Thứ Tư, 4 Tháng Mười 2023

Cao nhân tiết lộ lai lịch chân thực của “tàng tự thạch” (2)

Xem tiếp: Phần 1

Tháng 5 năm 2002, khối đá kỳ lạ khảm sáu chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong” ở làng Đào Pha, thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường được một bí thư thôn tên là Vương Quốc Phú phát hiện (Ảnh: Internet)

Lời dẫn: Sư phụ tôi ở núi Nga Mi tập thiền tĩnh quan đã hơn trăm năm. Mấy năm trước, ông dùng công năng đặc dị gọi tôi lên núi, bảo tôi nói với người thế gian sự kiện đại biến mà người và Trời cùng đổ đồn xem, mới không phụ ủy thác của ông.

Hai vị Chân nhân ngưng lại, đã biết được thiên cơ, nhưng không tiện nói cho hai đồng tử biết, mới lệnh chúng lùi sang một bên. Trương Chân nhân tay cầm Hồi Dương Tản, Quan Chân nhân tay cầm Định Hồn Châm, hai vị Tiên nhân đứng cạnh tảng đá phủ đầy rêu, đạp Khảm Ly, vận Ngũ hành, niệm chân ngôn, cùng kêu lên một tiếng “khởi”. Chỉ nghe thấy âm thanh “loạt xoạt”, quái lâm dị thảo dạt ra bốn phía, lộ ra một tảng cự thạch ngũ quang thập sắc từ từ thăng lên, thăng lên cao ba trượng thì bắt đầu chuyển động, càng chuyển càng nhanh.

Hồi Dương Tản trong tay Trương Chân nhân phát ra một luồng sáng đỏ, Định Hồn Châm trong tay Quan Chân nhân phát ra một luồng sáng lam, hai luồng sáng chiếu lên tảng cự thạch ở trên cao, hòa cùng ngũ quang thập sắc ở tảng cự thạch, chiếu sáng khắp sơn cốc, làm sợ cả loài chim bay trên trời, trăm loài thú chạy trốn khắp nơi.

Trong chốc lát, tảng cự thạch hạ xuống, càng hạ càng thu nhỏ, nhỏ tới bằng quả hạch đào thì rớt vào trong Hồi Dương Tản. Hai vị Chân nhân thu pháp khí, giơ ra xem kỹ, bất giác vỗ tay cười lớn. Tảng đá mỗi bề cỡ mấy mét qua tạo hóa của hai vị Chân nhân giờ trông sáng long lanh, trong như thủy tinh, trong đá có sáu chữ hỗn thể (hỗn hợp phồn thể và giản thể) tỏa ánh hào quang, sáu chữ là: “Trung Quốc cộng sản đảng vong” (ghi chú: chữ “đảng” [党] là giản thể). Hai đứa đạo đồng đứng cạnh hai vị Chân nhân há hốc miệng kinh ngạc.

Trương Chân nhân xem xét hồi lâu, rồi vỗ tay vào hòn đá, nói: “Tạo hóa của Trời, mãi không ngừng nghỉ, Thạch Cơ hồn chết, kỳ thạch đang lập, hai người ta chỉ bảo vệ ngươi vô sự một kiếp. Nghìn năm sau, phải đợi Chủ Thánh Chuyển Luân đến nhân gian, lúc ấy trăm ác dẹp yên, trời đất phục minh, tự sẽ cấp cho ngươi một nơi an thân lập mệnh”. Thật kỳ lạ, hòn đá dần dần tách ra làm đôi, rồi lại trở lại như cũ, chỉ lưu lại một vết nứt lờ mờ ở giữa.

Một tiếng cười lanh lảnh phát ra từ hòn đá.

Hai đồng tử thấy sư phụ đã có hy vọng sống lại, không kìm được cùng quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ tạ hai vị Chân nhân. Quan Chân nhân thấy vậy, bảo hai đồng tử đứng dậy, nói: “Sư phụ các ngươi Bác cực tất Phục, gặp dữ hóa lành, cần phải trải qua phong sương nghìn năm, nghìn năm sau mới có một việc lớn ứng vào thân sư phụ các ngươi, lúc ấy sư phụ các ngươi công đức viên mãn, mới có thể duyên quy thánh quả, các ngươi hãy nhớ lấy!”

Hai đồng tử lại khấu đầu lạy tạ, Trương Chân nhân nói: “Giờ có một việc cần làm, hai ngươi có thể đi cùng ta không?” Hai đạo đồng vội đáp nguyện đi theo.

“Lần này tới Tây Nam hơn 2.200 dặm, có thung lũng sông Chưởng Bố, ngươi phải đem sư phụ ngươi tới bờ Nam thung lũng sông Chưởng Bố, huyện Bình Đường ở Vân Quý, dùng thiếp phong này dựng hòn đá lên vách núi. Nghìn năm sau, nơi này sơn thủy hữu tình, phong cảnh tươi đẹp, là một chốn để du ngoạn, ngươi phải luân hồi mấy đời tại đó. Sau nghìn năm, sét đánh hiện chữ, mới biết Pháp lực vô hư, khi ấy ngươi phải dọn cỏ, trở thành người đầu tiên phát hiện tảng đá kỳ lạ mang chữ này, cũng tính là một chút công đức của ngươi”. Nói rồi tay lấy ra phù chú và kỳ thạch giao cấp cho đạo đồng.

Đạo đồng lại nói: “Thượng Tiên, sư đệ con tên là Thạch Nhi, còn con không tên không họ, đến khi ấy biết lấy tên gì xuất hiện, mà sư đệ con thân tại nơi đâu?”

Hai vị Chân nhân trầm ngâm rồi nói: “Lúc ấy loạn họa đỏ đã tới cuối cùng, bảo kiếm chém rồng xuất hiện, thoái đảng như thủy triều, Trời rồi sẽ diệt nó, ngươi nên ứng vận mà động, lấy tên là ‘Vong Quốc Phu’ đi! Còn sư đệ ngươi chỉ cần giải phiền, ta và Nga Mi Chân quân đời này có hẹn ước, đưa nó tới làm đồ nhi cho ông ấy!”

Hai đạo đồng vâng mệnh, đến bên từ biệt lẫn nhau. Xong rồi, đạo đồng nói nhỏ vào tai sư đệ: “Sư đệ, sư phụ mang mấy chữ ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong’ là gì vậy, sao lại ở trong bụng sư phụ?”

“Không biết được, chắc là củ cà rốt hoang mà chúng ta thường ăn đấy thôi!”

“Nói bậy…”, sư huynh vội cắt ngang, không để sư đệ nói hết. “Trung Quốc cộng sản đảng làm sao lại là củ cà rốt được, giống như là tinh khí ấy!”

“Đệ xem là giống củ cà rốt”, sư đệ vẫn khăng khăng. “Huynh xem cà rốt hoang trước đầy khắp núi mà mấy năm nay ít lắm, giờ gần như tuyệt tích rồi. Sư phụ dương khí dần trong, nhất định là sư phụ thải khí địa âm, hút hết cà rốt vào bụng rồi, chẳng trách luyện xuất ra mấy chữ ấy!”

“Vậy thì chữ ‘vong’ cuối cùng là gì?”

“‘Vong’ chính là cà rốt chúng ta không được ăn nữa, không có nữa!”

Hai đạo đồng tuy trẻ con ngốc nghếch, nhưng mấy chữ này trong tâm chúng, cũng giống như 300 năm trước bạn hỏi người ta TV là gì, họ nói không rõ được!

Hai vị Chân nhân từ xa nghe thấy chỉ mỉm cười, để mặc hai huynh đệ tranh luận. Hai đạo đồng từ biệt xong rồi, đạo đồng ‘Vong Quốc Phu’ tới thẳng thung lũng Chưởng Bố ở Vân Quý, còn Thạch Nhi theo hai vị Chân nhân Quan, Trương tới Nam Hải bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Cuối cùng hai vị Chân nhân đưa nó tới chỗ Nga Mi Chân quân. Nghìn năm qua đi, Thạch Nhi kia lại trở thành huyền tổ của sư phụ tôi, việc này nói sau.

Hai vị Chân nhân vừa hoàn tất sự việc ở nhân gian, bỗng nghe thấy tiếng trống trời vang lên, bèn từ từ cưỡi mây lên trời thuật lại việc đi xuống.

Lời kết:

Mấy trăm năm sau, một tiếng sét vang lên, tảng cự thạch ở thung lũng Chưởng Bố nứt ra, ngủ say trong đám cỏ. Các triều đại trôi qua, các văn nhân nhã sĩ đều suy tính được họa đỏ rồng đỏ rồi sẽ xuất hiện. Mãi tới khi chủ nghĩa cộng sản lan tràn như một bệnh dịch khắp toàn cầu, gây ra vô số tai ương cho nhân loại, Trung Quốc trở thành mảnh đất do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thống trị. Chỉ trong vòng mấy chục năm, nó đã cướp đi sinh mạng của 70-80 triệu người, khi ấy người ta mới phát hiện nó là họa đỏ mà người xưa nhắc tới. Nhưng dưới sự tẩy não của ĐCSTQ, người ta vẫn si mê bất ngộ, coi lang sói như cha mẹ, thật đáng buồn thay! Truy ra căn nguyên, từ hơn một nghìn năm trước, nó chính là ác long màu đỏ gây ra nghiệt chướng.

Tuy nhiên lưới Trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, làm ác đa đoan tất gánh lấy diệt vong. Tháng 5 năm 2002, khối đá kỳ lạ khảm sáu chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong” ở làng Đào Pha, thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường được một bí thư thôn tên là Vương Quốc Phú (Vong Quốc Phu) phát hiện, rồi tin tức truyền ra, chính là ứng với chuyện cũ nghìn năm trước, âu cũng là Thiên Ý. Tiếp đó, «Cửu Bình cộng sản đảng» xuất thế, tựa như chín thanh kiếm sắc đâm trúng tim ĐCSTQ tà ác hủ bại, gây chấn động toàn cầu. Từ đó, người ta như thức tỉnh từ mộng, nhận rõ tà linh ĐCSTQ, người Trung Quốc đua nhau tuyên bố thoái xuất các tổ chức tà ác (đảng, đoàn, đội), làn sóng thoái đảng như tức nước vỡ bờ, họa đỏ đang diệt, điều này đã được định ra từ nghìn năm trước.

Vé vào cửa công viên quốc gia tại khu phong cảnh địa chất thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Có người ngày nay làm bài từ phú, gọi là “Sơn pha dương”, chứng rằng:

Sơn pha dương (Nguyên khúc)
—Yết Trung Cộng họa bì

Cửu đầu yêu quái, mê nhân ủng đái;
Muội liễu ngã ngũ thiên văn minh di huyết trái;
Thần phong lai, thoái đảng dã;
Thoát thoát sái sái ác linh bại.
Nhĩ thoái, miễn tai;
Ngã thoái, phúc lai.

Diễn nghĩa:

Sơn pha dương (Nguyên khúc)
—Bóc lớp da vẽ Trung Cộng

Yêu quái chín đầu, người trong mê ủng hộ!
Che đậy nợ máu với văn minh năm nghìn năm.
Gió thần đã tới, mau thoái đảng thôi;
Mau thoát trước khi ác đảng tà linh bại.
Bạn thoái, được miễn tai nạn,
Tôi thoái, hạnh phúc tới rồi.

(Hết)

Tác giả: Ẩn danh

Nguồn: Chánh Kiến

Các bài viết liên quan:

[related_posts_by_tax title=""]

VIDEO GỢI Ý

[youlist randomvid="2ixVsuU5MOw, Ongzpm5qN18, FrPYclwSF_A, nX8VpCywqD0, ZXketPYULb0, Gme6hDduhDQ, o_yK8hgb5-Y, 8PlXEoD-_9U, qDMQPIoSdPs, whmtXT5Zgrk, 8x3SFMa7hP0, jGv3n2Uhi4U" showinfo="1" width="768" height="480" class="youlist" autohide="2" autoplay="0" disablekb="0" theme="dark" modestbranding="0" controls="1" color="red" fs="1" rel="0" start="0" loop="0" iv_load_policy="1" version="3" style="" vq="" nocookie="0" https="1" wmode="" parameters=""]

Hits: 2225

Bài nên xem:

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì?

Đơn giản là - hiểu sai thì sẽ có ứng xử hành động sai, ứng xử hành động sai thì kết quả không tốt cho mình [và kể cả người thân], vì người ta nghĩ gì làm gì thì đều sẽ phát sinh một kết quả về sau, đó là quy luật. Cụ thể việc này ra sao? Các bạn đọc ở vế sau bài viết, chúng tôi cần nói một chút về bối cảnh và đầu đuôi sự việc các bạn mới có thể hiểu hết.

Học viên Pháp Luân Công Việt Nam luyện công (Nguồn ảnh: Internet)

Có một điều mà rất nhiều người vướng phải, ấy là cho rằng Pháp Luân Công là tà đạo, làm chính trị. “Chẳng đúng thế sao, đài báo ti vi, trên mạng trên facebook họ nói đầy đấy thôi, đài báo nhà nước cũng nói đấy thôi”. Bạn nói thể chẳng phải rất ư là định kiến theo số đông và bất công sao? Chúng ta ai cũng nói câu tôi nghe gì cũng là “nghe bằng hai tai” hoặc “không biết thì cũng không nên nghe này kia mà nói lung tung”, nhưng bạn đang dùng hai tai mà nghe mà tin cùng một luồng thông tin nói xấu, trang web và sách của Pháp Luân Công công khai trên mạng, muốn biết tốt xấu thì xem trực tiếp nghe trực tiếp những gì họ học họ làm thì sẽ rõ hết chứ đâu cần nghe qua ai. Là “tà đạo” thì giáo lý việc làm của nó nhất định phải liên quan đến điều ÁC. Là “làm chính trị” thì nó nhất định phải tranh quyền tranh chức hay cái ghế của ai đó, hay là liên quan đảng phái đấu đá,vv… Pháp Luân Công không có những điều này, bạn có thể kiểm chứng bằng việc tìm hiểu những điều họ học tại trang web chính thống của Pháp Luân Công [https://vi.falundafa.org/] có chữ nào là dạy làm ác, có chữ nào là kêu đi làm chính trị đảng phái. Đôi khi chúng ta sống một đời cùng vợ chồng, cha mẹ, thân thiết như vậy nhưng cũng không hiểu hết họ, huống hồ một tình huống mà chúng ta ở ngoài  và nghe qua như Pháp Luân Công.

Nhưng đài báo ti vi nhà nước cũng nói như vậy” - đài báo ti vi nhà nước cũng rất nhiều kênh, có kênh nói có kênh không, đài báo ti vi cũng là người có hiểu đúng và hiểu sai, có người đưa tin sự thật và có người đưa tin theo “ý đồ” của cá nhân người viết, việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã cách đây 23 năm [1999], bây giờ họ viết bài cũng chỉ dựa vào tài liệu lượm lặt trên mạng hoặc bên nhà nước TQ đưa qua, đây chẳng khác nào là “lấy “sự thật” được nói ra từ miệng tên giết người cưỡng bức rồi về đưa tin về vụ án mà nó gây ra”, và sự thật mà tên giết người đó nói là nó có lý do hợp lý để giết người và cưỡng bức - trớ trêu thay đây là chỗ mà nhiều người tin theo.

Quay ngược thời gian nói về việc này, HitsLe khi diệt chủng  6 triệu người Do Thái hắn ta cũng làm công tác tuyên truyền, nhiều người dân Đức lúc bấy giờ cũng ủng hộ và đồng quan điểm với nó, nghe nói hắn cũng cho rằng người Do Thái muốn lật đổ và “làm chính trị”. Cho đến hôm nay nhân loại nhìn nhận hắn là kẻ diệt chủng tàn ác và là điển hình của tội ác với nhân loại.

Thời Kmer đỏ thổng trị Campuchia đã gây ra cái chết của ước chừng khoảng 1,4 triệu đến 2,2 triệu người, mà lúc đó tổng số dân của Campuchia chỉ khoảng hơn 7 triệu người, nó đương nhiên cho đài báo tuyên truyền rằng những người bị giết là thành phần "phản đảng, làm chính trị, phản cách mạng" (Khmer đỏ cũng là ĐCS và được Trung Cộng tiếp tay), một kiểu đại loại như thế. Nhân dân Campuchia thời đó cũng nhiều người đồng quan điểm và tin theo tuyên truyền của Pol Pot. Và giờ đây cả thế giới đã phán xử, nhân loại cũng biết về tội ác diệt chủng của nó.

ĐCSTQ đàn áp gia đình học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc (Nguồn ảnh: Chánh Kiến Net)

So sánh về mức độ tàn ác thì ĐCSTQ còn nhỉnh hơn HitLe và PolPot, lý do gì khiến bạn tin vào vu khống của nó về Pháp Luân Công rồi cho rằng Pháp Luân Công là “tà đạo, làm chính trị,vv…” trong khi cha ông của người Việt nhiều người đã chết nơi biển đảo hay biên giới vì đạn dược của Trung Cộng,  rất có thể sẽ rơi vào tình huống của người dân thế giới thời bấy giờ tin và nghe theo tuyên truyền của HitLe hay PolPot trước khi tội ác của nó chưa bị phơi bày.

Lại nói tôi tin vào đài báo của nhà nước Việt Nam chứ chẳng tin vào đài báo ĐCSTQ, đúng rồi, nhiều đài báo láng giềng của Đức cũng đưa tin theo tuyên truyền của HitLe và người dân láng giềng thì tin vào tuyên truyền của nhà nước họ, gián tiếp tin theo thôi.

Dẫn ra các ví dụ trên để nói về cách chúng ta tiếp nhận thông tin đài báo, phải chăng chúng ta có lần đã tự lừa mình theo cách trên khi phán đoán nhận định về một ai đó?

Hiểu về Pháp Luân Công thế nào cho đúng? 

Pháp Luân Công là một môn tu thuộc trường phái Phật, chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để tu tâm và hành xử hàng ngày, kèm thêm 5 bài tập nhẹ nhàng giúp nâng cao sức khỏe. Người tu luyện Pháp Luân Công đa phần đạt được lợi ích to lớn về đạo đức và sức khỏe, điều này tạo thành sức hút mạnh mẽ khi vào 1999 đã có 100 triệu người Trung Quốc theo học (1/10 dân số TQ lúc bấy giờ).

Cảnh luyện công của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước 20 tháng 7 năm 1999 (Ngồn ảnh: Minh Huệ Net)

Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công chủ yếu là vì sự ganh tỵ: 100 triệu là lớn hơn số đảng viên ĐCSTQ thời bấy giờ [70 triệu], nó không chịu được việc có một đoàn thể nào lớn hơn nó. Nó cũng không chịu được khi sách của Pháp Luân Công (cuốn Chuyển Pháp Luân) thì người dân TQ người người tìm đọc, chuyền tay nhau đọc trong khi sách của nó (các sách về đảng) thì phải cưỡng chế nhồi nhét vào đầu người dân. Nó không chịu được vì người học Pháp Luân Công tin Thần kính Phật trong khi nó muốn lòng kính trọng Thần của người dân không được lớn hơn việc tôn thờ nó, nó muốn người dân coi đảng là nhất. Nó ganh tỵ vì người tập Pháp Luân Công lúc đó rất nhiều người tự nguyện làm việc tốt trong khi đảng viên của nó thì thỉnh thoảng mới có một tấm gương người tốt điển hình. Nó [Giang Trạch Dân - tổng bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ] không chịu được việc vợ, cũng như cấp dưới của nó hết lời ca ngợi đức độ của vị Sư phụ Pháp Luân Công, không chịu được việc người dân TQ kính trọng vị thầy của Pháp Luân Công từ tấm lòng trong khi nó là một lãnh tụ lại không có được điều này.

Tất cả điều trên khiến Giang Trạch Dân và ĐCSTQ phát động đàn áp Pháp Luân Công. Có người không thể nào tin được việc một lãnh tụ cấp cao lại đem lòng ganh tỵ và nghe phi lý, chủ yếu là vì họ vốn quan niệm rằng cấp cao là có đạo đức tư cách tốt, trong khi lịch sử nhân loại cho thấy ngay rất nhiều bậc vua chúa gọi là “hôn quân vô đạo”, lãnh đạo cấp cao nhưng nó cũng là người  không phải Thần Phật, là người mà ở vị trí nào mà không giữ được đạo đức thì cũng hành xử tệ thôi, chẳng phải thời hiện nay chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tham quan ghế to chức to cũng làm điều xằng bậy đấy sao, núi thì to nhưng không phải không có rắn độc. Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã có nhiều quốc gia lên án và truy tố về tội ác này.

Thế giới lên án tội ác của Giang Trạch Dân. Ông ta sẽ bị trừng phạt vì đã đã tiến hành bức hại Pháp Luân Công (Nguồn ảnh: Tinh Hoa)

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì? Hiểu sai thì sẽ phát sinh ác cảm hoặc thù ghét phỉ báng, hoặc tham gia trực tiếp vào việc phá họ. Nhưng Pháp Luân Công là Phật Pháp, ác cảm hay thù ghét phỉ báng họ cũng chính là đang ác cảm thù ghét phỉ báng đối với Phật Pháp, ứng xử với Phật Pháp cũng tương đương với đang ứng xử với vị Thần vị Phật hoặc đệ tử của họ. Người có đức tin vào Thần Phật ai cũng biết rằng, khi một người thù ghét, xúc phạm, phỉ báng Thần Phật, Phật Pháp [dù chỉ là ý nghĩ trong tâm] thì sẽ tạo thành tội nghiệp to lớn và chịu báo ứng bi thảm vì tội nghiệp này. Có một điều dễ khiến người sai lầm ấy chính là họ không tin vào báo ứng và cho rằng chuyện viển vông mê tín, nói rằng tôi chả thấy ai bị báo ứng cả. Vì sự thật chẳng báo chí hay nhà nước nào đi thống kê “nhân quả báo ứng cả”, và đương sự bị báo ứng lúc đó họ chẳng thể đội mồ dậy nói cho chúng ta nghe, những chuyện nghe được từ dân gian hay người truyền lại thì lại cho là mê tín viển vông. Người Việt nói: “có kiêng có lành”, kính trọng Thần Phật hay tín ngưỡng chân chính thì chẳng mất gì cả, đương nhiên lành mà không có hại, còn việc xúc phạm một tín ngưỡng hoặc đoàn thể tín ngưỡng khác chỉ vì những điều của họ khác với nhận thức của bạn lại là việc rất không nên, có hại, bởi vì họ không tổn gì bạn cả. Nếu mà vô tri hùa theo đám ông mà ứng xử sai với những điều liên quan đến Thần Phật, Phật Pháp, hay cá nhân đoàn thể tín ngưỡng thì lại càng không nên.

Chúng tôi vừa nói cho bạn biết sự thật về Pháp Luân Công và lý do vì sao bạn cần hiểu đúng về nó, mục đích không phải vì để bạn học Pháp Luân Công, mà vì đây là Phật Pháp. Chúng ta không nên thù hận Phật Pháp, nếu không sẽ mang tai họa đến cho bản thân. Và khi nói về tội ác ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, thì đương nhiên cần chỉ đích danh kẻ gây tội ác là ai. Chỉ đích danh ĐCSTQ thì phải có chữ “đảng”, có chữ “đảng” trong trường hợp này nào có liên quan gì đến chính trị. Đây cũng chính là điểm mà nhiều người vin vào để nói rằng Pháp Luân Công làm chính trị, chỉ vì có nhắc đến một chữ “đảng”.

Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn (Nguồn ảnh: Pinterest)

Khi bạn hiểu đúng, bạn sẽ không thù ghét ác cảm với Pháp Luân Công, không phỉ báng Phật Pháp, không hùa theo tuyên truyền vu khống của Trung Cộng, sẽ không phải chịu những gì liên quan đến báo ứng đối với việc này. Hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công thường nói điều này, không hùa theo Trung Cộng trong tội ác mà nó làm đối với Pháp Luân Công thì sẽ không bị họa lây khi trời diệt nó. Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn. Chúng tôi chính mong muốn điều này cho bạn và người thân của bạn! Công đạo trong lòng tự bạn soi xét có thể hiểu được!

Tác giả: Pháp đồ

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: admin@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

BÀI VIẾT XEM NHIỀU