Ai có thể nắm giữ thời gian?

0
392
Ai có thể nắm giữ thời gian (Nguồn ảnh: quayvetruyenthong.org)

Trong cuộc sống, có lẽ danh và lợi là thứ mà nhiều người mong muốn có được. Danh là thứ người ta truy cầu, tiền là vật người ta muốn có được. Có lẽ vì danh vô hình vô tướng, nên không ít kẻ vì cầu danh mà dẫn đến thân bại danh liệt. Tiền là thứ hữu hình nhưng người đời lại không biết bao nhiêu là đủ, thế nên mới bị tiền dẫn dụ mà lao tâm. 

Còn một thứ mà người đời muốn nắm giữ, đó chính là thời gian. Nhưng thời gian lại là thứ mà người đời khó nắm bắt, bởi thời gian vừa vô hình vô tướng, lại có tướng có hình. Chính vì nó vô hình nên không ai biết được nó nhanh chậm thế nào, chính vì nó hữu hình nên người đời muốn nắm giữ. Lại có câu nói rằng: “thời gian là vàng ngọc”. Vậy rốt cuộc thời gian là vật gì và ai tạo ra nó, thời gian đối với mỗi người liệu có giống nhau?. 

Thực ra, bản thân thời gian là do Thần tạo ra, cũng do Thần nắm giữ. Con người chỉ là thông qua cảm thụ và nhận thức bên ngoài mà hình dung và đưa ra khái niệm vậy thôi, chứ bản thân thời gian là gì thì đối với xã hội nhân loại vẫn là một ẩn đố. Chẳng hạn nói một ngày là 24 tiếng đồng hồ, nhưng có lúc người ta nói rằng ngày hôm nay sao dài thế, có lúc lại thấy thời gian trôi quá nhanh. Lại có người muốn nắm giữ thời gian, có người còn muốn “giết thời gian”. Đối với những người có tinh thần lạc quan, luôn yêu đời và yêu quý thời gian, thì thời gian đối với họ mỗi thời mỗi khắc đều đáng trân quý. Đối với những ai bi quan chán nản, thì lại muốn thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng lạ ở chỗ, càng muốn thời gian chậm lại thì lại thấy nó trôi nhanh, muốn thời gian trôi qua thật nhanh thì lại thấy thời gian thật chậm. Vậy nên con người luôn bị chế ước bởi thời gian.

“Thời gian là do Thần tạo ra, cũng do Thần nắm giữ” (Nguồn ảnh: vancokythu.net)

Thực ra tạo hóa vốn công bình, thời gian đối với mỗi người cũng công bình. Thần tạo ra xã hội nhân loại, cũng tạo ra thời gian cho xã hội nhân loại và an bài đường đời mỗi cá nhân một cách hoàn chỉnh. Chỉ có những ai biết quý tiếc thời gian, tận dụng thời gian để làm những việc có lợi cho xã hội nhân loại, tích đức hành thiện, xa rời điều ác thì mới được Thần coi sóc và bảo hộ. Bởi vì họ biết quý trọng những gì Thần an bài, và nghe lời thần dạy bảo. Còn với những ai không biết quý tiếc thời gian, dùng thời gian để làm những việc vô ích, lợi mình hại người, thì sẽ bị Thần trừng phạt. Bởi vì họ đã không biết coi trọng những gì thần lưu cấp cho họ. 

Khai Tâm