Cảnh tỉnh thế nhân

0
1063

Dịch bệnh, thiên tai xảy ra cho nhân loại không gì là ngẫu nhiên, phải chăng Thần Phật muốn cảnh tỉnh thế nhân điều gì chăng?

Cơn sóng thần lớn nhất đã từng xảy ra trong lịch sử (Ảnh internet)

Thần Phật luôn từ bi với con người, các Ngài luôn sẵn sàng dang tay ra để cứu vớt nhân loại đưa con người thoát khỏi bể khổ nhưng còn phải xét xem nhân tâm người như thế nào, có thật tâm mong Thần Phật cứu độ hay không, có ăn năn hối lỗi sửa đổi những lỗi lầm do mình gây ra hay không, có tu tâm dưỡng tính hay không…

Nếu con người muốn thoát khỏi bể khổ, muốn được Thần Phật cứu vớt, che chỡ, thì  bản thân phải tự cải biến nhân tâm, trở thành một người tốt, sống Chân (làm việc gì cũng chân thật), nghĩ Thiện (luôn nghĩ tốt, đối xử tốt với người), tập Nhẫn nại bao dung, chịu được cái khổ trong những cái khổ, bởi vì chịu khổ chính là hoàn trả nợ nghiệp mà mình đã gây ra. Khi dịch bệnh, thiên tai lũ lụt đến, đừng trách ông trời sao cứ giáng tai hoạ xuống cho con người mãi không thôi, rồi lại than trời trách đất sao số tôi khổ thế này, số tôi khổ thế kia ..v.v. mà bản thân hãy sống tốt, tu tâm dưỡng tính thì mới mong cải biến số mệnh. Bởi con người đã gây bao nghiệp từ đời này nối tiếp đời khác, nghiệp cuộn lấy nghiệp chất chồng kéo dài cho đến hôm nay, nhân loại đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, còn hoàn cảnh nào hơn thế này nữa…

Trước khi hạ thế chúng ta đã có thệ ước tìm kiếm Đại Pháp cứu độ chúng sinh, nếu ai thức tỉnh trước hãy đánh thức những người còn mê mờ cùng nhau trở về Thiên quốc (Ảnh Chánh Kiến – Làm tròn thệ ước)

Đã có nhiều dự ngôn nói rằng, khi đạo đức nhân loại bại hoại xuống cấp trầm trọng, vào thời mạt Pháp sẽ có Sáng Thế Chủ hạ thế độ nhân. Lời dự ngôn đã hiệu nghiệm và Ngài đã mang theo các đệ tử của Ngài hạ thế độ nhân, cứu nhân loại thoát khỏi sự diệt vong.
Những người này không có pháp thuật siêu nhiên gì để chứng minh mình có bản sự để cứu nhân độ thế, họ chỉ có tấm lòng chân thành đem chân tướng đến cho bạn mong bạn minh bạch chân tướng để được đắc cứu và thành tâm niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” để được bảo hộ bình an, vượt qua kiếp nạn.

Khi cơ duyên đến mong bạn hãy thành tâm đón nhận, để có được tương lai tươi sáng.

Hương Liên