Ca dao: CHA !

0
274
Bàn Cổ khai thiên lập địa. (Ảnh qua epochtimes)

Cha đi lập địa khai thiên 

Mẹ còn mong ngóng chúng tiên trở về

Cha đi từ ấy chưa về 

Tìm con thất lạc bốn bề thương khung

Cha đi gánh nặng họa hung

Chở che hài tử, oằn lưng gánh gồng

Cha đi trong cõi trần hồng 

Làm thân khất thực những mong độ người

Có ai nhìn thấy cha tôi!?

(Pháp đồ)