News

TT Trump bảo vệ lịch sử Mỹ, lên án ‘cánh tả cấp tiến’ trong bài phát biểu 4/7

Chủ Nhật, 05/07/2020

Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu chào mừng Ngày Độc lập 4/7 đã nhắc lại lịch sử về...

Tour diễn của ShenYun