Vô thường..

 

Cuộc đời là vô thường (Ảnh từ internet)

 

Đời người vạn nẻo vô thường
Đến rồi đi có ai lường được đâu
Trầm luân trong cuộc bể dâu
Nghiệp duyên gieo rắc nát nhàu thân tâm

Trải qua bao cuộc thăng trầm
Dần dần giác ngộ thân tâm nhẹ nhàng
Bao giờ hết nghiệp đeo mang
Thiên đường mở lối thênh thang ta về.

_Giọt Nước_

Các bài viết liên quan:

VIDEO GỢI Ý

, , ,