Ẩm Trà

0
887
(Nguồn ảnh: Traditional Cultural)

Độc ẩm nhất bôi trà
Vô tửu diệc vô hoa
Vô tâm phong phiêu khứ
Tầm lộ vãn thiên hà

Ngưỡng đầu thiên lý nguyệt
Cảm vấn sương dữ tuyết
Hà thời thán lãnh hàn?
Thế trung tình vị tuyệt!

(Nguồn ảnh: Traditional Cultural)

Ẩm Trà

Một mình một chén trà
Không rượu cũng không hoa
Vô tâm gió cuốn mất
Tìm lối kéo thiên hà

Ngẩng đầu trăng nghìn dặm
Hỏi giữa sương với tuyết
Có bao giờ kêu lạnh?
Trong đời tình chưa tuyệt!

[Vũ Hoàng]