Anh có về cùng em?

Chuyến đò này anh lỡ
Chuyến đò sau lại đầy
Bơ vơ anh đứng đấy
Thuyền qua rồi bến sông

Em đi theo cõi Không
Anh còn nơi xao động
Hỡi anh em muốn gọi
Đi theo cùng em không?

Thuyền sẽ vào lối cũ
Cỏ vàng xanh phủ mờ
Đâu dấu giày đệm nhạc
Khúc hát miền hoang vu

Vũ trụ vi tế thế
Bừng anh trong cõi mê
Kìa bến bờ chật hẹp
Nuối tiếc chi chẳng về?

Đây bàn tay em ấm
Kia cát dài gió lộng
Hỏi khoang thuyền nào rộng
Anh có về cùng em?
– DTKT-

Tác giả gửi Quay Về Truyền Thống

Các bài viết liên quan:

VIDEO GỢI Ý

, ,