, ngồi dựa vào đá, nghỉ ngơi một lát. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, từ trong hốc núi nhảy ra ba con cọp đốm vàng. Triệu Thăng ngồi yên không động, một con hổ bám lấy Triệu Thăng, cắn y phục của anh, nhưng không làm bị thương. Triệu Thăng hoàn toàn không sợ hãi, mặt không biến sắc, nói với hổ rằng: “Triệu Thăng tôi đời này không có làm việc trái lương tâm, nay vứt bỏ nhà cửa, không quản đường xa, tới tìm minh sư, cầu đạo trường sinh bất tử. Nếu kiếp trước nợ ngươi, kiếp này cho ngươi nhai nuốt, không dám lẩn tránh; nếu như không phải, thì ngươi mau đi đi, đừng ở đây làm phiền người.” Lũ hổ nghe vậy, đều cúi đầu cúp tai bỏ đi. Triệu Thăng nói: “Đây tất là sơn thần sai tới thử mình. Sống chết có số, mình sợ gì đây!”. Triệu Thăng hôm đó gánh củi về, cũng không kể cho đồng môn chuyện thấy vàng, gặp hổ.

Lại có một ngày, Chân Nhân giao phó Triệu Thăng ra chợ mua mười cuộn lụa. Triệu Thăng trả tiền xong, đem lụa đi về. Đi tới giữa đường, chợt nghe phía sau có người la hét: “Đạo tặc cướp lụa đứng lại!” Triệu Thăng quay đầu lại nhìn, chính là người chủ bán lụa, chạy như bay đến, kéo lấy Triệu Thăng, nói rằng: “Tiền lụa chưa đưa, sao đem lụa của ta đi? Mau mau trả ta, thanh toán đầy đủ!” Triệu Thăng cũng không tranh biện, nhưng nghĩ: “Lụa này là vật mà thầy ta cần dùng, nếu trả ông ta, làm sao nói lại với sư phụ?” Nghĩ vậy bèn cởi áo lông chồn đưa cho chủ lụa, đúng với giá lụa. Chủ lụa nghi thiếu, Triệu Thăng bèn cởi thêm áo gấm ra đưa, chủ lụa mới bỏ đi. Triệu Thăng đem lụa về dâng lên Chân Nhân. Chân Nhân nói: “Y phục trên người ngươi đi đâu cả rồi?” Triệu Thăng nói: “Thấy nóng nực, không hề mặc.” Chân Nhân khen rằng: “Không tiếc tài vật bản thân, không nói đến lỗi sai của người, thật khó tìm.” Bèn lấy một áo bào vải, ban thưởng cho Triệu Thăng, Triệu Thăng vui vẻ mặc.

Lại có một ngày, Triệu Thăng và đồng môn ở đồng ruộng thu hoạch lương thực, chợt thấy bên đường có một người, ngửa mặt xin ăn, áo quần rách nát, mặt mũi cáu bẩn, thân thể lở loét mưng mủ, hôi thối phát sợ; hai chân hoại tử, không thể đi lại. Các đồng môn khác ai ai cũng bịt mũi, quát mắng đuổi người đó đi. Triệu Thăng không nhẫn tâm, bèn dìu người đó vào ngồi trong nhà tranh, hỏi han bệnh tật, rồi đem cơm canh của mình sẻ bớt cho anh ta ăn cùng. Tiếp đến lại đun một thùng nước nóng, giúp anh ta tẩy rửa xú uế. Người nọ lại kêu trên người lạnh rét, xin áo mặc. Triệu Thăng lấy áo bào vải ra, cởi cả áo mặc trong, mặc cho anh ta. Ban đêm niệm tình anh ta không chỗ nương tựa, Triệu Thăng tự mình coi sóc trò chuyện. Đến nửa đêm, người nọ kêu muốn đi vệ sinh. Triệu Thăng nghe gọi, vội vàng trở dậy, dìu anh ta đi vệ sinh, xong lại dìu anh ta vào. Ban ngày sẻ cơm nuôi anh ta. Hằng ngày Triệu Thăng ăn không cầu no, ban đêm dụng tâm trông nom. Cứ thế hơn mười ngày, hoàn toàn không mệt mỏi chán nản. Người nọ lở loét gần khỏi, bỗng nhiên không từ biệt mà dời đi. Triệu Thăng cũng chẳng oán trách trong lòng. Đời sau có thơ khen rằng:

“Phùng nhân hoạn nạn yếu thi nhân, vọng báo chi thời diệc tiểu nhân. Bất lận thi nhân bất vọng báo, phân minh thiên địa bố dương xuân.”

Tạm dịch: “Gặp người hoạn nạn muốn bố thí, trông chờ báo đáp là tiểu nhân. Vui lòng bố thí không mong báo đáp, trời đất rõ ràng báo mùa xuân”.

Nhằm lúc đầu hạ, một ngày Chân Nhân tập hợp đệ tử, cùng lên đỉnh Thiên Trụ. Đỉnh Thiên Trụ nằm ở bên trái núi Hạc Minh. Ba mặt cheo leo dựng đứng, dáng uy nghi sừng sững. Chân Nhân dẫn đệ tử đến đỉnh núi nhìn xuống thì thấy một cây đào. Cây mọc ngang ra trên vách núi, giống như người thò tay ra, bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Trên cây đào mọc ra rất nhiều trái chín đỏ, trông rất ngon mắt. Chân Nhân nói với các đệ tử: “Ai có thể lấy được đào này, sẽ được ta nói cho yếu lĩnh tu Đạo.” Khi đó các đệ tử ngoại trừ Vương Trường, Triệu Thăng ra, có cả thảy 214 người. Khi dòm xuống vực, tất cả chân đứng không vững sợ toát mồ hôi. Thoáng nhìn một cái đã cuống quýt lui bước, chỉ e rớt xuống. Chỉ có một người, đĩnh đạc bước ra, chính là Triệu Thăng. Anh nói với mọi người: “Thầy ta lệnh ta lấy đào, tất có lý do; lại có Thánh Sư ở đây, quỷ thần phù hộ, tất sẽ không để ta chết trong thâm sơn cùng cốc này.” Nói rồi bèn nhắm đúng chỗ cây đào mà nhảy xuống. Thật là chuyện lạ, nhảy không nghiêng không lệch, không cao không thấp, hai chân bung ra, vừa vặn cưỡi lên cây đào, lại có thể hái trái. Trông lên phía trên thì thấy vách đá cheo leo dựng đứng hai ba trượng, bốn bề lại không có gì bám víu, không thể leo lên trên, bèn lấy đào hái được mà ném lên phía trên. Chân Nhân lấy tay cứ thế bắt lấy hết trái này đến trái khác. Ném xong thì hái, hái xong lại ném; phía dưới ném bên trên đón, hái sạch cả cây đào. Chân Nhân nhận xong đào, tự mình ăn một trái, Vương Trường ăn một trái, giữ một trái cho Triệu Thăng, vừa vặn còn lại 214 trái, chia cho các đệ tử mỗi người một trái, không nhiều không ít.

Chân Nhân hỏi: “Trong các đệ tử ai có bản sự, dẫn được Triệu Thăng lên?” Các đệ tử nhìn nhau, không ai dám đứng ra? Chân Nhân tự mình đến miệng vực, đưa một tay ra, hướng dẫn Triệu Thăng. Cánh tay lúc này đột nhiên dài ra hai ba trượng, đến sát bên Triệu Thăng. Triệu Thăng bám theo cánh tay mà lên, thấy vậy các đệ tử ai cũng kinh hãi. Chân Nhân đem trái đào còn lại đưa cho Triệu Thăng ăn. Sau đó cười mà nói rằng: “Triệu Thăng tâm ngay chính, có thể nhảy lên cây, chân không trượt ngã. Ta hiện tại muốn tự mình nhảy xuống, nếu tâm ngay chính, có thể có trái đào lớn.” Các đệ tử đều can rằng: “Thầy tuy đạo pháp quảng đại, há lại có thể tự thí mình vào chỗ vực sâu bất trắc sao? Mới vừa rồi Triệu Thăng may dựa vào thầy hướng dẫn. Nếu thầy rớt xuống, còn có người nào giúp đỡ hướng dẫn thầy? Không thể nào được.” Có mấy người cứ khuyên can, năn nỉ. Duy chỉ có Vương Trường, Triệu Thăng, lặng lẽ không nói gì. Chân Nhân không theo lời khuyên mọi người mà nhảy vào khoảng không. Mọi người vội dò xét trên cây đào thì không thấy tung tích Chân Nhân đâu; nhìn phía dưới thăm thẳm không đáy lại không có đường thông. Hiển nhiên Chân Nhân đã rơi xuống vực sâu không biết sống chết tồn vong thế nào. Các đệ tử người nào người nấy khóc lóc than vãn. Triệu Thăng nói với Vương Trường rằng: “Thầy cũng như cha. Thầy ta nhảy xuống vực sâu bất trắc, chúng ta làm sao yên ổn một mình cho được? Không bằng cùng nhảy xuống phía dưới xem tung tích thầy ra sao.” Vì vậy hai người Thăng, Trường đều tung người nhảy xuống. Chỉ thấy [phía dưới] Chân Nhân [đã] ngồi ngay ngắn ở trên phiến đá, thấy Thăng, Trường nhảy xuống, Chân Nhân cười to nói: “Ta định liệu hai ngươi tất sẽ tới.”

Những mẩu chuyện này, tiểu thuyết gia gọi là “Bảy lần thử thách Triệu Thăng”. Bảy thử thách là gì? Thử thách thứ nhất, bị nhục mạ không bỏ đi. Thử thách thứ hai, sắc đẹp không làm động tâm. Thử thách thứ ba, thấy vàng không lấy. Thử thách thứ tư, thấy hổ không sợ hãi. Thử thách thứ năm, đền lụa không tiếc, bị vu khống không tranh biện. Thử thách thứ sáu, có lòng bố thí tài vật. Thử thách thứ bảy, buông bỏ sinh tử mà theo thầy.

Nguồn gốc bảy thử thách này, đều là chủ ý của Chân Nhân. Vàng, mỹ nữ, cọp, người ăn mày, đều là ông sai khiến tinh linh biến hóa mà thành. Người chủ bán lụa, cũng là giả. Cái này gọi là lấy giả thử thật. Bảy việc đều thử qua, có thể thấy rõ Triệu Thăng không có chút nào dính mắc vào thất tình, trừ sạch tục khí, vậy mới có thể là người tu Đạo.

Đến lúc, quần tiên bày lễ nghi, nhạc trời đưa lối, Chân Nhân cùng với Vương Trường, Triệu Thăng bạch nhật thăng thiên ở núi Hạc Minh.

(Nguồn: “Dụ thế minh ngôn” của Phùng Mộng Long)

Tác giả: Doãn Tiên
Nguồn: chanhkien.org

Hits: 32

Bài nên xem:

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì?

Đơn giản là - hiểu sai thì sẽ có ứng xử hành động sai, ứng xử hành động sai thì kết quả không tốt cho mình [và kể cả người thân], vì người ta nghĩ gì làm gì thì đều sẽ phát sinh một kết quả về sau, đó là quy luật. Cụ thể việc này ra sao? Các bạn đọc ở vế sau bài viết, chúng tôi cần nói một chút về bối cảnh và đầu đuôi sự việc các bạn mới có thể hiểu hết.

Học viên Pháp Luân Công Việt Nam luyện công (Nguồn ảnh: Internet)

Có một điều mà rất nhiều người vướng phải, ấy là cho rằng Pháp Luân Công là tà đạo, làm chính trị. “Chẳng đúng thế sao, đài báo ti vi, trên mạng trên facebook họ nói đầy đấy thôi, đài báo nhà nước cũng nói đấy thôi”. Bạn nói thể chẳng phải rất ư là định kiến theo số đông và bất công sao? Chúng ta ai cũng nói câu tôi nghe gì cũng là “nghe bằng hai tai” hoặc “không biết thì cũng không nên nghe này kia mà nói lung tung”, nhưng bạn đang dùng hai tai mà nghe mà tin cùng một luồng thông tin nói xấu, trang web và sách của Pháp Luân Công công khai trên mạng, muốn biết tốt xấu thì xem trực tiếp nghe trực tiếp những gì họ học họ làm thì sẽ rõ hết chứ đâu cần nghe qua ai. Là “tà đạo” thì giáo lý việc làm của nó nhất định phải liên quan đến điều ÁC. Là “làm chính trị” thì nó nhất định phải tranh quyền tranh chức hay cái ghế của ai đó, hay là liên quan đảng phái đấu đá,vv… Pháp Luân Công không có những điều này, bạn có thể kiểm chứng bằng việc tìm hiểu những điều họ học tại trang web chính thống của Pháp Luân Công [https://vi.falundafa.org/] có chữ nào là dạy làm ác, có chữ nào là kêu đi làm chính trị đảng phái. Đôi khi chúng ta sống một đời cùng vợ chồng, cha mẹ, thân thiết như vậy nhưng cũng không hiểu hết họ, huống hồ một tình huống mà chúng ta ở ngoài  và nghe qua như Pháp Luân Công.

Nhưng đài báo ti vi nhà nước cũng nói như vậy” - đài báo ti vi nhà nước cũng rất nhiều kênh, có kênh nói có kênh không, đài báo ti vi cũng là người có hiểu đúng và hiểu sai, có người đưa tin sự thật và có người đưa tin theo “ý đồ” của cá nhân người viết, việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã cách đây 23 năm [1999], bây giờ họ viết bài cũng chỉ dựa vào tài liệu lượm lặt trên mạng hoặc bên nhà nước TQ đưa qua, đây chẳng khác nào là “lấy “sự thật” được nói ra từ miệng tên giết người cưỡng bức rồi về đưa tin về vụ án mà nó gây ra”, và sự thật mà tên giết người đó nói là nó có lý do hợp lý để giết người và cưỡng bức - trớ trêu thay đây là chỗ mà nhiều người tin theo.

Quay ngược thời gian nói về việc này, HitsLe khi diệt chủng  6 triệu người Do Thái hắn ta cũng làm công tác tuyên truyền, nhiều người dân Đức lúc bấy giờ cũng ủng hộ và đồng quan điểm với nó, nghe nói hắn cũng cho rằng người Do Thái muốn lật đổ và “làm chính trị”. Cho đến hôm nay nhân loại nhìn nhận hắn là kẻ diệt chủng tàn ác và là điển hình của tội ác với nhân loại.

Thời Kmer đỏ thổng trị Campuchia đã gây ra cái chết của ước chừng khoảng 1,4 triệu đến 2,2 triệu người, mà lúc đó tổng số dân của Campuchia chỉ khoảng hơn 7 triệu người, nó đương nhiên cho đài báo tuyên truyền rằng những người bị giết là thành phần "phản đảng, làm chính trị, phản cách mạng" (Khmer đỏ cũng là ĐCS và được Trung Cộng tiếp tay), một kiểu đại loại như thế. Nhân dân Campuchia thời đó cũng nhiều người đồng quan điểm và tin theo tuyên truyền của Pol Pot. Và giờ đây cả thế giới đã phán xử, nhân loại cũng biết về tội ác diệt chủng của nó.

ĐCSTQ đàn áp gia đình học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc (Nguồn ảnh: Chánh Kiến Net)

So sánh về mức độ tàn ác thì ĐCSTQ còn nhỉnh hơn HitLe và PolPot, lý do gì khiến bạn tin vào vu khống của nó về Pháp Luân Công rồi cho rằng Pháp Luân Công là “tà đạo, làm chính trị,vv…” trong khi cha ông của người Việt nhiều người đã chết nơi biển đảo hay biên giới vì đạn dược của Trung Cộng,  rất có thể sẽ rơi vào tình huống của người dân thế giới thời bấy giờ tin và nghe theo tuyên truyền của HitLe hay PolPot trước khi tội ác của nó chưa bị phơi bày.

Lại nói tôi tin vào đài báo của nhà nước Việt Nam chứ chẳng tin vào đài báo ĐCSTQ, đúng rồi, nhiều đài báo láng giềng của Đức cũng đưa tin theo tuyên truyền của HitLe và người dân láng giềng thì tin vào tuyên truyền của nhà nước họ, gián tiếp tin theo thôi.

Dẫn ra các ví dụ trên để nói về cách chúng ta tiếp nhận thông tin đài báo, phải chăng chúng ta có lần đã tự lừa mình theo cách trên khi phán đoán nhận định về một ai đó?

Hiểu về Pháp Luân Công thế nào cho đúng? 

Pháp Luân Công là một môn tu thuộc trường phái Phật, chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để tu tâm và hành xử hàng ngày, kèm thêm 5 bài tập nhẹ nhàng giúp nâng cao sức khỏe. Người tu luyện Pháp Luân Công đa phần đạt được lợi ích to lớn về đạo đức và sức khỏe, điều này tạo thành sức hút mạnh mẽ khi vào 1999 đã có 100 triệu người Trung Quốc theo học (1/10 dân số TQ lúc bấy giờ).

Cảnh luyện công của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước 20 tháng 7 năm 1999 (Ngồn ảnh: Minh Huệ Net)

Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công chủ yếu là vì sự ganh tỵ: 100 triệu là lớn hơn số đảng viên ĐCSTQ thời bấy giờ [70 triệu], nó không chịu được việc có một đoàn thể nào lớn hơn nó. Nó cũng không chịu được khi sách của Pháp Luân Công (cuốn Chuyển Pháp Luân) thì người dân TQ người người tìm đọc, chuyền tay nhau đọc trong khi sách của nó (các sách về đảng) thì phải cưỡng chế nhồi nhét vào đầu người dân. Nó không chịu được vì người học Pháp Luân Công tin Thần kính Phật trong khi nó muốn lòng kính trọng Thần của người dân không được lớn hơn việc tôn thờ nó, nó muốn người dân coi đảng là nhất. Nó ganh tỵ vì người tập Pháp Luân Công lúc đó rất nhiều người tự nguyện làm việc tốt trong khi đảng viên của nó thì thỉnh thoảng mới có một tấm gương người tốt điển hình. Nó [Giang Trạch Dân - tổng bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ] không chịu được việc vợ, cũng như cấp dưới của nó hết lời ca ngợi đức độ của vị Sư phụ Pháp Luân Công, không chịu được việc người dân TQ kính trọng vị thầy của Pháp Luân Công từ tấm lòng trong khi nó là một lãnh tụ lại không có được điều này.

Tất cả điều trên khiến Giang Trạch Dân và ĐCSTQ phát động đàn áp Pháp Luân Công. Có người không thể nào tin được việc một lãnh tụ cấp cao lại đem lòng ganh tỵ và nghe phi lý, chủ yếu là vì họ vốn quan niệm rằng cấp cao là có đạo đức tư cách tốt, trong khi lịch sử nhân loại cho thấy ngay rất nhiều bậc vua chúa gọi là “hôn quân vô đạo”, lãnh đạo cấp cao nhưng nó cũng là người  không phải Thần Phật, là người mà ở vị trí nào mà không giữ được đạo đức thì cũng hành xử tệ thôi, chẳng phải thời hiện nay chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tham quan ghế to chức to cũng làm điều xằng bậy đấy sao, núi thì to nhưng không phải không có rắn độc. Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã có nhiều quốc gia lên án và truy tố về tội ác này.

Thế giới lên án tội ác của Giang Trạch Dân. Ông ta sẽ bị trừng phạt vì đã đã tiến hành bức hại Pháp Luân Công (Nguồn ảnh: Tinh Hoa)

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì? Hiểu sai thì sẽ phát sinh ác cảm hoặc thù ghét phỉ báng, hoặc tham gia trực tiếp vào việc phá họ. Nhưng Pháp Luân Công là Phật Pháp, ác cảm hay thù ghét phỉ báng họ cũng chính là đang ác cảm thù ghét phỉ báng đối với Phật Pháp, ứng xử với Phật Pháp cũng tương đương với đang ứng xử với vị Thần vị Phật hoặc đệ tử của họ. Người có đức tin vào Thần Phật ai cũng biết rằng, khi một người thù ghét, xúc phạm, phỉ báng Thần Phật, Phật Pháp [dù chỉ là ý nghĩ trong tâm] thì sẽ tạo thành tội nghiệp to lớn và chịu báo ứng bi thảm vì tội nghiệp này. Có một điều dễ khiến người sai lầm ấy chính là họ không tin vào báo ứng và cho rằng chuyện viển vông mê tín, nói rằng tôi chả thấy ai bị báo ứng cả. Vì sự thật chẳng báo chí hay nhà nước nào đi thống kê “nhân quả báo ứng cả”, và đương sự bị báo ứng lúc đó họ chẳng thể đội mồ dậy nói cho chúng ta nghe, những chuyện nghe được từ dân gian hay người truyền lại thì lại cho là mê tín viển vông. Người Việt nói: “có kiêng có lành”, kính trọng Thần Phật hay tín ngưỡng chân chính thì chẳng mất gì cả, đương nhiên lành mà không có hại, còn việc xúc phạm một tín ngưỡng hoặc đoàn thể tín ngưỡng khác chỉ vì những điều của họ khác với nhận thức của bạn lại là việc rất không nên, có hại, bởi vì họ không tổn gì bạn cả. Nếu mà vô tri hùa theo đám ông mà ứng xử sai với những điều liên quan đến Thần Phật, Phật Pháp, hay cá nhân đoàn thể tín ngưỡng thì lại càng không nên.

Chúng tôi vừa nói cho bạn biết sự thật về Pháp Luân Công và lý do vì sao bạn cần hiểu đúng về nó, mục đích không phải vì để bạn học Pháp Luân Công, mà vì đây là Phật Pháp. Chúng ta không nên thù hận Phật Pháp, nếu không sẽ mang tai họa đến cho bản thân. Và khi nói về tội ác ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, thì đương nhiên cần chỉ đích danh kẻ gây tội ác là ai. Chỉ đích danh ĐCSTQ thì phải có chữ “đảng”, có chữ “đảng” trong trường hợp này nào có liên quan gì đến chính trị. Đây cũng chính là điểm mà nhiều người vin vào để nói rằng Pháp Luân Công làm chính trị, chỉ vì có nhắc đến một chữ “đảng”.

Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn (Nguồn ảnh: Pinterest)

Khi bạn hiểu đúng, bạn sẽ không thù ghét ác cảm với Pháp Luân Công, không phỉ báng Phật Pháp, không hùa theo tuyên truyền vu khống của Trung Cộng, sẽ không phải chịu những gì liên quan đến báo ứng đối với việc này. Hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công thường nói điều này, không hùa theo Trung Cộng trong tội ác mà nó làm đối với Pháp Luân Công thì sẽ không bị họa lây khi trời diệt nó. Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn. Chúng tôi chính mong muốn điều này cho bạn và người thân của bạn! Công đạo trong lòng tự bạn soi xét có thể hiểu được!

Tác giả: Pháp đồ

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: admin@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

BÀI VIẾT XEM NHIỀU