News

Bộ Công Thương: Không có bằng đại học vẫn được bổ nhiệm làm viên chức quản lý

Thứ Tư, 22/01/2020

24 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương có trường hợp không có bằng đại học,...

Tour diễn của ShenYun