News

Nhảy lầu tự tử tại Toà án tỉnh Bình Phước sau khi nghe toà tuyên án

Thứ Bảy, 30/05/2020

Ông Lương Hữu Phước cho rằng mình bị tuyên án không đúng nên đã lên lầu 2 của toà án...

Tour diễn của ShenYun